Sistemul Monetar European și Perspectivele Integrării Piețelor financiar-europene

Cuprins disertație Cum descarc?

CAPITOLUL I. INTEGRAREA EUROPEANĂ 3
1.1. ÎNCEPUTURILE INTEGRĂRII ÎN EUROPA OCCIDENTALĂ 3
1.2. EXTINDEREA COMUNITĂŢII EUROPENE 5
1.3. ACTUL UNIC EUROPEAN ŞI TRATATUL ASUPRA UNIUNII EUROPENE 9
1.4. DIMENSIUNI ALE REALIZĂRII PIEŢEI UNICE (MAREA PIAŢĂ COMUNITARĂ) 13
CAPITOLUL II. UNIUNEA ECONOMICĂ ŞI MONETARĂ 20
2.1. ELABORAREA UNEI UNIUNI MONETARE 20
2.2. SISTEMUL MONETAR EUROPEAN 22
2.2.1 SCURT ISTORIC 22
2.2.2. ÎNFIINŢAREA S.M.E. 23
2.3. UNIUNEA ECONOMICĂ ŞI MONETARĂ 28
CAPITOLUL III. SUPRAVIZAREA BANCARĂ ÎN COMUNITATEA EUROPEANĂ 39
3.1. JUSTIFICĂRILE PENTRU SUPERVIZAREA DE PRUDENŢĂ A INTERMEDIARILOR FINANCIARI. 39
3.1.1. SCOPURILE REGLEMENTĂRILOR BANCARE. 40
3.1.2. TIPURI DE REGLEMENTARE 43
3.1.3. ÎNTINDEREA SUPERVIZĂRII PRUDENŢIALE 45
3.1.4. IMPLICAŢIILE UEM ŞI FORMAREA SUPERVIZĂRII ESCB 50
3.2. COMUNITATEA ŞI CONTEXTELE INTERNAŢIONALE 51
3.2.1. COOPERAREA ÎN SUPRAVEGHERE 51
3.2.2. FORA DE SUPERVIZARE ÎN CE 53
3.2.3 COOPERAREA PE PIAŢA INTERNĂ 54
3.3. PREVEDERI ASUPRA SUPERVIZĂRII PRUDENŢIALE ÎN UEM (EMU) 55
CAPITOLUL IV. INTEGRAREA ROMÂNIEI ŞI REPUBLICII MOLDOVA ÎN COMPLEXUL ECONOMIC EUROPEAN 61
4.1. CONSIDERAŢII PRIVIND INTEGRAREA ROMÂNIEI ÎN COMPLEXUL ECONOMIC EUROPEAN 61
4.2 ÎNCADRAREA REPUBLICII MOLDOVA ÎN ECONOMIA MONDIALĂ 68
4.3. RELAŢIILE ECONOMICE ALE REPUBLICII MOLDOVA CU COMUNITATEA EUROPEANĂ (CE) 79
4.4. ACORDUL CU PRIVIRE LA PARTENERIAT ŞI COOPERARE 92


Extras din disertație Cum descarc?

CAPITOLUL I. INTEGRAREA EUROPEANĂ
1.1. ÎNCEPUTURILE INTEGRĂRII ÎN EUROPA OCCIDENTALĂ
A fost nevoie de două războaie mondiale pentru ca europenii să se gândească la realizarea unităţii lor pe cale paşnică. Guvernele democratice din Occident hotărâte să nu repete greşelile din trecut, au căutat calea ieşirii din impas şi au ales soluţia integrării lor economice şi politice. În 1948 a fost înfiinţată Organizaţia de Cooperare Economică Europeană în scopul administrării Ajutorului Marshall din America (care a devenit mai târziu Organizaţia de Cooperare Economică şi Dezvoltare, OCED), iar în 1949 a luat fiinţă Consiliul Europei. Uniunea vamală a Beneluxului , dintre Belgia, Olanda şi Luxemburg, a intrat în vigoare încă din 1948 ca model de cooperare economică între diverse ţări.
Datorită lui Jean Monnet s-au făcut primele demersuri în scopul realizării unei noi unităţi europene. Având funcţia de şef al Organizaţiei Naţionale a Planificării a Franţei a propus ca producţia de cărbune şi oţel a Franţei şi a Germaniei să fie administrată de către un organism supranaţional. Planul pentru Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului (CECO) anunţat la 9 mai 1950 de către Ministerul de Externe al Franţei, Robert Shuman, a constituit un nou început pentru Europa.
“Planul Shuman” menit să asigure o nouă conflagraţie punând ramurile de bază ale industriei de armament sub controlul internaţional prin intermediul unui tratat inviolabil a constituit primul pas pe calea construirii Europei.
Italia şi ţările Beneluxului au sprijinit imediat acest plan, iar la 18 aprilie 1951 a fost semnat “Tratatul de la Paris” între Belgia, Franţa, Germania, Italia şi Ţările de Jos. CECO şi Adunarea sa Parlamentară au fost înfiinţate la 10 august 1952. Se trece astfel de la Europa “cooperării” la Europa “integrării”.
Miniştrii Afacerilor Externe ai celor şase ţări au aprobat I rezoluţie prin care consideră că a sosit momentul să deschidă o nouă etapă pe drumul construcţiei europene în domeniul economic. Ei apreciază că trebuie continuat procesul de creare a unei Europe unite prin fuziunea progresivă a economiei lor naţionale, crearea unei pieţe comune şi armonizarea politicii sociale. Aceste ţări “din prima linie” au aprobat la 29 mai 1956 raportul politic - anului belgian, Paul Henry Spaak, pe tema unei uniuni economice generale şi a unei uniuni în domeniul utilizării paşnice a energiei nucleare. Acest lucru a adus la semnarea “Tratatului de la Roma” pe data de 25 martie 1957, care a pus bazele Comunităţii Economice Europene (CEE) şi ale Comunităţii Europene a Energiei Atomice (Euroatom). Astfel s-au născut cele 3 Comunităţi Europene.
Tratatele europene urmăresc promovarea dezvoltării economice şi ridicarea nivelului de trai al oamenilor, evitarea războiului şi întărirea păcii şi libertăţii; ele au scopul de a crea “o legătură cât mai strânsă între popoarele Europei”.
De a lungul istoriei sale, construcţia europeană a fost marcată de două trăsături caracteristice care o deosebesc de încercările anterioare de a uni naţiunile europene.
a) Toate cele 3 Comunităţi (CECO, CEE şi Euroatom) au fost întemeiate pe baze economice solide. Acest lucru explică cum, de-a lungul anilor, interesul reciproc şi interdependenţa crescândă au dat naştere unei adevărate solidarităţi.
Astăzi integrarea economică sporită şi proprietatea celor şase state fondatoare – şi o perioadă mai scurtă pentru celelalte state care au aderat la Comunitate – nici unul dintre statele membre nu intenţionează să părăsească Comunitatea.
b) CEE se bazează pe tratate legale, pe care statele membre trebuie să le respecte.
Atingerea scopurilor prevăzute în tratate a determinat un transfer progresiv de suveranitate de la statele membre către instituţiile europene astfel încât ele să poată îndeplini hotărârile adoptate de Consiliul de Miniştri.
Comunitatea îşi atinge scopurile prin intermediul politicilor comune şi al acţiunilor sau programelor comune.
Succesul CEE şi capacitatea de a atrage din ce în ce mai mulţi membri se datorează următoarelor trăsături esenţiale:
- o bază economică care determină interdependenţă la solidaritate;
- respectarea legii caracterizată prin tratate care definesc îndatoririle şi competenţa instituţiilor comunitare.
Această combinaţie originală de pragmatism şi principii a făcut ca Comunitatea să iasă din mari perioade de criză şi să treacă peste mari obstacole păstrându-şi identitatea şi coeziunea fără a pierde din vedere obiectivele sale.
Am putea enumera două dintre cele mai de seamă realizări ale comunităţii: mai întâi ea a asigurat o pace durabilă între ţările membre, în al doilea rând ea îşi atinge scopurile prin acorduri democratice fără a deveni creuzetul în care identităţile naţionale şi locale dispar.


Fisiere în arhivă (1):

  • Sistemul Monetar European si Perspectivele Integrarii Pietelor Financiar-Europene.doc

Imagini din acest disertație Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această disertație cu doar 10€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!