Studiul evoluției istorice a orașului Călărași de la prima atestare documentară până la al doilea război mondial

Cuprins disertație

Introducere - aspecte metodologice ... . .. ..3
Capitolul I. Cadrul natural geografic .. ... .. 8
1.1. Asezarea geografica . ... 8
1.2. Particularitatile cadrului natural . . ...9
Capitolul II. Evolutia istorica a orasului Calarasi in perioada 1541-1918 13
2.1. De la asezarea pescareasca la resedinta de judet (1541 - 1833) ... 13
2.2. Premisele emanciparii orasului (1833-1852) 19
2.3. Evolutia Calarasiului de la emancipare pana la Marea Unire (1852 - 1918) ...26
Capitolul III. Aspecte ale dezvoltarii orasului Calarasi in perioada interbelica .. .44
3.1. Viata economica si social politica ... .44
3.2. Dezvoltarea edilitara si institutionala .. . ... .51
3.3. Aspecte ale vietii cultural-artistice si sportive . .58
Concluzii .. .66
Bibliografie . . .69
Lista anexe 73
Anexe 76


Extras din disertație

INTRODUCERE - ASPECTE METODOLOGICE
Lucrarea reprezinta un studiu de istorie locala privind evolutia orasului Calarasi, de la prima atestare documentara pana la inceputul celui de-al doilea razboi mondial.
M-am oprit asupra acestei teme, deoarece consider ca cele patru secole din istoria locala reprezinta perioada cea mai relevanta pentru evolutia si transformarea orasului.
Prin realizarea acestui studiu, imi propun sa aduc o completare a informatiilor referitoare la aspectele care pot crea o imagine cat mai apropiata de realitatile din trecutul asezarii. 
De-a lungul timpului, au aparut o serie de lucrari referitoare la istoria asezarii. O parte dintre acestea au constituit o sursa importanta in realizarea prezentului studiu.
In anul 1931, aparea prima monografie intitulata ,,Istoria Orasului Calarasi de la origini si pana la anul 1852" scrisa de dr. Pompei Samarian, reprezentand cea mai completa lucrare publicata pana atunci. Aceasta lucrare este bine structurata, cu un bogat material documentar, de la cronici pana la documente de arhiva. In anul 1972, prof. Gheoghe Florea si Vasile Zaim scriau ,,Monografia municipiului Calarasi" (lucrare in manuscris la Directia Judeteana a Arhivelor Nationale Calarasi).
In anul 1993, vedea lumina tiparului ,,Istoria Orasului Calarasi" a prof. Constantin Tudor, a doua editie, revazuta si adaugita, aparand in anul 2008. Cele doua editii reprezinta o sinteza a lucrarii dr. Pompei Samarian, completate cu prezentarea evenimentelor istorice petrecute dupa anul 1852, cuprinzand si numeroase anexe fotografice. 
Rezultatul colaborarii unui colectiv de specialisti calaraseni (istorici, geografi, arhivisti, profesori, jurnalisti) il reprezinta ,,Monografia Municipiului Calarasi", aparuta in 3 editii, in anii 2003, 2008 si 2010. Dupa prima editie, celelalte doua aparitii au fost revizuite si adaugite.
Studii si articole despre istoria localitatii au fost publicate de catre autori calaraseni si nu numai in periodicul, ,,Cultura si civilizatie la Dunarea de Jos", editat de Muzeul Judetean Calarasi. Printre articole se numara: ,,Aspecte ale asezarii de la Cotul Borcii (Calarasi) in perioada 1541-1821", autori Petre Vladila si Constantin Tudor, 1986; ,,Consideratiuni privind geneza oraselor dunarene", autor Panait I. Panait, 1986.
O contributie insemnata la cunoasterea trecutului orasului Calarasi, o au si lucrarile cu caracter istoric, care vizeaza anumite aspecte: ,,Portrete calarasene", autor Marin Giurca, 1993; ,,Intoarcere in timp. Monografia presei Calarasiului si Ialomitei", editia a II-a, autor Aurel David, 2005, ,,Cartea eroilor calaraseni", autor Nicolae Tiripan, 2008. 
Pentru stabilirea faptelor istorice specifice localitatii Calarasi, am studiat si analizat, prin metoda comparativa a surselor, aspectele economico-sociale, politice si culturale ale vietii orasului. Totodata, am incercat incadrarea faptelor istorice locale in contextul evenimentelor petrecute la nivel national.
Prin metoda cronologica, am prezentat succesiunea etapelor evolutiei orasului, a evenimentelor desfasurate, precum si infiintarea, organizarea si dezvoltarea institutiilor publice, societatilor, asociatiilor culturale etc.
In elaborarea lucrarii am folosit ca surse primare, inedite - documente din Arhiva Nationala - Directia Judeteana Calarasi, fondul - Primaria Calarasi, perioada cuprinsa intre anii 1835-1940. Aceste documente au fost utilizate, in capitolele II si III, pentru prezentarea dotarilor edilitare ale orasului (infiintarea spitalului militar - 1835, iluminatul strazilor - 1880, pavarea strazilor - 1901 etc), infiintarea unor institutii (magistratura orasului - 1853), analiza unor date statistice (recensamintele populatiei din 1894, 1900, 1905; structuri profesionale din 1880; statistici agricole din 1899, 1900, 1940) etc.
Surse primare, edite - ziarele de epoca au reprezentat o sursa importanta de informatii privind aspecte ale vietii economice, politice si culturale ale orasului (,,Presentul", 1876, ,,Ialomitza", 1881, ,,Gazeta Ialomitei", 1896, ,,Vointa Ialomitei", 1925, ,,Actiunea", 1929, ,,Biruinta", 1934, ,,Nazuinta", 1938).
Ca surse secundare, am folosit lucrari de specialitate, monografii, articole din publicatii periodice. O sursa importanta de documentare si analiza a faptelor istorice, privind evolutia localitatii, a constituit-o lucrarea ,,Istoria Orasului Calarasi de la origini pana la anul 1852" a lui Pompei Samarian. Pentru completarea informatiilor am studiat ,,Istoria Orasului Calarasi" a prof. Tudor Constantin, 2008, monografiile municipiului Calarasi din anii 2003, 2008, 2010.
Pentru prezentarea unor aspecte ale istoriei locale, am folosit articole din periodicul ,,Cultura si civilizatie la Dunarea de Jos" si lucrari cum ar fi: ,,Portrete calarasene", autor Marin Giurca, 1993, ,,Intoarcere in timp. Monografia presei Calarasiului si Ialomitei", editia a II-a, autor Aurel David, 2005, ,,Cartea eroilor calaraseni" de Nicolae Tiripan, 2008, ,,Scoala calaraseana (1865-2015)" de Tudor Constantin, 2015.
In scopul integrarii trecutului calarasean in cadrul istoriei nationale, de un real ajutor au fost lucrarile ,,Istoria Romanilor prin calatori", vol. II, Nicolae Iorga, 1981, ,,Istoria Romaniei", Mihai Barbulescu et. al, 1998, ,,Guverne si guvernanti. 1866-1916", autori Ion Mamina si Ion Bulei, 1994, ,,Guverne si guvernanti. 1916 -1938", autori Ion Mamina si Ioan Scurtu, 1996.
Pentru completarea informatiilor si prezentarea unor imagini de epoca, au fost utilizate surse web. Pentru imbunatatirea calitatii imaginilor, fisierele au fost editate si prelucrate.
Lucrarea ,,Studiul evolutiei istorice a orasului Calarasi de la prima atestare documentara pana la al doilea razboi mondial" este structurata in 3 capitole. 
Capitolul I, ,,Cadrul natural-geografic", traseaza cateva coordonate semnificative, legate de asezarea geografica, relieful, clima, apele, solurile, vegetatia si fauna, ce au asigurat un suport favorabil dezvoltarii asezarii de-a lungul timpului.
Capitolul II, ,,Evolutia istorica a orasului Calarasi in perioada 1541-1918", prezinta in 3 subcapitole, un scurt istoric al asezarii de la prima atestare documentara pana la Marea Unire.
Primul subcapitol, ,,De la asezare pescareasca la resedinta de judet", urmareste cronologic evolutia asezarii de la atestarea documentara (1541) pana la transformarea acesteia in resedinta de judet (1833). Aceasta perioada a stat sub semnul hrisoavelor domnesti, ce vizau statutul asezarii si al evenimentelor istorice din acest interval de timp.


Fisiere în arhivă (2):

 • anexe.pdf
 • Studiul evolutiei istorice a orasului Calarasi de la prima atestare documentara pana la al doilea razboi mondial.doc

Imagini din acest disertație

Bibliografie

I. IZVOARE
I.1. Izvoare inedite 
Directia Judeteana a Arhivelor Nationale
Calarasi; Fond Primaria orasului Calarasi
DJAN Calarasi, dosar 13/1835, fila 2
DJAN Calarasi, dosar 1/1853, fila 14
DJAN Calarasi, dosar 1/1880, fila 4
DJAN Calarasi, dosar 1/1880, fila 38
DJAN Calarasi, dosar 1/1891, fila 8
DJAN Calarasi, dosar 39/1894, fila 12
DJAN Calarasi, dosar 11/1895, fila 1
DJAN Calarasi, dosar 42/1899, fila 19
DJAN Calarasi, dosar 24/1900, fila 26
DJAN Calarasi, dosar 41/1900, fila 16
DJAN Calarasi, dosar 23/1901, fila 14
DJAN Calarasi, dosar 1/1902, fila 16
DJAN Calarasi, dosar 32/1906, fila 10
DJAN Calarasi, dosar 39/1940, fila 81
DJAN Calarasi, dosar 39/1940, fila 39
I.2. Izvoare edite
I.2.1. Ziare
,,Presentul", anul II, nr. 11, 23 septembrie 1876.
,,Ialomitza", anul VII, nr. 6, 15 februarie 1881.
,,Ialomitza", anul VII, nr. 10, 15 martie 1881.
,,Presentul", anul II, nr. 11, 23 septembrie 1876.
,,Ialomiteanul", anul VII, nr. 23, 19 iunie 1894.
,,Gazeta Ialomitei", anul I, nr. 39, 5 mai 1896.
,,Vointa Ialomitei", anul I, nr. 9, 1 iulie 1925.
,,Vointa Ialomitei", anul I, nr. 10, 31 iulie 1925.
,,Vointa Ialomitei", anul I, nr. 11, 15 august 1925.
,,Tribuna", anul II, nr. 55-56, 12 mai 1929.
,,Actiunea", anul I, nr. 1, 22 septembrie 1929.
,,Biruinta", anul IV, nr. 13-16, 8 aprilie 1934.
,,Pamantul", anul VI, nr. 168, 1 august 1937.
,,Nazuinta", anul IV, nr. 66-67, 30 ianuarie 1938.
,,Biruinta", anul IX, nr. 8, 21 februarie 1939.
,,Gazeta Ialomitei", anul III, nr. 18, iunie 1939.
II. Instrumente de lucru
- **, Atlas istoric, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1983.
- **, Atlas geografic general, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1983.
- **, Enciclopedia geografica a Romaniei, Editura Stiintifica si Enciclopedica, Bucuresti, 1982.
- **, Enciclopedia de istorie a Romaniei, Editura Meronia, Bucuresti, 2002.
- **, Enciclopedia Universala Britannica, vol. I-XV, Editura Litera, Bucuresti, 2010.
III. Literatura de specialitate
Barbulescu, Mihai et al., Istoria Romaniei, Editura Enciclopedica, Bucuresti, 1998.
Ciobanu, Tiberiu, Domnitori romani mai putin cunoscuti, Editura Excelsior, Timisoara, 2005.
Cotenescu, Mihai, Aspecte ale dezvoltarii invatamantului din judetul Ialomita in anii 1831-1840, in ,,Revista Arhivelor", nr. 4, Slobozia, 1977, pp. 404-411.
Cotet, Petre, Campia Romana, Studiu de geomorfologie integrata, Editura Ceres, Bucuresti, 1973.
Cristea, Gabriela, Reforma invatamantului. O perspectiva istorica (1864-1944), Editura Didactica si pedagogica, Bucuresti, 2001.
David, Aurel, Intoarcere in timp. Monografia presei Calarasiului si Ialomitei", editia a II-a, Editura Freamatul, Calarasi, 2005.
Florea, Nicolae et al., Geografia solurilor Romaniei, Editura Stiintifica, Bucuresti, 1968.
Geanana, Mihai; Ochiu Ion, Clasa molisolurilor, Tipografia Universitatii din Bucuresti, 1984.
Giurca, Marin, Portrete calarasene, Editura Alas, Calarasi, 1993.
Iorga, Nicolae, Istoria Romanilor prin calatori, vol. II, Editura Eminescu, Bucuresti, 1981.
Lascu, Stoica, Manifestari ale solidaritatii populatiei din Calarasi cu infaptuirea idealului unitatii nationale in ,,Cultura si civilizatie la Dunarea de Jos", vol. II, Calarasi, 1986.
Idem, Activitatea organizatiilor din Calarasi ale partidelor politice (pana la primul razboi mondial) in ,,Cultura si civilizatie la Dunarea de Jos", vol. V, VI, VII, Calarasi, 1988-1989.
Mamina, Ion; Ion, Bulei, Guvernare si guvernanti. 1866-1916, Editura Silex, Bucuresti, 1994.
Mamina, Ion; Ioan, Scurtu, Guvernare si guvernanti. 1916-1938, Editura Silex, Bucuresti, 1996.
Mihailescu, Ion, Monografia economica a judetului Ialomita. 1933-1938, Calarasi, 1938.
Panait, I. Panait, Consideratiuni privind geneza oraselor dunarene in ,,Cultura si civilizatie la Dunarea de Jos", vol. II, Calarasi, 1986.
...


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!