Recrutarea și Selecția Resurselor Umane

Extras din disertație Cum descarc?

INTRODUCERE
În centrul tuturor afacerilor stă omul. Toate celelalte resurse, terenuri, clădiri,
mecanisme, utilaje autovehicule sau bani sunt doar de importanţă secundară. Fără oameni nu
se pot face afaceri. Afacerile nu au alt scop decât să servească nevoile oamenilor. Desigur,
oamenii au roluri diferite încadrul unei afaceri şi au multe legături cu alte afaceri. Oamenii
sunt angajaţii unei afaceri. Uneori ei sunt managerii acesteia, alteori sunt furnizori, clienţi,
creditori, debitori, şi deseori sunt acţionari ai unei iniţiative. În mod frecvent însă, ei pot avea
toate aceste atribute la un loc.
Mecanismele economiei de piaţă impun practicarea unui management eficient şi
performant la toate nivelurile, iar aceasta nu se poate realiza fără resurse umane competente,
puternic motivate pentru performanţă.
Pentru orice organizaţie de succes, resursele umane reprezintă nucleul în jurul cărora
gravitează toate celelalte resurse (materiale, financiare, informaţionale), iar problemele
privind recrutarea, selecţia, instruirea, perfecţionarea, evaluarea, recompensarea şi motivarea
constituie principalele direcţii de cercetare a Managementului resurselor umane a oricărei
organizaţii.
Managementul resurselor umane va cuprinde şi se va amplifica în toate domeniile vieţii
economice, sociale, politice şi culturale. Este evident că managerul competent trebuie să aibă
o mare capacitate de analiză şi sinteză, flexibilitate şi mobilitate în gândire, capacitate de
negociere, disponibilitate de dialog, spirit de echipă dar, mai ales, să ştie cum să motiveze
angajaţii în obţinerea de rezultate performante şi să conştientizeze că succesul poate fi obţinut
numai atunci când fiecare angajat simte că are valoare şi că este important în cadrul
organizaţiei.
Pe fundalul acestor realităţi, prezenta lucrare, structurată în trei capitole, îşi propune să
analizeze probleme legate de recrutarea, selecţia şi angajarea resurselor umane în organizaţie.
Astfel, capitolul I, Recrutarea şi selecţia resurselor umane. Elemente
teoretice cuprinde probleme legate de procesul de planificare a resurselor umane,
prezentarea etapelor procesului de recrutare, sursele de recrutare, probleme legate de procesul
de triere, diverse metode de recrutare, eficacitatea şi eficienţa recrutării. Ceea ce se doreşte
reţinut este necesitatea elaborării unei planificări şi în particular stabilirea unui plan de
recrutare. Capitolul I cuprinde şi probleme privind selecţia şi angajarea resurselor umane.
Metodele cele mai recomandate a fi utilizate, respectiv interviul şi testele de selecţie, sunt
evidenţiate în acest capitol. Este important ca acestei faze de recrutare şi selecţie să i se acorde
o grijă deosebită. Acest lucru necesită însă o mare vigoare şi un profesionalism fără lacune,
principiile şi metodele perfect definite de literatura de specialitate trebuind respectate cu
stricteţe.
Al doilea capitol, Prezentare generală a G4S secure solutions SRL aduce în
centrul atenţiei starea actuală a organizaţiei ca reprezentant al pietei de servicii de pază şi
protecţie din Romania, relevând în prima fază structura de organizare a acesteia. Prin date şi
informaţii concrete şi recente este prezentată evoluţia întreprinderii în ultimii doi ani. Scopul
acestui capitol este realizarea unei scurte radiografii a stadiului dezvoltării întreprinderii, şi
fundamentarea, în contextul evoluţiei actuale, a necesităţii dezvoltarii unui management
eficient al resurselor umane. Astfel, în al doilea capitol, este abordată utilitatea dezvoltării
bazei teoretice şi practice a acestui domeniu de management – managementul resurselor
umane.
2
Studiul practic privind recrutarea, selecţia şi angajarea resurselor umane a fost tratat în
capitolul III al lucrării, Analiza procesului de recrutare şi selecţie la G4S Secure
Solutions SRL. În esenţă acest capitol relevă paşii care s-au făcut în domeniul resurselor
umane de o întreprindere prestatoare de servicii de pază şi protecţie. Analizând managementul
resurselor umane în cadrul acestei companii am constatat importanţa accentuată acordată
resurselor umane. Organizaţia înţeleage că managerul este cel care răspunde de performanţele
echipei pe care o conduce. Sunt puţini factori care ar putea influenţa această performanţă mai
mult decât oamenii şi felul în care corespund ei posturilor pe care le deţin. Trebuie să
recunoaştem că, deocamdată, multe dintre conceptele, metodele şi procedurile consacrate
teoriei şi practicii manageriale în domeniul resurselor umane nu constituie referinţe şi nu au
utilizare decât în foarte puţine firme şi organizaţii din ţara noastră.
Capitolul I:
RECRUTAREA ŞI SELECŢIA RESURSELOR UMANE.
ELEMENTE TEORETICE
1.1 Definirea procesului de recrutare. Importanţă şi caracteristici.
Recrutarea este una din cele mai importante activităţi ale funcţiunii de personal fiind un
ansamblu de decizii care exercită o influenţă decisivă şi durabilă asupra unei întreprinderi.
Recrutarea se referă la procesul confirmării nevoii de a angaja personal nou, localizării şi
atragerii celor interesaţi în a candida pentru posturile oferite. Succesul şi supravieţuirea
organizaţiilor este asigurată aproape în totalitate de calitatea forţei de muncă. Organizaţiile
trebuie să se concentreze în primul rând asupra identificării şi atragerii celor mai competitivi
candidaţi pentru specificul organizaţiei, problemă care se rezolvă în cadrul procesului de
recrutare1.
Recrutarea poate fi iniţiată de către organizaţie sau de firme specializate. În acest scop,
au început să se înfiinţeze centre de asistenţă psiho-pedagogică şi managerială, care au drept
obiectiv realizarea „reformei’’ în procesul de orientare şi selecţie profesională. În ultima
perioadă se utilizează din ce în ce mai mult sisteme informatice, care presupun existenţa unei
baze de date, care oferă informaţii necesare pentru identificarea rapidă a potenţialilor
candidaţi. Schimbările frecvente din mediul ambiant au un impact puternic asupra funcţionării
organizatiei, ceea ce face necesar ca aceasta să adopte o politică de recrutare cât mai flexibilă,
care să reflecte şi chiar să anticipeze toate schimbările din tehnologie, economie, legislaţie,
politca naţională şi internaţională.
Pentru ca politica de recrutare să se desfăsoare în cele mai bune condiţii este necesar ca
politicile pe care întreprinderea le promovează, în ceea ce priveste mediul de muncă,
salarizarea si posibilităţile de carieră, să fie adecvate obiectivelor sale, să se situeze cel puţin
la nivelul impus de concurenţă şi să fie susţinută de rezultate economice. O politică de
recrutare pozitivă trebuie fie susţinută de imaginea pe care întreprinderea o are pe piaţa forţei
de muncă, de comunicaţia transmisă, cât şi de însuşi corectitudinea realizării demersului său.
O bună recrutare permite întreprinderii să angajeze persoane a căror aptitudini sunt
foarte apropiate sau chiar suprapuse cerinţelor postului. Ea presupune ca întreprinderea să
propună spre ocupare unul sau mai multe posturi de muncă de un anumit profil, iar piaţa forţei
de muncă să ofere indivizi cu aptitudini diverse, capabili oricând să fie angajaţi.
Întreprinderea înaintează propuneri cu privire la cerinţele postului şi la aptitudinile necesare,
care nu întotdeauna se regăsesc la viitorul ocupant.


Fisiere în arhivă (1):

  • Recrutarea si Selectia Resurselor Umane.pdf

Imagini din acest disertație Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această disertație cu doar 8€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!