Studii privind serviciile la Hotel Intim

Cuprins disertație Cum descarc?

Capitolul I: Turismul şi perspectivele lui. .pag.3
1.1.Turismul, ramură a economiei naţionale.pag.3
1.2.Situaţia turismului balnear în România.pag.4
Capitolul II: Serviciile de cazare, componentă de bază a ofertei turistice.pag.7
2.1. Tipologia serviciilor turistice.pag.7
2.2. Serviciile de cazare hotelieră.pag.10
2.2.1. Importanţa serviciului de cazare hotelieră.pag.10
2.2.2. Componentele serviciului de cazare hotelieră.pag.11
Capitolul III: Organizarea prestării serviciilor de cazare hotelieră.pag.17
3.1. Compartimentele unui hotel.pag.17
3.1.1. Compartimentul de cazare.pag.17
3.1.2. Compartimentul de alimentaţie.pag.18
3.1.3. Compartimentul tehnic.pag.19
3.1.4. Relaţiile dintre compartimente.pag.19
3.1.4.1. Relaţiile dintre compartimentul de cazare şi compartimentul tehnic.pag.19
3.1.4.2. Relaţiile dintre compartimentul de cazare şi compartimentul de alimentaţie.pag.19
3.1.4.3. Relaţiile dintre compartimentul de etaj şi compartimentul de recepţie.pag.20
3.2. Obligaţiile părţilor privind utilizarea şi prestarea serviciului de cazare.pag.20
3.3. Stabilirea preţurilor în industria hotelieră.pag.22
3.4. Personalul din sectorul hotelier.pag.26
3.4.1. Personalul compartimentului de recepţie.pag.26
3.4.2. Personalul din compartimentul de etaj.pag.31
3.4.3. Personalul salonului de servire.pag.33
3.5. Rezervarea spaţiilor de cazare.pag.35
3.5.1. Rezervarea verbală. .pag.36
3.5.2. Rezervarea telefonică.pag.36
3.5.3. Rezervarea scrisă.pag.36
3.5.4. Rezervarea electronică.pag.37
3.6. Primirea şi distribuirea corespondenţei.pag.38
3.6.1. Sortarea.pag.38
3.6.2. Distribuirea.pag.38
3.6.3. Transmiterea de mesaje.pag.39
3.7. Serviciul în camerele hotelului.pag.39
3.7.1. Servirea preparatelor.pag.42
3.7.2. Serviciul prin mini-barul din cameră.pag.43
3.8. Servicul la mese festive şi acţiuni de protocol.pag.44
3.9. Serviciile suplimentare ce pot fi prestate în cadrul hotelului.pag.45
Capitolul IV: Prestaţiile hoteliere la complexul Intim…….pag.47
4.1. Potenţialul turistic al Judeţului Caraş-Severin……………………………………….pag.47
4.2. Scurt istoric al complexului Intim .pag.48
4.2.1. Serviciile oferite în cadrul complexului .pag.49
4.2.2. Tarife şi preţuri….pag.49
4.2.3. Indicatori economici ai serviciilor de cazare ….pag.50
Capitolul V: Concluzii şi propuneri.pag.51
5.1. Concluzii.pag.51
5.2. Propuneri.pag.51
ANEXE.pag.56
BIBLIOGRAFIE.pag.58


Extras din disertație Cum descarc?

CAPITOLUL I: TURISMUL ŞI PERSPECTIVELE LUI
1.1. Turismul, ramură a economiei naţionale
Turismul este, în înţelegerea multor profesionişti, cu precădere, o problemă de piaţă şi administraţie empirică. În timp ce aceste activităţi sunt importante, domeniul este şi mai important. Planificarea, dezvoltarea şi politica profiturilor depăşesc aspectele practice şi limitate ale tehnicilor de piaţă. În viitor, pregătirea profesioniştilor în domeniul turismului va avea nevoie de stăpânirea şi folosirea ştiinţei acestui sector, singura alternativă pe care s-ar putea fundamenta dezvoltarea producţiei şi evaluarea corectă a industriei turistice. Turismul, ca formă populară de existenţă umană în timpul liber, de asemenea, oferă oamenilor de ştiinţă din domeniul social o posibilitate apreciabilă pentru o mai bună înţelegere a anumitor forme de interacţiune umană, şi cum acestea afectează alţi oameni şi mediul în care ele apar.
Aceste posibilităţi de studiu pot fi valorificate cel mai bine dacă se încearcă o recunoaştere explicită că turismul este un domeniu multilateral (cu mai multe faţete). În consecinţă, el necesită o abordare din perspectiva mai multor ştiinţe sociale, precum şi din aceea a diferitelor profesii. Şirul de probleme privind studiul şi cercetarea în turism poate f iapreciat prin examinarea pe rând a naturii turismului în mai multe ipostaze: ca experienţă umană, comportament social, ca fenomen geografic, ca afacere şi sursă de venit, precum şi ca industrie.
Factorii economici exteriori au făcut ca în ultimii zece ani piaţa românească a turismului să se caracterizeze printr-o mare recesiune, fapt relevat şi de ultimele sondaje de opinie in rândul populaţiei. Începând cu anul 1989 turismul românesc a suferit numeroase schimbări, astfel că începând cu acest an hotelurile au început să fie din ce în ce mai puţin populate, iar lucrurile au început să meargă din ce în ce mai prost. La aceasta a contribuit scăderea nivelului de trai şi al puterii de cumpărare a celor mai mulţi români.
În următorii câţiva ani în care indicatorii economici au cotinuat sa scada şi oamenii de rând să o ducă din ce în ce mai greu, a apărut totuşi o clasă de mici întreprinzători care prin desfăşurarea unor activitaţi economice au început sa înregistreze profit, şi deci să-şipermită un concediu de odihnă într-o staţiune. Cum România ieşise de curând de sub unregim totalitar a existat dorinţa de a “ieşi afara”,prin afară inţelegând ţăriile din apropiere(Grecia, Turcia, Bulgaria, Ungaria), în afară de acest aspect a mai existat şi o tendinţă de continuă scădere a numărului de turişti autohtoni din staţiunile române.
În aceste condiţii turismul nu a mai adus profit fiind la un pas de a deveni o gaură neagra a bugetului. Statul care inca mai detinea majoritatea in consiliile de administratie a diverselor societati de turism nu a avut bani sa mai investeasca în modernizarea şiintreţinerea hotelurilor, vilelor şi a staţiunilor în general, astfel încat totul a intrat în stare deconservare şi de cele mai multe ori conservarea a însemnat distrugere. Ca urmare 
lucrurileau mers din ce în ce mai prost şi aproape nici un străin nu mai era atras de staţiunile ţării,iar lucru cel mai grav era că turiştii românii care de la an la anerau mai puţini la număr,nu puteau sa-şi mai permită un concediu.
Odată cu privatizarea staţiunilor şi concesionarea hotelurilor, lucrurile au început să seschimbe în mai bine, dar standardele “noastre” erau net inferioare încomparaţie cu celeinternaţionale. Totuşi lumea continuă să meargă vara la mare hotelurile funcţionând lacapacitate de peste 40%.
După 1992 pentru turismul naţional în formula sa clasică a apărut un mare competitor, agroturismul. Familiile de ţărani care doreau un venit suplimentar s-au organizat într-o asociaţie care să-i reprezinte şi să le asigure un venit mai mare. Turiştii au fost deosebit de receptivi la această nouă oportunitate pentru ca le răspundea exact nevoilor; era oformă organizată de turism, cu o largă acoperire şi cel mai important lapreţuri nu deloc piperate. Astfel pe lângă deschiderea graniţelor, care i-a atras pe cei mai instăriţi dintre români, cei mai nevoiaşi aveau acum o alternativă. Fosta reţea naţională de turism ce deţinea monopolul a intrat într-o mare criză, pentru că acum existau alternative.Cu excepţia hotelurilor de la mare, nimeni nu mai era încântat de a petrece o vacanţă într-o staţiune la hotel.
În aceste condiţii a fost necesară privatizarea sau concesionarea spaţiilor de cazare sau a unor staţiuni întregi pentru a putea salva situaţia, numai ca în cele mai multe cazuri cei care au cumpărat aceste “perle ale turismului” au aşteptat profitul fără a investi nimic înafara de suma iniţială. Abia în ultimii doi ani hotelurile şi vilele au fost recondiţionate sau îmbunătăţite astfel încât să ajungă la standardele României din 1989, care oricum erau inferioare celor vest europene sau chiar central europene.
Apreciem că momentul scoaterii României de pe lista ţărilor ce au nevoie de viză pentru spaţiul Shengen, va marca în doua feluri turismul naţional. În primul rand pe termen scurt se va constata o creştere (de până la 5 %) în rândul turiştilor care vor prefera străinătatea,iar în al doilea rând, pe termen lung, odată cu intrarea în UE, va creşte numărul turiştilor străini.
1.2. Situaţia turismului balnear în România
Staţiunile balneare au apărat în jurul factorilor naturali de cură. România dispune de un excepţional fond de factori naturali de cură bogat şi variat, cum ar fi: apele minerale sărate, sulfuroase, carbogazoase, termale şi termominerale, lacuri şi nămoluri terapeutice,clima etc. Varietatea mare a acestor factori se datorează aşezării geografice şi structurii geologice complexe scoarţei pământului ţării noastre. Structura geologică complexă face carezerva de ape minerale şi termale a României să fie practic inepuizabilă.
Apele minerale, sunt soluţii complexe în compoziţia cărora se găsesc săruri minerale în concentraţii diferite. Ţara noastră dispune de toată gama de ape cunoscută pe plan mondial. Prin conţinutul în săruri minerale şi CO2, prin calităţile lor organoleptice, apele minerale din România sunt superioare celor de la Vichy, Contrexviile, Evian, Aqua Nepi,Claudia, Laurentia, Karlovy-Vary, Carsdorf, Hisaria, Miholewa, etc.
Apele termale şi termominerale sunt dependente genetic de existenţa acviferelor şi drenurilor profunde, instaurate de-a lungul fracturilor majore ale scoarţei terestre, în România ele sunt predominante în Câmpia Banato-Crişană.


Fisiere în arhivă (1):

  • Studii privind serviciile la Hotel Intim.doc

Imagini din acest disertație Cum descarc?

Bibliografie

1. Cosmescu I. - Turismul - Fenomen complex contemporan, Editura Economică,Bucureşti,1998.
2. Cristureanu Cristiana – Economia şi politica turismului internaţional, Casa Editorială pentru turism şi cultură, Abeona, Bucuresti, 1992.
3. Diaconu Mihaela – Management-Marketing în turism, Editura Independenţa Economica, Brăila, 1998.
4. Emilian R.(coord.) – Conducerea întreprinderii de alimentaţie publică şi Turism, Atelier poligrafic ASE, Bucureşti, 1981.
5. Istrate I., Bran Florina, Roşu Ana – Economia turismului şi mediului înconjurător, Editura Economică, Bucureşti, 1996.
6. Jivan Al. - Turismul ca serviciu agregat, Editura Mirton, Timişoara, 1997.
7. Lupu N. – Hotelul - Economie şi management, Editura All, Bucureşti, 1998.
8. Minciu Rodica, Baron P., Neacşu N. – Economia turismului, Universitatea Independentă Dimitrie Cantemir, Bucureşti, 1993.
9. Postelnicu G.- Introducere în teoria şi practica turismului, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1997.
10. Snak O., Baron P., Neacşu N. – Economia turismului, Editura Expert, Bucureşti 2001.
11. Stănciulescu Gabriela, Stan S.V., Milcu M.– Tehnica operaţiunilor de turism, Editura All, Bucureşti, 1995.
12. Stănciulescu Gabriela, Lupu N., Ţigu Gabriela- Dicţionar poliglot explicativ de termeni utilizaţi în turism, Editura All Educaţional, Bucureşti, 1998.


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această disertație cu doar 8€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!