Răspunderea juridică - Privire specială asupra răspunderii penale

Cuprins disertație

INTRODUCERE 6
CAPITOLUL I. CONSIDERATII INTRODUCTIVE PRIVIND RASPUNDEREA JURIDICA 7
I.1. Notiunea de raspunderea juridica 7
I.2. Principiile raspunderii juridice 7
I.3. Formele raspunderii juridice 8
I.4. Conditiile generale ale raspunderii juridice 10
I.4.1. Conduita/fapta ilicita 10
I.4.2. Rezultatul sau efectul social produs de fapta ilicita 11
I.4.3. Legatura de cauzalitate intre fapta si rezultat 11
I.4.4. Subiectul raspunderii juridice 11
I.4.5. Vinovatia 12
I.4.6. Imprejurarile care exclud raspunderea juridica 13
CAPITOLUL II. RASPUNDEREA PENALA A PERSOANEI FIZICE IN SISTEMUL DE DREPT ROMANESC 15
II.1. Cadrul legal 15
II.2. Notiune si principii 16
II.3. Caracterele sanctiunilor de drept penal 17
II.4. Categorii de sanctiuni de drept penal 18
II.5. Pedepsele in dreptul penal romanesc actual 19
II.5.1. Notiunea de pedeapsa 19
II.5.2. Scopul pedepsei 20
II.5.3. Trasaturile caracteristice ale pedepsei 20
II.5.4. Functiile pedepsei 21
II.5.5. Clasificarea pedepselor 22
II.5.6. Cauzele care inlatura raspunderea penala 23
II.5.7. Raspunderea penala a minorului 24
CAPITOLUL III. RASPUNDEREA PENALA A PERSOANEI JURIDICE IN SISTEMUL DE DREPT ROMANESC 28
III.1. Notiunea raspunderii penale a persoanei juridice 28
III.2. Conditiile raspunderii penale a persoanei juridice 28
III.3. Principiile raspunderii penale a persoanei juridice 29
III.4. Pedepsele aplicabile persoanei juridice 30
III.4.1.Stabilirea amenzii pentru persoana juridica (Art. 137 C. pen.) 31
III.4.2. Regimul pedepselor complementare aplicate persoanei juridice 31
CAPITOLUL IV. RASPUNDEREA PENALA IN DREPTUL INTERNATIONAL PUBLIC 35
IV.1. Notiune, functii, elemente 35
IV.2. Fundamentul raspunderii internationale penale 40
IV.3. Raspunderea internationala a statelor 41
IV.4. Forme de reparare a prejudiciului 44
VI.5. Raspunderea penala a persoanelor fizice ca subiecte de drept international 45
IV.6. Infractiunile internationale 47
CONCLUZII 50
BIBLIOGRAFIE 52


Extras din disertație

INTRODUCERE
Obiectul prezentei lucrari il reprezinta raspunderea juridica, cu accent asupra raspunderii penale, o tema de perpetua actualitate, in contextul schim barilor so cial-politice curente. 
Dreptul este indisolubil legat de evolutia generala a societatii, ca insti-tutie ce deriva de la societate si isi gaseste suportul in relatiile interumane. Constiinta juridica apare ca o premisa a dreptului, iar functia sa normativa este mijlocita de ipostazele constiintei prin care omul, devine subiect propriu-zis si titular de drepturi.
Constiinta juridica este o premisa a dreptului. Nu exista sistem de drept fara ca, inainte, sa fie constientizat in primul rand de catre destinatarii sai. Mai mult, omul trebuie sa participe ca factor constient la derularea raporturilor de drept, ceea ce ii va permite sa actioneze respectand legea. Numai in aceste conditii se poate vorbi despre ordinea de drept.
Constiinta juridica constituie o premisa ideologica a elaborarii dreptului. Nicio lege, niciun act normativ nu a fost adoptat inainte de a fi conceput, inainte de a fi trecut prin constiinta juridica a celor care participa la activitatea normativa si care sunt purtatori ai constiintei juridice a societatii sau a unui grup social. 
Constiinta juridica cuprinde si sfera realizarii dreptului, a aplicarii sale, a formarii si infaptuirii raporturilor juridice create pe baza normelor de drept, a for marii si respectarii dreptului.
Raspunderea juridica este acea forma a raspunderii sociale stabilita de stat in urma incalcarii normelor de drept printr-un fapt ilicit si care determina suportarea consecintelor corespunzatoare de catre cel vinovat, inclusiv prin utilizarea fortei de constrangere a statului in scopul restabilirii ordinii de drept astfel lezate.
CAPITOLUL I. 
CONSIDERATII INTRODUCTIVE 
PRIVIND RASPUNDEREA JURIDICA
I.1. Notiunea de raspunderea juridica 
Indiferent de forma de organizare, o societate are nevoie de componenta esentiala cunoscuta sub denumirea de raspundere juridica pentru a-si pastra echilibrul si a mentine buna pace intre membrii ei. In societatea primitiva aceasta institutie nu exista , ideea de razbunare si violenta guvernau in lipsa conceptului de stat si drept.Ulterior a aparut, in timpul romanilor, ideea compozitiei private care inlocuia razbunarea. Apare plata efectiva a despagubirii, mentinuta pana in epoca feudala cand o serie de pagube puteau fi rascumparate in bani sau in natura. Legislatia si jurisdictia nu definesc notiunea de raspundere juridica, legiuitorul fixand doar conditiile in prezenta carora o persoana poate fi trasa la raspundere, respectiv principiile raspunderii, natura si intinderea sanctiunilor susceptibile de aplicare si limitele in care opereaza. Situatia este similara si in practica judiciara, care nu da o definitie a raspunderii juridice sau a vreuneia dintre formele acesteia, insa practica si-a adus o valoroasa contributie la explicarea si lamurirea condi tiilor si formelor raspunderii juridice. Sensul frecvent atribuit notiunii de raspun dere este acela de obligatie de a suporta consecintele nerespectarii unor reguli de conduita, de catre autorul faptei contrare normei si care poarta totdeauna amprenta dezaprobarii sociale a unei asemenea conduite. 
Notiunea de raspundere juridica presupune forma raspunderii sociale stabilita de stat in urma incalcarii normelor juridice printr-un fapt ilicit, fapt ce determina suportarea consecintelor corespunzatoare de catre cel vinovat, prin utilizarea fortei de constrangere a statului, in scopul restabilirii ordinii sociale incalcate prin acea fapta ilicita .
I.2. Principiile raspunderii juridice 
Principiile raspunderii juridice reprezinta idei directoare din cadrul acestei institutii , ele formand baza elaborarii si realizarii normelor juridice si gasindu-si expresia in toate normele de drept care reglementeaza diferitele forme sub care se prezinta aceasta institutie juridica. 
Ele se reflecta cu deosebire in principiile generale ale dreptului, intre ele existand o deplina interdependenta. 
Principiile raspunderii juridice sunt: 
1. Principiul legalitatii raspunderii juridice
Acesta face referire la faptul ca angajarea raspunderii se realizeaza doar in temeiul legii. Este o transpunere a principiului legalitatii consacrat in art.1 alin. 5 din Constitutia Romaniei republicata, care arata ca ,,respectarea Constitutiei, a suprematiei sale si a legilor sale este obligatorie". 
Cu alte cuvinte, tragerea la raspundere juridica a unei persoane in lipsa unei legi care sa autorizeze aceasta actiune este de neconceput.Totodata, realizarea acestui principiu este premisa ce garanteaza infaptuirea celorlalte principii fun damentale ale raspunderii juridice.


Fisiere în arhivă (1):

  • Raspunderea juridica - Privire speciala asupra raspunderii penale.docx

Imagini din acest disertație

Bibliografie

I. Carti, tratate, monografii
1. Boghirnea I., C. Dinica, Teoria Generala a Dreptului, Editia a II-a revizuita si actualizata, Editura Sitech, Craiova, 2011
2. Ceterchi I. si colab., Istoria Dreptului Romanesc, Editura Academiei RSR, Bucuresti, 1980
3. Ceterchi I., I. Craiovan, Introducere in Teoria Generala a Dreptului, Editura Academiei RSR, Bucuresti, 1981
4. Cliza C., Drept Administrativ, partea I, Editura ProUniversitaria, Bucuresti, 2010
5. Craiovan I., Tratat de teoria generala a dreptului, editia a III-a revazuta si adaugita, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2015
6. Diaconu Gh., Raspunderea penala, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2008
7. Dongoroz V., S. Kahane, I. Oancea, N. Iliescu, C. Bulai, R. Stanoiu, Explicatii teoretice ale Codului Penal Roman, vol.I, Partea genarala, Editura Academiei R.S.R., Bucuresti, 1969
8. Hotca, M.A. Drept penal. Partea generala. Raspunderea penala si sanctiunile de drept penal, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2014
9. Ilie A.R., Raspunderea penala a persoanei juridice. Jurisprudenta rezumata si comentata, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2014
10. Mitrache C-tin., C., Mitrache, Drept penal roman, Partea generala, Editura Universul Juridic, 2010
11. Nastase A., B. Aurescu, C. Jura, Drept International Public -  Sinteze pentru examen, editia a 5-a, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2009
12. Oancea I., Drept penal, partea generala, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1971
13. Paraschiv G., Drept penal al Uniunii Europene, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2008
14. Pivniceru M.M., Raspunderea penala in dreptul international, Editura Polirom, 1999
15. Predescu O., M. Udroiu, Conventia europeana a drepturilor omului si dreptul procesual penal roman, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2007
16. Rusu I.M., Drept executional penal, EdituraHamangiu, Bucuresti, 2015
17. Stanila L.M., Raspunderea penala a persoanei juridice, Editura Hamangiu, 2012
18. Streteanu F., F. Chirita Radu, Raspunderea penala a persoanei juridice, Editura Rosetti, 2002
19. Udroiu M., Procedura penala. Partea generala. Noul Cod de procedura penala, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2014 
II. Legislatie
20. Codul Penal
21. Codul de Procedura Penala
22. Legea 255/2013 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala si pentru modificarea si completarea unor acte normative care cuprind dispozitii procesual penale
23. Codul civil
24. Codul de procedura civila
25. Ordonanta de Urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala, precum si pentru completarea art. 31 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara
26. Directiva 2011/93/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a exploatarii sexuale a copiilor si a pornografiei infantile, de abrogare a Deciziei-cadru 2004/68/JAI, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 335 din 17 decembrie 2011;
27. Directiva 2012/13/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 22 mai 2012 privind dreptul la informare in cadrul procedurilor penale, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 142 din 1 iunie 2012;
28. Directiva nr. 2008/99/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind protectia mediului prin intermediul dreptului penal, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 328 din 6 decembrie 2008;
29. Directiva 2014/62/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 15 mai 2014 privind protectia prin masuri de drept penal 
a monedei euro si a altor monede impotriva falsificarii si de inlocuire a Deciziei -  cadru 2000/383/JAI a Consiliului, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 151 din 21 mai 2014;
30. Directiva 2012/29/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 25 octombrie 2012, de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea si protectia victimelor criminalitatii si de inlocuire a Deciziei-cadru 2001/220/JAI a Consiliului, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 315 din 14 noiembrie 2012. 
31. Constitutia Romaniei, Conventia europeana a drepturilor omului, Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, editia a 6-a, actualizata la 
6 ianuarie 2016, Editura Hamangiu, Bucuresti, 2016
III. Site-uri
32. Audiovisual Library on International Law http://legal.un.org/avl/doctrine.html


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!