Lucrări de Disertație pentru domeniul Religie

docx

Crearea lumii - știință și religie

INTRODUCERE Dintotdeauna omul şi-a pus întrebarea cauzelor existenţei, a avut imboldul de a explica şi de a înţelege ceea ce este necunoscut sau dificil de înţeles. Orice folclor abundă în date şi informaţii despre originea şi istoria lumii. Cel mai adesea, existenţa lumii a fost considerată ca un fapt de la sine înţeles, întrucât lumea ar exista ca atare dintotdeauna. Despre originea omului au apărut nenumărate legende. Religii şi filozofii, din antichitate şi până astăzi, au adoptat diferite răspunsuri la întrebările legate de cauză şi existenţa lumii. Originea lumii l-a preocupat înto... vezi detalii

docx

Lucrarea de dizertație - Religie

1. Jertfelnicul Vechiului Testament. Loc de intalnire cu Dumnezeu In toate religiile au existat si exisa diverse locuri de cult, incepand cu simple gramezi de pietre si sfarsind cu temple monumentale, la fel si in crestinism au existat locasuri de cult inca de la inceputurile crestinismului. Acesta practia este mostenita de la iudei, biserica crestina luand locul templului sau sinagogii iudaice. Faptul ca Mantuitorul Iisus Hristos intra si se roaga sau predica in templele si sinagogile iudaice, constituie dovada ca si in crestinism asemenea locasuri erau necesare pentru preamarirea lui Dum... vezi detalii

docx

Protopsalti, compozitori și dascăli de muzică psaltică

Introducere Muzica psaltica bizantina este prin esenta o muzica exclusiv omofona si melodica (exclude armonia sau cantarea pe mai multe voci). Din punct de vedere etimologic termenul muzica are origine greceasca luandu-si numele de la muse. Cand vorbim de aceasta muzica trebuie luat in considerare faptul ca nu vorbim de un sistem de notatie a muzicii existente, ci vorbim de un angrenaj complex care defineste o spiritualitate - cea ortodoxa. Sunt doua directii pe care trebuie sa mergem in intelegerea clara asupra muzicii psaltice: Prima este cea istorica pentru a ne lamuri cum, cand si unde... vezi detalii

doc

Probleme de bioetică cu privire la începuturile vieții umane

INTRODUCERE Referitor la Dumnezeu şi la om, teologia ortodoxă pleacă de la adevărul fundamental revelat că atât Dumnezeu cât şi omul sunt existenţe personale. Omul este persoana creată după chipul lui Dumnezeu, deci subiect deschis comuniunii iubitoare cu alte subiecte El este chemat în existenţă să dobândească asemănarea cu Dumnezeu, deci îndumnezeirea prin har. Demnitatea şi măreţia omului trebuie căutate în această calitate de a fi creat de Dumnezeu după chipul Său, deci în relaţie permanentă cu Dumnezeu şi cu creaţia, prin care omul va ajunge să dobândească asemănarea sau îndumnezeirea... vezi detalii

docx

Situația politică și religioasă în vremea împăratului Alexios I Comnenul(1081-1118)

Introducere Imperiul Bizantin a dominat secole de-a rândul răsăritul Europei, influenţând populatiile din această zona, fiind la rândul sau influenţat de popoarele învecinate. Nicolae Iorga spunea : „Bizanţul e consolidare ca pentru toate vremile: bătrâneţea lui e numai aparentă. El e o concepţie ce poate primii toate naţiile: e ideea romană, biserica ortodoxă, cultura clasică grecească si pe langă toate elementele acestea, el prezintă şi posibilitatea de conlucrare a tuturor raselor . Toată epoca bizantină nu este decat o epocă de colaboraţie. N-a existat unul dintre statele acestea care ... vezi detalii

doc

Legăturile Bisericii Ortodoxe Române cu Patriarhia Ecumenică de-a Lungul Vremii

Introducere: Legăturile dintre Biserica Ortodoxă Română şi Patriarhia Ecumenică de Constantinopol, a reprezentat pentru mine o problema interesantă pe care am considerat-o bună de abordat la finalitatea studilor de licenţă şi astfel că sub supravegherea Părintelui Profesor Dr Vasile Muntean, am încercat să expun istoricile legături care au fost între Biserica noastră şi cea a Constantinopolului Odată cu întemeierea statelor independente ale Ţărilor Române, Ţara Românească şi Moldova, au început să se întemeieze şi anumite formaţiuni religioase care cu timpu au început să crească şi tot oda... vezi detalii

docx

Mesianismul

INTRODUCERE Ideea mesianică ia naştere odată cu începutul neamului omenesc. Ceea ce a provocat doctrina despre reformatorul sufletului omenesc a fost necesitatea unei reacţii radicale împotriva factorilor ce au produs o atât de accentuată suferinţă socială. “Autorii cărţilor Vechiului Testament se fac ecoul voinţei divine şi vestesc treptat că omul va ieşi din acea stare de barbarie. Astfel, de la întâia carte a Vechiului Testament, persoana Mântuitorului promis se vede anunţată ca un fir roşu de-a lungul istoriei până ce se arată lumii ca Fiu al lui Dumnezeu. Însă mesianismul nu este un ... vezi detalii

doc

Evoluția Creștină a Civilizației Daneze în Evul Mediu

ARGUMENT Lucrarea de faţă este intenţia nedesimulată a interesului suscitat de către societatea daneză, în cadrul unei mobilităţi oferite de Universitatea Bucureşti, în care am avut oportunitatea să îi cunosc în mai de aproape pe cei ce îşi spun “urmaşii vikingilor”. Societatea daneză în însăşi structura ei atrage, dar cu atât mai mult cu cât ajungi să le cercetezi istoria şi modul de evoluţie din punct de vedere religios. Deşi în fază incipientă această problemă a religiozităţii nu era de conceput, de-a lungul anilor, ideea de religie a căzut în desuetudine, aşa cum vom putea observa în ... vezi detalii

docx

Comuniunea în Ortodoxie

INTRODUCERE Înainte de tratarea capitolelor, despre diferitele forme ale comuniunii vom spune câteva cuvinte despre comuniune în general. Noţiunea comuniunii (Koinonia) provine din Noul Testament unde în sens „vertical” înseamnă legătura dintre credincioşi şi Dumnezeu, iar în sens „orizontal” dragostea care uneşte pe fiii aceluiaşi Părinte ceresc (I Ioan 1, 2; 1, 7; 4, 7; I Cor. 1, 9; 10, 16). „Koinonia” este în primul rând unirea cu Hristos. “Prin ea Dumnezeu îşi face „intrarea” în sufletul credinciosului (Ioan 14, 20; 15, 4). Dar ea înseamnă, totodată, şi trăirea în dragostea comună, dup... vezi detalii

docx

Tainele de inițiere în viața creștină

Introducere După căderea în păcat, comunicarea harică între Dumnezeu şi om a fost pierdută, omul intrând în moarte sufletească şi osândă veşnică, ajungând într-o stare în care mântuirea realizabilă prin propriile noastre puteri era imposibilă. Dumnezeu însă, în nemărginita Sa bunătate şi înţelepciune a găsit cel mai potrivit mijloc al izbăvirii omului de rău, hotărând Întruparea Fiului Său pentru mântuirea lumii (Efeseni 2, 4-5). Biserica, în calitatea sa de Trup tainic al lui Hristos, Dumnezeu - Creatorul tuturor poate lucra si asupra fiinţei umane. Această lucrare se împlineşte prin săv... vezi detalii

docx

Apostolatul social ca parte integrantă a slujirii bisericii

Crestinismul e religie de sus, e un dar dumnezeiesc. In crestinism se descopera deplinatatea dumnezeiestei iubiri, Dumnezeu iubitor, Dumnezeu-Dragoste. Din revelatie aflam ca Dumnezeu e dragoste, ca El iubeste si ca toate lucrarile divine in primul rand sunt determinate de bunatate. In inteles crestin, dragostea e, inainte de toate, manifestare a bunatatii care si-a ales obiectul caruia sa se reverse; deplin, ea e daruire, daruire totala de sine. Dragostea se intemeiaza pe esenta lui Dumnezeu insusi, e chiar aceasta fiinta insasi, a Lui, vazuta, sub aspectul plinatatii vietii interpersonal... vezi detalii

doc

Creștinismul în spațiul public european

INTRODUCERE Misiunea creştină este trimiterea Bisericii în lume în vederea propovăduirii Evangheliei la toate neamurile şi a integrării oamenilor în Împărăţia lui Dumnezeu, întemeiată prin lucrarea mântuitoare a lui Iisus Hristos, inaugurata ca arvuna sau ca anticipare a ei în istorie în Biserică, prin pogorârea Duhului Sfânt, care se va manifesta în plenitudinea ei la a doua venire a lui Hristos în slavă. Misiunea este o vocaţie apostolică a Bisericii. Ea comportă două aspecte esenţiale: unul strict de evanghelizare, adică propovăduirea orală a Evangheliei şi unul larg de mărturie, care s... vezi detalii

doc

Debutul programelor educaționale românești, efect al unirii cu Biserica Romei

I. Introducere I.1. Prolog Una dintre componentele majore ale istoriei noastre moderne care a stârnit atâtea pasiuni şi dispute este, fără îndoială, Unirea religioasă a românilor transilvăneni din anii 1697-1700. A vorbi despre istoria Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică (BRU), înseamnă a vorbi despre însăşi emanciparea generală a românilor, mai ales a celor transilvăneni, înseamnă totodată a vorbi despre revigorarea culturalizatoare a spaţiului românesc transilvănean, dar şi a celui extracarpatic. Spunem acesta deoarece, de-a lungul timpului scurs de atunci, adevăratul sens is... vezi detalii

doc

Învățătura sfantului Grigorie Palama despre energiile necreate - disputa palamită

I. INTRODUCERE Cu toate ca Sfantul Grigorie a trait in secolul al XlV-lea, el are inca multe de spus vremurilor noastre, intrucat, asa cum stim, aceleasi curente filosofice, teologice si chiar sociale care prevalau pe vremea sa, predomina si acum. Secolul al XlV-lea are trasaturi comune cu secolul al XXI-lea. De aceea, discutiile ce au avut loc intre Sfantul Grigorie Palama si filosofii acelor vremi sunt de un mare interes si acum. Sfantul Grigorie are foarte multe lucruri pe care omul contemporan le poate invata de la el. Suntem in masura sa stabilim marea importanta a invataturilor Sfantu... vezi detalii

doc

Teme biblice în lumina cercetărilor științifice actuale

INTRODUCERE Actul creaţiei, în mod fundamental implică necesitatea unui sens profund. Este un sens semnificativ care va străbate întreaga istorie a creaţiei. Faptul că aparţinem creaţiei ne impune o sumă de întrebări asupra sensului existenţei noastre, a devenirii noastre în istorie, dar şi a devenirii cosmosului în care trăim. Creaţia presupune o legătură intrinsecă între Creator şi lume, iar sensul veritabil al creaţiei nu se poate împlini într-o manieră autonomă. Creaţia nu-şi poate găsi adevărata ei vocaţie decât în Creatorul ei. Viziunea înrădăcinată în gândirea biblică şi patristică ... vezi detalii

Hopa sus!