Reorganizarea întreprinderilor aflate în dificultate - plan de reorganizare al societății SC Design Construct SRL

Cuprins disertație Cum descarc?

CAPITOLUL I
PREZENTAREA ŞI PERSPECTIVELE DE REORGANIZARE ALE ÎNTREPRINDERII S.C. DESIGN CONSTRUCT S.R.L. 3
1.1. Planul de reorganizare: cadrul legal, autor şi scop 3
1.2. Reorganizarea: concept, implicaţii şi avantaje 4
CAPITOLUL II
APLICAREA PLANULUI DE REORGANIZARE ŞI EVALUARE ASUPRA ÎNTREPRINDERII S.C. DESIGN CONSTRUCT S.R.L. 10
2.1. Perspectivele de redresare în raport cu posibilităţile şi specificul activităţii debitorului, cu mijloacele financiare disponibile şi cu cererea pieţei faţă de oferta debitorului 10 
2.1.1. Prezentarea societăţii debitoare 10
2.1.2. Mijloacele financiare disponibile 12
2.1.3. Piaţa ţintă şi concurenţa 12
2.1.4. Furnizorii 13
2.2. Analiza activităţii debitoarei în timpul procedurii de insolvenţă 14
2.2.1. Analiza contului de profit şi pierdere 14
2.2.2. Perspectivele de redresare în raport cu situaţia debitoarei 20
CAPITOLUL III
POSIBILITĂŢI DE REORGANIZARE 22
3.1. Programul de plată al creanţelor 22 
3.1.1. Situaţia pasivului debitoarei 22
3.1.2. Programul de plăţi 24
3.2. Termenul de executare a planului de reorganizare 26
3.3. Tratamentul creanţelor 27
3.4. Despăgubiri acordate prin planul de reorganizare raportat la valoarea distribuirilor în faliment 27
3.5. Măsuri adecvate pentru punerea planului în aplicare 37
CONCLUZII 39
BIBLIOGRAFIE 42


Extras din disertație Cum descarc?

CAPITOLUL I
PREZENTAREA ŞI PERSPECTIVELE DE REORGANIZARE ALE ÎNTREPRINDERII S.C. DESIGN CONSTRUCT S.R.L.
1.1. Planul de reorganizare: cadrul legal, autor şi scop
Cadrul legal:
Reglementarea legală care stă la baza întocmirii prezentului plan de reorganizare este Legea 85/2006, modificată şi completată prin OUG nr. 173/2008.
Legea insolvenţei, enumeră printre principiile de bază care guvernează aplicarea ei şi pe cel al preeminenţei reorganizării faţă de faliment şi care-şi găseşte consacrarea explicită în mai multe din articolele actului normativ amintit, având astfel pe lângă o fundamentare economică şi socială şi una legală. 
Salvarea afacerii debitorului ca obiect prioritar al reglementării legale presupune “tratarea” şi remedierea incapacităţii de plată a comerciantului printr-un ansamblu de măsuri care tind să asigure un management competent şi eficient întreprinderii aflate în dificultate 
Autorul planului
Planul de reorganizare este întocmit de administratorul judiciar, în temeiul şi cu respectarea art. 94 alin. (1) litera (a) şi anume: ”cu aprobarea adunării generale a ascoiaţilor, în termen de 30 de zile de la afişarea tabelului definitiv de creanţe, cu condiţia formulării, potrivit art. 28, a intenţiei de reorganizare, dacă procedura a fost declanşată de acesta, şi potrivit art. 33 alin (6), în cazul în care procedura a fost deschisă ca urmare a cererii unuia sau a mai multor creditori”.
La baza întocmirii planului au stat informaţiile furnizate de către managerul societăţii, documentele contabile şi registrele de evidenţă internă ale societăţii, precum şi informaţiile publice obţinute de la instituţiile publice.
Scopul planului
Scopul planului de reorganizare este acoperirea pasivului debitorului aflat în insolvenţă. Acesta corespunde cu scopul Legii 85/2006 expus fără echivoc în art.2. Pe lângă acest scop declarat al legii, reorganizarea urmăreşte menţinerea societăţii în viaţa comercială.
Prezentul plan îşi propune să acţioneze pentru restructurarea activităţii debitoarei pe principalele funcţiuni ale acesteia şi anume: comercială, de personal, de producţie, având ca obiectiv principal plata pasivului S.C. DESIGN CONSTRUCT S.R.L. şi reinserţia debitoarei în activitatea economică. Toate măsurile implementate prin plan precum şi derularea activităţii debitoarei se vor face sub controlul strict al administratorului judiciar. 
1.2. Reorganizarea: concept, implicaţii şi avantaje
Concept şi implicaţii
După cum reiese din definiţia dată de Legea nr. 85/2006, “reorganizarea judiciară este procedura ce se aplică debitorului, persoană juridică, în vederea achitării datoriilor acestuia, conform programului de plată al creanţelor”. Conceptual, reorganizarea înseamnă punerea în aplicare a unui plan care să aibă ca finalitate plata datoriilor societăţii pe baza unui program de plăţi care să permită continuarea activităţii debitoarei şi în final reinserţia acesteia în circuitul economic 
Având în vedere cele prezentate mai sus principalele implicaţii ale reorganizării se manifestă în plan economic şi social.


Fisiere în arhivă (3):

  • Reorganizarea Intreprinderilor Aflate in Dificultate - Plan de Reorganizare al Societatii SC Design Construct SRL
    • 2tema.doc
    • 3cuprins.doc
    • design constr.doc

Imagini din acest disertație Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această disertație cu doar 8€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!