Lucrări de Disertație pentru domeniul Științe Politice

doc

Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic

Introducere Motivul care stă la baza prezentei lucrări este acelaşi cu domeniu şi sursa de inspiraţie şi cercetare care au stat la baza motivaţiei, şi anume: mediul politic românesc. Mai exact. În această lucrare mi-am propus să identific disfuncţionalităţile mediului politic românesc. Întrucât disfuncţionalităţile sunt evidente doar ca efecte, mi-am propus ca orizontul de sondare să îl duc cât mai aproape de cauze. Această sondare are drept aspiraţie- ca o dată descoperite cauzele, să poată fi îndepărtate şi efectele. Lucrarea porneşte de la cauze generale de filosofie politică, care, ... vezi detalii

pdf

Terorismul

Introducere Rațiunea alegerii acestei teme rezidă din importanța pe care o reprezintă pericolul terorist pe secena internațională. Astfel cea mai mare amenințare contemporană a întregii societăți umane este terorismul. Putem identifica problematica terorismului în opinia publică, mediile academice și chiar în evoluția socială curentă. Terorismul contemporan reprezintă un fenomen extrem de complex, uneori mai complex decât războiul, a cărui percepție, în unele cazuri, este diferită în funcție de ce stabilește o comunitate umană ca reprezentând generatorul stării de teroare. Deseori te... vezi detalii

doc

Riscuri și provocări cu privire la asigurarea securității internaționale

Rezumat: Lucrarea este structurată în trei capitole, urmate de studiu de caz, concluzii şi o bibliografie reprezentativă actualizată. În capitolul I am arătat faptul că securitatea colectivă reprezintă un concept, în al cărui temei mai multe state îşi asumă obligaţia de a se ajuta unul pe altul, inclusiv cu mijloace militare. În cazul în care o agresiune va fi îndreptată împotriva unuia dintre ele, se va considera că agresiunea dată este îndreptat împotriva tuturor celorlalte. Astfel pe parcursul întregii lucrări reiese că noţiunea de securitate colective este îndreptată împotriva aplicăr... vezi detalii

rtf

Implicațiile aderării României la Uniunea Europeană asupra traficului de persoane și a politicilor referitoare la acest fenomen

Cadrul introductiv este dedicat descrierii temei de cercetare, obiectivelor si ipotezelor prezentei lucrari. In acest sens, mai inainte de toate, trebuie specificat faptul ca tema de cercetare este reprezentata de implicatiile aderarii Romaniei la Uniunea Europeana asupra traficului de persoane si a politicilor referitoare la acest fenomen. Traficul de persoane este o problema a carei actualitate este valabila intotdeauna. Traficul de persoane este un fenomen, care in pofida numeroaselor masuri luate in scopul combaterii sale, ramane la fel de prezent in toate statele lumii si poate fi sust... vezi detalii

doc

Politica externă a României - perspective pentru a deveni membră OCDE

„Din cele mai vechi timpuri, diplomatia – in formele ei clasice, << deschisa>> si <<secreta>> - a fost si continua sa fie unul dintre cele mai importante instrumente de promovare si realizare a politicii externe a statelor. Marii imparati ai Romei – Augustus, Vespasianus, Antonius Pius, Marcus Aurelius si Pertinax, ca si Claudius, Nero, Othon, Vitelius, Commodus, Heliogabal si Caracalla – regii Angliei si Frantei, imparatii, tarii Rusiei, toti marii sefi de stat au recurs la serviciile diplomatiei si ale diplomatilor pentru cunoasterea obiectivelor politice declarate sau secrete ale aliatil... vezi detalii

doc

Crearea și Promovarea Brand-ului Politic Metode și Tehnici - Cazul Republicii Moldova

Introducere Actualitatea Temei Investigate. Dinamica Impetuoasă A Schimbărilor Social-politice Care Au Avut Loc În Republica Moldova La Sfîrşitul Anilor ’80 Începutul Anilor ’90 Ai Secolului Xx A Avut Drept Rezultat Schimbarea Sistemului Politic, Demararea Proceselor De Democratizare, Instituirea Alegerilor Democratice, Diversificarea Canalelor De Comunicaţii Mediatice. Prin Aceasta S-a Produs O Modificare Cardinală A Regulilor şi Normelor Jocului Politic. Trecerea De La Sistemul Monopartidist La Cel Pluripartidist A Plasat Partidele Politice Într-un Mediu Concurenţial Unde Politica Devine... vezi detalii

doc

Președintele Republicii Moldova

INTRODUCERE Încă din epoca preiluministă s-a încercat a face prima clasificare a formelor de guvernămînt, după cum exprimă prof. Constantin G. Dissescu1, Aristotel are meritul de a fi încercat prima clasificare a formelor de guvernămînt, propunînd cele trei grupe: monarhia, unde puterea e concentrată în mîna unei singure persoane, oligarhia - puterea se împarte între mai mulţi indivizi sau, după caz, este rezervată unui grup social restrîns, democraţia - poporul exercită direct puterea. Se poate relata că evoluţia ulterioară a fenomenelor politico-statale nu a făcut altceva decît să întă... vezi detalii

doc

Competiția pentru Integrarea Europeană și Design-ul Instituțional

INTRODUCERE După cum sugerează şi titlul, lucrarea noastră abordează subiecte legate de integrarea europeană şi construcţia instituţională. Am analizat aceste două aspecte dintr-o perspectivă comparativă, având ca subiect al comparaţiei două ţări foste comuniste: România şi Ungaria, iar ca obiect autorităţile publice centrale, – Parlamentul, Guvernul, Preşedintele -, partidele politice şi sistemele electorale (într-un cuvânt design-ul instituţional), privite ca elemente care, datorită unor trăsături specifice, pot sau nu pot să constituie acel punct forte în trendul privind competiţia pent... vezi detalii

doc

Criza Umanitară din Darfur - Sudan

INTRODUCERE CONFLICTUL DIN DARFUR LA MOMENTUL BILANŢULUI ONU a publicat bilanţul anului 2008 în ceea ce priveşte situaţia din Darfur, Sudan. Acest bilanţ pare a suna la fel ca cel care va urma, desigur, pe anul 2009, fiind marcat de o concluzie pesimistã « 2008. Un an de conflicte, de foamete, de crize politice, de catastrofe naturale şi de consecinţele schimbãrilor economice ». In Africa situaţia a fost în 2008 şi 2009 supusã unei perspective tulburãtoare. Spectrul crizei alimentare şi a somajului, precum şi prãbusirea pieţelor financiare în 2009 sunt principalele cauze ce au condus la... vezi detalii

doc

Companiile internaționale în contextul globalizării

CAP.1 LOCUL ŞI ROLUL COMPANIILOR MULTINAŢIONALE ÎN CONTEXTUL GLOBALIZĂRII 1.1]-Începutul globalizării Globalizarea economică -ca si concept- a apărut din nevoia teoriei economice de a folosi concepte noi, capabile să explice cu o acurateţe mai mare, enormele transformări intervenite în ultimul timp în economia internaţională, transformări apărute de-a lungul ultimelor două decenii. Cercetătorii-operând într-un sistem economic în cadrul căruia s-au amplificat enorm relaţiile de interdependenţă şi s-a conturat deja ceea ce ne-am obişnuit să numim ” piaţa globală", -s-au văzut confruntaţ... vezi detalii

doc

Dimensiunile multiple ale fenomenului terorist

INTRODUCERE Una din definiţiile uzitate de Guvernul S.U.A. (în fapt, o definiţie uşor modificată a lui James Adams din 1980) considera că: “Terorismul reprezintă ameninţarea cu violenţa sau folosirea violenţei în scopuri politice de către indivizi sau grupuri, indiferent dacă acţionează pro sau contra autorităţilor guvernamentale existente, când aceste acţiuni au intenţia de a şoca, intimida sau consterna un grup ţintă mai larg decât victimele imediate.Terorismul este relaţionat cu indivizi sau grupuri care urmăresc răsturnarea regimurilor politice, corectarea unor deficienţe sociale perce... vezi detalii

doc

Rolul formativ-educativ al activităților de povestire în educarea limbajului

ARGUMENT Varsta prescolara este o etapa hotaratoare in stimularea si optimizarea deprinderilor de comunicare si a capacitatilor cognitive. In acest sens, grija pentru educarea limbajului constituie o preocupare permanenta a cadrelor didactice din invatamantul prescolar, in atentia acestora fiind latura informationala, cat si cea formativa. Mi-am ales aceasta tema, tinand seama ca procesul dificil de formare a deprinderilor de exprimare corecta incepe in gradinita. Grija pentru o exprimare orala corecta, clara si precisa, este preocuparea majora a educatoarei atat la activitatile specifice d... vezi detalii

Hopa sus!