Rolul Dreptului Penal in Functionarea Sistemului Penitenciar

Cuprins disertatie Cum descarc?

Lista abrevieri 5
Introducere 6
Capitolul I - Notiuni introductive privind dreptul penal 9
Sectiunea I - Consideratii introductive 9
1.1 Notiune 9
1.2 Principii ale dreptului penal 10
1.2.1 Principiul legalitatii 10
1.2.2 Principiul umanismului dreptului penal 11
1.2.3 Principiul egalitatii in fata legii 11
1.2.4 Principiul prevenirii savarsirii faptelor prevazute de legea penala 11
1.2.5 Principiuil conform caruia infractiunea este unicul temei al raspunderii penale 12
1.2.6 Principiul personalitatii raspunderii penale 12
1.2.7 Principiul individualizarii sanctiunii de drept penal 12
1.3. Izvoarele dreptului penal 12
1.3.1. Constitutia Romaniei 12
1.3.2. Tratatele si conventiile internationale 13
1.3.3. Legile penale - izvoare principale ale dreptului penal 13
1.3.4. Ordonanta de urgenta 14
1.3.5. Cutuma 14
Sectiunea II - Infractiunea 15
1.1. Infractiunea - notiune 15
1.2. Infractiunea - Continut 15
Capitolul II Raspunderea penala 17
Sectiunea I - Consideratii generale 17
2.1. Raspunderea penala - definitie 17
2.2. Trasaturile raspunderii peale 17
Sectiunea II - Inlocuirea raspunderii penale 18
2.1. Inlocuirea raspunderii penale - Notiune, cadru 18
2.2. Conditii in care se poate dispune inlocuirea raspunderii penale 18
Sectiunea III - Cauze care inlatura raspunderea penala 19
2.1. Amnistia - definitie, efecte 19
2.2. Gratierea 20
2.3. Prescriptia 21
2.4. Lipsa plangerii prealabile si retragerea ei 23
2.5. Impacarea partilor 24
2.6. Reabilitarea 25
Capitolul III Institutia penitenciara si regimurile de executare a pedepselor privative de libertate 27
Sectiunea I - Consideratii introductive 27
3.1. Notiune. Natura juridica 27
3.2. Sanctiunile penale - premise a institutiei penitenciare 33
3.2.1. Felurile sanctiunilor penale 34
3.2.1.1. Pedepsele 34
3.2.1.2. Masurile educative 37
3.2.1.3. Masurile de siguranta 37
3.2.2. Functiile pedepsei 38
3.2.3. Rolul si importanta sanctiunilor penale in conturarea institutiei penitenciare 39
Sectiunea II 40
3.1. Abordare istorica a regimului penitenciar in Romania 40
Sectiunea III Executarea pedepselor privative de libertate 43
3.1. Cadrul legal al executarii pedepselor privative de libertate. Judecatorul delegat 43
3.1.1. Regimuri de executare 45
3.1.2. Regimul penitenciar general 47
3.1.3. Regimul penitenciar special 47
Capitolul IV - Aplicarea regimurilor de executare a pedepselor privative de libertate si individualizarea acestora 51
4.1. Scopul aplicarii pedepselor privative de libertate 52
4.2. Stabilirea regimului de detentie 53
4.2.1. Repartizarea in penitenciar a detinutilor 53
4.2.2. Primirea in penitenciar a detinutilor 55
4.2.3. Calculul si consemnarea duratei executarii pedepsei 56
4.3. Schimbarea regimului de detentie 57
4.3.1. Jurisprudenta 59
Concluzii 63
Bibliografie 65


Extras din disertatie Cum descarc?

Introducere 
Dispozitiile, din Codul penal privitoare la reglementarile de baza ale regimului de executare a pedepsei inchisorii, fac parte din sistemul normelor de drept penal. 
In orice societate, abaterea comportamentelor de la normele si valorile sociale de baza constituie un fenomen obisnuit. Orice societate judeca comportamentul membrilor sai, nu atat din punct de vedere intrinsec, cat mai ales din punct de vedere al conformarii acestui comportament la normele si valorile recunoscute. Violarea normelor atrage dupa sine, masuri punitive si coercitive.
Societatea poate fi controlata si prin folosirea sanctiunilor.
Pretutindeni sanctiunile posibile si masurile implementate in societate ar trebui sa fie folosite inainte de privarea de libertate. Cand este folosita privarea de libertate apar probleme deosebite. Este o situatie complexa cu ampla rezonanta in modul de viata al individului. Pentru persoana care executa o pedeapsa privativa de libertate, mediul privat pune in ordine doua grupuri de probleme, una de adaptare la normele si valorile specifice acestui cadru de viata si alta problema consta in evolutia ulterioara a personalitatii.
Cand este folosita privarea de libertate apar probleme ale dreptului omului.
Executarea pedepsei cu inchisoarea se face in locuri de detentie anume stabilite, unde cei condamnati presteaza o munca utila, daca sunt apti si participa la actiuni educative care sa conduca la reeducarea celui condamnat. Condamnatii sunt repartizati in penitenciare in raport cu natura infractiunii, durata pedepsei, existenta starii de recidiva, comportarea si receptivitatea la o actiune de reeducare.
Condamnarea persoanelor care au savarsit infractiuni trebuie facuta in urma unui proces penal conform art. 1 din Codul de procedura penala, proces care are ca scop constatarea in timp si in mod complet a faptelor, astfel ca orice persoana care a savarsit o infractiune sa fie pedepsita potrivit vinovatiei sale.
Sistemul administratiei penitenciare in Romania este constituit din Administratia Nationala a Penitenciarelor si unitatile subordonate, considerate institutii publice de aparare, ordine publica si siguranta nationala ale statului. Administratia Nationala a Penitenciarelor este un serviciu public care contribuie la apararea ordinii publice si a sigurantei nationale prin asigurarea pazei, escortarii, supravegherii, aplicarea regimului de detentie si organizarea de activitati de asistenta sociala si educatie destinate reinsertiei sociale a persoanelor private de libertate. 
Activitatea Administratiei Nationale a Penitenciarelor este coordonata direct de catre Ministrul Justitiei si Libertatilor Cetatenesti si se desfasoara in conformitate cu prevederile Constitutiei Romaniei, Declaratiei Universale a Drepturilor Omului, cu recomandarile Consiliului Europei cu privire la tratamentul detinutilor, cu dispozitiile Legii nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici din Administratia Nationala a Penitenciarelor, Legii nr. 51/1991 privind siguranta nationala a Romaniei, legislatiei executional-penale si ale hotararilor Guvernului date in aplicarea acestei legislatii.
Sistemul penitenciar este un serviciu public cu un rol social deosebit, determinat de functiile sale punitiv-educative si de reinsertie sociala a persoanelor private de libertate. Acest rol devine vizibil in context social, in special in momentul producerii unor evenimente negative. De aceea se pune accentul pe importanta modului de organizare si coordonare a activitatilor de executare a pedepselor privative de libertate, pe asigurarea pazei, escortarii si supravegherii condamnatilor.
Garantarea sigurantei locurilor de detentie este una dintre responsabilitatile principale ale Administratiei Nationale a Penitenciarelor, in vederea asigurarii unui mediu custodial sigur. Astfel, Administratia Nationala a Penitenciarelor are obligatia de a garanta ordinea si disciplina locurilor de detentie in conditiile crearii unui climat care sa respecte demnitatea persoanelor private de libertate.
Administratia Nationala a Penitenciarelor trebuie sa evalueze permanent nevoile de asistenta sociala, educatie si terapeutice ale persoanelor private de libertate, acest proces constituind baza strategiei de reintegrare sociala a acestora. Activitatea de pregatire scolara si de calificare a persoanelor private de libertate, coordonarea si planificarea etapelor si a programelor educationale sunt activitati curente desfasurate in cadrul sistemului pentru realizarea functiei educative si de asistenta psiho-sociala.
La nivelul sistemului penitenciar se organizeaza si sunt supravegheate activitatile privind asigurarea dreptului la asistenta medicala a persoanelor private de libertate. Pentru realizarea acestei functii sistemul utilizeaza personal de specialitate, o baza materiala proprie si proceduri similare sistemului sanitar public.
Pentru a realiza toate aceste functii, personalul din cadrul sistemului penitenciar trebuie sa fie selectat si evaluat pe baza unor criterii specifice activitatii pe care urmeaza sa o desfasoare si sa beneficieze de formare si perfectionare profesionala continua. In egala masura, Administratia Nationala a Penitenciarelor beneficiaza de patrimoniul propriu prin care se asigura conditiile materiale necesare desfasurarii activitatii unitatilor penitenciare. La nivelul Administratiei Nationale a Penitenciarelor se evalueaza si planifica, in functie de obiectivele sistemului penitenciar, prioritatile si resursele materiale si financiare si se elaboreaza programe anuale si de perspectiva pentru investitii si reparatii capitale ale spatiilor de detinere.


Imagini din aceasta disertatie Cum descarc?

Bibliografie

Tratate, cursuri si monografii
Barbu G. S., A. Serban,Drept executional penal, Ed. All Beck, Bucuresti, 2005
Barbu G. S., A. Serban, Drept executional penal,Editia 2, Editura All Beck, Bucuresti, 2008
Balan Ana, Emilian Stanisor, Roxana Elas, Administratiile penitenciare europene, Ed. Oscar Print, Bucuresti, 2002.
Balan Ana, Emilian Stanisor, Marinela Minca, Penologie, Ed. Oscar Print, Bucuresti, 2003.
Balan Ana, Emilian Stanisor, Cristina Pripp, Universul Carceral, Ed. Oscar Print, Bucuresti, 2004
Boroi Alexandru, Ghe. Nistoreanu, Drept penal. Parte generala, Ed. All Beck, Bucuresti
Boroi Alexandru, Gh. Nistreanu, Drept penal. Partea generala, Editia a III - a, Ed. All Beck, Bucuresti, 2001
Boroi Alexandru , Drept penal. Parte generala, Ed. C. H. Beck, Bucuresti, 2006
Bruno Stefan, Mediul penitenciar romanesc. Cultura si civilizatie carcerala, Ed. Institutul European, Iasi, 2006
C. Bulai, Manual de drept penal. Partea generala, Ed. All, Bucuresti, 1997.
C. Bulai, B.N. Bulai, Manual de drept penal. Partea generala, Ed. Universul Juridic, Bucuresti, 2007
C. Mitrache, Cr. Mitrache, Drept penal roman. Partea generala, Ed. Universul Juridic, Bucuresti, 2007.
Chis Ioan, Drept executional penal, Curs selectiv
Chis Ioan, Umanismul dreptului executional romanesc.Acordarea drepturilor in mediul penitenciar, Editura Hamangiu, Bucuresti, 2007
Ciobanu R., Munteanu M., Regimul juridic al masurilor de siguranta, Ed. Roza Vanturilor, Bucuresti, 1999
Ciuceanu Radu , Regimurile penitenciare din Romania (1940-1942), Ed. Institutul National pentru studiul totalitarismului, 2001
Cosman D., Sinuciderea. Studiu in perspectiva biopsihosociala, Bucuresti, 1999
Dobrica Petronel, Institutii totale, suport de curs
Dongoroz V., Drept penal, Bucuresti, 1939
Dongoroz V., Drept penal, V. Dongoroz si colaboratorii, Explicatii teoretice ale Codului penal roman, Volumul II, Editia a II a
Durescu Ioan, Asistenta sociala in penitenciar, suport de curs
Florian Gheorghe, Fenomenologie penitenciara, Ed. Oscar Print, Bucuresti, 2003.
Florian Gheorghe, Psihologia penitenciara, Ed. Oscar Print, Bucuresti, 1996
Gh. Ivan, Drept penal. Partea generala, Ed. C.H. Beck, Bucuresti, 2008.
Goffman, Erving, 1961/2005, Aziluri. Eseuri despre situatia sociala a pacientilor psihiatrici si a altor categorii de persoane institutionalizate, Iasi, Editura Polirom
Iacobuta, A. Ioan, Criminologie, Ed. Junimea, Iasi, 2002
Iancu Tanasescu, Drept Penal General, Editura All Beck, Bucuresti, 2003
Mitrache C., Drept penal roman. Partea generala, Casa de Editura si Presa sansa S.R.L., Bucuresti, 1997
Nita Dragos Razvan, Drept executional penal, Editura ANI, Bucuresti, 2005.
Oancea Ion, Drept executional penal, Ed. All, Bucuresti, 1998
Oancea Ion, Drept Executional Penal, Ed. AII, Bucuresti, 1996
Oancea Ion, Explicatii ale Codului Penal Roman. Partea generala, Vol. 1, Ed. Academiei, Bucuresti, 1969
Stanisor Emilian, Delincventa juvenila, Ed. Oscar Print, Bucuresti, 2003
Stanoiu Rodica, Criminologie, Ed. Oscar Print, Bucuresti, 2003
Zamfir Catalin, Lazar Vlasceanu, Dictionar de sociologie
Zidaru Petrache, Drept executional penal, Ed.All Beck, Bucuresti, 2001.
Zidaru, P., Drept penitenciar, Ed. Universul juridic, Bucuresti, 2001


Banii inapoi garantat!

Plateste in siguranta cu cardul bancar si beneficiezi de garantia 200% din partea Diploma.ro.


Descarca aceasta disertatie cu doar 9 €

Simplu si rapid in doar 2 pasi: completezi adresa de email si platesti.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Pe adresa de email specificata vei primi link-ul de descarcare, nr. comenzii si factura (la plata cu cardul). Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.

2. Alege modalitatea de plata preferata:* La pretul afisat se adauga 19% TVA.


Hopa sus!