Lucrări de Disertație pentru domeniul Sociologie

doc

Reprezentări și Percepții ale Populației din România Față de Homosexuali

Capitolul I Perspective teoretice asupra homosexualității 1.1 Etimologia și istoria homosexualității masculine „Homosexualitatea a existat dintotdeauna în istorie, în toate tipurile de societate, în toate clasele sociale şi a supravieţuit aprobării tacite, indiferenţei, ca şi celor mai dure persecuţii. Ceea ce a variat însă enorm este modul în care diferite societaţi au privit homosexualitatea, semnificaţiile pe care i le-au dat şi cum se definesc pe ele însele persoanele implicate în relatii homosexuale” . Etimologie Termenul homosexual are o etimologie neobișnuită, părțile lui compo... vezi detalii

doc

Evaluarea Performanțelor Profesionale la Grădinița cu Program Prelungit

INTRODUCERE În arhitectura generală a sistemelor de management la nivelul agenţilor economici, factorul uman ocupă un loc cu totul aparte. Însemnătatea contribuţiei resursei de muncă prin intermediul capacităţii sale native de a îmbogăţi cu elemente de inovare, de schimbare tot ce se produce într-o societate validează ideea după care, alături de management şi tehnologie, utilizarea inteligentă a resurselor umane completează setul celor trei vectori de succes, decisivi pentru progresul economico – social În perioada de tranziţie la economia de piaţă, cele două componente – utilizarea efic... vezi detalii

doc

Protecția și asistarea victimelor traficului de persoane

Argument In Romania pana la aparitia unor legi si norme metodologice speciale pentru prevenirea si combaterea traficului cu fiinte umane (Legea nr.678/2001), activitatile infractionale in domeniu erau incriminate in Codul Penal, sfera acestor activitati fiind mult restransa. De regula, faptele se comiteau numai pe teritoriul tarii noastre. Erau incriminate doar lipsirea de libertate, sclavia, supunerea la munca fortata si proxenetismul. Studiile privind traficul de persoane in Romania includ un numar impresionant de cauze, de la saracie sau lacomie, la discriminare in functie de gen, de etn... vezi detalii

doc

Terorismul - Studiu de Caz Al-Qaeda

Introducere Lumea de astăzi este caracterizată de competiţia dintre diverşii actori ce evoluează în arena internaţioanală, state şi non-state. Ordinea internaţională actuală cât şi cea previzibilă pentru viitor sunt rezultatul manifestării forţelor şi a definirii tendinţelor acestora în configurarea raporturile de putere pe plan mondial, încadrate fenomenului globalizării cu efectele sale atât pozitive cât şi negative. Cunoaşterea forţelor şi tendinţelor ce acţionează în mediul strategic de securitate este importantă, căci numai pornind de la o analiză realistă a mediului de securitate se ... vezi detalii

docx

Neglijare și abuz emoțional asupra copilului - factori și consecințe psiho-sociale

REZUMAT Prima parte a lucrarii cuprinde prezentarea pe scurt a importantei familiei in educarea si formarea individului, continuand cu factorii perturbatori din cadrul familiei, mai exact prezentarea tipurilor de abuz emotional, tipurilor de violenta intrafamiliala unde victime nu sunt doar copii ci si mamele acestora. La capitolul Metodologia Cercetarii se prezinta CAUZELE care determina acest tip de comportament, cu ajutorul studiilor si teoriilor din domeniul sociologiei si asistentei sociale. Obiectivul nr. 1 - Cauzele care duc la neglijare si abuz emotional Cauza nr. 1 - FAMILIA Fam... vezi detalii

doc

Integrarea Scolară și Socio-profesională a Tinerilor Delicventi

ARGUMENT Întrucât, am facut voluntariat în cadrul Serviciului de Probatiune de pe lângă Tribunalul Neamt , am luat cunostintă de faptul că infractiunile comise de către minori au crescut ca incidentă si au cunoscut o diversificare din punct de vedere al formei, apărând noi tipuri de infractiuni, precum cele de natură electronică am ales să tratez aceste probleme în cadrul prezentei lucrări. Tema abordată în prezenta lucrare este de mare actualitate acest lucru fiind demonstrat prin datele statistice care atestă gravitatea fenomenului delincventei în rândul tinerilor. În 2009, din totalul... vezi detalii

doc

Asistența socială pentru copii cu CES

Introducere Problematica educaţiei integrate a devenit, cel puţin în ultimul deceniu, un domeniu de investigaţie prioritar şi pentru specialiştii din sistemul nostru de învăţământ care ar putea oferi soluţii viabile, în contextul promovării unor politici educaţionale bazate pe valorificarea principiilor educaţiei pentru toţi şi a normalizării vieţii persoanelor cu cerinţe speciale. Astfel, plecând de la principiile acestui tip de educaţie, avem posibilitatea să intervenim pentru a modifica/ameliora unele reprezentări negative/defavorabile, existente în rândul opiniei publice, despre copi... vezi detalii

doc

Abuzul ca Expresie Predominantă a Maltratării Copilului

INTRODUCERE Modificarea substanţială a condiţiilor sociale din ţara noastră, în perioada post-decembristă a determinat schimbări radicale în viaţa multor familii şi implicit, în dezvoltarea copiilor. Unii provin din familii cu un standard de viaţă extrem de precar, alţii aparţin familiilor cu mulţi copii şi cu posibilităţi de viaţă scăzute. Numărul de copii exploataţi sub o formă sau alta este în creştere, unii provin din părinţi care trebuie ei înşişi reeducaţi. Există părinţi care le oferă copiilor prea mult din punct de vedere material însă, din punct de vedere educaţional, aceşti copii... vezi detalii

doc

Relația Dintre Controlul Parental și Devianța Școlară

Capitolul I Norme generale de cunoaştere a fenomenului devianţei şcolare şi tendinţele acestuia 1.1. Devianţa juvenilă – expresie a disfuncţiilor educative? Devianţa juvenilă reprezintă o problemă socială de o deosebită actualitate, cu atât mai mult, cu cât politica instituţiilor educative, a instanţelor de socializare îşi dovedesc astăzi limitările şi neputinţele, generând mai mult ca oricând efecte negative, o parte din ele regăsindu-se la nivelul actelor delincvente comise de minori şi tineri proveniţi din diverse medii. Comportamentele deviante ale indivizilor, şi cu precădere explic... vezi detalii

doc

Dimensiunea Juridică a Reintegrării Delicvenților Minori

INTRODUCERE În orice societate umană, exista reguli şi cerinţe, explicite sau implicite, care solicita indivizilor să realizeze numai acţiuni socialmente dezirabile, să manifeste numai comportamente admise şi să aleagă, în situaţii sociale specifice, numai soluţii compatibile cu standardele culturale ale societăţii respective. Esenţa imperativă a acestor reguli sau cerinţe este încorporată în normele sau valorile sociale, care fac parte din cultura oricărei societăţi şi pe care orice individ, membru al societăţii respective, este obligat să le internalizeze în structura personalităţi sale,... vezi detalii

doc

Comunicarea intergrupală într-o organizație

Introducere Astăzi, mai mult ca oricând, la nivelul individului, dar şi în ceea ce priveşte colectivităţile în care acesta trăieşte, se observă o creştere explozivă a interesului pentru problematica nu doar a comunicării, ci a unei comunicări eficiente. Această extindere la nivelul teoriilor, dar, mai ales la nivelul vieţii cotidiene a produs un număr impresionant de întrebări asupra acestui fenomen, cel al comunicării, atât de prezent în experienţa noastră de zi cu zi. Comunicarea invadează toate domeniile: - în întreprinderi, unde sectorul relaţiilor umane devine predominant, iar marke... vezi detalii

doc

Managementul în cadrul serviciilor publice de asistență socială - Primăria Ianca, Brăila

INTRODUCERE Saracia este un fenomen pe cat de cunoscut, pe atat de greu de inlaturat, al carui efect se resimte la nivel economic si indeosebi in plan psiho-social. Impotriva saraciei se duce o lupta tot mai puternica apelandu-se la instrumente de combatere, in principal prin intermediul prestatiilor sociale, care trebuie sa-si dovedeasca o eficienta tot mai crescuta in concordanta cu costurile ridicate pe care le presupune tranzitia in care se afla, in prezent, tara noastra. Combaterea acestui fenomen in cadrul programelor sociale, ar trebui sa se adreseze numai persoanelor sarace, pentru ... vezi detalii

doc

Dimensiuni ale Excluziunii Sociale a Persoanelor Adulte fără Adăpost

Cine sunt persoanele adulte fără adăpost- Cum au ajuns să trăiască în stradă- Care sunt nevoile lor- Ce se poate face pentru ele- Acestea sunt întrebările la care doreşte să găsească un răspuns prezenta lucrare, adecvat timpului şi contextului social al municipiului Focşani. Fenomenul etichetării si culpabilizării lor de către opinia publică este frecvent, la noi fiind binecunoscut si deseori utilizat termenul de boschetar, iar aceasta se datorează în primul rând faptului că se încercă delimitarea de responsabilitatea implicări şi acordării ajutorului necesar pentru a depăşi situaţia în c... vezi detalii

doc

Motivarea Asupra Performanțelor Funcționarilor Publici

CAPITOLUL I FUNCŢIONARUL PUBLIC. CONCEPT. TIPOLOGIE 1.1. SCURT ISTORIC PRIVIND FUNCŢIA PUBLICĂ Primele reglementări privind pregătirea personalului pentru ocuparea diferitelor slujbe datează încă din prima jumătate a secolului XIX. Conceptul “statut” este folosit pentru prima dată în anul 1847, când se adoptă, la 31 ianuarie, Statutul slujbaşilor poliţiei din capitală. Ceea ce caracterizează această perioadă este faptul că legile adoptate erau speciale pentru diferite funcţii existente şi că nu exista o armonizare a regimurilor juridice. Varietatea acestora mergea de la salarizare până ... vezi detalii

doc

Securitatea Energetică a României între Necesitate și Realitate

CAPITOLUL I. CONTEXTUL ACTUAL AL PIEŢII ENERGETICE MONDIALE RESURSELE ENERGETICE Accesul diferenţiat la resurse afectează relaţiile dintre state cu consecinţe dintre cele mai distrugătoare. Asistăm la o accentuare a dezastrelor naturale, epuizare a resurselor energetice, creştere demografică corelată cu reducerea resurselor de apă şi hrană, încălzire a climei etc., fenomene ce continuă să influenţeze stabilitatea şi securitatea globală. „Prăbuşirea” unor state din cauza proastei guvernări, condiţiilor economice precare, tulburărilor sociale etc., răspândirea conflictelor de tip etnico-r... vezi detalii

Hopa sus!