Studiu privind dezvoltarea forței la luptătorii seniori

Cuprins disertație

CAPITOLUL I. BAZELE METODOLOGICE ALE CERCETĂRII . 4
1.1. Scopul cercetării . 4
1.2. Premisele cercetării. 5
1.3. Ipoteza cercetării . 5
1.4. Sarcinile cercetării . 5
1.5. Metode de cercetare . 6
CAPITOLUL II. FORŢĂ MUSCULARĂ . 11
2.1. Caracterizare generală . 11
2.2. Tipuri de activitate musculară . 12
2.3. Forme de manifestare a forţei . 12
2.4. Tipurile de fibre musculare care influenţează manifestarea forţei . 13
2.5. Antrenarea forţei . 15
2.6. Metodele de dezvoltare a forţei . 17
2.7. Organizarea antrenamentului de forţă . 27
CAPITOLUL III. INTERPRETĂRI MODERNE PRIVIND FORŢA 
ÎN CONTEXTUL PUTERII . 28
3.1. Puterea în fizică . 28
3.2. Puterea în biomecanica . 29
2.3. Forţa în lupte . 31
CAPITOLUL IV. MODALITĂŢI DE DEZVOLTARE A FORŢEI ÎN 
LUPTE . 37
4.1. Aspecte metodice privind dezvoltarea forţei la luptători . 37
4.2. Măsurarea forţei în lupte . 40
4.3. Consideraţii privind utilizarea unor mijloace de dezvoltare a forţei, componentă a puterii în lupte . 43
CAPITOLUL V. ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CERCETĂRII 48
5.1. Locul, subiecţii şi durata cercetării . 48
5.2. Teste şi măsurători . 49
5.3. Mijloace utilizate . 50
5.4. Rezultatele cercetării şi interpretarea lor . 51
CONCLUZII ŞI PROPUNERI . 60
BIBLIOGRAFIE . 62


Extras din disertație

CAPITOLUL I
BAZELE METODOLOGICE ALE CERCETĂRII
1.1. Scopul cercetării 
Deoarece în literatura de specialitate problema forţei la nivelul luptătorilor este mai puţin tratată, mi-am propus să abordez problema fortei-dorind să-mi aduc o contribuţie minimă la elucidarea unor reguli generale şi speciale în antrenament, cu precădere în această direcţie.
Concret, scopul lucrării noastre consta în optimizarea metodologiei de dezvoltare a forţei luptătorilor seniori într-un ciclu anual, prin experimentarea şi promovarea unor mijloace specifice mai eficiente.
Timpul scurt de luptă a determinat un caracter dinamic şi decisiv, în practică acesta înseamnă necesitatea de a începe atacul din primele secunde după gong şi a fi activ până la sfârşitul întâlnirii.
Intensitatea luptei actuale determina din partea luptătorului, o dezvoltare la un nivel superior a tuturor calităţilor motrice, în special a forţei în regim de viteza corelată cu tehnică eficientă şi un stil modern de desfăşurare a puteri.
Din discuţiile purtate cu o serie de antrenori precum şi pe baza observaţiilor făcute în timpul antrenamentelor, am hotărât aplicarea unor metode şi mijloace eficiente de dezvoltare a forţei, care să ducă la îmbunătăţirea ei în regim de viteză care să corespundă dinamismului şi intensităţii luptei de concurs actuale.
1.2. Premisele cercetării
* În legătură directă cu experimentul din această cercetare, se considera că eşantionul de subiecţi este omogen din punct de vedere statistic din care face parte;
* Considerăm că subiecţii eşantionului studiat sunt cooperanţi şi participa în mod voluntar la experiment, fără nici un fel de constrângere;
* Se considera că sportivii luaţi în studiu formează un eşantion reprezentativ pentru luptătorii seniori care practica în mod organizat luptele, şi ca aceştia sunt cooperanţi(fără nici un fel de constrângere);
* Considerăm ca setul de mijloace este accesibil eşantionului ales;
1.3. Ipoteza cercetării
Ipoteza lucrării porneşte de la ideea că, aplicând cu precădere anumite metode şi mijloace de antrenament, privind calitatea motrică forta-viteza asiguram dezvoltarea forţei luptătorului la nivelul intensităţii luptei actuale de concurs.
Concret, ipoteza lucrării noastre am enunţat-o astfel: Forţa luptătorilor seniori poate fi îmbunătăţită semnificativ (în procesul de pregătire), prin utilizarea unui set de mijloace propus de noi.
1.4. Sarcinile cercetării 
* sistematizarea cunoştinţelor din literatură de specialitate;
* consultări cu alţi specialişti, în vederea conturării problematicii;
* alegerea probelor care pot pune în evidenţă aspectele privind evaluarea puterii; 
* elaborarea şi selecţionarea exerciţiilor în vederea alcătuirii celor mai eficiente structuri pentru desfăşurarea în condiţii bune a experimentului, precum şi eşalonarea mijloacelor pe perioade şi lecţii;
* stabilirea eşantionului pentru cele două grupuri experimentale(grupul de experiment şi grupul de control);
* aplicarea metodologiei de antrenament în vederea validării ipotezei;
* evaluarea nivelului forţei înainte, în timpul şi după folosirea metodologiei de antrenament specific; 
* prezentarea, analiza şi interpretarea a datelor;
* redactarea unor concluzii parţiale.
1.5. Metode de cercetare
Metoda documentarii - este metoda prin care cercetătorul intra în posesia datelor privitoare la rezultatele obţinute de alţi cercetători în domeniul temei respective.Aceasta presupune căutarea surselor bibliografice de specialitate, consultarea şi selecţionarea lor, prelucrarea şi interpretarea.Se întocmesc fise de semnalare şi fise de conţinut în care sunt consemnate: rezumate, citate şi unele reprezentări grafice originale.


Fisiere în arhivă (1):

  • Studiu privind dezvoltarea fortei la luptatorii seniori.doc

Imagini din acest disertație

Bibliografie

1. ALEXE, N., (1993), Antrenamentul modem sportiv. Bucureşti -Editis, p. 10;
2. ALEXE, N., (1999) Teoria şi metodica antrenamentului sportiv-Bucureşti Editura Fundaţiei România de Mâine;
3. BAROGA, L., (1980) Forţa în sportul de performanţă, Bucureşti - Editura Sport-Turism;
4. BASCO C., COTELL, I C., MOGNONI, P., (1995), Antrenamentul de rezistenţă, viteză, forţă, Sportul de performanţă, nr. 359-361, p. 171 – 180.
5. BOMPA, T., (2001) Dezvoltarea calităţilor biomotrice, Bucureşti-Ex PONTO; 
6. BOMPA, T.O., (2003) Totul despre pregătirea tinerilor campioni, Bucureşti-Ex-Ponto;
7. BOMPA, T.O., (2002), Teoria şi metodologia antrenamentului-periodizarea, Bucureşti - Ex Ponto;
8. BOTA, C., (1993) Fiziologia educaţiei fizice şi sportului, Bucuresti-M.T.S;
9. BURLAN, M., (1981) Cercetarea şi dirijarea complexităţii efortului şi randamentului optim al mijloacelor şi metodelor integrate în procesul de pregătire al luptătorilor de performanţă, Bucuresti-C.C.E.F.S.;
10. CHIRILĂ, M., (1990) Studii privind selecţionarea şi verificarea celor mai eficiente metode de pregătire, precum şi optimizarea tehnologiilor în sportul de înaltă performanţe în luptele greco-romane, Bucuresti-C.C.E.F.S.;
11. CIŞMAŞ, GH., şi colab., (1993) Concepţia privind pregăti rea luptătorilor în Ciclul Olimpic 1993-1996, Bucuresti-M.T.S.;
12. CIŞMAŞ, GH., (2001) Sporturi de luptă, Bucuresti-Ed. Printch;
13. DRĂGAN, I., (1994) Medicina sportivă aplicată, Bucuresti-Editura Editis;
14. DRAGNEA, A., (1996) Antrenamentul sportiv. Teorie şi metodică, Bucureşti-Editura Didactică şi Pedagogică;
15. DRAGNEA, A., BOTA, AURA., (1999) Teoria activităţilor motrice, Bucureşti-Editura Didactică şi Pedagogică;
16. DRAGNEA, A., MATE-TEODORESCU, SILVIA., (2002) Teoria sportului, Bucureşti-Editura FEST;
17. EPURAN, M., (1995) Modelarea conduitei sportive, Bucureşti-Editura Sport-Turism;
18. EPURAN, M., (1992) Metodologia cercetării activităţilor corporale vol. I şi ÎI, Bucuresti-A.N.E.F.S.;
19. HANTAU, I., BOCIOACA, L., (1998) Antrenamentul în judo. Pregătirea fizică şi tehnică, Piteşti-Editura Universităţii din Piteşti;
20. HÂRE, D. (1973), Teoria antrenamentului, Bucureşti, Editura Stadion;
21. HARRE, D., DIETRICH, M., (1974), Teoria antrenamentului sportiv, Bucureşti, Editura Stadion;
22. IGUMENOV, V., (1976) Sarcinile, mijloacele şi metodele dezvoltării forţei. Theorie et pratique de la lutte, Belgrad, în Ce spun specialiştii despre lupte, volumul VI/1976, Bucuresti-C.C.P.S.;
23. MANNO, R., (1996) Bazele antrenamentului sportiv, în SDP nr. 378-375/1996, Bucureşti-CCPPS;
24. OZOLIN, N. G., (1972), Metodica antrenamentului sportiv, Bucureşti-Editura Stadion.
25. PLATONOV N. V., (1997), Teoria generală a pregătirii sportivilor în sporturile olimpice, în Literatura olimpică, Kiev, Bucureşti-CCPS, traducere.
26. PELLIS, G., (1987) Forţă maximă teoretică concentrica. Metoda. Nuova atletică, Udine, XV, 1987, în Sportul de performanţă, nr. 277, 1988;
27. RIBALKO, B.M., RUDNITKI, B.M., (1972) Despre topografia forţei explozive la luptători, Teoria i praktika fiziceskoi kulturi. Nr.4, Moscova, 1972, în Ce spun specialiştii despre lupte, Bucureşti-C.N.E.F.S.;
28. TUDOS, S., (1993) Elemente de statistică aplicată, Bucuresti-M.T.S.;
29. VERHOSANSKI, I.V., (1992) Prioritatea aspectului biologic în teoria antrenamentului, în Leistungssport nr. 21, Bucureşti - CCPS, Traducere; Waineck, J., (1992) Biologie du sport, Ed. Vigot, Paris;


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!