Rolul asistentului social în conflictele sociale

Cuprins disertație

INTRODUCERE 4
CAPITOLUL I 
ASISTENTUL SOCIAL ÎN SOCIETATE 5
1.1. Delimitări conceptuale ale asistenţei sociale 5
1.2. Dezvoltarea asistenţei sociale 6
1.3. Formarea resurselor umane ale sistemului de social din România 8
1.4. Organizarea sistemului de asistenţă socială român 9
1.5. Principiile de organizare a asistenţei sociale 17
CAPITOLUL II
ASISTENTUL SOCIAL ŞI CONFLICTELE SOCIALE 19
2.1. Conflictul – delimitări conceptuale 19
2.2. Accepțiunea noțiunii de conflict în asistența socială 20
2.3. Gradul de stabilitate și instabilitate ale conflictului 24
2.4. Tipuri de conflicte 26
2.5. Modele și strategii utilizate în rezolvarea situațiilor conflictuale 29
2.6. Avantaje şi dezavantaje abordării situațiilor conflictuale 31
CAPITOLUL III 
VIOLENŢA ÎN FAMILIE, FORMĂ DE CONFLICT SOCIAL 33
3.1. Studii de caz 33
3.2. Efectele violenţei domestice asupra femeii 42
3.3. Program intervenţionist 44
3.4. Analiză de sinteză și recomandări privind violenţa domestică 56
Concluzii 60
Bibliografie 65


Extras din disertație

INTRODUCERE
Violenţa domestică este un flagel al societăţii româneşti şi al familiei, producând dezintegrarea acesteia din urmă ca unitate socială. Datorită consecinţelor devastatoare în plan social, abuzul domestic nu mai reprezintă o chestiune privată, devenind o problemă publică. Acest lucru justifica intervenţia actorilor publici în eradicarea fenomenului, prin elaborarea unui set de măsuri legislative care să protejeze victimele şi să prevină/combată violenţa în familie, crearea unor instituţii specializate care abordează multilateral problema.
Asemeni altor societăţi europene tradiţionale, societatea tradiţională românească susţine un model legitim de violenţă împotriva femeilor. 
Lucrarea intitulată ROLUL ASISTENTULUI SOCIAL ÎN CONFLICTELE SOCIALE cuprinde:
Capitolul I, ASISTENTUL SOCIAL ÎN SOCIETATE, care cuprinde delimitările conceptuale despre asistența socială, dar și anumite principii de organizare ale acesteia.
Capitolul II, ASISTENTUL SOCIAL ȘI CONFLICTELE SOCIALE, prezintă noțiunea de conflict în principal, anumite tipuri de conflicte cu avantaje și dezavantaje și abordarea acestor conflicte în asistența socială. 
Capitolul III, VIOLENŢA ÎN FAMILIE, FORMĂ DE CONFLICT SOCIAL, prezintă câteva cazuri de violență în familie, dar și efectele violenței domestice asupra femeii.
Cuvinte cheie: asistență socială, asistent social, violență, conflicte sociale. 
CAPITOLUL I
ASISTENTUL SOCIAL ÎN SOCIETATE
1.1. Delimitări conceptuale ale asistenţei sociale
Profesia de asistent social trebuie considerată ca o paradigmă tehnico-ştiinţifică mondializată (stoc de cunoştinţe utilizat, tehnici de tratare a problemelor, sistem de valori) foarte dinamică, care se transmite continuu în mod special prin canale profesionale, şi mai puţin prin cele administrative. Inovaţiile locale se difuzează tot mai rapid în toate contextele naţionale. Activitatea de asistenţă socială se fundează pe angajamente juridice, politice şi morale atât ale ţării într-un context mai larg (mondial: convenţii ONU de exemplu), regional (reglementările europene), pe angajamente juridice, politice şi morale ale ţării ca un întreg, prin legile şi opţiunile sale politice, prin sistemul de valori promovat naţional, cât şi pe angajamentele locale şi responsabilitatea faţă de comunitatea locală. Specialiştii în asistenţă socială cu pregătire superioară sunt formaţi într-un număr suficient pentru primele faze de dezvoltare a serviciilor sociale. Se poate estima că tinerii asistenţi sociali au primit o pregătire satisfăcătoare, putându-se integra cu succes în procesul de constituire a sistemului de servicii sociale. “În anii următori vor fi produşi, de către universităţi, specialişti în acest domeniu într-un număr în creştere. S-a acumulat totodată o experienţă valoroasă şi de către nespecialiştii care au lucrat în organizaţii nonguvernamentale sau în cele guvernamentale” (Irimescu, Gabriela, ,,Asistenţa socială a familiei şi copilului”, curs IDD, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, 2003, pag. 108).
Serviciile de asistenţă socială reprezintă pilonul programelor locale sociale de acţiune. Şi au ca obiectiv toate problemele sociale ale comunităţii: soluţionează problemele care se înscriu în limitele componenţei lor; solicită sprijin de la sistemele specializate dincolo de aceste competenţe, trimiţând cazul respectiv la acestea; urmăresc/sprijină evoluţia cazurilor/soluţionarea problemelor împreună cu sistemele specializate; sprijină luarea unor decizii de protecţie a persoanelor din zona de care răspund, pe bază de anchete sociale.


Fisiere în arhivă (1):

  • Rolul asistentului social in conflictele sociale.doc

Imagini din acest disertație

Bibliografie

1. Adrian, Neculau, Violenta- aspecte psihologice, Ed. Polirom, Iasi, 2003;
2. Ana, Munteanu, apud Stark, E., Flitcarft, A., Women at risk, in 
3. Ana, Munteanu, Marciana Popescu, Smaranda Popa, Victimele violenţei domestice – copiii şi femeile, Ed. Eusrostampa, Timişoara, 2007;
4. Ana, Munteanu, Violenta domestica si maltratarea copilului, Ed. Eurostampa, Timisoara, 2000;
5. Doina, Gadei, Victimizarea femeii in Romania in perioada de Tranzitie, Ed. Sinteca, Craiova, 2003;
6. Dumitraşcu, Hanibal, ,,Teoria şi practica consilierii”, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de sociologie şi asistenţă socială, Suport de Curs, 2006;
7. Elena, Zamfir, Catalin, Zamfir, Situatia femeii in Romania, Ed. Expert, Bucuresti, 2000;
8. Elena, Zamfir, coord., Marciana, Popescu, Violenta domestica: raspunsul comunitar, Strategii antisaracie si dezvoltare comunitara, Ed. Expert, Bucuresti, 2000; 
9. Elisabeta Ţon, Iosif Ţon, Violenţa de familie, Ed. Cartea Creştină, Oradea, 2006;
10. Ina Curic, Lorena Văetişi, Inegalitatea de gen. Violenţa invizibilă, Ed. Eikon, Cluj-Napoca, 2005;
11. Irimescu, Gabriela, ,,Asistenţa socială a familiei şi copilului”, curs IDD, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, 2003;
12. Maria Constantinescu, Sociologia familiei. Probleme teoretice şi aplicaţii practice, Ed. Universităţii din Piteşti, 2004;
13. Maria, Roth-Szamoskozi, Copii si femei victime ale violentei, Ed. Presa Universitara Clujeana, Cluj-Napoca, 2005;
14. Maria, Roth-Szamoskozi, Copii si femei victime ale violentei, Ed. Presa Universitara Clujeana, Cluj-Napoca, 2005;
15. Monica Naum, Constantin Jurcă, Violenţa în familie în perspectiva Uniunii Europene, Ed. Muntenia, Constanţa, 2005;
16. Petru, Ilut, Sociopsihologia si antropologia familiei, Ed. Polirom, Iasi, 2005;
17. Septimiu, Chelcea, coord., Psihosociologie-teorie si aplicatii, Ed. Economica, Bucuresti, 2006;
18. *** - Cercetarea Nationala privind Violenta in Familie si la Locul de Munca, Centrul Parteneriat pentru Egalitate, 2003;
19. *** Ghid de intervenţie în cazurile de violenţă în familie, decembrie 2007, www.anpf.ro
Legislaţie
1. Constitutia Romaniei.
2. Codul Penal al Romaniei, republicat in Monitorul Oficial al Romaniei , Partea I, nr. 65 din 16 aprilie 1997. 
3. Legea nr. 217/ 2003, privind prevenirea şi combatearea violenţelor în familie, publicata in Monitorul Oficial nr. 367 din 29 mai 2003.
4. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;
5. Ordonanţa nr. 68/2003 privind serviciile sociale
6. Legea nr. 197 din 13 nov. 2000 pentru modificarea si completarea unor dispozitii din Codul Penal, text publicat in Monitorul Oficial Nr. 568/ 15 nov. 2000;
7. Codul Penal, republicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 505/ 4 iunie 2004


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!