Studiu privind destinația turistică Băile Herculane

Cuprins disertație

INTRODUCERE 4
CAPITOLUL I – CREAREA ȘI DEZVOLTAREA DESTINAȚIEI TURISTICE 6
1.1 Resursele turistice – locul şi rolul lor in dezvoltarea destinatiei turistice 6
1.2 Aspecte fundamentale privind conceptul destinaţiei turistice 17
1.3 Impactul dezvoltării destinaţiei turistice asupra comunităţii gazdă 33
CAPITOLUL II - DESTINAŢIA TURISTICĂ BĂILE HERCULANE 38
2.1 – Prezentare generală 38
2.2 – Atracţiile turistice 42
2.3 – Baza tehnico- materială specifică 57
CAPITOLUL III – PRODUSUL TURISTIC BĂILE HERCULANE 67
3.1 Determinarea gradului de atractivitate al destinaţiei 67
3.2 Analiza SWOT a destinaţiei 70
3.3 Propuneri de îmbunătăţire a imaginii destinaţiei 72
Concluzii 74
Anexe 
Bibliografie 76


Extras din disertație

INTRODUCERE
Potenţialul turistic al unei zone este un ansamblu de elemente naturale, economice şi cultural-istorice de interes turistic, care conferă unui teritoriu dat o anumită funcţionalitate turistică şi care reprezintă premise pentru dezvoltarea activităţii de turism. Poate fi deci considerat o ofertă turistică potenţială .
Trebuie făcută însă distincţia între noţiunea de "potenţial turistic" şi cea de "patrimoniu turistic", definit ca un ansamblu de elemente ce stau la baza desfăşurării activităţii de turism pe un teritoriu dat; sunt incluse: potentialul turistic natural şi antropic, echipamentele de turism, infrastructura generală sau turistică.
Potenţialul turistic al unei zone este dat de ansamblul resurselor care se regăsesc în zona respectivă, fie ele naturale, antropice, culturale sau economice.
În capitolul I al lucrării voi vorbi despre crearea şi dezvoltarea destinaţiei turistice.
În capitolul II voi prezenta detaliat destinaţia turistică Băile Herculane.
In capitolul III voi prezenta produsul turistic Băile Herculane.
Cuvinte cheie: turism, produs turistic, destinaţie turistică, Băile Herculane, 
CAPITOLUL I
CREAREA ŞI DEZVOLTAREA DESTINAŢIEI TURISTICE
1.1. RESURSELE TURISTICE. LOCUL ŞI ROLUL LOR ÎN DEZVOLTAREA DESTINAŢIEI TURISTICE
Resursele turistice pot fi definite în sens restrâns ca un ansamblu de elemente naturale şi antropice care prezintă interes turistic şi care pot fi valorificate în acţiunea de turism; spre deosebire de "atracţiile turistice", acestea sunt privite mai mult ca "materii prime" ale unei activităţi economice, respectiv ale producţiei turistice. În sens vast, sunt incluse, pe lângă elementele atractive naturale şi antropice şi alte categorii de resurse care stau la baza desfăşurării activităţii de turism, ca acţiune economică: munca (forţa de muncă) şi capitalul.
Nu este resurse turistice în sine, ci resurse exploatabile şi folosibile în condiţii tehnologice şi economice date. În domeniul turismului, resursele se pot clasifica astfel:
Resurse naturale: climat favorabil, topografie;
Resurse socio-culturale: manifestările artistice, festivalurile de muzică, concertele internaţionale, expoziţiile, reuniunile literare, manifestările sportive, tehnice şi ştiinţifice, locuri cu importanţă istorică şi arheologică;
Resurse cu caracter economic, dar şi condiţiile economice specifice zonei.
Utilizarea acestor resurse pune în evidenţă caracteristicile lor. Un ansamblu de resurse nu prezintă interes decât în condiţiile în care exercită o oarecare atracţie asupra turistului. Este vorba în primul rând de o atracţie socială, acesta fiind situaţieul marilor oraşe; se poate referi fie la raritatea, fie la originalitatea lor, monumente şi castele de mare valoare, manifestări cu caracter excepţional. Trebuie subliniat şi fenomenul că parcurile şi rezervaţiile naturale devin atracţii din ce în ce mai căutate de turişti.
Organizaţia Mondială a Turismului grupează resursele după cum urmează:
Patrimoniul natural: elemente geologice, elemente de climat (temperaturi, precipitaţii, puritatea aerului, fauna şi flora);


Fisiere în arhivă (1):

  • Studiu privind destinatia turistica Baile Herculane.doc

Imagini din acest disertație

Bibliografie

BIBLIOGRAFIE
1. Băltăreţu A., Neacşu N. – Economia turismului, Editura Uranus, Bucureşti, 2008
2. Bran F., Simion T., Nistoreanu P. - Ecoturism, Bucureşti, Editura Economică, 2000
3. Jivan A. - Economia turismului: economia de ramură, Timişoara, Editura Nero-G, 1999
4. Bran F., Simion T., Nistoreanu P. - Turismul rural: modelul european, Bucureşti, Editura Economică, 1997;
5. Cosmescu I.- TURISMUL- Fenomen complex contemporan, Bucureşti, Editura Economică, 1998, pagina 46
6. Cristescu I. – Managementul turistic zonal, Editura Hercules, Băile Herculane 1999
7. Cristescu I. – Marketingul serviciilor turistice, Editura Hercules, Băile Herculane 1999;
8. E. Nicolaescu, Marketing în turism, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1975, p. 280-281;
9. Lupu N. - Hotelul: economie şi management, Bucureşti, Editura All, 1998;
10. Ghinea D., Enciclopedia geografică a României, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2002
11. Ghid de legislaşie turistică - vol. I, vol. II, Bucureşti, Editura Lumina Lex, 2003
12. Glavan Vasile, Resurse turistice pe Terra, Editura Economică Bucureşti 2000;
13. Ionescu I., Turismul-Fenomen social-economic şi cultural, Bucureşti, Editura Oscaprint, 2000 , pag 36;
14. Lupu N. - Strategia de concentrare a întreprinderilor de turism, Bucureşti, Editura Economică, 2003
15. Minciu R. - Amenajarea turistică a teritoriului, Bucureşti, Universitatea Creştină ''Dimitrie Cantemir"' , 1995
16. Neacsu Nicolae, et.al, Resurse şi destinaţii turistice interne şi internaţionale, Ed. Universitară, Bucureşti 2010
17. Stănciulescu Gabriela, Tgu G. Tehnica operaşiunilor de turism.Studii de caz.Probleme şi întrebări de examen, Bucureşti, Editura All Beck, 1999
18. Stănciulescu, Gabriela, “Dicţionar poliglot explicativ de termeni folosiţi în turism”, Editura ALL Educational, Bucureşti, 1998
19. Turismul - relementarea activităşii, Edişie actualizată la 2003, Bucureşti, Editura Best Publishing, 2003
20. Zaharia V. - Economia şi organizarea serviciilor hoteliere şi de alimentaşie, Bucureşti, Editura Lumina Lex, 2002
21. Stănciulescu G., Emilian R., Tigu G. - Managementul turismului durabil în şările riverane Mării Negre, Bucureşti, Editura All Beck, 2000
22. Olteanu V. - Economia întreprinderii turistice şi comerciale, Bucureşti, Universitatea Dimitrie Cantemir, 1993


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!