Sistemul de protecție a drepturilor omului în plan european și internațional

Cuprins disertație Cum descarc?

INTRODUCERE 8
CAPITOLUL 1. Consideratii introductive cu privire la sistemul de protectie a drepturilor omului 11
1.1. Abordari terminologice ale notiuni de ,,drepturi ale omului" 12
1.2. Aparitia si evolutia sistemului de protectie a drepturilor omului 15
1.3. Evolutia doctrinei si a legislatiei drepturilor omului 18
1.4. Principalele documente internationale care garanteaza drepturile omului 20
CAPITOLUL 2. Sistemul de protectie a drepturilor omului 24
2.1. Sistemul european de protectie a drepturilor omului instituit pe baza Conventiei Europene 24
2.1.1. Conventia Europeana a Drepturilor si Libertatilor Fundamentale 29
2.2. Sistemul de protectie a drepturilor omului instituit in cadrul UE 30
2.2.1. Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene si Tratatul privind Constitutia Europeana 30
2.2.2. Rolul si importanta Tratatului de la Lisabona in protectia drepturilor omului 32
2.2.3. Uniunea Europeana si statele terte implicate in protectiei drepturilor omului 34
2.3. Sistemul interntional de protectie a drepturilor omului 35
 2.3.1. Organizatia Natiunilor Unite 35
 2.3.2. Curtea Penala Internationala 36
 2.3.3. Sistemul african de protectie a drepturilor omului 37 2.3.4. Sistemul interamerican de protectie a drepturilor omului 38 2.3.5. Sistemul islamic de protectie a drepturilor omului 39
2.3.6. Sistemul asiatic de protectie a drepturilor omului 40
2.4. Actul final de la Helsinky in protectia si garantare a drepturilor omului 41
CAPITOLUL 3. Rolul institutiilor si organismelor europene si internationale in protectia drepturilor omului 43
3.1. Consideratii ale Comisiei Europene in promovarea drepturilor omului 43
3.2. Rolul si importanta Parlamentului European in promovarea drepturilor omului 45
3.3. Atributiile Consiliului de Ministri in promovarea drepturilor omului 46
3.4. Implicarea Curtii Europene de Justitie in promovarea drepturilor omului 48
3.5. Rolul Ombudsmanului in promovarea drepturilor omului 49
3.6. Organisme si instrumente juridice constituite in sistemul Natiunilor Unite 50
3.7. Studiu de caz: Drepturile omului si reforma administratiei publice in Romania 52
CONCLUZII 54
BIBLIOGRAFIE 57


Extras din disertație Cum descarc?

Am ales aceasta tema deoarece pe parcursul acestor ani de Master in domeniul Stiintelor Administrative, materia fata de care am dezvoltat cel mai mare interes a fost Drepturile Cetatenilor Europeni. ,,Sisteme de protectie a drepturilor omului in plan european si international" doreste sa prezinte notiuni ale drepturilor omului, institutii si organisme europene dar si rolul acestora.
Lucrarea de fata are ca incipit introducerea si este structurata pe trei capitole, concluzii, un studiu de caz dar si o bibliografie. Astfel, Capitolul I abordeaza o tema generala si anume: Consideratii introductive cu privire la sistemul de protectie a drepturilor omului avand urmatoarele subcapitole : abordari terminologice ale notiuni de ,,drepturi ale omului", aparitia si evolutia sistemului de protectie a drepturilor omului, evolutia doctrinei si a legislatiei drepturilor omului si principalele documente internationale care garanteaza drepturile omului.
Capitoul II face referire la Sistemul european de protectie a drepturilor omului mai exact la Sistemul european de protectie a drepturilor omului instituit pe baza Conventiei Europene avand subsubcapitolul Conventia Europeana a Drepturilor si Libertatilor Fundamentale, subcapitolul doi ce poarta denumirea de sistemul de protectie a drepturilor omului instituit in cadrul UE avand trei subsubcapitole: Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene si Tratatul privind Constitutia Europeana, rolul si importanta Tratatului de la Lisabona in protectia drepturilor omului si nu in ultimul rand, Uniunea Europeana si statele terte implicate in protectia drepturilor omului. Subcapitolul trei este denumit Sistemul interntional de protectie a drepturilor omului si cuprinde urmatoarele subcapitole : Organizatia Natiunile Unite, Curtea Penala Internationala, Sistemul african de protectie a drepturilor omului, Sistemul interamerican de protectie a drepturilor omului, Sistemul islamic de protectie a drepturilor omului si Sistemul asiatic de protectie a drepturilor omului. Ultimul subcapitol ce face pare din Capitolul II este Actul final de la Helsinky in protectia si garantarea drepturilor omului.
Capitolul III poarta denumirea de Rolul institutiilor si organismelor si internationale in protectia drepturilor omului. Acest capitol cuprinde: consideratii ale Comisiei Europene in promovarea drepturilor omului, rolul si importanta Parlamentului European in promovarea drepturilor omului, atributiile Consiliului de Ministri in promovarea drepturilor omului, implicarea Curtii Europene de Justitie in promovarea drepturilor omului, rolulOmbudsmanului in promovarea drepturilor omului, organisme si instrumente juridice constituite in sistemul Natiunilor Unite si un Studiu de caz: Drepturile omului si reforma administratiei publice in Romania.
Pornim in realizarea demersului nostru de la ideea cristalizata in teoria si practica dreptului international al dreptului omului ca societatea internationala, factorii de decizie ai colectivitatii umane trebuie sa trateze drepturile omului intr-o maniera globala, corecta si legala. Desigur, in abordarea problematicii vaste, complexe a drepturilor omului trebuie avute in vedere particularitatile regionale si nationale, varietatea conditiilor istorice, culturale, religioase. Aceasta nu scuteste statele lumii de a depune toate eforturile pentru a promova si proteja toate drepturile si libertatile umane.
       Mai ales din a doua jumatate a secolului al XX-lea incoace, recunoasterea si garantarea drepturilor omului a devenit un subiect extrem de dezbatut, care, pornind de la Declaratia Universala a Drepturilor Omului, a determinat adoptarea unui numar impresionant de reglementari internationale prevazute cu numeroase mecanisme pentru aplicarea lor practica. Evolutia pe plan international a acestor prevederi, implicatiile ce decurg pe planul politicii externe a statelor ( inclusiv pentru apararea pacii ti securitatii mondiale ) au facut ca preocuparile pentru respectarea drepturilor omului sa devina astazi unul din elementele centrale ale ordinii internationale.
       Prin importanta si gradul lor de generalitate, drepturile omului se refera la fiintele umane, oriunde s-ar afla acestea, indiferent de varsta, rasa, religie.Iar inviolabilitatea drepturilor, abordarea acestora intr-o maniera globala, se refera la toate categoriile de drepturi, de libertati si persoane, de obligatii pe care statele lumii le-au asumat, in acest sens. Dar recunoasterea caracterului global al problematicii drepturilor omului nu anuleaza particularitatile regionale ale acestora, care au condus la conceptul de regionalizare a drepturilor omului. Este un concept care pentru inceput a fost primit cu reticenta de catre Natiunile Unite. Exista teama, suspiciunea, ca miscarea pentru drepturile omului ar avea de suferit prin fragmentarea acesteia si ca universalitatea de care vorbeam mai sus ar fi pusa sub semnul incertitudinii.
       In timp, insa, mai ales dupa adoptarea in 1966 a celor doua Pacte, ONU a devenit mai toleranta, mai receptiva, chiar fata de ideea regionalizarii drepturilor omului. Printr-o Rezolutie adoptata in 1977, ONU recomanda statelor membre sa incheie unele documente regionale pentru promovarea si protectia drepturilor omului. Desigur, aceste documente au ca fundament juridic reglementarile universale care au fost detaliate si adoptate la conditiile specifice ale regiunii respective.
       Desi promovarea drepturilor omului a fost una dintre motivatiile esentiale ale procesului de integrare iar respectarea acestora , atat in relatiile sale interne cat si externe , a fost prioritara, Uniunii i-a lipsit un instrument propriu si o politica bine conturata, coerenta, in acest domeniu.
       Deci,un pas important in integrarea drepturilor omului si principiilor democratice in politica Uniunii Europene a fost realizat prin intrarea in vigoare a Tratatului Uniunii Europene ( Maastricht 1993) .Tratatul considera ca unul dintre obiectivele politicii externe comune si de securitate ale Uniunii Europene este dezvoltarea si consolidarea democratiei si regulilor dreptului si respectului pentru drepturile omului si libertatile fundamentale.
       Tratatul de la Amsterdam ( intrat in vigoare la 1 mai 1999 )marcheaza un alt pas important in integrarea drepturilor omului in fundamentul juridic al Uniunii Europene. Tratatul mentionat insereaza o noua dispozitie ( art.6 ) in Tratatul Uniunii Europene, care reafirma principiul potrivit caruia Uniunea Europeana ,,este fondata pe principiile libertatii ,democratiei, respectului pentru drepturile omului si libertatilor fundamentale, regulilor dreptului ", principii care sunt comune statelor membre.
       A urmat, apoi, Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, care a fost elaborata de catre un organism nou (original) denumit Conventie.Carta a fost proclamata de catre Consiliul European la Summit-ul de la Nisa din 7 dec. 2000. Acest document a dobandit forta juridica obligatorie prin semnarea sa la 12 dec. 2007 si incorporarea in Tratatul de la Lisabona ( 13 dec. 2007 ).


Fisiere în arhivă (1):

 • Sistemul de protectie a drepturilor omului in plan european si international.docx

Imagini din acest disertație Cum descarc?

Bibliografie

Apostolache Mihaela Adina si Apostolache Mihai Cristian, Deontologia Functionarului Public, Editura Universitara, Bucuresti, 2014;
Albescu Oana, Tratatul de la Lisabona, Editura CA Publishing, Cluj-Napoca, 2012;
Balahur D., Protectia drepturilor copilului ca principiu al asistentei sociale, Bucuresti, Editura All Beck, 2001;
Balahur Doina, Protectia europeana a drepturilor omului, Iasi, Univ. Al.I.Cuza, 2006;
Buergenthal Thomassi Weber Renate, Dreptul international al drepturilor omului, Editura All,1995.
Carnat, T., Mijloace de reactionare a ombudsmanului in cazul incalcarii drepturilor omului, Bucuresti, Revista Nationala de drept nr. 11, 2002;
Dean Spielman, Human Rights in the european and international contexts, Oxford, University Press;
Demetrescu Constantin , Drept institutional european, Bucuresti,Editura Olimp, 1999;
Diaconu Nicoleta, Sistemul institutional al Uniunii Europene, Bucuresti, Editura Lumina Lex, 2001;
Diaconu Nicoleta si Purda Nicolae, Protectia juridica a drepturilor omului, Editura Unversul Juridic, Bucuresti, 2007;
Filipescu P. Ion, Fuerea Augustin, Drept institutional comunitar european, Editia a IV- a, Bucuresti, 1999, Editura Actami, p. 167
Flore Pop, Tratatul de la Lisabona, Editura CA Publishing, Cluj-Napoca, 2012;
Groza Anamaria, Uniunea Europeana. Drept institutional, Editura C.H.Beck, Bucuresti, 2008;
Huntington S. P., Ciocnirea civilizatiilor si refacerea ordinii mondiale, Editura Antet, Bucuresti, 1998;
Keon, L., Constitutional Law of the European Union, Blackstone Press, 1999;
Klaauwj van der, European Union, Netherlands quarterli of Human Rights, No. 15, 1997;
Moca Gheorghe, Drept international public, UNEX-AZ, Universitatea Romana de Stiinte si Arte, Bucuresti, 1992, vol. 1;
Moroianu -Zlatescu Irina, Drept institutional european, Bucuresti, Editura Olimp, 1999;
Nastase Adrian, Drepturile omului, religie a sfarsitului de secol, Institutul Roman pentru Drepturile Omului, Bucuresti, 1992;
Nastase Adrian, Drepturile omului, religie a sfarsitului de secol, Bucuresti, IRDO, 1992;
Popescu, Corneliu-Liviu, Proiectia internationala a drepturilor omului - surse, institutii, proceduri, Editura AU Beck, Bucuresti, 2000;
Purda Nicolae, Protectia drepturilor omului-mecanisme interne si internationale, Editura Limina Lex, Bucuresti, 2001;
Philip C., La Constitution europeenne, Paris, 2004;
Robertson A, Merrills J. G., Human Rights in the World, Oxford, Clarendon Press, 1994;
Selejan - Gutan Bianca, Protectia europeana a drepturilor omului, Bucuresti, Editura All Beck;
Vasak Karel, Redacteur General, Les dimensions internationals des droits de l'homme. Manuel destine a l'enseignement des droits de l'homme dans les universities, Unesco, Paris, 1978;
Voicu Marin, Protectia europeana a drepturilor omului - teorie si jurisprudenta, Constanta, Editura Ex Ponto, 2002;
Voican Madalina, Curti internationale de justitie, Bucuresti, Editura All Beck, 2000.
Zlatescu Moroianu si Victor Dan, Protectia juridica a drepturilor omului, I.R.D.O., Bucuresti, 1996.
*
* *
Cetateanul European, Cetatenia Europeana, http://www.scritub.com/stiinta/drept/CETEANUL-EUROPEAN-CETENIA-EURO17452116.php;
Centrul de informare Europe Direct Craiova, http://europedirect.mpe.ro/main.php?actCommand=home&actEvent=info;
Continutul Declaratiei, http://www.inm-lex.ro/arhiva/fisiere/pag_34/det_415/1385.doc;
Consideratii generale cu privire la sistemul de protectie al drepturilor omului, http://www.referatele.com/referate/marketing/online1/CONSIDERATII-GENERALE-CU-PRIVIRE-LA-SISTEMUL-DE-PROTECTIE-AL-DREPTURILOR-OMULUI-referatele-com.php;


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această disertație cu doar 10€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!