Spatiul administrativ al Uniunii Europene

Cuprins disertatie Cum descarc?

INTRODUCERE 3
CAPITOLUL I 5
CONSIDERATII ASUPRA TENDINTELOR DE MODERNIZARE A ADMINISTRATIEI PUBLICE 5
1.1. Evolutia spatiului administrativ 5
1.1.1. Osmoza administratie/societate 5
1.1.2. Determinantele modernizarii birocratiei 7
1.1.3. Depolitizarea administratiei 11
1.1.4. Politica privind dezvoltarea resurselor umane 13
1.2. Modernizarea administratiei -factor determinant in stimularea competitiei nationale 18
1.3. Rezistenta la schimbare 20
CAPITOLUL II 23
SPATIUL ADMINISTRATIV AL UNIUNII EUROPEAN 23
2.1. Spatiu Public European 23
2.2. Elementele de arhitectura juridica a spatiului administrativ european 25
2.2.1 Elemente componente conform legislatiei primare a Uniunii Europene 25
2.1.2. Elemente componente conform legislatiei secundare a Uniunii Europene 33
2.1.2.1.Reglementari privind actele administrative 33
2.1.2.2. Reglementari privind mijloacele de personal: functia publica din institutiile comunitare 39
2.2. Convergente administrative in uniunea europeana 41
2.2.1.Factorii care pot avea un rol in convergenta administrativa europeana 42
2.2.1.1.Tratatele CE si legislatia secundara de implementare a lor 42
2.2.1.2. Contactul constant dintre oficialii statelor membre 43
2.2.1.3.Curtea Europeana de Justitie 43
2.2.1.4.Traditia autonomiei locale 45
2.2.1.5.Multiplicarea structurilor de decizie si coordonare 45
2.2.1.6.Aparitia unor autoritati administrative independente 46
CAPITOLUL III 49
SPATIUL SI ELEMENTELE COMPONENTE ALE SPATIULUI ADMINISTRATIV COMUN AL UNIUNII EUROPENE 49
3.1. Spatiul administrativ comun al Uniunii Europene 49
3.1.1. Europenizarea administratiei 53
3. 1.2. Cooperarea administrativa 54
3.2. Elementele componente ale Spatiului administrativ comun al UE 55
3.2.1. Proceduri si practici administrative identice 56
3.3. Buna administrare si buna guvernare 57
3.3.1. Buna administrare 57
3.3.2. Buna guvernare 58
3.3.3. Ombudsmanul European 59
CAPITOLUL IV 62
CADRUL GENERAL DE DEZVOLTARE A UNEI ,,EUROPE PUTERNICA SI UNITA" 62
4.1. Contextul constructiei unei Europe puternice 62
4.1.1. Misiunea Europei unite 64
4.1.2. Reforma institutionala si conceptul de ,,Europa largita marita". Tratatul de la Nisa 65
4.2. Categoriile de competente ale Uniunii Europene 69
4.2.1. Competente exclusive 69
4.2.2. Domenii de competenta comuna 70
4.2.3. Domeniile actiunii de sprijinire, de coordonare sau complementare 70
4.2.4. Clauza de flexibilitate 71
4.2.5. Clauze cu caracter general 71
4.3. Instituirea Pietei interne unice 72
4.3.1. Libera circulatie a persoanelor si serviciilor 73
4.3.2. Libertatea de stabilire 74
4.3.3. Libertatea de prestare a serviciilor 75
4.3.4. Libera circulatie a marfurilor 76
4.3.5. Capitaluri si Plati 77
CONCLUZII SI PROPUNERI DE LEGE FERENDA 80
BIBLIOGRAFIE 82


Extras din disertatie Cum descarc?

INTRODUCERE
Dezvoltarea administrativa descrisa nu trebuie considerata ca o etapa finala, circumscrisa in timp, care garanteaza administratiei furnizarea unui nou punct de echilibru relativ stabil. Din contra, trebuie interpretata ca un proces in continua evolutie si care, dupa cum se pare, nu a relevat inca in totalitate efectele. Acest proces este de natura sa repuna in discutie modelul traditional pe care este construita administratia si sa modifice profund pozitia sa in societate.
Uniunea Europeana tinde spre realizarea unui Spatiu comun in care particularii si statele membre sa beneficieze de aceleasi drepturi si obligatii avand ca temei o ordine juridica comuna. Dreptul administrativ al UE cat si practicile administrative sunt cele mai receptive domenii la conditii si reguli uniforme Spatiul comun al UE cuprinde toate domeniile de reglementare competente Uniunii, incepand cu spatiul geografic si terminand cu integrarea politica a statelor membre (cedarea de competente suverane) . De pilda in domeniul instituiri unei organizari comune a pietelor agricole .
Realizarea unei administrari eficiente a treburilor publice ale Uniunii, aplicarea normelor juridice administrative la cazurile particularilor, organizarea si functionarea institutiilor, uniformizarea si armonizarea legislatiilor nationale administrative constituie obiective ce se regasesc in structura Spatiul administrativ comun al Uniunii Europene .
Oportunitatea oferita de contextul actual este de a proiecta Europa de maine, o Europa suficient de puternica pentru a face fata provocarilor actuale, dar mai ales celor viitoare. Din aceasta perspectiva, suita actiunii demarate de Uniune nu vizeaza un proces de reforma, ci sunt concentrate asupra proiectului de creare a unei noi constructii, fara insa ca aceasta sa insemne abandonarea realizarilor din perioadele trecute.
Deoarece interesul este mult mai mare, depasind cadrul unei reforme, imbunatatirile institutionale nu pot fi limitate doar la rezolvarea unor disfunctionalitati.
Constitutia europeana, care reflecta acest deziderat, este, in primul rand, un act creativ si doar in subsidiar unul corectiv.
CAPITOLUL I
CONSIDERATII ASUPRA TENDINTELOR DE MODERNIZARE A ADMINISTRATIEI PUBLICE
1.1. Evolutia spatiului administrativ
Doar monopolul constrangerilor in jurul carora s-a construit spatiul de putere administrativa nu este suficient pentru a asigura coeziunea acestuia.
Administratia este subordonata fortelor centrifuge, care exercita o presiune continua asupra componentelor sale si care ameninta permanent omogenitatea acestora: in interior, expansio!nismul administrativ conduce la multiplicarea exagerata a liniilor de comunicare din interiorul aparatului ale carui articulatii sunt in prezent mult mai complexe si diversificate; la exterior este pus la punct un dispozitiv de reglementare, care reduce capacitatea de influentare a administratiei asupra teritoriului sau social de inter!ventie sau, cu alte cuvinte, pertinenta mijloacelor sale traditionale de actiune.
1.1.1. Osmoza administratie/societate
Miscarea prin care administratia isi extinde permanent aria de influenta si acopera un camp social din ce in ce mai vast este insotita de modificari profunde ale raportului administratie/societate.
Frontierele spatiului administrativ, dilatate la dimensiunile intregii societati, se estompeaza, devenind fluide. Nu mai exista o demarcatie neta intre administratie si societatea cu care aceasta, intr-o prima faza, tinde sa se suprapuna, apoi sa se intrepatrunda, pentru ca, in final, sa se confunde.
Efectele acestei tendinte de apropiere spre care, in mod iremediabil, este antrenata societatea contemporana sunt destul de ambigue: fie ofera proba unei disolutii ale administratiei intr-o societate civila care se autoregleaza, fie, din contra, este semnul absorbtiei societatii civile de catre aparatul unui Stat de tip tota!litar, care polarizeaza in jurul sau ansamblul raporturilor de putere.
Ceea ce se impune a fi retinut este ca administratia nu este un spatiu de putere izolat, separat, detasat de restul corpului social, iar monopolul constrangerilor nu constituie un element suficient de relevant.
Perspectiva absorbtiei administratiei de catre societatea civila, realizabila in conditiile declinului progresiv al puterii de Stat, este un mit sau o utopie, care insoteste intreaga teorie politica.


Fisiere in arhiva (1):

  • Spatiul administrativ al Uniunii Europene.docx

Imagini din aceasta disertatie Cum descarc?

Bibliografie

1. Alexandru, I., (2010), Administratia publica - Teorii, realitati, perspective, Editura Lumina Lex, Bucuresti.
2. Alexandru, I., Gilia, C., Ivanoff, I.-V., (2002), Sisteme politico-administrative europene, Editura Hamangiu, Bucuresti.
3. Alexandru, I., (2008), Drept administrativ european, Ed. Universul Juridic, Bucuresti.
4. Alexandru, I. si colectivul, (2007), Dreptul administrativ in uniunea Europeana. Drept administrativ comparat. Drept admnistrativ al Uniunii Europene, Ed.Lumina Lex, Bucuresti.
5. Andresan-Grigoriu, B., (2010), Dreptul Uniunii Europene. Culegere de grile si spete, Editura CH Beck, Bucuresti.
6. Anghel, I. (2007), Personalitatea juridica si competentele Comunitatilor Europene / Uniunii Europene, Editura Lumina Lex, Bucuresti.
7. Blaj, G., (2009), Restrangerea dreptului la libera circulatie a cetatenilor romani in UE, Editura Hamangiu, Bucuresti.
8. Balmond, L., Bourrinet, J., (1995), Les relations exterieures de l'Union europeenne Presses Universitaires De France, Paris.
9. Diaconu, N., (2008), Dreptul Uniunii Europene. Tratat, Editura Lumina Lex, Bucuresti.
10. Fuerea, A., (2011), Manualul Uniunii Europene, Editia a V-a revizuita si adaugita dupa Tratatul de la Lisabona (2007/2009), Editura Universul Juridic, Bucuresti. 
11. Jinga, I., (1999), Uniunea Europeana. Realitati si perspective, Editura Lumina Lex, Bucuresti.
12. Manolache, O., (2006), Tratat de drept comunitar, Editia a-V-a, Editura C.H. Beck, Bucuresti.
13. Mazilu, D., (2007), Integrare Europeana. Drept comunitar si institutii europene, Editura Lumina Lex, Bucuresti.
14. Marga, M., (2001), Filosofia unificarii europene, Editura fundatiei pentru studii europene, Cluj-Napoca.
15. Nastase, A., Romania europeana: un proiect politic social-democrat, Editura MondoMedia Institutul Social Democrat ,,Ovidiu Sincai" Bucuresti 2007 ISBN 978-973-99977-9-9.
16. Popescu, L.G.,(2005), Politici publice, Editura Economica, Bucuresti.
17. Prodi, R., (2000), Donnerforme a la nouvelle Europe, Bruxelles, 15 fevrier .
18. Reuter, P., (2006), Droit international public, 4e edition, Presses Universitaires De France, Paris.
19. Schwarze, J., (2009), Droit administratif europeen, Editia a II-a, Ed. Bruylant, Bruxelles.
20. Verginia Vedinas, (2002), Dreptul administrativ si institutiile politico-administrative, Editura Lumina Lex, Bucuresti.
Legislatie
1. Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene 2012.
2. Ghidul analizei nevoilor deformare, ANFP, Bucuresti, 2005.
3. Decizia Comisiei (2009/442/CE) din 5 iunie 2009 de implementare a Directive: 2007/2/CE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste monitorizarea si raportarea Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 148 din 11.6.2009.
4. Hotararea din 7 iunie 2011 in cauza 1-471/08, Toland/Parlament, nepublicata inca in Culegere.
5. Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizari comune a pietelor agricole si privind dispozitii specifice referitoare la anumite produse / 16.11.2007.
6. Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European si al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului si ale Comisiei publicat in Jurnalul Oficial L 145, 31/05/2001.
7. Rezolutia Parlamentului European din 14 septembrie 2011 referitoare la accesul public la documente (conform articolului 104 alineatul (7) din Regulamentului de procedura) pentru anii 2009-2010 (2010/2294(INI)) (2013/C 51 E/og) Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 51 E 22.2.2013.
8. Tratatului de la Lisabona, la 1 decembre 2009.
9. Tratatul de la Nisa, Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene, 10 martie 2001.
10. Tratatul privind Uniunea Europeana OJ C 326, 26.10.2012. 
11. Tratatul privind functionarea Uniunii Europene , 26.10.2012.
12. Tratatului de instituire a Comunitatii Europene a Energiei Atomice 2012/C 327/01.
13. Statutul functionarilor comunitari, adoptat la 29 februarie 1968, publicat in J.O.C.E. nr. 56 din 04.03.1968.
14. Le Parlament europeen, Editura P.E. 2001.


Banii inapoi garantat!

Plateste in siguranta cu cardul bancar si beneficiezi de garantia 200% din partea Diploma.ro.


Descarca aceasta disertatie cu doar 9 €

Simplu si rapid in doar 2 pasi: completezi adresa de email si platesti.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Pe adresa de email specificata vei primi link-ul de descarcare, nr. comenzii si factura (la plata cu cardul). Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.

2. Alege modalitatea de plata preferata:* La pretul afisat se adauga 19% TVA.


Hopa sus!