Tendința în evoluția datoriei publice a României după anul 1989

Cuprins disertație

1.Introducere ..3
Capitolul I - Datoria publica si formele acesteia 4
1.1.Datoria publica - Notiuni introductive ...4
1.2. Caracterizarea si clasificarea datoriei publice 6
1.2.1.Datoria publica interna - Prezentare generala. Indicatori statistici ...9
1.2.2.Datoria publica externa - Concept. Factori de influenta. Indicatori ...11
1.3.Cadrul juridic si cadrul institutional al datoriei publice 16
Capitolul II - Raportul dintre datoria publica interna si datoria publica externa .18
2.1.Consideratii privind raportul dintre datoria publica interna si datoria publica externa 18
2.2.Factorii care influenteaza raportul dintre datoria publica interna si datoria publica externa 19
2.3.Raportul dintre datoria publica interna si datoria publica externa a Romaniei .23
2.4.Concluzii privind raportul dintre datoria publica interna si datoria publica externa in Romania .26
Capitolul III - Managementul datoriei publice .28
3.1. Continutul si importanta managementului datoriei publice 28 
3.2. Gestiunea datoriei publice ...30
3.3. Nivelul datoriei si deficitului guvernamental conform Tratatului de la Maastricht ..32
3.4. Masuri de solutionare a crizei datoriei externe ...34
Capitolul IV- Evolutia datoriei publice a Romaniei in perioada 1989-2010 . ...36
Concluzii ...38
Bibliografie ...40


Extras din disertație

INTRODUCERE
O caracteristica a bugetelor publice actuale din multe tari ale lumii, care s-a repetat, o constituie intocmirea si incheierea acestora cu deficite. Cauzele si nivelul deficitului cunosc diferentieri importante, datorita gradului diferit de dezvoltare economica, astfel intalnim: tari dezvoltate, tari aflate in tranzitie sau tari aflate in curs de dezvoltare. Nu mi-am propus sa analizez aceste cauze si nici aspectele legate de nivelul deficitului bugetar, vreau doar sa accentuez efectul deficitului bugetar si anume, datoria publica. Existenta deficitului bugetar determina contractarea de imprumuturi de stat pentru acoperirea acestuia, iar o consecinta a acestora este datoria publica.
Avand in vedere devansarea ritmului de crestere a veniturilor publice de catre ritmul de crestere a nevoilor sociale se impune eficienta utilizarii banului public precum si identificarea de noi resurse care sa fie alocate eficient si prompt nevoilor sociale in permanenta ascensiune. Nevoia de credite publice, interne sau extene este o realitate intalnita in tot mai multe tari, datoria conducerii politice la nivel central este de a folosi aceste imprumuturi in mod special pentru cresterea capitalului productiv, din profitul caruia sa se restituie atat imprumutul, cat si dobanzile aferente. 
Utilizarea unui studiu tehnico-economic si juridic care sa justifice instrumentul oportun in alegerea deciziei de acoperire a nevoilor sociale, reprezinta un demers national si acceptabil pentru intreaga societate. 
Optiunea pentru un credit public intern sau extern reprezinta si un act de decizie politica care influenteaza balanta de plati externe, inclusiv datoria publica interna sau externa. In timp ce creditul extern evidentiaza nivelul static, la un moment dat al unei datorii asumate de un debitor precizat, datoria externa subliniaza nivelul si structura tuturor imprumuturilor unei tari in dinamica (cumulat), inclusiv fluxurile aferente de intrari si iesiri de valuta. Totodata prin indicatorul "serviciul datoriei publice externe" se fac precizari legate de ratele de restituit la diferite scadente, inclusiv plata dobanzilor aferente. Datorita imposibilitatii de rambursare a fondurilor externe imprumutate apare asa numita criza a datoriilor externe.
Criza datoriilor externe inregistrata in tot mai multe tari ale lumii, indeosebi a tarilor in curs de dezvoltare si cu un nivel mediu, dovedeste necesitatea restructurarii majore a relatiilor internationale. Acest aspect se conjuga si cu alte crize care se manifesta in economia mondiala: crize de materii prime, criza petroliera, criza ecologica, criza alimentara, deteriorand climatul general al relatiilor dintre state cu puteri diferite si inegale din punct de vedere tehnologic, militar, financiar, demografic. Datoria publica interna si internationala reprezinta expresia influentei factorilor interni si externi, a deciziilor politico-strategice luate de conducerea superioara publica de-a lungul unei perioade de timp relativ indelungata.
Daca sporirea cheltuielilor publice nu este insotita de cresterea concomitenta a veniturilor, statul recurge la imprumuturi, generand datorie publica. Atunci cand datoria publica creste, deficitul bugetar sporeste, impozitele cresc, cheltuielile publice pentru bunuri si servicii scad (daca veniturile fiscale nete raman constante) iar serviciul datoriei se majoreaza corespunzator.
Prin datoria publica interna si internationala, indeosebi prin conditiile-clauzele de indatorare se poate ajunge la o mai buna utilizare a fondurilor publice. 
Capitolul I
Datoria publica si formele acesteia
1.1. Datoria publica - Notiuni introductive
Datoria publica reprezinta totalitatea obligatiilor financiare interne si externe ale statului, la un moment dat, provenind din imprumuturi contractate direct sau garantate de Guvern, prin Ministerul Finantelor Publice, sau de autoritatile administratiei publice locale de la diversi creditori, persoane fizice sau juridice rezidente sau nerezidente in Romania. 
Obligatiile reprezinta angajamentele care decurg din contractarea imprumuturilor, si anume: rambursarea imprumutului, plata dobanzilor, a comisioanelor, a unor avantaje speciale acordate creditorilor. Obligatiile statului rezultate din imprumuturile contractate si garantate de stat pe o perioada de un an sunt limitate de plafonul de indatorare publica stabilit anual prin lege. 
Plafonul de indatorare publica reprezinta totalitatea obligatiilor financiare pe care le pot contracta si garanta autoritatile administratiei publice centrale si locale pe o perioada de 1 an, care este stabilit anual prin lege . Acesta cuprinde plafonul de indatorare publica interna si plafonul de indatorare publica externa.
Plafonul de indatorare publica interna reprezinta suma maxima a imprumuturilor contractate si garantate de autoritatile administratiei publice centrale si locale de pe piata interna, pe o perioada de un an.
Plafonul de indatorare publica externa exprima suma maxima a imprumuturilor externe contractate si garantate de autoritatile administratiei publice centrale si locale pe o perioada de un an.
Valoarea totala a datoriei publice este inscrisa in "Registrul datoriei publice".
Registrul datoriei publice, in care este evidentiata situatia datoriei publice in ordine cronologica, are patru componente:
- Subregistrul datoriei publice guvernamentale interne;
- Subregistrul datoriei publice guvernamentale externe;
- Subregistrul datoriei publice locale interne;
- Subregistrul datoriei publice locale externe.
Fiecare din cele patru subregistre au doua pozitii distincte, respectiv pentru datoria publica directa si datoria publica garantata.
La sfarsitul anului datoria publica angajata este evidentiata in documentul numit "contul general al datoriei publice". Acesta este insotit de un raport in care se analizezaza principalele probleme legate de nivelul datoriei publice, de serviciul datoriei publice, precum si de garantiile statului pentru creditele contractate de agentii economici.
Efectul datoriei publice asupra economiei pe termen scurt imbraca forma dezlocuirii sau nestimularii investitiilor, ca urmare a unei politici bugetare generatoare de deficit bugetar. Pe masura ce statul sporeste cheltuielile publice, submineaza economia nationala, cu efect negativ asupra investitiilor. Pe termen lung, datoria publica influenteaza negativ atat capitalul cat si productia nationala.


Fisiere în arhivă (1):

 • Tendinta in evolutia datoriei publice a Romaniei dupa anul 1989.doc

Imagini din acest disertație

Bibliografie

1. Bucur Ion - Bazele macroeconomiei, Editura Economica, Bucuresti, 1999.
2. Beleanu Pavel, Anghelache Gabriela-,,Finantele publice ale Romaniei ", Editura Economica, Bucuresti, 2005.
3. Doina Leonte si Mariana Cristina Cioponea - Finante Publice, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2001.
4. Iulian Vacarel - "Finante publice", Editia a IV-a, Editura Didactica si Pedagogica, cBucuresti, 2009.
5. Lazar Cornel, Matei Mirela, Andrei Jean - Finante , Editura Universitatii Petrol si Gaze, Ploiesti, 2007.
6. Lazar Cornel - Finante: finante publice, finantele intreprinderii, Editura Universitatii Petrol si Gaze, Ploiesti, 2007.
7. Luc Weber - L'ETAT, Acteur Economique, Editura Economica, Paris, 1997
8. Tatiana Mosteanu - Finante publice, Editura Universitara, Bucuresti, 2005.
9. Tatiana Mosteanu - Buget si trezorerie publica, Editura Universitara, Bucuresti, 2008.
10. *** Legea datoriei publice nr.313/2004, publicata in Monitorul Oficial nr.577 din 28 iunie 2004
11. *** Legea nr. 500/2002 - legea privind finantele publice
12.*** Legea nr. 573/2006 - legea privind finantele publice locale
13. *** Rapoarte Anuale ale Bancii Nationale a Romaniei pe anii 2001-2010
14.*** Serii de date privind evolutia datoriei publice externe a Romaniei in perioada 1990-2010 furnizate de Ministerul Finantelor Publice
15. *** www.insse.ro - Institutul National de Statistica
16.*** www.sfin.ro - Saptamana Financiara
17.*** www.zf.ro - Ziarul Financiar


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!