Reinserctia Sociala a Condamnatilor

Cuprins disertatie Cum descarc?

INTRODUCERE 3
1. ASPECTE INTRODUCTIVE PRIVIND REINTEGRAREA PERSOANELOR SUPUSE PEDEPSEI CU INCHISOAREA 7
1.1. Determinari conceptuale privind reintegrarea persoanelor supuse pedepsei cu inchisoarea 7
1.2. Istoricul reglementarii juridice a reintegrarii persoanelor supuse pedepsei cu inchisoarea in RM 17
1.3. Principiile procesului de reintegrare a condamnatilor 25
1.4. Etapele si subetapele procesului de reintegrare a condamnatilor 29
2. REALIZAREA MASURILOR DE REINTEGRARE PENITENCIARA A CONDAMNATILOR 33
2.1. Aplicarea principalelor mijloace de corijare a condamnatilor in scopul reintegrarii lor 33
2.2. Directiile de activitate a sistemului social in institutiile penitenciare 54
2.3. Particularitatile pregatirii pentru liberare a condamnatilor 65
INCHEIERE 77
BIBLIOGRAFIE 80
REZUMAT 86


Extras din disertatie Cum descarc?

INTRODUCERE
Actualitatea temei. Printre multiplele probleme ale societatii contemporane una din cele mai dificile, care necesita o atentie deosebita a cercetatorilor si practicienilor, este reintegrarea cetatenilor, care au comis fapte infractionale. Starea criminalitatii recidive in Republica Moldova, chiar si in conditiile diminuarii unor indicatori statistici a ei, trezeste o anumita ingrijorare. Cea mai sumara analiza a criminalitatii existente ne convinge de faptul ca cauzele fenomenului dat nu sint legate doar de existenta unui mecanism insuficient ajustat al reglementarii juridice sau al unei activitati nesatisfacatoare ale organelor de drept. Solutionarea acestei probleme este organic legata de combaterea si prevenirea criminalitatii in ansamblu. Tinind cont de aceasta o sarcina de baza si actuala a organelor de stat este elaborarea unor practici eficiente, in masura sa asigure o lupta categorica cu criminalitatea in general si cu criminalitatea recidiva in particular. Pina in prezent pedeapsa cu inchisoare ramine a fi una din cele mai frecvent aplicate masuri de raspundere penala. Totodata statul nu trebuie sa uite ca dupa ispasirea termenului de pedeapsa stabilit de instanta de judecata, iar in unele cazuri si inainte de termen, condamnatul se va intoarce in societate, unde va fi nevoit sa se adapteze la noile imprejurari si sa-si asigure existenta.
In acest context o importanta deosebita o are problema reintegrarii persoanelor care isi ispasesc sau si-au ispasit pedeapsa privativa de libertate in institutiile penitenciare. Anume reintegrarea condamnatilor la pedeapsa cu inchisoare serveste drept criteriu de baza al aprecierii eficacitatii lucrului institutiilor care pun in executare pedepsele. Problema generala a reintegrarii are si o importanta de sinestatatoare. Sporirea cantitativa a numarului indivizilor desocializati se poate rasfringe intr-o transformare calitativa in rezultatul careia poate fi posibila cresterea tempourilor diferentierii sociale, iar aceasta ameninta cu aparitia unui numar mare de persoane tentate sa intre in conflict cu legea. Statul isi face un dezavantaj cheltuind sume mari in vederea cercetarea noilor infractiuni, desfasurarea proceselor de judecata, etaparea condamnatilor si detinerea lor in penitenciare termene de lunga durata in loc de a petrece unele masuri de mare anvergura in vederea adaptarii lor sociale prevenind astfel recidiva in rindul acestora. Astfel, doar pentru intretinerea sistemului penitenciar in anul 2011, din bugetul de stat al Republicii Moldova au fost alocate 237 mln. 457,78 mii lei. Necesitatea de a cheltui mijloace considerabile pentru detinerea condamnatilor in penitenciare limiteaza posibilitatile statului de a realiza programe privind prevenirea criminalitatii si resocializarea condamnatilor. In aceste conditii indicii statistici releva faptul ca din numarul total de condamnati 53,25% au comis recidiva. 
Practica executarii pedepsei cu inchisoare este complexa si contradictorie. Pe de o parte, institutiile penitenciare trebuie sa modeleze viata condamnatului in libertate, iar pe de alta parte - in interiorul lor se executa pedeapsa si se realizeaza scopurile acesteia in conditiile regimului coercitiv prin regulile caruia se determina limitele si procedeele influentarii corectionale asupra condamnatilor, fapt care nu are loc la libertate. In afara de aceasta, practica cotidiana a institutiilor penitenciare, precum si rezultatele cercetarilor petrecute mai devreme demonstreaza faptul ca in procesul influentarii educative asupra condamnatului apar probleme dificile cu caracter juridic, psiho-pedagogic, organizatoric, care necesita o solutionare neintirziata. Adoptarea unei noi legislatii executional-penale a pus baza unei schimbari reale a politicii penale si executional-penale in sensul umanizarii ei, a creat in institutiile penitenciare conditii mai favorabile pentru o resocializare reusita a condamnatilor. Persoanele liberate se reintorc in societate purtind cu ei experienta capatata in detentie. In cele mai dese cazuri aceasta este negativa, de aceea statul este cointeresat ca persoana anterior condamnata sa inceapa cit mai curind un mod de viata social acceptabil si sa nu savirseasca din nou infractiuni. Revenind la libertate, fostii condamnati se ciocnesc cu o multitudine de probleme, printre care probleme locative, financiare, familiale, cu anturajul etc. Astfel, in prezent nu mai exista indoieli de faptul ca calitatea activitatii institutiilor penitenciare, gradul de implicare a organelor administrarii locale, colectivelor de munca, familiei si anturajului apropiat influenteaza, in mare masura, soarta persoanei liberate si starea criminalitatii in general. Deficientele care apar in procesul organizarii procesului de resocializare penitenciara si postpenitenciara a persoanelor supuse pedepsei cu inchisoare invoca necesitatea studierii lor multilaterale in baza experientei istorice si straine precum si tinind cont de practica existenta in prezent. Totodata, solutionarea problemelor de resocializare nu este posibila fara o baza legislativa adecvata, care ar reglementa procesul resocializarii determinind scopurile si sarcinile ei. Actualitatea temei este determinata si de necesitatea revizuirii actualului cadru normativ privind solutionarea problemelor mentionate. 
Scopul si obiectivele tezei. Scopul lucrarii consta in studierea complexa si multilaterala a procesului de reintegrare a persoanelor supuse pedepsei cu inchisoare, analiza normelor si practicii aplicarii lor in domeniul cercetat, elaborarea propunerilor privind perfectionarea in continuare a conceptiilor teoretice si a actiunilor practice de influentare, realizate la diferite etape ale procesului de reintegrare. 
In vederea realizarii scopului propus, au fost stabilite urmatoarele obiective: 
- elucidarea esentei socializarii individului;
- formularea notiunii de reintegrare/resocializare a persoanelor supuse pedepsei cu inchisoare in baza analizei acceptiunilor privind definirea procesului de resocializare si cele asemanatoare cu el cum sint socializarea si adaptarea sociala; 
- relevarea etapelor si subetapelor reintegrarii persoanelor supuse pedepsei cu inchisoare si a caracteristicii generale a particularitatilor lor; 
- studierea istoricului experientei autohtone precum privind reintegrarea persoanelor supuse pedepsei cu inchisoare; 
- elucidarea particularitatilor legislatiei Republicii Moldova referitoare la reglementarea procesului de resocializare penitenciara a condamnatilor; 
- analiza activitatii administratiei institutiilor penitenciare si ale altor subiecti ai resocializarii privind pregatirea condamnatilor pentru liberare; 
- studierea experientei conlucrarii diferitor institutii si organe, precum si a problemelor existente in domeniul adaptarii sociale a persoanelor liberate; 
- cercetarea problemei privind participarea membrilor comunitatii in procesul resocializarii precum si al profilaxiei infractiunilor in rindul persoanelor liberate; 
- formularea in temeiul rezultatelor investigatiei, a unor propuneri si recomandari stiintific argumentate privind perfectionarea legislatiei si practicii de aplicare a ei in scopul ridicarii eficacitatii procesului de resocializare a persoanelor supuse pedepsei cu inchisoare.


Fisiere in arhiva (1):

  • Reinserctia Sociala a Condamnatilor.doc

Imagini din aceasta disertatie Cum descarc?

Bibliografie

Codul de executare a sanctiunilor de drept penal Nr. 1524 - XII din 22.06.1993. In: Monitor 
30.01.1994, nr. 1/1 (abrogat). http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=326970
Codul penal al Republicii Moldova Nr. 985-XV, din 18.04.2002, in vigoare de la 12.06.2003. In: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 13.09.2002, nr. 128-129/1012. http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=331268
Codul de executare al Republicii Moldova Nr. 443-XV din 24.12.2004, in vigoare din 01.07.2005. In: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 03.03.2005, nr. 34-35/112. http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=286229
Legea Republicii Moldova cu privire la sistemul penitenciar Nr. 1036-XIII din 17.12.1996. In: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 06.03.1997, nr. 15/154. http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311530
Legea cu privire la probatiune Nr. 8-XVI din 14.02.2008. In: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 13.06.2008, nr. 103-105/389. http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=322740
Legea Nr. 15-XVI din 15.02.2008 (in vigoare din 21.03.2008) pentru modificarea si completarea Legii nr. 1036-XIII din 17.12.1996 cu privire la sistemul penitenciar. In: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 21.03.2008, nr. 57-60/187. http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=221350
Hotarirea Guvernului Republicii Moldova Nr. 865 din 28.12.1995 cu privire la chestiunile ce 
tin de transferarea Directiei Institutiilor Penitenciare in subordinea Ministerului Justitiei. In: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 28.03.1996, nr. 19/138. 
Hotarirea Parlamentului Republicii Moldova Nr. 1298 -XIII din 24.07.97 privind ratificarea Conventiei pentru apararea drepturilor omului si libertatilor fundamentale, precum si a unor protocoale aditionale la aceasta conventie. In: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 21.08.1997, nr. 54-55/502. 
Hotarirea Guvernului Republicii Moldova Nr. 796 din 20.09.1997 cu privire la aprobarea Conceptiei dezvoltarii sistemului penitenciar al Ministerului Justitiei pina in anul 2000. In: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 09.10.1997, nr. 66. 
Hotarirea Guvernului Republicii Moldova Nr. 1624 din 31.12.2003 cu privire la aprobarea Conceptiei reformarii sistemului penitenciar si planului de masuri pe anii 2004 - 2020 pentru realizarea Conceptiei reformarii sistemului penitenciar. In: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 16.01.2004, nr. 13-15, Modificata prin Hotarirea Guvernului Republicii Moldova Nr. 738 din 29.06.07. In: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 13.04.07. nr. 98-102.
Hotarirea Guvernului Republicii Moldova Nr. 1353 din 20.12.2005, Pentru aprobarea Regulamentului privind modul de plata a indemnizatiilor unice pentru persoanele eliberate din locurile de detentie. In: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 23.12.2005, nr. 172-175/1437. 
Hotarirea Guvernului Republicii Moldova Nr. 583 din 26.05.2006 cu privire la aprobarea Statutului executarii pedepsei de catre condamnati. In: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 16.06.2006, nr. 91-94/676. 
Ordinul DIP nr. 7 din 18.01.2006 de aprobare a Programului de initiere a detinutilor in domeniul stiintelor socio-juridice. 
14. Ordinul DIP nr. 36 din 20.03.06 despre implementarea programului cu privire la pregatirea pentru liberarea detinutilor din detentie ,,Prosocial". 
Ordinul DIP nr. 56 din 25.04.2006 de aprobare a Programului cu privire la organizarea educatiei fizice si sport cu condamnatii - ,,Prosport". 
Ordinul DIP nr. 81 din 23.05.06 de aprobare a Programului cu privire la pregatirea detinutilor pentru liberarea conditionata de pedeapsa inainte de termen. 
Ordinul DIP nr. 101 din 14.06.2006 despre implementarea Programului de incadrare in cimpul muncii a condamnatilor. 
Regulamentul cu privire la organizarea si desfasurarea atestarii anuale a condamnatilor, aprobat prin Ordinul DIP nr. 52 din 14.03.2007. 
Regulamentul privind organizarea si desfasurarea activitatii Serviciului socio-educativ si probatiune din penitenciare aprobat prin ord. DIP nr. 124 din 18.06.2007. 
Instructiunea cu privire la procedura compensarii privilegiate a zilelor de munca din contul 
duratei pedepsei, aprobata prin ordinul ministrului justitiei nr. 298 din 08.08.2007.


Banii inapoi garantat!

Plateste in siguranta cu cardul bancar si beneficiezi de garantia 200% din partea Diploma.ro.


Descarca aceasta disertatie cu doar 9 €

Simplu si rapid in doar 2 pasi: completezi adresa de email si platesti.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Pe adresa de email specificata vei primi link-ul de descarcare, nr. comenzii si factura (la plata cu cardul). Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.

2. Alege modalitatea de plata preferata:* La pretul afisat se adauga 19% TVA.


Hopa sus!