Strategia de Dezvoltare Durabila a Municipiului Roman pentru Perioada 2014-2020

Cuprins disertatie Cum descarc?

Introducere 5
Sectiunea I. Profilul Municipiului Roman 10
1. Dezvoltare urbana 10
1.1. Date geografice si incadrarea in teritoriu 10
1.2. Pozitia in cadrul retelei de asezari 13
1.3. Modul de utilizare al terenurilor 15
2. Profilul demografic 15
3. Fondul locativ 22
4. Structura urbana 24
5. Infrastructura de transport 26
5.1. Infrastructura rutiera. Transportul in comun 30
5.2. Infrastructura feroviara 36
5.3. Transportul aerian 37
6. Infrastructura tehnico-edilitara 37
6.1. Reteaua de alimentare cu apa 37
6.2. Reteaua de canalizare 40
6.3. Reteaua de alimentare cu gaze naturale 42
6.4. Reteaua de alimentare cu energie termica 44
6.5. Reteaua de alimentare cu energie electrica 44
6.6. Reteaua de telecomunicatii 46
7. Economie 47
7.1 Scurt istoric. 47
7.2 Agentii economici. Antreprenoriatul 48
7.3 Analiza sectoriala 53
7.4. Forta de munca 63
7.5. Activitatea de cercetare-dezvoltare si inovare 64
7.6. Structuri de sprijinire a afacerilor 65
7.7. Implicarea administratiei publice locale in sprijinirea mediului de afaceri 68
8. Mediu 70
8.1 Monitorizarea calitatii apelor 70
8.2 Monitorizarea calitatii aerului 71
8.3 Monitorizarea calitatii solului 72
8.4 Biodiversitatea 73
8.5 Spatii verzi 74
8.6 Gestionarea deseurilor 76
8.7 Educatie ecologica si constientizare 80
9. Turism 81
9.1. Resurse turistice naturale si antropice 81
9.2. Infrastructura turistica 99
9.3. Circulatia turistica 101
9.4. Promovarea turistica si evenimente organizate 103
10. Servicii sociale 105
10.1. Dezvoltare sociala 105
10.2. Numarul de beneficiari de prestatii sociale 105
10.3. Infrastructura de servicii sociale 106
11. Educatie 110
11. 1. Infrastructura educationala 110
11.2. Populatia scolara 112
11.3. Personalul didactic 115
11.4. Oferta educationala 116
12. Sanatate 117
12.1. Infrastructura sanitara 117
12.2. Personalul medical 123
12.3. Investitii ale primariei in domeniul sanatatii 124
13. Cultura si sport 126
13.1. Infrastructura si viata culturala 126
13.2. Infrastructura si activitatea sportiva 132
14. Guvernanta locala 134
14.1. Administratia publica locala 134
14.2. Cresterea calitatii serviciilor administratiei locale 139
14.3. Structuri asociative ale administratiei publice locale 144
14.4. Bugetul local 146
Sectiunea II. Analiza SWOT 153
Sectiunea III - Viziunea de dezvoltare durabila a Municipiului Roman (2027) 168
1. Viziunea de dezvoltare durabila (orizont 2027): 168
Sectiunea IV - Strategia de dezvoltare durabila a Municipiului Roman pentru perioada 2014-2020 170
1. Contextul strategic 170
1.1. Contextul strategic european 170
1.2. Contextul strategic national: 172
1.3. Contextul strategic regional 176
2. Obiective strategice. Obiective Operationale. Masuri - 2014 - 2020 177
Capitolul I: Sinteza raportului de cercetare "Perceptii privind calitatea vietii in Municipiul Roman. Directii de dezvoltare" 182
Capitolul II - Portofoliul de proiecte prioritare strategice pentru perioada 2014-2020 184
Capitolul III - Planul de actiune pentru implementarea strategiei 185
Capitolul IV. Sistemul de monitorizare si evaluare a strategiei 188


Extras din disertatie Cum descarc?

Introducere 
In ultimii ani, la nivel european a crescut semnificativ importanta acordata coeziunii teritoriale, in general, si dezvoltarii urbane, in special, sporind substantial alocarile financiare destinate dezvoltarii durabile a oraselor, considerate ,,motoare" ale cresterii economice si ale crearii de noi locuri de munca, intr-o abordare integrata, care sa contribuie la coeziunea economica, sociala si teritoriala. 
In ciclul de programare 2007-2013, politica de sustinere a oraselor promovata de Uniunea Europeana s-a bazat pe prevederile Cartei de la Leipzig pentru orase europene durabile (2007), care a stabilit ca prioritati: abordarea integrata a dezvoltarii urbane; focalizarea interventiilor pe cartierele defavorizate; considerarea transportului in comun ca element-cheie al mobilitatii urbane; crearea unor spatii publice de calitate, pentru rezolvarea problemelor sociale si economice. Declaratia de la Toledo (2010) a accentuat importanta acordata regenerarii urbane, abordarii integrate a dezvoltarii urbane, care ar trebui sa fie inteligenta, durabila si incluziva sociala, in linie cu prioritatile U.E. Aceasta declaratie a fost prima care a subliniat necesitatea de a promova o Agenda urbana europeana. 
Principalele provocari si prioritati ale Uniunii Europene si, implicit, ale Statelor Membre legate de coeziunea teritoriala si dezvoltarea urbana in perioada 2014-2020 sunt cuprinse in Agenda Teritoriala 2020. Conform Agendei, principalele provocari ale coeziunii teritoriale ale U.E. pentru orizontul 2020 sunt:
1. Expunerea sporita la globalizare: transformarile structurale dupa criza economica globala;
2. Provocarile integrarii europene si interdependenta crescanda a regiunilor;
3. Provocari demografice si sociale diverse din punct de vedere teritorial, segregarea grupurilor vulnerabile;
4. Schimbarile climatice si riscurile legate de mediu: efecte diverse din punct de vedere geografic;
5. Provocarile energetice ce se situeaza in primplan si ameninta competitivitatea regionala;
6. Pierderea biodiversitatii; patrimoniul natural, peisagistic si cultural vulnerabil.
Autoritatile publice locale din Municipiul Roman sunt interesate cu prioritate de dezvoltarea locala si, in acest sens, o abordare unitara a acestui obiectiv este fundamentala pentru conturarea perspectivei viitoare, pe termen mediu si lung. 
In acest context, s-a impus elaborarea Strategiei de Dezvoltare Durabila a Municipiului Roman pentru perioada 2014-2020, document cadru, pe termen mediu si lung, pentru stabilirea planului de actiune locala pentru dezvoltarea urbana integrata, a domeniilor prioritare care au nevoie de finantare si pregatirea portofoliului local de proiecte ce vor avea in vedere directiile perioadei 2014 - 2020 de programare financiara a fondurilor Uniunii Europene.
Metodologia realizarii Strategiei de Dezvoltare Durabila a Municipiului Roman a vizat urmatoarele elemente-cheie:
- obtinerea unui document complex si modern, realizat cu respectarea criteriilor-cheie de calitate utilizate in evaluarea documentelor strategice la nivel european: a) relevanta, b) eficacitate, c) eficienta, d) consecventa si coerenta e) pragmatism, f) sustenabilitate si g) aranjamente de management si monitorizare;
- participarea si implicarea activa a factorilor locali interesati si a comunitatii in procesul de planificare strategica, pentru a construi sustinerea necesara in vederea implementarii ulterioare si stimularea construirii de relatii de parteneriat;
- raportarea, de o maniera cat mai pragmatica, a strategiei de dezvoltare locala la prioritatile de investitii aferente perioadei 2014 - 2020, disponibile prin accesarea de finantari nerambursabile si/sau mobilizarea unor instrumente de creditare si/sau investitii private.
Strategia cuprinde urmatoarele capitole, intr-o succesiune logica:
- Profilul Municipiului Roman - este o analiza complexa a stadiului actual de dezvoltare socio-economica a municipiului, din perspectiva unui set complex de domenii de analiza;
- Analiza SWOT a Municipiului Roman - care identifica principalele puncte tari, puncte slabe, oportunitati si amenintari la adresa dezvoltarii comunitatii, care stau la baza directiilor strategice de dezvoltare durabila a orasului;
- Viziunea de dezvoltare durabila a Municipiului Roman - concreta si concisa, viziunea contine doar acele elemente posibil de realizat avandu-se in vedere resursele umane, materiale si financiare identificate sau posibil de atras pentru dezvoltare, rezultate in urma analizei resurselor;
- Obiectivele de dezvoltare ale comunitatii, cu prioritati, masuri si tinte bine definite, cuantificabile, determinate pe baza de prognoze;
- Portofoliu de proiecte prioritare, intr-o abordare integrata si coerenta, inclusiv indicarea surselor potentiale de finantare;
- Plan de actiune pentru implementarea strategiei;
- Sistemul de evaluare si monitorizare a implementarii strategiei;
Strategia de dezvoltare durabila a Municipiului Roman a fost elaborata plecand de la experienta procesului de planificare din perioada de programare 2007-2013 avandu-se in vedere:
- includerea in strategie a unui portofoliu cat mai diversificat de proiecte, care sa satisfaca nevoile identificate la nivelul principalelor domenii de analiza si care sa asigure premisele atragerii unui volum suplimentar de resurse financiare externe (din fonduri U.E., de la bugetul de stat, parteneriate public-private, etc.).


Imagini din aceasta disertatie Cum descarc?

Banii inapoi garantat!

Plateste in siguranta cu cardul bancar si beneficiezi de garantia 200% din partea Diploma.ro.


Descarca aceasta disertatie cu doar 10 €

Simplu si rapid in doar 2 pasi: completezi adresa de email si platesti.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Pe adresa de email specificata vei primi link-ul de descarcare, nr. comenzii si factura (la plata cu cardul). Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.

2. Alege modalitatea de plata preferata:* La pretul afisat se adauga 19% TVA.


Hopa sus!