Studiul măsurătorilor unui sistem de monitorizare a calității energiei electrice

Cuprins disertație

Capitolul 1. Introducere. 6 
Capitolul 2. Aspecte teoretice privind calitatea energiei electrice. 8
2.1.Indicatori de calitate a energiei electrice. 8
2.2.Regimul nesimetric. 8
2.3.Regimul deformant. 9
2.4.Goluri de tensiune. 11
2.4.1. Definirea golului de tensiune. 12
2.4.2. Cauzele golurilor de tensiune. 13
2.4.3. Efectele golurilor de tensiune. 14
2.5. Flicker-ul. 15
2.6. Frecventa. 16
2.7. Intreruperile in alimentarea cu energie electrica a consumatorilor. 18
2.8. Supratensiunile. 20
Capitolul 3. Reglementari in domeniul calitatii energiei electrice. 22
3.1. Aspecte generale. 22
3.2. Prevederi referitoare la calitatea energiei electrice in alte tari. 22
3.3. Norme actuale in Romania privind calitatea energiei electrice. 27
Comparatie cu prevederi din alte tari.
Capitolul 4. Monitorizarea indicatorilor de calitate a energiei electrice. 34
4.1. Aspecte generale. 34
4.2. Sisteme si aparate pentru monitorizarea indicatorilor de calitate a energiei 
electrice. 37
Capitolul 5. Rezultate obtinute si interpretarea acestora. 43
Capitolul 6. Concluzii 59 
Bibliografie. 60


Extras din disertație

CAPITOLUL 1. INTRODUCERE
Calitatea energiei electrice este unul dintre obiectivele importante ale operatorilor de distributie si de transport a energiei electrice. 
Calitatea energiei electrice vehiculata prin retelele electrice influenteaza regimurile de functionare ale acestora, cu implicatii directe asupra consumului de energie electrica si asupra sigurantei in functionare a SEN.
Principalele obiective urmaresc, in mod distinct , analiza problemelor legate de siguranta in alimentare dar si calitatea "produsului" energie electrica.
Fenomenele din sistemul energetic de distributie si de transport au un caracter imprevizibil, de aceea in cadrul RED si RET prezinta aspecte specifice legate de calitatea energiei electrice.
Odata cu conecatrea Sistemului Energetic din Romania la Sistemul European, nu se poate realize fara a indeplini conditiile de calitate a energiei electrice.
Prin actualele reglementari in Romania Operatorul de Distributie si Operatorul de Transport au obligatia de a urmari respectarea parametrilor de calitate a energiei electrice in propriile retele.
Conditiile actuale ale sistemului energetic din Romania fac ca problemele de calitate a energiei electrice sa prezinte o serie de particularitati care trebuie luate in consideratie la evaluarea nivelului de calitate in fiecare nod al retelei si la adoptarea de masuri pentru incadrarea in limitele admise.
Subincarcarea retelelor in special in zilele libere din saptamana, conduce la mari dificultati in mentinerea in banda a tensiunii din retelele de transport, iar cu cresterea tensiunii in nodurile RET, cresterea pierderilor prin descarcarea corona si functionarea transformatoarelor.
Calitatea energiei in reteaua de distributie este afecatata atat prin iesirea din banda admisa cast si prin distorsiunea curbelor de tensiune si curent electric, insotita de reducerea nivelului de calitate.
Definirea unor indicatori de calitate a energiei electrice, in conditiile existentei de perturbatii suprapuse, specifice retelei electrice, preocupa in prezent echipele de cercetare si specialisti in domeniu.
Principalele aspecte, in domeniul calitatii energiei electrice, luate in studiu, in prezent sunt:
- definirea unor indicatori de calitate a energiei electrice;
- elaborarea unei metodologii precise pentru achizitia datelor necesare determinarii indicatorilor de calitate a energiei electrice;
- elaborarea de programe si echipamente de testare a instrumentelor utilizate in procesul de achizitie si preluare de date;
- elaborarea de metodologii pentru prezentarea si interpretarea datelor obtinute;
- stabilirea de proceduri clare pentru caracterizarea nodurilor dintr-o retea electrica, din punctul de vedere al calitatii energiei electrice.
CAPITOLUL 2. ASPECTE TEORETICE PRIVIND CALITATEA
ENERGIEI ELECTRICE.
2.1. Indicatori de calitate a energiei electrice. 
Realizarea indicatorilor de calitate a energiei electrice este determinata in acest fel atat de activitatea distribuitorului cat si de activitatea consumatorului de energie electrica.
Indicatorii de calitate: sunt caracteristici de apreciere cantitativa a unui produs, analizat sub aspectul indeplinirii cerintelor privind elaborarea sa, exploatarea sau consumul.
Indicatorii de calitate a energiei electrice trebuie sa fie universali, pentru a face posibila utilizarea lor practica in proiectare si/sau exploatare, precum si realizarea unui control metrologic de masa, suficient de precis si cu dispozitive relativ simple si ieftine atat in RE a distribuitorului, cat si la consumatori. In acelasi timp acesti indicatori trebuie sa fie usor perfectibili, pentru a putea surprinde rapid si complet multiplele aspecte care definesc la o anumita etapa calitatea energiei electrice.
In acelasi timp indicatorii calitatii energiei electrice trebuie sa fie cat mai putini la numar si clar si precis delimitati, pentru a caracteriza cat mai exact, din punct de vedere calitativ, toate proprietatile distinctive ale energiei electrice, intr-un regim stabilizat de functionare al SEE.
Indicatorii de calitate pot fi clasificati in doua grupe:
- indicatori primari care depind in primul rand, de distribuitorul de energie si in a caror categorie intra: frecventa, amplitudinea tensiunii, supratensiunile temporare si tranzitorii, golurile de tensiune, calitatea serviciului, intreruperile de scurta si lunga durata;
- indicatori secundari, care sunt influentati, in principal de functionarea consumatorilor perturbatori: regimul nesinusoidal, precum si regimul nesimetric.


Fisiere în arhivă (1):

 • Studiul masuratorilor unui sistem de monitorizare a calitatii energiei electrice.doc

Imagini din acest disertație

Bibliografie

1. Carmen GOLOVANOV, Mihaela ALBU, Stefan GHEORGHE s.a. - "Probleme moderne de masurare in electroenergetica", Ed. Tehnica 2001;
2. Stefan GHEORGHE, Petru POSTOLACHE, Valentin BRANESCU, Simona ENE s.a. - "Monitorizarea calitatii energiei electrice", Ed. Macarie 2001;
3. A. ARIE, C. NEGUS, C. GOLOVANOV, N. GOLOVANOV - "Poluarea cu armonici a sistemelor electromagnetice functionand in regim permanent simetric", Ed. Academiei Romane - Bucuresti 1994;
4. Hermina ALBERT - "Consideratii privind CEE livrate", Ed. RENEL - GSCI Bucuresti 1998;
5. Lucrarile celui de-al patrulea Simpozion National de Calitate a Energiei Electrice - Targoviste octombrie 2001;
6. Lucrarile celui de-al cincilea Simpozion National de Calitate a Energiei Electrice - Targoviste octombrie 2003;
7. Silviu DARIE, Ioan VADAN - "Producerea, Transportul si Distributia Energiei Electrice" VOL. I - 'Instalatii pentru producerea energiei electrice", Ed. U.T. PRES Cluj - Napoca 2000;
8. M. IORDACHE, I. CONECINI - "Calitatea energiei electrice" Ed. Tehnica, Bucuresti 1997;
9. I. CONECINI - ,, Imbunatatirea calitatii energiei electrice", Ed. AGIR, Bucuresti 1999;
10. PE 143/1994 - Normativ privind limitarea regimului deformant si asimetric in retelele electrice; 
11. PE 013/94 - Normativ privind metodele si elementele de calcul ale sigurantei in functionare a instalatiilor energetice;
12. Nicolae GOLOVANOV - ,,Monitorizarea calitatii energiei electrice" - Note de curs.


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!