Regimul Deseurilor

Cuprins disertatie Cum descarc?

Introducere
Capitolul I. Aspecte generale privind regimul deseurilor
Sectiunea 1 Notiuni generale
1.1 Definitii
1.2 Clasificare 
1.3 Obiective
1.4 Principii
Sectiunea 2 Gestionarea deseurilor
Sectiunea 3 Procedura de reglementare a activitatilor legate de deseuri
Sectiunea4 Atributiile autoritatilor administratiei publice centrale si/sau locale in domeniul deseurilor
Sectiunea 5 Costuri si facilitati in domeniul operatiunilor cu deseuri
Sectiunea 6 Controlul activitatilor legate de deseuri
Capitolul II Reciclarea deseurilor industriale
Sectiunea 1 Consideratiuni introductive
Sectiunea 2Regimul juridic al deseurilor industriale reciclabile 
2.1 Principii
2.2Obligatii
2.3 Procedura de reglementare
Capitolul III. Transportul deseurilor pe teritoriul Romaniei
Sectiunea 1 Obligatii generale ale transportatorilor de deseuri
Sectiunea2 Reguli pentru efectuarea transportului de deseuri periculoase
Sectiunea3 Reguli pentru efectuarea transportului de deseuri nepericuloase
Capitolul IV. Eliminarea deseurilor
Sectiunea 1 Incinerarea deseurilor 
1.1 Procedura de reglementare a activitatii de incinerare si coincinerare
1.2 Accesul publicului la informatii cu privire la activitatile de incinerare si/sau coincinerare a deseurilor
Sectiunea 2 Depozitarea deseurilor 
2.1 Clasificarea depozitelor de deseuri 
2.2 Cerinte pentru clasele de depozite de deseuri
2.3 Procedura de acceptare a deseurilor la depozitare
Capitolul V Regimul juridic al unor categorii speciale de deseuri
Sectiunea1 Deseuri radioactive 
1.1 Regimul juridic national si international
1.2 Principii ale gospodaririi deseurilor radioactive
2.3 Clasificare deseurilor radioactive
2.4 Strategia de gospodarire a deseurilor radioactive
2.5 Controlul si supravegherea expedierilor internationale de desuri radioactive implicand teritoriul Romaniei,
Sectiunea 2 Deseuri medicale 
2.1 Clasificare
2.2 Gestionarea deseurilor rezultate din desfasurarea activitatii medicale
2.3 Obligatiile producatorilor deseuri medicale, indepartarea deseurilor
Sectiunea 3 Deseuri de ambalaje 
3.1 Cerinte esentiale cu privire la fabricarea,compozitia si caracterul reutilizabil si recuperabil al ambalajelor; atributii
3.2 Obligatii in domeniul gestionarii deseurilor de ambalaje
3.3 Procedura de reglementare pentru operatorii economici in vederea preluarii responsabilitatii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje
3.4 Licenta de operare
Capitolul VI. Raspunderea juridica in domeniul deseurilor
Sectiunea 1 Raspunderea pentru prejudiciile rezultate din operatiuni cu deseuri - intre raspunderea civila si raspunderea de mediu
Sectiunea 2 Raspunderea contraventionala pentru nerespectarea normelor privind gestionarea deseurilor
Sectiunea 3 Raspunderea penala
Studiu de caz
Concluzii
Bibliografie


Extras din disertatie Cum descarc?

INTRODUCERE
Prima lege a protectiei mediului din Romania consacra caracterul de interes national al protectiei mediului, iar Legea 137/1995 , care i-a urmat, a introdus principiul conform caruia protectia mediului constituie unul dintre obiectivele de interes public major, principiu care se regaseste si in actuala reglementare - cadru privind protectia mediului, respectiv Ordonanta de urgenta a Guvernului 195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare . Acest caracter este consacrat nu numai pentru protectia valorilor generale ale mediului, ci si pentru ceea ce constituie obiect al reglementarilor legislative cuprinse in legi speciale, ci si pentru ceea ce constituie obiect al reglementarilor legislative cuprinse in legi speciale, inclusiv cele privind regimul deseurilor . Asigurarea unui mediu sanatos este conditionata, intre altele, si de gestionarea corespunzatoare a deseurilor care, inerente atat proceselor naturale, cat si celor realizate de om, au devenit o chastiune care prezinta interes nu doar pentru fiecare tara luata searat, ci pentru intreaga comunitate internationala. Deseurile reprezinta probleme de importanta actuala cu care se confrunta intreaga planeta si a caror rezolvare implica o atentie deosebita, avand in vedere imperativul mentinerii echilibrului ecologic. Luand in considerare faptul ca cel mai adesea poluarea nu se opreste la granitele nationale si, in acelasi timp, ca deplasarea deseurilor din anumite zone ale globului in alte regiuni ale globului a dobandit caracterul unui important fenomen social ce nu poate fi ignorat, la nivel international existand o serie de instrumente juridice ce vin in sprijinul protectiei mediului impotriva poluarii cu desuri si combaterii traficului ilegal cu acestea.
In trecut a fost sustinuta conceptia conform careia ,, protectia mediului nu este un scop in sine, ea raspunde mai ale unor nevoi sociale,, , conceptie care pare ca tinde sa lase tot mai mult loc ocrotirii mediului ca valoare intrinseca. Preocupari de reglementare a acestei relatii existau inca din cele mai vechi cremuri, evolutia reglementarilor juridice fiind determinata de amploarea dezvoltarii economico-sociale. De exemplu, in perioada antichitatii, in Roma, poluatorii cursurilor de apa erau urmariti de autoritatile publice si de riveranii din aval. Tot in aceeasi perioada, la Atena, tabacarii, producatorii de branzeturi si miere, erau obligati sa isi desfasoare activitatea in locuri amenajate special in afara oraselor. Mai tarziu, in Evul Mediu marii proprietari de terenuri ocroteau teritoriile pe care le stapaneau, inclusiv prin masuri corespunzatoare mentinerii curateniei si indepartarii deseurilor. In secolele XVII - XVIII poluarea,mai ales a porturilor si a oraselor, a dobandit o intensificare deosebita in occident, cu consecinta adoptarii unor reglementari specifice, precum ,,Marea Ordonanta a lui Colbert asupra Marinei,, din anul 1681, care interzicea ,, aruncarea de gunoaie in apele porturilor si dependintele acestora si depunerea lor pe chei ori pe insule,, interdictie a carei incalcare atragea pedeapsa amenzii . Conform unor rapoarte recente de evaluare a ecosistemelor , in ultimii 50 ani, omenirea a modificat ecosistemele mai rapid decat in oricare perioada comparabilp din istoria omenirii. Daca la inceputul secolului al XX-lea deseurile constituiau cateva zeci de kilograme anual/locuitor, in ultima perioada, in tarile dezvoltate, se acumuleaza anual aproximativ 1000 kg pe cap de locuitor . Impactul desurilor asupra mediului a cunoscut o crestere ingrijoratoare , administrarea necorespunzatoare a acestora generand contaminari ale solului, panzei freatice, precum si emisii poluante, cu efecte directe asupra sanatatii populatiei si mediului.
Capitolul I. Aspecte generale privind regimul deseurilor
Mediul reprezinta un ansamblu de relatii si sisteme aflate in interactiune. In cadrul acestui complex interrelational, deseurile apar ca probleme de importanta vitala, viitorul omenirii si, chiar al planetei, depinzand in mare masura de modalitatea in care acestea sunt gestionate . 
Sectiunea 1. Notiuni generale
1.1 Definitii
Deseul, in general este orice substanta sau orice obiect din categoriile stabilite de lege , de care detinatorul le curata, are intentia sau obligatia de a le curata din mediul inconjurator. 
Deseurile periculoase sunt definite in OUG 196/2005 privind protectia mediului, ca fiind deseurile care au cel putin un constituent sau o proprietate care fac ca acestea sa fie periculoase . Potrivit OUG 78/2000 privind regimul deseurilor, deseurile periculoase sunt reprezentate de acele deseuri ce se incadreaza in categoriile/tipurile generice de deseuri periculoase prevazute de lege si componenti ai acestor deseuri , componenti care fac ca aceste deseuri sa fie periculoase atunci cand detin una din urmatoarele proprietati: explozive, oxidante, foarte inflamabile si inflamabile.
1.2 Clasificare 
Deseurile se pot clasifica in raport de mai multe criterii, precum: gradul de periculozitate, sursa de provenienta, interventia factorului uman, natura lor, astfel :
a. In functie de gradul de periculozitate distingem :
- Deseuri nepericuloase
- Deseuri periculoase, ca de exemplu, uleiurile uzate, majoritatea deseurilor rezultate din activitatea medicala si din institutele de cercetare, etc.
- Deseuri inerte, acele deseuri care nu sufera nici o transformare semnificativa fizica, chimica sau biologica, nu se dizolva, nu ard ori nu reactioneaza in nici un fel fizic sau chimic, nu sunt biodegradabile si nu afecteaza materialele cu care vin in contact intr-un mod care sa poata duce la poluarea mediului ori sa dauneze sanatatii omului, precum resturile de asfalt, caramida, sticla, etc.
b. In raport de sursa de provenienta, regasim :
- Deseuri menajere si asimilabile - totalitatea deseurilor generate in mediul urban si rural, din gospodarii, institutii, unitati comerciale si prestatoare de servicii, deseuri stradale din spatiile publice, strazi, parcuri, etc.
- Deseuri din constructii si demolari - deseuri de beton, caramida, resturi ceramice etc. Acest tip de deseuri pot fi nepericuloase, inerte sau contaminate cu substante periculoase. Sunt periculoase urmatoarele deseuri din constructii si demolari: azbest, metale grele, vopsea, adezivi. Chiar daca cantitatile de deseuri periculoase sunt relativ mici comparativ cu totalul deseurilor de acest tip, trebuie luate masuri de prevedere speciale pentru gestionarea acestora, pentru a nu produce contaminarea celorlalte deseuri si pentru a nu crea probleme la valorificarea si depozitarea acestora.
- Deseuri industriale - cele provenite din industriile alimentara, extractiva, chimica, metalurgica, petroliera, chimica etc. Ca de exemplu: cenusa si zgura de la termocentrale, namoluri reziduale, deseuri chimice etc.
- Deseuri agrozootehnice - cele constituite din resturi vegetale, resturi de furaje, dejectii animaliere.
c. In raport de interventia factorului uman, se clasifica in :
- Deseuri naturale - adica cele care sunt rezultatul proceselor naturale ale mediului.
- Deseuri antropice - cele care provin din activitatile umane.
d. Dupa natura lor, distingem:
- Deseuri biodegradabile - cele care sufera descompuneri anaerobe sau aerobe, precum: deseurile alimentare ori de gradina, hartia si cartonul.
- Deseuri non-biodegradabile - mase plastice, metale, componente electrice.
1.3 Obiective 
In gestionarea deseurilor se au in vedere cu precadere urmatoarele obiective: 
o De a preveni/reduce producerea de deseuri si scaderea periculozitatii acestora prin: producerea de tehnologii si comercializarea de produse care prin modul de fabricare, utilizare sau eliminare nu au impact sau au un mic impact asupra cresterii volumului sau periculozitatii deseurilor ori asupra riscului de poluare.
o Reutilizarea, valorificarea deseurilor prin reciclare, recuperare sau orice alt proces prin care se obtin materii prime secundare ori utilizarea deseurilor ca sursa de energie.


Imagini din aceasta disertatie Cum descarc?

Bibliografie

Doctrina:
1. A. Aleveiciuc,N.Velisco, Ecologia si protectia mediului, Scolile Asociate UNESCO, Chisinau, 2003
2. Andrei V., Deseurile radioactive. Mituri si adevaruri, Ed. Modelism, Bucuresti, 2003
3. Anghel I., Raspunderea civila, Ed. Stintifica, Bucuresti, 1970
4. Antonescu N.N., Gestiunea si tratarea deseurilor urbane. Gestiunea regionala, Ed. Matrix Rom, Bucuresti, 2006
5. Atudorei A. , Paunescu I. Gestiunea deseurilor urbane, Ed. Matrix Rom, Bucuresti, 2006
6. Babos Gh., Teoria generala a dreptului, Ed. Dacia, Cluj-Napoca 1994
7. Badilenau M, Economia protectiei mediului, Ed. Sylvi, Bucuresti, 2002
8. Bobica N., Elemente de ecologie si dreptul mediului inconjurator, Ed. Fundatiei ,, Chemarea,,, Iasi 1994
9. Bold Octavian Valeriu, Managementul deseurilor solide, Ed. Mstrix Rom, Bucuresti 2003
10. Capatana Camelia, Deseuri, Editura Matrix Rom, Bucuresti, 2003
11. Costin M., Raspunderea juridica in dreptul romanesc, Ed. Dacia, Cluj 1972, p. 31-32; H.Russell, Sanction an obligation, The Monist, Cambridge University Press, 1985
12. Cotiga C., Ecologie si protectia mediului, Ed. Sitech, Creiova 2005
13. Cranciuc O., Dreptul mediului inconjurator, Ed. Silex, Bucuresti, 2004
14. Durac Gh., Dreptul mediului. Raspunderea juridica pentru daune ecologice,, Ed. Junimea, Iasi, 2004;.
15. Dutu M., Dreptul mediului, Ed. Economica, Bucuresti 2003
16. Dutu M., Dreptul mediului. Tratat. Aborare integrata, vol. I-II, Ed. Economica, Bucuresti, 2003
17. Dutu M.,Dreptul mediului, Ed. Gamian, Bucuresti, 1993
18. Filipoiu Mircea, Socul deseurilor, Ed. Adevarul, Bucuresti 2003
19. Fuerea A., Manualul Uniunii Europene, editia III, Ed. Universul Juridic, Bucuresti, 2006
20. Gavrilescu Elena, Surse de poluare si agenti poluanti ai mediului, Ed. Sitech, Craiova, 2007
21. Ionita Gh. Iulian, Dreptul protectiei mediului, Editia II, Ed. Universul Juridic, Bucuresti, 2012
22. Ionita Gheorghe Iulian, Dreptul protectiei mediului, Editia II, Ed. Universul Juridic, Bucuresti, 2012
23. Mandache Andreea, Depozitele de deseuri si impactul lor asupra mediului, Bucuresti, 2010
24. Marinescu D., Tratat de dreptul mediului, Ed. Universul Juridic, Bucuresti, 2008
25. Marinescu Daniela, Tratat de dreptul mediului, Editia a IV,Ed. Universul Juridic, Bucuresti ,2010
26. Miga-Besteliu R., Drept international. Introducere in dreptul international public, Ed. ALL Beck, Bucuresti,2003
27. Negrut V., Dreptul mediului, Ed. Fundatiei Academice ,,Danubius", Galati, 2008
28. Petre Maria-Cristina, Regimul juridic national si international al deseurilor, Ed.Universul Juridic, Bucuresti, 2011
29. Romitan Ciprian Raul, Dictionar de dreptul mediului, Ed.ALL Beck, Bucuresti 2004
30. Tudorel T., Drept comunitar, Editura C.H.Beck, Bucuresti, 2007
31. Wehry Andrei, Reciclarea si depozitarea deseurilor, Ed. Orizonturi, Timisoara, 2002
Legislatie:
1. Directiva 1999/31/CE privind depozitarea deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare
2. Legea 211/2011 privind regimul deseurilor
3. Legea 211/2011 privind regimul deseurilor
4. OUG 195/2005 privind protectia mediului
5. OUG 196/2005, privind Fondul de mediu
6. OUG 78/2000 privind regimul deseurilor 
7. OUG nr. 117/2006 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat


Banii inapoi garantat!

Plateste in siguranta cu cardul bancar si beneficiezi de garantia 200% din partea Diploma.ro.


Descarca aceasta disertatie cu doar 8 €

Simplu si rapid in doar 2 pasi: completezi adresa de email si platesti.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Pe adresa de email specificata vei primi link-ul de descarcare, nr. comenzii si factura (la plata cu cardul). Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.

2. Alege modalitatea de plata preferata:* La pretul afisat se adauga 19% TVA.


Hopa sus!