Serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor

Cuprins disertație

CAPITOLUL 1. EVIDENTA PERSOANELOR IN ROMANIA 1
1.1.ISTORICUL EVIDENTEI PERSOANELOR IN ROMANIA 1
1.2.ACTUL DE IDENTITATE AL CETATEANULUI ROMAN 1
1.3. ORGANIZAREA EVIDENTEI PERSOANELOR IN ROMANIA 2
1.4. CODUL NUMERIC PERSONAL 2
CAPITOLUL 2.SERVICIUL PUBLIC 3
2.1.NOTIUNEA DE SERVICIU PUBLIC 3
2.2. ORGANIZAREA SERVICIILOR PUBLICE 5
2.3. TRASATURILE SERVICIILOR PUBLICE 6
2.4. PRINCIPIILE ACTIVITATII SERVICIILOR PUBLICE 6
2.5. CLASIFICAREA SERVICIILOR PUBLICE 8
2.6.MODUL DE GESTIONARE A SERVICIILOR PUBLICE 10
2.7. infiintarea si desfiintarea serviciilor publice 11
2.8. SERVICIILE PUBLICE ALE CONSILIULUI LOCAL SI ALE CONSILIULUI JUDETEAN 12
CAPITOLUL 3. SERVICIILE PUBLICE COMUNITARE DE EVIDENTA A PERSOANELOR 14
3.1. CONSIDERATII GENERALE 14
3.2. ATRIBUTIILE PRINCIPALE ALE SERVICILOR PUBLICE COMUNITARE DE EVIDENTA A PERSOANELOR 15
3.3. ATRIBUTIILE SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR JUDETEAN DE EVIDENTA A PERSOANEI 16
3.4. Organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor 16
3.5. INSPECTORATUL NATIONAL PENTRU EVIDENTA PERSOANELOR 17
3.6. ASIGURAREA FINANCIARA SI MATERIALA A SERVICILOR PUBLICE COMUNITARE DE EVIDENTA A PERSOANELOR 18
CAPITOLUL 4. PARTICULARITATI ALE INFIINTARII SI ORGANIZARII SERVICIILOR PUBLICE COMUNITARE IN JUDETUL MARAMURES 20
4.1.SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR JUDETEAN DE EVIDENTA A PERSOANELOR 20
4.2. ATRIBUTIILE SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR JUDETEAN 22
4.3. ATRIBUTIILE STRUCTURILOR SUBORDONATE SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR JUDETEAN 23
4.3.1. Serviciu evidenta persoanelor 23
4.3.2. Serviciul stare civila 26
4.3.3. Compartimentul informatic 28
4.3.4. Compartimentul secretariat, juridic si contencios 29
4.3.5.Compartimentul financiar-contabil si resurse umane 30
4.3.6.Compartimentul asigurare tehnico-materiala 33
CAPITOLUL 5. Serviciile publice comunitare locale de evidenta a persoanei 35
5. 1. organizarea serviciilor publice comunitare locale 35
5.2. ACTIVITATILE SERVICIILOR PUBLICE COMUNITARE LOCALE 36
5.3. Activitati pe linie de eliberare a pasapoartelor, a permiselor de conducere, certificatelor de inmatriculare si a placilor cu numere de inmatriculare 39
5.4. Activitati pe linie informatica 40
5.5. Activitati pe linie de stare civila 41
5.6.Activitati pe linie de analiza-sinteza, secretariat si relatii cu publicul 43
CAPITOLUL 6. CONCLUZII SI PROPUNERI PRIVIND STRATEGIA DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR PUBLICE COMUNITARE DE EVIDENTA A PERSOANELOR 45
BIBLIOGRAFIA 48


Extras din disertație

CAPITOLUL 1. EVIDENTA PERSOANELOR IN ROMANIA
1.1.ISTORICUL EVIDENTEI PERSOANELOR IN ROMANIA
In Romania,evidenta persoanelor a luat fiinta in anul 1949,prin inscrierea in evidenta a tuturor romanilor care au implinit varsta de 15 ani.
Inscrierea in evidenta persoanelor s-a realizat prin intocmirea unor fise personale, care au constituit evidenta locala si centrala.
Astfel pentru fiecare cetatean roman au fost intocmite doua fise,una pentru evidenta locala si alta pentru cea centrala,aceste fise fiind actualizate in sistem manual ca urmare a modificarilor intervenite privind datele de dtare civila,la schimbarea domiciliului sau la eliberarea unui nou act de identitate.
In anul 1990 s-a impus ca o necesitate modernizarea evidentei persoanelor,astfel incat a fost reglementata infiintarea Sistemului National Informatic de Evidenta a Populatiei.
Ca urmare, datele existente in fisele de evidenta locala manuala au fost preluate in sistem informatic constituind Registrul National de Evidenta a Persoanelor ca parte componenta a Sistemului National Informatic de Evidenta a Populatiei.
Aceasta fuctioneaza in sistem deschis,servind ca suport unic pentru furnizarea de date,in conditiile legii,pentru toate sistmele informatice care prelucreaza date nominale privind persoana fizica.
Cele doua sisteme ,manual si informatic,au functionat in paralel,pana in anul 2000 cand,evidenta manuala a devenit o arhiva activa,pentru istoricul datelor cetatenilor romani.
1.2.ACTUL DE IDENTITATE AL CETATEANULUI ROMAN
Primele acte de identitate au fost eliberate cetatenilor romani incepand cu anul 1921,se numeau buletine de inscriere in Biroul Populatiei si cuprindeau informatii referitoare la datele de stare civila,porecla,domiciliul,profesia si semnalmentele posesorului si erau diferite ca marime,culoare si uneori ,ca si continut.
Din anul 1949,cand s-a constituit evideta persoanelor, actul de identitate care s-a eliberat cetateanului roman a fost tiparit in format unic pentru toata tara si s-a numit buletin de identitate.
Acesta cuprindea mai putine date despre titular decat cele anterioare, in el se aplica fotografia titularului si se elibera cu termen de valabilitate de 10 ani.
In timp, buletinul de identitate a suferit unele modificari de continut in sensul ca, in anul 1980, in acesta puteau fi inscrise doua termene de valabilitate, prin apilcarea unei a doua fotografii la expirarea primului termen. In acest fel, cetateanul roman putea fi detinatorul aceluiasi buletin de identitate timp de 20 de ani.
Ca urmare a constituirii Registrului National de Evidenta a persoanelor, din luna iunie 1997, a inceput activitatea de eliberare a cartii de identitate in locul buletinului de identitate, noul document fiind conceput si eliberat in sistem informnatizat.
1.3. ORGANIZAREA EVIDENTEI PERSOANELOR IN ROMANIA
In Romania coordonarea activitatii de evidenta a paersoanelor si de eliberare a actelor de identitate este realizata de catre Inspewctoratul National pentru Evidenta Persoanelor.
Administrarea Registrului National de Evidenta a Persoanelor si producerea cartii de identitate se realizeaza de catre Centru National de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor.
Atat Inspectoratul National pentru Evidenta Persoanelor cat si Centrul National de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor sunt structuri subordonate Ministerului Internelor si Reformei Administrative.
Tinerea in actualitae a Registrului National de Evidenta a Persoanelor si solutionarea cererilor pentru eliberarea actelor de identitate sunt activitati desfasurate de serviciile publice comunitare locale de evidenta a persoanelor.
1.4. CODUL NUMERIC PERSONAL
La nastera fiecarui cetatean roman ise atribuie un cod numeric personal care se inscrie in actele si certificatele de stare civila si se preia in celelalte acte cu caracter oficial emise cetateanului, precum si in Registrul National de Evidenta a Persoanelor.
Codul Numeric Personal reprezinta un numar semnificativ ce individualizeaza o persoana fizica si constituie singurul identificator pentru toate sistemele informatice care prelucreaza date cu caracter personal, privind persoana fizica.
CNP-ul este alcatuit din 13 cifre, avand urmatoare structura-
-  o perte semnificativa, alcatuita din 7 cifre, sub forma SAALLZZ ce exprima sexul, in functie de secolul in care s-a nascut persoana si data nasterii.
-  o parte secventiala, formata din cinci cifre, sub forma JJNNN, din care primele doua reprezinta secventa atribuita judetului sau sectorului de care apartine structura care face atribuirea, iar urmatoarele trei un numar de secventa repartizat pe puncte de atribuire, prin care se diferentiaza persoanele de4 acelasi se4x, nascute in acelasi loc si cu aceeasi data de nastere.
-  o cifra de control, care permite depistarea eventualelor erori de inlocuire sau inversare a cifrelor din componenta codului numeric personal.


Fisiere în arhivă (1):

  • Serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor.doc

Imagini din acest disertație

Bibliografie

V. Bara Drept administrativ si institutii politico-administrative, editia a II-a, 2004
A. Iorgovan Drept administrativ, Atlas, Lex, Bucuresti 1994
S. Ivan, T. Pavelescu, I. Floander Drept administrativ roman, V.I.S. Print Bucuresti, 2002
P. Negulescu Tratat de drept administrativ, Bucuresti, 1994
R. N. Petrescu Drept administrativ, Ed.Cardinal Lex, Cluj Napoca, 1994
V. Prisacaru Tratat de drept administrativ, partea generala Ed.Lumina Lex Bucuresti, 1993
N. Pepdea, C. M. Morosanu, I. Serbina, N. Iftimie
Administratia publica locala, 1994
I. Santai Drept administrativ si stiinta administratiei, Ed.Risoprint, Cluj Napoca 1999
Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare
O.G. nr. 84/ 2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare
H.G. nr.2104/2004 pentru aprobarea Metodologiei privind criteriile de dimensionare a numarului de functii din aparatul Serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, constituirea patrimoniului si managementul resurselor umane, financiare si materiale;
Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civila, cu modificarile si completarile ulterioare
H.G. nr. 1/1997 privind aprobarea Metodologiei de aplicare unitara a dispozitiilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila
O.G. nr.41/2003, privind dobandirea si schimbarea pe cale administrativa a numelor persoanelor fizice, cu modificarile si completarile ulterioare
Legea nr.105/1996 privind evidenta populatiei si cartea de identitate, cu modificarile si completarile ulterioare;
Regulamentele de organizare si functionare ale serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor judetean si locale din judetul Maramures


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!