Sugestii de integrare a TIC în predarea-învățarea educației muzicale

Cuprins disertație Cum descarc?

Argument 5
I. Impactul progresului tehnologic a mediului social-virtual asupra orei de educație
muzicală 7
I.1. Schimbările survenite în învățământ datorate progresului tehnologic 7
I.2. Efectele pandemiei cauzate de SARS-Cov-2 asupra orei de Educație Muzicală 10
II. E-learning, TIC sau Competență digitală 13
II. 1. Platforme și aplicații pentru exprimarea unor idei, sentimente, atitudini, prin
interpretarea unor lucrări muzicale: 14
II. 2. Aplicații Android / iOS și platforme pentru operarea cu elemente de scris-citit și
limbaj muzical: 15
II. 3. Aplicații Android / iOS și platforme pentru aprecierea lucrărilor muzicale, inclusiv a
conținutului lor afectiv, atitudinal și ideatic: 15
III. Modele de școli din mediul internațional în care este folosită preponderent
tehnologia IT 16
III. 1. “Steve Jobs School” - Europa, Țările de Jos - Olanda, Amsterdam 16
III. 2. “Radiophone” - Asia de Sud, India 18
III. 3. “New York City iZone” - America, Statele Unite ale Americii, New York 21
III. 4. Școala Smart Ciugud - Europa, România, jud. Alba, comuna Ciugud 24
IV. Sugestii metodice în folosirea mijloacelor TIC în ora de Educație Muzicală în ciclul
gimnazial 27
IV. 1. Sugestii pentru clasa a V-a 27
IV. 1. 1. Cântul vocal. 27
IV. 1. 2. Melodia. 30
IV. 1. 3. Ritmul. 31
IV. 1. 4. Elemente de folclor 33
IV. 1. 5. Elemente de structură 34
IV. 1. 6. Tonalitate 35
IV. 1. 7. Elemente de dinamică a interpretării 36
IV. 1. 8. Elemente de timbralitate 38
IV. 2. Sugestii pentru clasa a VI-a 40
IV. 2. 1. Cântul vocal și instrumental. 40
IV. 2. 2. Elemente de limbaj muzical. 41
IV. 2. 3. Melodia. 43
IV. 2. 4. Elemente de folclor. 46
IV. 2. 5. Elemente de limbaj muzical. 47
IV. 2. 6. Forme muzicale. 48
IV. 2. 7. Genuri ale muzicii culte. 48
IV. 3. Sugestii pentru clasa a VII-a 49
IV. 3. 1. Sunetul muzical. 49
IV. 3. 2. Cântul vocal și instrumental. 50
IV. 3. 3. Alterații, cromatisme, consonanță - disonanță. 52
IV. 3. 4. Repertoriul ocazional și neocazional în folclor. 53
IV. 3. 5. Elemente de construcție a discursului muzical și forme muzicale. 54
IV. 3. 6. Evoluția unor genuri muzicale. 55
IV. 3. 7. Elemente descriptive în muzică. 56
IV. 4. Sugestii pentru clasa a VIII-a 57
IV. 4. 1. Cântarea vocală și cântarea instrumentală. 57
IV. 4. 2. Scări muzicale modale și tonale. 59
IV. 4. 3. Metrul muzical. 60
IV. 4. 4. Elemente de folclor. 62
IV. 4. 5. Elemente de structură muzicală. 62
IV. 4. 6. Aspecte ale muzicii în societatea de azi. 63
Concluzii 65
Bibliografie 66


Extras din disertație Cum descarc?

Argument
“Sugestii de integrare a tehnologiei informației și a comunicațiilor în
predarea-învățarea educației muzicale” este o lucrare ce își propune să abordeze și să
evidențieze importanța metodelor și mijloacelor TIC folosite în predarea disciplinei educație
muzicală.
În decursul ultimilor doi ani, situația generată de pandemia de SARS-Cov-2 a adus
schimbări majore în întreaga societate. Aceste schimbări au survenit și în domeniul educației,
implicit în domeniul educației muzicale. Astfel, sistemul educațional a trebuit să facă
schimbări în ceea ce privește modul de predare și învățare. Acest aspect a fost unul greu de
asimilat de către întreg personalul didactic, dar și de către elevi.
Ca și cadru didactic în învățământul de stat, acești ani au reprezentat o provocare
constantă în a preda materia eficient, respectând, în același timp, regulile sanitare impuse de
pandemie. Ceea ce s-a evidențiat în această perioadă a fost folosirea metodelor și mijloacelor
TIC pentru a putea preda în cele trei scenarii impuse de pandemie: fizic, hibrid și online.
Astfel, tema abordată în această lucrare este una de mare interes național și internațional
educațional, cât și în plan personal profesional.
Pe parcursul primului capitol intitulat “Impactul progresului tehnologic a mediului
social-virtual asupra orei de educație muzicală” am detaliat progresul tehnologic din
învățământul românesc, dar și efectele produse de pandemie asupra orei de Educație
Muzicală. Acest capitol este unul de referință pentru această lucrare și are un caracter istoric.
În capitolul al doilea din această lucrare am abordat problematica tehnologizării
educației prin prisma beneficiilor ce se găsesc în realitatea virtuală. De asemenea mijloacele
TIC expuse în această lucrare sunt clasificate în cele trei competențe generale date de către
programa școlară a ciclului gimnazial.
Cele patru tipuri de școli descrise în capitolul al treilea “Modele de școli din mediul
internațional în care este folosită preponderent tehnologia IT” mi-au atras atenția deoarece au
reușit să construiască o educație de succes prin profesori și oameni cu viziune și dedicați, ce
s-au folosit de tehnologie pentru a aduce îmbunătățiri sistemului educațional. Acești oameni
ce stau în spatele acestor proiecte sunt modele pentru noi, cadrele didactice, în îndeplinirea
scopului predării.
Ultimul capitol abordat din această lucrare este intitulat “Sugestii metodice în
folosirea mijloacelor TIC în ora de Educație Muzicală în ciclul gimnazial”. Acest capitol
reprezintă sinteza programei școlare prin prisma metodelor și mijloacelor folosite în ora de
Educație Muzicală. Fiecare subcapitol cuprinde toate unitățile de învățare pentru fiecare nivel
de clasă. Aceste unități de învățare sunt detaliate prin metodele și mijloacele TIC și
tradiționale folosite în timpul orelor de predare la clasă.
Frânturi din contribuția personală se regăsesc în subcapitolul intitulat “Efectele
pandemiei cauzate de SARS-Cov-2 asupra orei de Educație Muzicală”. În acest capitol am
relatat modul în care a fost afectată activitatea didactică din cadrul orelor de Educație
Muzicală, și modul în care am putut găsi soluții de a putea continua procesul învățării în
ciuda circumstanțelor anevoioase din perioada de început a pandemiei.
De asemenea, mijloacele TIC pe care le folosesc ca și cadru didactic, le-am putut
expune în capitolul al doilea. Ele sunt unelte prețioase în mâna cadrului didactic, dar pentru a
putea fi folosite în procesul didactic școala trebuie să dispună de echipamentul tehnic, și
anume: laptop / calculator, videoproiector, tablă smart.
Descrierea sugestiilor metodice pentru fiecare unitate de învățare din ciclul gimnazial
reprezintă parte din viziunea mea asupra modului de parcurgere a orelor de Educație
Muzicală. Acestea cuprind: modalități de predare a conținutului, detalierea folosirii
mijloacelor TIC și a celor tradiționale, și sugestii repertoriale.
Acestea toate la un loc reprezintă în final doar o imagine neclară a modului de
parcurgere a unui an școlar, deoarece un profesor dedicat se pliază constant pe nevoile
elevului, pe cerințele școlii, și pe valorificarea și îndrumarea celor ce reprezintă talent în
domeniul muzical. Astfel, planificarea lecțiilor și creativitatea profesorului, vor reprezenta
întotdeauna cheia pentru un învățământ de succes.
Aș dori să mulțumesc pe această cale coordonatorului, prof. univ. dr. Mădălina Dana
RUCSANDA, care m-a ajutat în pregătirea și susținerea acestei lucrări și de asemenea
reprezentând un model profesional în anii studiilor universitare.


Fisiere în arhivă (1):

  • Sugestii de integrare a TIC in predarea-invatarea educatiei muzicale.pdf

Imagini din acest disertație Cum descarc?

Bibliografie

DINU, Maria Mădălina Studiu privind impactul formei de învățământ în mediul online
al studenților UMF Craiova,
Centrul de Consiliere și Orientare Profesională, Craiova, 2021
HÎNCU, Ionela
ACHIRI, Ion
Tehnologii digitale în activitățile de Educație Muzicală:
aspecte didactice,
Universitatea de Stat din Moldova, 2016
HUȚAN, Constantin
BUZATU, Carmen
Îndrumător metodic pentru predarea educației muzicale
Editura EMIA, Deva, 2006
MORUȚAN, Mariana Cântecele copilăriei
Inspectoratul Școlar Județean Sibiu, Casa Corpului Didactic,
1995
NEAGU, Gelu Resurse T.I.C. în educația muzicală,
București, Editura Grafoart, 2012
NEICU, Costel TIC în educație - Inovație și performanță în dezvoltarea
profesională a cadrelor didactice din mediul urban,
București, 2011
PÂNIȘOARĂ, Ion-Ovidiu Profesorul de succes - 59 de principii pedagogie practică,
Iași: Polirom, 2009
VASILE, Vasile Metodica educației muzicale,
Editura Muzicală, București, 2004
VÂRLAN, Petre-Marcel Didactica disciplinei educație muzicală - note de curs,
Brașov, 2014
Linkuri:
- Elearning, “Proiectul Economia bazată pe cunoaștere”
https://www.elearning.ro/proiectul-economia-bazat-pe-cunoatere
- Emil Onea, “Despre noi”, https://www.didactic.ro/despre-noi
- Raluca Pantazi, “Manualul unic dispare”, Edupedu,
https://www.edupedu.ro/breaking-manualul-unic-dispare-ministerul-educatiei-revine-l
a-cumpararea-de-manuale-prin-licitatie/
- Mariana Norel, Petru Bucurenciu, Mihaela Dragu “Limba și literatura română”
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20VII-a/Limba%20si%20literatura%20r
omana/U0MgQVJBTUlTIFBSSU5U/
- Note în catalog, “Catalogul școlar online”, https://noteincatalog.ro/#text1
- Ministerul Educației Naționale, “Programa școlară pentru disciplina Educație
Muzicală”, București, p. 3,
http://programe.ise.ro/Portals/1/Curriculum/2017-progr/63-Educatie%20muzicala.pdf
- Ana Maria Rusu, “Umorul artelor”, Edupedu, Focșani,
https://www.edupedu.ro/ana-maria-rusu-profesoara-de-educatie-muzicala-amorul-arte
lor-sau-cum-sunt-avantajati-cei-care-mint-mai-mult/
- InnoveEdu, “Steve Jobs School”, http://www.innoveedu.org/en/steve-jobs-school
- NovakDjokovicfoundation, “Steve Jobs Schools: Swapping Books for iPads”,
https://novakdjokovicfoundation.org/steve-jobs-schools-swapping-books-for-ipads/
66
- Wikipedia, “Lista țărilor după populație”,
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lista_țărilor_după_populație
- InnoveEdu, “Radiophone”, http://www.innoveedu.org/en/radiophone
- InnoveEdu, “Radiophone”, http://www.innoveedu.org/en/radiophone
- Comminit, “Galli Galli Sim Sim Radiophone Project”
https://www.comminit.com/sesame_workshop/content/galli-galli-sim-sim-radiophone
-project
- The better India, “Sesame Workshop India”
https://www.thebetterindia.com/12851/sesame-workshop-india-galligallisimsim-radio
phone-project-educating-children/
- Qualcomm, “Play ‘n’ learn”,
https://www.qualcomm.com/media/documents/files/india-play-n-learn.pdf
- Centre for public impact, “Case Study New York City Innovation Zone”
https://www.centreforpublicimpact.org/case-study/new-york-city-innovation-zone
- Innoveedu, “New York City Izone”,
http://www.innoveedu.org/en/new-york-city-izone
- Centre for public impact, “Case Study New York City Innovation Zone”
https://www.centreforpublicimpact.org/case-study/new-york-city-innovation-zone
- Patrick Wall, “With Changes in leadership”, Chalkbeat,
https://ny.chalkbeat.org/2014/10/9/21093073/with-changes-in-leadership-and-funding
-the-splashy-izone-reaches-a-crossroads
- Robin Lake, Bethany Gross, “New York City iZone”, Seattle, p. 4
https://www.crpe.org/sites/default/files/wp_crpe_NYCiZone_Jan11_0.pdf
- Molly Osborne, “Lessons from an Innovation Zone in Memphis”, NCCPPR,
https://nccppr.org/lessons-innovation-zone-memphis/
- Alexandra Chivu, “Prima școală smart din România”, Playtech IMPACT,
https://playtech.ro/stiri/prima-scoala-smart-din-romania-facilitati-ca-n-filme-intr-o-loc
alitate-din-tara-192671
- Europa FM, “Școala din Ciugud”,
https://www.europafm.ro/scoala-din-ciugud-locul-unde-copiii-nu-mai-scriu-cu-creta-l
a-tabla-si-sunt-asteptati-de-un-robot-video/
- Agerpres, “Școala din Comuna Ciugud - prima de tip smart în mediul rural din
România”
https://www.agerpres.ro/educatie-stiinta/2020/03/10/reportaj-alba-scoala-din-comunaciugud-
prima-de-tip-smart-in-mediul-rural-din-romania--463436
- Primăria Comunei Ciugud, “Smart School”
https://www.primariaciugud.ro/news/smart-school-elevii-din-ciugud-invata-in-prima-s
coala-smart-din-mediul-rural-din-romania
- Digi24, “Aproape incredibil pentru România. Cum se face școală „la țară”, în
Ciugud”
https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/educatie/aproape-incredibil-pentru-romania-cu
m-se-face-scoala-la-tara-in-ciugud-1366819


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această disertație cu doar 10€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!