Reglementări Administrative ale Uniunii Europene

Cuprins disertație Cum descarc?

Cuprins:
Introducere 3
Capitolul 1. Conceptul de drept administrativ al Uniunii Europene 4
1.1 Modalităţi de definire a dreptului administrativ al Uniunii Europene 4
1.1.1 Noţiunea de drept administrativ din punct de vedere formal 5
1.1.2 Noţiunea de drept administrativ din punct de vedere material 6
1.2 Dreptul administrativ european 6 
Capitolul 2. Izvoarele dreptului administrativ al Uniunii Europene 11
2.1 Izvoarele scrise 11
2.1.1 Dreptul comunitar originar sau primar 11
2.1.2 Dreptul comunitar derivat (legislaţia secundară) 12
2.1.2.1 Regulamentul 12
2.1.2.2 Directiva 13
2.1.2.3 Decizia 14
2.1.2.4 Recomandări şi avize 14
2.1.3 Dreptul comunitar complementar (dreptul terţiar) 14
2.2 Dreptul cutumiar 16
2.3 Jurisprudenţa 17
Capitolul 3. Structura administrativă a Uniunii Europene-Comisia Europeană 20
3.1 Repere istorice 20 
3.2 Structura Comisiei 21
3.2.1 Structura statică sau organizatorică 21
3.2.1.1 Colegiul Comisiei 21
3.2.1.2 Cabinetele Comisiei 23
3.2.1.3 Portofoliile Comisiei 24
3.2.1.4 Direcţiile Generale şi Serviciile Comisiei 24
3.2.2 Structura dinamică sau funcţională 25
3.2.2.1 Serviciile generale 25
3.2.2.2 Serviciile speciale 26
3.3 Atribuţiile Comisiei Europene 27
3.4 Funcţionarea Comisiei 29
Capitolul 4. Principiile generale ale dreptului administrativ european 32 
4.1 Definiţie şi caracterizare 32
4.2 Clasificare 34
4.2.1 Încredere şi previzibilitate 34
4.2.2 Deschidere şi transparenţă 37
4.2.3 Responsabilitate 39
4.2.4 Eficienţă şi eficacitate 40
4.3 Metode de determinare a conţinutului principiilor generale 41
Capitolul 5. Reguli fundamentale ale dreptului administrativ al Uniunii Europene…..44
5.1 Principiul egalităţii şi nediscriminarea – reguli de drept pentru statele membre ale Uniunii Europene 44
5.1.1 Conceptele de egalitate şi de nediscriminare 45
5.1.2 Jurisprudenţa şi legislaţia comunitară cu privire la principiul egalităţii şi nediscriminarea 46
5.2 Principiul liberei circulaţii a persoanelor în Uniunea Europeană 47
5.2.1 Cadrul normativ 47
5.2.2 Procedura administrativă în domeniul vizelor 49
5.2.3 Libera circulaţie a forţei de muncă 50
5.2.4 Libera circulaţie şi efectuarea de călătorii turistice 53
Capitolul 6. Procesul decizional în Uniunea Europeană 54
6.1 Metodele procedurale pentru adoptarea deciziilor administrative 54
6.2 Modalităţile de contestare a deciziilor administrative ilegale 57
6.3 Limitele libertăţii de decizie a administraţiei publice în domeniile specifice dreptului comunitar 62 
6.3.1 Limitele puterii discreţionare în dreptul funcţiei publice comunitare 62
6.3.2 Limitele puterii discreţionare în Dreptul comunitar al concurenţei 64
6.3.3 Limitele puterii discreţionare în cadrul Politicii comerciale comune 66
6.3.4 Limitele puterii discreţionare în cadrul Politicii agricole comune… 67
6.3.5 Limitele puterii discreţionare în cadrul Uniunii Vamale 68
6.3.6 Limitele puterii discreţionare în Dreptul social comunitar 68
6.4 Principiul proporţionalităţii 70
Capitolul 7. Spaţiul administrativ al Uniunii Europene 72
7.1 Componenţă 74
7.1.1 Elementele componente conform legislaţiei primare a Uniunii Europene 74 
7.1.2 Elemente componente conform legislaţiei secundare a Uniunii Europene 81
7.1.2.1 Reglementări privind mijloacele juridice de acţiune ale administraţiei europene (actele administrative) 81
7.1.2.2 Reglementări privind mijloacele de personal: funcţia publică din instituţiile comunitare 87 
7.2 Convergenţe administrative în Uniunea Europeană 89
Concluzii 96
Bibliografie 98


Extras din disertație Cum descarc?

Introducere:
În Uniunea Europeană, aflată în continuă dezvoltare şi expansiune, administraţia publică europeană şi implicit dreptul administrativ european au un rol esenţial, reprezentând fundamentul organizării şi funcţionării Uniunii. Acest fapt se datorează în special funcţiilor care îi sunt conferite administraţiei, locului ocupat de aceasta în cadrul societăţii, mijloacelor pe care le întrebuinţează şi scopului pe care îl slujeşte. 
În prezent, Uniunea Europeană trece printr-o etapă în care se pune problema dacă există o administraţie europeană sau dacă asistăm la naşterea unei noi administraţii sau a unui mecanism ce vizează asigurarea cooperării între administraţiile naţionale. Poziţia actuală a dreptului administrativ naţional în Uniunea Europeană este aceea a integrării într-un sistem global de îndepliniri de sarcini, în condiţiile în care nu mai operează prezumţia competenţei exclusive a statului în privinţa îndeplinirii sarcinilor faţă de populaţie. În acest sens, principiul subsidiarităţii joacă un rol esenţial în repartizarea competenţelor între diversele niveluri de realizare a sarcinilor autorităţilor.
Astfel, dacă prin drept administrativ european am înţelege doar dreptul care guvernează organizarea şi funcţionarea instituţiilor UE, ne-am limita la viziunea clasică a organizaţiei internaţionale care nu poate să impună deciziile sale statelor membre decât prin instrumentul tratatului şi necesitatea ratificării lui pentru a produce efecte în dreptul intern. Însă, regulamentele Uniunii Europene sunt de aplicabilitate directă în dreptul intern al statelor membre.
Totuşi, dreptul administrativ european nu poate fi disociat într-un drept administrativ aplicabil doar instituţiilor comunitare şi un drept administrativ propagat în exterior şi aplicabil instituţiilor administrative din ţările membre. 
Cunoaşterea mecanismelor de funcţionare a sistemului juridic european presupune analiza principiilor supremaţiei şi efectului direct al dreptului comunitar, precum şi a modalităţilor de asigurare a unui tratament echitabil pentru toţi cetăţenii Uniunii. Astfel, urgenţa demersului studierii dreptului administrativ european derivă din aceea că dreptul comunitar este aplicat direct dar într-o mică măsură de Comisie, ca instituţie comunitară, şi în special de autorităţile administrative naţionale. Cu toate acestea necesitatea democratizării administraţiei şi apropierea ei de cetăţean este un deziderat european împărtăşit de toate ţările membre. 
Având în vedere importanţa administraţiei publice europene şi a dreptului administrativ european în cadrul UE, am abordat această temă în prezenta lucrare, considerând că este un punct important de plecare pentru un viitor funcţionar public, ţinând cont de proaspăta integrare a României în Uniunea Europeană. 
Capitolul l
Conceptul de drept administrativ al Uniunii Europene:
Conceptul de drept administrativ european este strâns legat de noţiunea de administraţie publică europeană, ea formând obiectul de cercetare ştiinţifică al ştiinţei dreptului administrativ european. Mulţi autori de drept administrativ se întreabă însă dacă există o administraţie europeană şi dacă asistăm la naşterea unei noi administraţii sau doar a unui mecanism vizând asigurarea cooperării între administraţiile naţionale.
În prezent, Uniunea Europeană trece printr-o fază în care nu se poate spune că vechile state suverane mai există în forma lor clasică, dar nici nu se poate vorbi de o reală integrare, fiind creat un tip de ordine federală, aflat sub controlul statelor care au generat-o. Acest fapt priveşte atât aspectele constituţionale ale comunităţii, cât şi pe cele administrative. De altfel, Léontin Jean Constantinesco (specialist francez în drept comunitar, de origine română) caracteriza juridic Comunitatea Europeană ca fiind „o organizaţie integrantă cu caracter evolutiv" Astfel, această construcţie incompletă a sistemului comunitar se reflectă şi în administraţie.
Nu se poate discuta încă de un model de administraţie publică europeană. Principalele texte constituţionale ale Uniunii Europene şi anume Tratatul de la Roma (1957) şi Tratatul de la Maastricht (1992) nu prezintă un model de administraţie publică pentru statele membre. O dată stabilită natura democratică a regimului politic, aspectele legate de guvernare şi administraţie sunt lăsate la discreţia statelor membre. Formal, din punct de vedere legal statele membre au autonomie deplină în ceea ce priveşte administraţia


Fisiere în arhivă (1):

  • Reglementari Administrative ale Uniunii Europene.doc

Imagini din acest disertație Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această disertație cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!