Testarea ipotezelor statistice

Cuprins disertație

INTRODUCERE 3
CAPITOLUL 1. CÂMP DE PROBABILITATE 5
1.1. Evenimente aleatoare 5
1.2. Definiția probabilității 7
1.3. Probabilitate condiționată 10
1.4. Formule de calcul al probabilității 11
1.4.1 Formule de înmulțire 11
1.4.2 Formule de adunare 12
1.5. Scheme probabilistice clasice 12
1.5.1 Schema urnei cu bila revenită 13
1.5.2 Schema urnei cu bila nerevenită 14
1.5.3 Schema lui Poisson 14
1.6. Formula probabilității totale. Formula lui Bayes 15
CAPITOLUL 2. VARIABILE ALEATOARE 18
2.1. Definiția variabilei aleatoare discrete 18
2.2. Repartiții clasice discrete 20
2.2.1 Repartiția binomială 20
2.2.2. Repartiția hipergeometrică 21
2.2.3. Repartiția geometrică 21
2.2.4. Repartiția Poisson 22
2.3. Definiția generală a unei variabile aleatoare 23
2.4. Funcția de repartiție 25
2.4.1. Funcția de repartiție a unei variabile aleatoare discrete 26
2.4.2 Funcția de repartiție a unei variabile aleatoare continue 28
2.4.3.Exemple clasice de variabile aleatoare continue 30
CAPITOLUL 3. MĂRIMI CARACTERISTICE ALE VARIABILELOR ALEATOARE 36
3.1. Momente inițiale ale variabilelor aleatoare 36
3.2. Momente centrate și absolute ale variabilelor aleatoare 38
3.3. Valoarea medie și dispersia unei variabile aleatoare cu repartiția normală 40
3.4. Funcția caracteristică a repartiției normale 42
3.5. Teorema limită centrală 43
CAPITOLUL 4. NOȚIUNI TEORETICE A SELECȚIEI ȘI VERIFICAREA IPOTEZELOR STATISTICE 45
4.1. Noțiunea de selecție 45
4.2. Caracteristici de selecție 46
4.3. Selecții din populații normale 48
4.4. Tipuri de ipoteze. Riscuri. Puterea unui test 52
4.5. Ipoteze compuse 54
4.6. Testul raportului de verosimilitate 55
4.7. Teste referitoare la parametrii repartiției normale 56
4.7.1. Verificarea ipotezei H0:m=m0, când σ este cunoscut 56
4.7.2. Testarea ipotezei H0:m=m0, când σ este necunoscut 61
4.7.3. Testarea ipotezelor folosind o selecție de volum mare 62
4.8. Problemă de estimare a parametrilor repartiției normale 63
BIBLIOGRAFIE 70


Extras din disertație

INTRODUCERE
Un test statistic constă în obținerea unei deducții bazată pe o selecție din populație prin testarea unei anumite ipoteze (rezultată din experiența anterioară). De cele mai multe ori această ipoteză este o afirmație referitoare la valoarea parametrului necunoscut al densității populației.
Testarea unei ipoteze statistice este procedeul prin care folosind informația dintr-o selecție a populației se ajunge la o decizie asupra ipotezei în cauză. Dacă informația dată de selecție este consistentă cu ipoteza, atunci se accept ipoteza, iar în caz contrar aceasta este respinsă.
Lucrarea de față este structurată în patru capitole, fiecare dintre acestea având importanța lui.
Primul capitol este dedicat expunerii cunoștințelor fundamentale din teoria probabilităților prezentându-se noțiunile de câmp de probabilitate,evenimente aleatoare, definiția probabilității, probabilitatea condiționată, formulele de calcul al probabilității, scheme probabilistic clasice, formula probabilității totale și formula lui Bayes.
În cadrul celui de-al doilea capitol este prezentată noțiunea de variabilă aleatoare.Se expun în continuare repartițiile clasice discrete, iar în paragraful aferent acestor repartițiise studiază repartiția binomială, repartiția hipergeometrică, repartiția geometrică, repartiția Poisson. La sfârșitul capitolului se introduce noțiunea de funcție de repartiție a unei variabilei aleatoare.
Cel de-al treilea capitol este dedicat studiului mărimilor caracteristice ale variabilelor aleatoare insistând asupra noțiunilor de moment inițial alunei variabilei aleatoare, momente centrate și absolute ale variabilei aleatoare, valoarea medie și dispersia unei variabile aleatoare cu repartiție normală, funcția caracteristică a repartiției normale. Capitolul se încheie cu prezentareateoremei limită centrală pentru un șir de variabile aleatoare independente.
Capitolul patru sintetizează aspecte referitoare la noțiunile teoretice ale selecției și verificarea ipotezelor statistice. Se abordează noțiunea de selecție, caracteristicile de selecție, selecții din populații normale, tipuri de ipoteze, riscuri, puterea unui test, ipoteze compuse, testul raportului de verosimilitate, teste referitoare la parametrii repartiției normale.
Materialul prezentat în capitolele lucrării creează suportul teoretic pentru elaborarea unei aplicații practice expusă în ultimul paragraf. Contribuția originală a lucrării constă în prezentarea unui studiu de caz concretizat într-o problemă de decizie în contextul formulării diverselor cupluri de ipoteze.Aceasta este o problemă de estimare a parametrilor repartiției normale și de testare a ipotezelor. Prin eșantionarea populației considerate se vor lua anumite decizii. Cum decidem dacă rezultatele observării unui eșantion sunt în dezacord cu ipoteza, când trebuie respinsă ipoteza și când nu, care este probabilitatea de a lua o decizie nepotrivită, ce funcție de valori de selecție folosim în procesul de decizie, sunt întrebări la care se încearcă să se răspundă prin acest studiu de caz în contextul aplicării teoriei statistice și a testării ipotezelor.
Materialul bibliografic indicat s-a parcurs și sintetizat,de asemenea, într-o manieră proprie. 
Lucrarea de disertație se încheie cu o bibliografie bine selectată, aceasta cuprinzând 10 titluri de lucrări şi cărți utilizate pe parcursul elaborării acestui material.


Fisiere în arhivă (1):

  • Testarea ipotezelor statistice.docx

Imagini din acest disertație

Bibliografie

1. Andrei T., Stancu S., Statistică. Teorie și aplicații, Ed. ALL, 1995.
2. Balaj Mircea,Calculul probabilităților, Editura Universității din Oradea, Oradea, 2007.
3. Beganu Gabriela, Giuclea Marius, Elemente fundamentale de matematică, aplicată în economie, Editura ASE, București, 2011.
4. Beganu G., Metode probabilistice aplicate în economie și asigurări, Editura Tehnică, București, 1996.
5. Beganu G., Elemente de teoria probabilități și statistică matematică, Editura Meteor Press, 2004.
6. Bocșan, G. Estimarea parametrilor modelelor statistice, Tipografia Universității de Vest, Timișoara, 1995.
7. Giuclea, M., Popescu, C.C., Metode fundamentale de matematică cu aplicații în economie, Editura ASE, 2009.
8. Mihoc Gh., Urseanu V., Ursianu E., Modele de analiză statistică, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1982.
9. Petrișor Emilia, Probabilități și statistică. Aplicații în economie și inginerie, Editura Politehnică, Timiș, 2007.
10. Tudor M., Sibiceanu M., Iulian., Probabilități, statistică și aplicații, Editura ASE, București, 2009.


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!