Studiu privind inițierea în luptele libere

Cuprins disertație

INTRODUCERE . 4
CAPITOLUL I
INTRODUCERE ÎN DISCIPLINA LUPTELOR . 6
1.1. Apariţia luptelor în România . 6
1.2. Contribuţiile şcoliilor româneşti la dezvoltarea luptelor pe plan mondial . 9
CAPITOLUL II
INSTRUIREA LUPTĂTORILOR . 13
2.1. Instruirea luptătorilor, în funcţie de particularităţile lor morfo-funcţionale şi psihice . 13
2.2. Locul şi rolul pregătirii fizice în procesul instruirii luptătorilor . 23
2.3. Raportul dintre pregătirea fizică specifică şi pregătirea fizică generală . 27
2.3.1. Pregătirea fizică generală — suportul instruirii tehnico-tactică . 28
2.3.2. Volumul de pregătire şi conţinutul lui . 30
CAPITOLUL III
INIŢIEREA ŞI SELECŢIA LUPTĂTORIILOR . 31
3.1. Criterii de iniţiere a viitorilor luptători . 31
3.1.1 Prelucrarea rezultatelor cercetării . 34
3.1.2. Interpretarea datelor . 38
3.2. Criteriile de selecţie a viitorilor luptători . 39
3.3. Criteriile motrice şi psihologice . 45
3.3.1. Criteriul aptitudinilor motrice . 45
3.3.2. Criteriul psihologic . 47
3.3.3. Etapele procesului de selecţie . 49
CAPITOLUL IV
STUDIU PRIVIND INIŢIEREA ÎN LUPTELE LIBERE . 51
4.1. Ipotezele studiului . 51
4.2 Scopul lucrării . 51
4.3 Metodologia studiului . 52
CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI . 58
BIBLIOGRAFIE . 60


Extras din disertație

INTRODUCERE
În zilele noastre suntem martorii unei creşteri impetuoase a performanţelor la toate ramurile sportive. Aceasta se datorează faptului că pe zi ce trece cunoştinţelă din diferite domenii ale ştiinţei pătrund adânc în pregătirea sportivilor iar ca urmare, întregul proces instructiv-educativ se destlişoară la un nivel tot mai înalt ţinâidu-se din ce în ce mai mult seama de substratul biologic al organismului şi de posibilităţiile lui de adaptare. 
O contribuţie serioasă la acest progres a adus-o îmbunătăţirea pregătirii fizice a sportivilor.
Se poate spune că şi în viitor, pregătirea fizică va continua să fie unul din factorii de bază ai creşterii performamelor în măsura în care ştiinţele ajutătoare vor descoperi noi posibilităţi de dezvoltare a capacităţii motrice ale sportivilor.
Mijloacele folosite pentru dezvoltarea organismului, formarea şi perfeetionarea deprinderilor motrice sunt mai eficace eu cât ele sunt mai bine alese şi aplicarea lor se face mai adecvat sarcinilor.
În scopul realizării unui înalt nivel al pregătirii fizice, specialiştii trebuie să aleagă din multitudinea de mijloace pe cele care corespund cerinţelor specifice privind pregătirea fizică la un nivel ridicat al luptătorilor.
Pentru ficeare perioadă de vârsta există premise favorabile pentru dezvoltarea calităţilor fizice.
În prezent, ca urmare creşterii exigenţelor specifice din fiecare sport în parte, este cu totul mai potrivit să înţelegem pregătirea fizică ca aparţinând fiecărui sport în parte, subordonându-se astfel integral exigenţelor acestuia.
Realizarea unei pregătiri fizice corespunzătoare implică dezvoltarea tuturor calităţilor motrice, întrucât luptă modernă solicită tot mai echilibrat manifestarea acestora.
Pregătirea fizică superioară se obţine numai în urma unei durate îndelungate de pregătire, aceasta având în vedere cele două aspecte: pregătirea fizică multilaterală şi pregătirea fizică specifică.
În cadrul întrecerilor de lupte intensitatea întâlnirilor pretinde din partea luptătorului dezvoltarea excelentă a calităţilor motrice şi înainte de toate a calităţiilor de forţă-viteză, de o tehnică eficientă şi de asemenea, de un stil modern de desfăşurare a luptei şi o tehnică eficientă.
Aspectele tratate în lucrările de specialitate referitoare la pregătirea fizică, sunt dintre cele mai diverse. În această lucrare, sunt selecţionate acele aspecte ale pregătirii fizice, care puse în practică pot să îmbunătăţească rezultatele luptătorilor cadeţi. De asemenea, am încercat să sintetizez un material teoretico-metodic, pentru ca astfel să petem contribui la dezvoltarea luptelor din ţara noastră.
CAPITOLUL I
INTRODUCERE ÎN DISCIPLINA LUPTELOR
1.1. Apariţia luptelor în România
Dacă trânta s-a perpetuat în timp la nivelul mediului rural, dezvoltarea luptelor sportive în România s-a produs în mediul urban.
Primul contact al mişcării sportive româneşti cu luptele competiţionale s-a petrecut în ultima decadă a sec XIX sub forma franceză acestora (lupte greco-romane). Această formă de pionierat a luptelor de concurs era făcută cunoscută publicului amator pe arenele circurilor de către luptători străini (în special francezi), profesionişti [3].
Prima menţionare a acestui tip de eveniment se consemnează în anul 1892 când pe arena circului „Sidoli” din Bucureşti se produc primele demonstraţii de lupte profesioniste sub conducerea francezului Doublier care a dat şi primele lecţii particulare.
Un an mai târziu, în 1893, cu ocazia unei serbări desfăşurate în parcul Cişmigiu din Bucureşti au avut loc şi primele „întreceri între puternici”. Aceste evenimente aveau un caracter sporadic dar au trezit interesul publicului amator de evenimente sportive şi după o scurtă acalmie, în 1900 şi 1901 am fost iarăşi vizitaţi de luptători străini care şi-au etalat virtuţile şi abilităţile pe arena circurilor [5].
Urmarea imediată a apetitului demonstrat de către publicul român pentru astfel de evenimente a fost organizarea unor aşa-zise „Campionate ale României” numite impropriu astfel, şi care aveau principal obiectiv câştigul financiar. Cu prilejul unui astfel de eveniment în 1902 se face remarcat şi primul luptător român cu reale calităţi, pe numele său Mitică Dona care îşi începe la scurtă vreme activitatea internaţională, participând la o serie de turnee tot în cadrul circurilor [1].


Fisiere în arhivă (1):

  • Studiu privind initierea in luptele libere.doc

Imagini din acest disertație

Bibliografie

1. Avramoff, E., Probleme de fiziologia antrenamentului, Editura I.E.F.S., București,1980.
2. Bădescu.L ., Arte marțiale. Tehnici. Strtegii. Filosofia luptei, Editura Teora, București, 1998.
3. Birtalan, S., Exercitiile fizice și coloana, CNEFS, București, 1988.
4. Bompa T. O., Periodizarea: teoria si metodologia antrenamentului, Editura Ex Ponto C.N.F.P.A. Bucuresti, 2002.
5. Cârstea, Gh., Educaţia fizică. Teoria şi bazele metodice, Editura A.N.E.F.S., Bucureşti, 1997
6. Cârstea, Gh., Teoria și metodica educaţiei fizice și sportului, Editura Universul, București, 1993.
7. Cârstea, Gh., Programarea și planificarea în educaţia fizică sportivă și școlară, Editura Universul, București, 2005.
8. Chuck, N., Puterea secreta a sinelui, Editura Teora, București, 2007.
9. Chirazi, М., Diversificarea programei școlare de educatie fizic prin introducerea unor sporturi tehnico-aplicative, Sesiunea știintifică internat., Editura Univ. “Gh Asachi”, lași, 2006.
10. Chirazi, M., Influentele practicarii sporturilor de lupte asupra personalitatii elevului în Rev. Sport și societate, Editura Univ. “Al.I.Cuza”, Iasi, 2008.
11. Chirazi, M., Optimizarea lectiei de educatie fizica prin elemente din sporturile de lupta, Sesiunea știint. Internat., Chișinău, 2007.
12. Chirazi, M., Particularitatile elementelor și jocurilor de lupta privind optimizarea lecţiei de educatie fizica in ciclul gimnazial, Sesiunea știint. internat., Chișinau, 2005.
13. Chirazi, М., Jocuri de lupta, Editura Fundaţia “Chemarea”, lași, 2005.
14. Cismaş, GH, Concepţia privind pregătirea luptătorilor în Ciclul Olimpic 1993-1996, Bucureşti, M.T.S., 1993
15. Coman, C. I. - Tehnici de Ancheta psihologica, Editura Univ. “Al.I.Cuza”, Iasi, 2006.
16. Cucoș, C. I., Pedagogie, Editura Polirom, lași, 2006.
17. Danail, S. N. - Optimizarea sistemului lectionar de studii în cadrul disciplinei universitare "Educatia Fizica”, Sesiunea știint. Internat. Editura Univ. “G h. Asachi", Iași, 2006.
18. Danail, S. N. - Obiectul culturii fizice in sistemul de invatarnant privind elaborari contemporane ale teoriei, Sesiune jubiliara de lucrari știintifice ale Univ. “Al.I.Cuza”, lași, 1995.
19. Danail, S. N. - Continutul activitatilor comunicative didactice a profesorului de Cultura Fizica în sistemul lecţiilor, Chișinău, 1993.
20. Dima, М., Chihai, М. - Arta martiala de la razboi la armonie, Editura Universul, Вuсurești, 2002.
21. Gheorghiu, D., Smadoiu, Ov. - Teste pentru evaluarea aptitudinilor psihice sau a personalitatii sportivului, București, 2004.
22. Popovici, V., Corneanu, I. - Lupte greco-romane, Editura Stadion. București, 1999.
23. Popovici, V. - Lupte libere și clasice, I. E. F. S., București, 1995.
24. Popescu, V. - Continutul invatămantului, Revista de Pedagоgie, nг. 1,2,3,4, Вuсurești, 1997.
25. Predescu, М. - Personalitate și aspiratie, Editura Facla, Timișoara, 1996.
26. Prelici, V. - Performanta sportiva, personalitate, selectie, Editura Facla, Timișоага, 1998.
27. Prelici, V. - Selectia psihologica pentru sportul de masa, Editura Univ. "Al, I. Cuza”, Iași 1995.


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!