Studiu comparativ privind piața muncii din România și Spania

Cuprins disertație

Introducere 4
Capitolul 1 Aspecte generale privind piața muncii 6
1.1. Conținutul pieței muncii 6
1.2. Importanța pieței muncii 8
1.3. Mecanismul de funcționare a pieței muncii 9
CAPITOLUL II 12
Caracteristicile pieței muncii din România și Spania 12
2.1. Numărul de locuri de muncă disponibile 12
2.2. Numărul șomerilor și ratele șomajului 15
2.3. Caracteristicile angajaților 19
CAPITOLUL III 25
POLITICI ȘI REGLEMENTĂRI PRIVIND PIAȚA MUNCII DIN ROMÂNIA ȘI SPANIA 25
3.1. Standarde minime de salarizare 25
3.2. Protecția angajaților împotriva discriminării 27
3.3. Protecția socială a angajaților 29
3.4. Reglementări privind contractele de muncă 30
CAPITOLUL IV 39
TENDINȚELE PIEȚEI MUNCII DIN ROMÂNIA/SPANIA 39
4.1. Schimbările demografice și efectele acestora asupra pieței muncii 39
4.2. Impactul tehnologiei și al automatizării asupra locurilor de muncă 42
4.3. Tendințe privind tipurile de locuri de muncă și calificările cerute 44
CONCLUZII 47
Bibliografie


Extras din disertație

Introducere 
Într-o lume globalizată, piețele muncii din diferite țări sunt din ce în ce mai interconectate, iar studiul acestora poate oferi o perspectivă mai largă asupra tendințelor și provocărilor actuale ale economiei mondiale. 
Acest studiu comparativ își propune să analizeze și să compare piețele muncii din România și Spania, două țări cu economii și culturi diferite, dar care se confruntă cu probleme similare în ceea ce privește piața muncii.
Motivarea alegerii temei
Am ales să studiez piața muncii din România și din Spania datorită importanței acesteia la nivel de economie globală.
Totodată, cele două țări au economii în plină dezvoltare, iar piețele de muncă sunt foarte dinamice. Studiul comparativ al celor două piețe de muncă pote oferi o perspectivă valoroasă asupra asemănărilor și diferențelor dintre acestea.
Un alt subiect care m-a motivat în alegerea acestei teme îl reprezintă problematica cu care se confruntă angajatorii și angajații din acele țări și soluțiile pentru rezolvarea acestor probleme.
Studiul pieței de muncă poate fi folositor și pentru politicieni și factorii de decizie, care pot utiliza informațiile obținute pentru a dezvolta politici și programe care să îmbunătățească situația pe piața muncii.
Problematica abordată și scopul lucrării
Problematica abordată
Aspectele abordate în această lucrare de studiu comparativ cuprind un capitol în care voi aborda subiectul pieței muncii din punct de vedere teoretic și alte trei capitole în care voi detalia anumite aspecte comparative între cele două țări.
Astfel, primul capitol al cercetării poartă denumirea de „Aspecte generale privind piața muncii”. Pe parcursul acestui capitol voi aborda aspectele de conținut, importanță, precum și funcționarea mecanismului pieței muncii pentru a afla mai multe noțiuni teoretice despre această temă .
Înaintând în demersul creării lucrării, următorul capitol este destinat prezentării caracteristicilor pieței muncii din cele două țări, prin prezentarea unor detalii legate de numărul locurilor de uncă, șomajul și rata șomajului, problematica angajaților, precum și distribuirea locurilor de muncă în funcție de zona geografică.
Următorul capitol al lucrării poartă denumirea de „Politici și reglementări privind piața muncii din România/Spania”. În cadrul acestui capitol voi prezenta aspecte legate de salarizarea minimă, aspecte legate de protecția socială și cea împotriva discriminării angajaților, precum și câteva aspecte legate de contractele de muncă.
Ultima secțiune a lucrării constă în prezentarea tendințelor pieței muncii din România și Spania. În cadrul acestui capitol urmează să prezint noțiuni ce țin de schimbările demografice care influențează piața muncii, dezvoltarea rapidă a tehnologiei și influențele sale, precum și locurile de muncă cerute și calificările necesare.
Obiectivele acestui studiu sunt de a identifica diferențele și asemănările între cele două piețe ale muncii în ceea ce privește tendințele în ocuparea forței de muncă, nivelul de educație și pregătirea angajaților, salariile și condițiile de muncă. De asemenea, voi analiza impactul politicilor guvernamentale asupra pieței muncii din cele două țări și voi evalua eficacitatea acestora.
Importanța și actualitatea cercetării
Această lucrare se va baza pe o analiză aprofundată a datelor și statisticilor disponibile privind piața muncii din cele două țări, precum și pe cercetarea și analizarea documentelor guvernamentale și a politicilor economice în domeniul ocupării forței de muncă.
Studiul comparativ va fi structurat în trei capitole principale, fiecare axat pe un aspect specific al pieței muncii: tendințele în ocuparea forței de muncă, salariile și condițiile de muncă, și politici guvernamentale privind piața muncii.
Prin analizarea și compararea acestor aspecte, această lucrare de disertație își propune să ofere o imagine de ansamblu cât mai completă a piețelor muncii din România și Spania și să identifice principalele tendințe și provocări ale acestora.
Rezultatele acestui studiu ar putea fi utile pentru cercetători, politicieni și manageri din domeniul ocupării forței de muncă și ar putea contribui la dezvoltarea unor politici publice mai eficiente și mai adaptate la nevoile pieței muncii din cele două țări
Actualitatea lucrării 
Tema de disertație referitoare la studiul pieței de muncă din România și Spania este una extrem de actuală și relevantă în contextul actual al economiei globale. Aceasta se datorează impactului pandemiei COVID-19 asupra pieței de muncă, migrației forței de muncă, dezvoltării tehnologice și automatizării, precum și politicii economice și sociale. Această temă poate fi utilă pentru a evalua efectele pandemiei asupra pieței de muncă din cele două țări, motivele emigrării forței de muncă, adaptarea angajaților la noile tehnologii și identificarea soluțiilor pentru îmbunătățirea situației pe piața muncii.
Capitolul I Aspecte generale privind piața muncii
Expresia „piața muncii” reprezintă conexiunea dintre oferta forței de muncă și cererea dintr-o anumită categorie de economie. Tipul acesta de piață este influențată de mai mulți factori, după cum urmează:
- stadiul general al economiei;
- modificările tehnologice și de populație;
- modificările legislative ale guvernului;
- politicile de ocupare a forței de muncă.
Cele mai importante aspecte generale prin care se evidențiază piața muncii sunt următoarele:
- oferta de forță de muncă și cererea pentru aceasta;
Companiile sunt influențate de nevoile lor și de capacitățile lor în ceea ce privește forța de muncă pe care o caută, în timp ce numărul de persoane care caută un loc de muncă și calificările lor determină oferta de forță de muncă disponibilă.
- șomajul;
Șomajul se referă la persoanele care nu au locuri de muncă și sunt în căutarea unora. Nivelul șomajului poate fi afectat de fluctuațiile ciclice ale economiei, de schimbările structurale din economie și de politica guvernamentală în materie de ocupare a forței de muncă.
- venituri și remunerații;
Nivelul salariilor și remunerațiilor este influențat de raportul dintre cererea și oferta de forță de muncă. În mod obișnuit, locurile de muncă care presupun abilități și calificări specializate sunt asociate cu niveluri mai ridicate de salarizare și compensare.
- discriminarea în gestionarea ocupării forței de muncă;
Discriminarea poate fi întâlnită în diferite etape ale procesului de recrutare și selecție, în stabilirea nivelurilor salariale și în promovarea angajaților. În numeroase țări, există legislații care interzic discriminarea bazată pe anumite caracteristici protejate, cum ar fi rasă, sexul sau orientarea sexuală.
- adaptabilitatea în gestionarea ocupării forței de lucru;
Acest aspect se referă la nivelul de flexibilitate oferit de angajatori și acceptat de angajați în ceea ce privește condițiile de muncă, programul de lucru, locația și tipul de angajare.
Acestea sunt doar câteva aspecte generale ale pieței muncii, iar înțelegerea lor este crucială pentru a putea aborda problemele de angajare și ocupare a forței de muncă într-o anumită economie


Fisiere în arhivă (1):

  • Studiu comparativ privind piata muncii din Romania si Spania.docx

Imagini din acest disertație

Bibliografie

1. C. Obeso, Nuevos empleos, nuevas habilidades: Cómo adaptarse al cambio tecnológico, Editura LIED, Madrid, 2020.
2. C. Voicu, A. Alexandru, Lumea muncii în România, Editura Polirom, Iași, 2016
3. C.L.A. Mellado, El contrato de trabajo en España: características y contenido, Editura Aranzadi, Pamplona, 2016.
4. D. Oanea, V, Miftode, Demografia României în secolul XXI: Tendințe și perspective , Editura Universității din București , 2017
5. D.C.Thomas, M.F.Peterson, Cross-Cultural Management: Essential Concepts, Editura Sage Publications, Londra, 2014
6. D.Ciucur, M.Scurtu, M.Duțu Macroeconomie, Editura Interdependența Economică, Pitești , 2010
7. D.E. Mincă, S.Mutu, Dinamica șomajului în România: tendințe și factori determinanți, Editura Universității din București, București, 2016
8. E. Comșulea, V. Șerban, S. Teiuș, DICȚIONAR EXPLICATIV AL LIMBII ROMÂNE DE AZI, Editura Litera, București, 2008
9. Elena Druică, Tranziția și piața muncii din România, Editura Universitară, București, 2011.
10. Elena Druică, Tranziția și piața muncii din România, Editura Universitară, București, 2011
11. G. Meardi, The Political Economy of Work Security and Flexibility: Italy in Comparative Perspective, Editura Oxford University Press, Oxford, 2012.
12. G.Oprescu, Piața muncii, teorii, politici, tranziție în România, editura Expert, București, 2001
I. Ghizdeanu, V. Vasile, Piața muncii în România, Editura Economica, București, 2015.
13. J. A. S. Bengoechea, ERTE: Expediente de Regulación Temporal de Empleo, Editura Lefebvre-El Derecho, 2020;
14. J. Arango, P. M. Gamundi, Demografía y empleo en España, Editura Pirîmide, Madrid, 2019 
15. J. Borrell , J Llorach, Los días que vendrîn: crónica de la crisis que cambió España, Editura Planeta, Barcelona, 2010
16. J.C. Villalón , Derecho del Trabajo: Contrato de trabajo y relaciones laborales, Editura Tirant lo Blanch, Valencia, 2018;
17. J.L. Escalonilla , El Contrato de Trabajo en España, Editura Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 2018.
18. M. Bușu, Salariul minim pe economie în România. Analiza economico-socială și perspectiva evoluției acestuia, Editura Universității "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, 2018.
19. M. H. Pérez - El problema del desempleo en España, Editura Siglo XXI de España, Madrid, 1997
20. M. Papatulică, D. Popa, Tranziția de la socialism la economia de piață în România: probleme și perspective, Editura Economică , București, 2002
21. M.Bălănescu, C.Ducu , D. Ciucur, Macroeconomie, Editura Interdependența Economică, Pitești, (2010),
22. M.R.Ungureanu, Salariul minim în România: trecut, prezent și perspective, Editura Institutul European din România, Iași, 2018
23. N. Voiculescu, Dreptul muncii Reglementări interne și comunitare - Editura Rosetti, București, 2003
24. N.Dobrotă , D. Ciucur, M.Scurtu , Teorii și doctrine economice, vol. II Macroeconomie, Editura Interdependență Economică, Pitești, 2006
25. R. Albrieu, La revolución de la inteligencia artificial: cómo nos afecta en el trabajo y en la sociedad, Editura Plaza y Valdés, Madrid, 2019.
26. R. Atanasiu - Provocările revoluției digitale în economie și societate, Editura Trei , București, 2019
27. R. Bejinariu, Angajații români. O perspectivă europeană, Editura Polirom, Iași, 2010
28. V.L. Purcărea, Economia și societatea românească în context european și global, Editura Universității din Craiova , 2018.
WEBOGRAFIE
29. http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/34-statistica/statistici/6237
30. https://www.anofm.ro/
31. https://www.ine.es/buscar/searchResults.do?Menu_botonBuscador=&searchType=DEF_SEARCH&startat=0&L=0&searchString=desempleo
32. https://www.ine.es/buscar/searchResults.do?searchString=%22Job+vacancies+%22&Menu_botonBuscador=&searchType=DEF_SEARCH&startat=0&L=1
33. https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=10885
34. https://www.trabajo.gob.ec/
LEGISLAȚIE
35. Codul Muncii reglementat de Legea nr. 53/2003
36. Legea 62 /2011, privind legea dialogului social
37. Codigo del Trabajo, Înregistrare oficială suplimentară 167 din 16 decembrie 2005
38. Legea 8/1980- Legea statutului muncitorilor
39. Legea nr. 202 din 19 aprilie 2002 , privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!