Traumatisme

Cuprins disertatie Cum descarc?

?ntr?du??r?.4
??????LUL ? 
?R?UM????M?L? ??R?????. D??GN????? S? ?R???M?N?.6
1.1 ?l???f???r?? tr?um?t??m?l?r t?r?????.8
1.2 ??ntuz??l? t?r???lu?.9
1.2.1 ?t??l?g?? s? ???t?m?t?z?r?.9
1.2.2 F?z????t?l?g??.10
1.2.3 D??gn??t??.12
1.2.4 Ma?ur? d? urg?nta.14
1.3 F?rm? ?n?t?m?-?l?n???.14
??????LUL ??
?N???M?? ??R???LU?.29
???I??LUL III
??R??? ?R????I?A-M???RI?L? SI M???D?.45
???I??LUL V
R??UL????L? ??UDIULUI.47
??n?luzii.58
Bibli?gr?fi?.71


Extras din disertatie Cum descarc?

?ntr?du??r?
?r?um? ??t? ? ?r???u??r? m???ra ??ntru ?i?t?m?l? d? ?anat?t? din intr??g? lum? si ?r?b?bil un? dintr? ??l? m?i ??ri???? ?r?bl?m? ?u ??r? ?? ??nfrunta taril? d?zv?lt?t?, tr?um?ti?m?l? fiind un? din ?rin?i??l?l? ??uz? d? d???? ???t? 40 d? ?ni, ?tingand ?nu?l in ?ur??? ???t? 800.000 m?rti, i?r in ?t?t?l? Unit? ?l? ?m?ri?ii 39 m?rti/100.000 l??uit?ri.
??nf?rm ?t?ti?ti?il?r ?M?, 5 mili??n? d? ??m?ni ?u murit in ?nul 2000 din ??uz? tr?um?ti?m?l?r, ????t?? r??r?z?ntand ??r??im?tiv 9% din m?rt?lit?t?? ?nu?la. Vi?l?nt? ??t? r????n??bila d? ???t? 50% din m?rt?lit?t?? ???ttr?um?ti?a, ?tingand ? v?l??r? d? 1,6 mili??n? d? m?rti in 2000, in tim? ?? ???id?nt?l? ruti?r? ?unt r????n??bil? d? 1,2 mili??n? d? m?rti/?n.
Urmand ????ri?nt? m?i mult?r tari (?t?t?l? Unit?, ??n?d?, Fr?nt?, M?r?? Brit?ni?, N?rv?gi?, ?l?nd?, ????ni? ?t?.), d?t?rita ?itu?ti?i ?riti?? ? ?i?t?mului tr?diti?n?l d? ?mbul?nta, ?-? infiint?t si in R?mani?, in 1990, l? ?argu-Mur?s, ?rimul ??rvi?iu ?MURD (??rvi?iul M?bil d? Urg?nta, R??nim?r? si D????r??r?r?).
In ?r?z?nt ????t ??rvi?iu ? f??t ??tin? in ??ntr? din intr??g? t?ra, i?r in Bu?ur?sti, ?argu-Mur?s si I?si fun?ti?n??za in ?tran?a ??l?b?r?r? ?u Unit?t?? ????i?la d? ?vi?ti? ? MIR?.
Fara ?????ta int?gr?r? ? ??rvi?iil?r im?li??t? ?? ???t? ?i?rd? tim? ?r?ti?? ??r? ???t? ???t? vi?t? vi?tim?i.
????t? ?r??u?un? un ?i?t?m ?fi?i?nt d? ??muni??r?, tr?n???rt r??id, tri?? ?fi?i?nt si ???rd?r? ? ?rimului ??ut?r l? l??ul ???id?ntului, ??rvi?iu d? urg?nta in ??it?l ?r?gatit n?n-?t?? ??ntru ?rimir?? vi?tim?l?r, di?gn??ti? si tr?t?m?nt d? ????i?lit?t?. ???t? ????t?? ?? ??t r??liz? ?u ? ??hi?a multidi??i?lin?ra, ???rd?n?ta d? m?di?ul tr?um?t?l?g.
In zil?l? n???tr? nim?ni nu m?i ??nt??ta r?lul m?di?ului r?di?l?g in ?????ta ,,?ur?a" ??ntr? ?r?n?m?tru ??ntru ??lv?r?? un?i vi?ti.
In?int? d? intr?du??r?? in uz ? ???gr?fi?i (UU?) si ? ??m?ut?r t?m?gr?fi?i (??), int?rv?ntiil? ?hirurgi??l? ???l?r?t?rii ?r?u l?rg utiliz?t?.
??rf??ti?n?r?? t?hni?il?r im?gi?ti?? ? influ?nt?t f??rt? mult m?n?g?m?ntul di?gn??ti? si t?r???uti? ?l ???i?ntil?r.
Utiliz?r?? ?? ?u ??ntr??t iv ? ??ntribuit l? ? m?i buna ??l??t?r? ? ???i?ntil?r ??r? ?a b?n?fi?i?z? d? int?rv?nti? ?hirurgi??la, l? r?du??r?? ??mnifi??tiva ? numarului d? l?ziuni ?u ??t?nti?l ri?? vit?l ??r? ?r fi ?utut raman? n?di?gn??ti??t?, ?r??um si l? ???lud?r?? d? l? b#%l!^+a??f??tu?r?? ?ngi?gr?fi?i ? unui numar im??rt?nt d? ???i?nti l? ??r? r?di?gr?fi? t?r???lui ridi?a ?u??i?iun?? d? h?m?r?gi? m?di??tin?la.
Intr?du??r?? ?? ???ra t?t m?i l?rga, in ultimii ?ni ? ??hi??m?nt?l?r ?? multi-?li??, ? ??rmi? ?btin?r?? d? d?t? t?t m?i ??m?l?t? du?a ???n?r?? r??ida ? intr?gului ??r?, urm?ta d? ???t?r?????r?? im?ginil?r ?u ???ibilit?t?? d? r???n?tru?tii M?R, MI?, VR, 3D.
?????ta t?hn?l?gi? n?ua ? r?d?finit r?lul si l??ul ???m?nului r?di?l?gi? ?t?nd?rd si ? ???gr?fi?i in ?v?lu?r?? tr?um?ti?m?l?r m???r?.
In ??it?l?l? ??m?l?t d?t?t?, wh?l?-b?d? MD?? ? d?v?nit ? inv??tig?ti? l?rg utiliz?ta in ??zul ???i?ntil?r ?t?bili h?m?din?mi?. In mult? ?lt? ?itu?tii, d???rt?m?ntul ?? nu ??t? in?lu? in ??l d? urg?nta si, ?? urm?r?, nu ??t? l? f?l d? ?????ibil. In ????t? ?ir?um?t?nt?, ?r?t???lul im?gi?ti? tr?bui? ?d??t?t fi??ar?i ?itu?tii.
??????LUL ? b#%l!^+??
?R?UM????M?L? ??R?????. D??GN????? S? ?R???M?N?
????ta d?f?r?nt? ?m??rt?nt? intr? tar? s? ?h??r intr? r?g?un?, in r???rt ?u ?t??l?g?? tr?um?t??m?l?r t?r?????, d? ???m?lu, in ?fr??? d? ?ud r???ul d? ? fi n?ungh??t ??u im?us??t ??t? d? 1 l? 20 ??ntru un ?dult d? ??? m???ul?n ?ub 30 d? ?n?. In ?ur???, ??uz? ?r?n????la ? l?z?un?l?r tr?um?t??? t?r????? ??t? d?ta d? ????d?nt?l? rut??r?.
?r?n????l?l? ??uz? ?l? l?z?un?l?r tr?um?t??? t?r????? ?unt :
-????d?nt? rut??r? (18, 24) - intr? 60-70%;
- ????d?nt? d? mun?a - 15-20%;
- ????d?nt? ???n??? - 15-20%;
- ????d?nt? d? ???rt - 2%;
?r?n????l?l? m???n??m? d? ?r?du??r? ? tr?um?t??m?l?r t?r????? ?unt:
- ????l?r?r?/d???l?r?r? (????d?nt? rut??r? ??l m?? fr??v?nt) - ???t? 70% d?n ??tu?t?? (18, 24);
- ??m?r???un? (?tr?v?r?);
- ?m???t d?r??t (d? ??. l?v?tura d?r??ta ?u un ?b???t ??nt?nd?nt);
- l?z?un? ?r?n ?rm? ?lb?-(?lag?);
- ?m???tul ?u ?r????t?l? d? m?r? v?t?za (?rm? d? f??);
- ???l?z?? (bl??t ??ndr?m);
- d?v?r?? (?l??tr??ut??, ?r?ur?, l?z?un? ??u?t??? ?t?).


Fisiere in arhiva (1):

  • Traumatisme.doc

Imagini din aceasta disertatie Cum descarc?

Bibliografie

1. B?UMG?RN?R F., ?H???RD B. - ?r??h??l ?nd m?in br?n?hi?l di?ru?ti?n? ?ft?r blunt ?h??t tr?um?: ?r???nt?ti?n ?nd m?n?g?m?nt, ?nn?l? ?f ?h?r??i? ?urg?r?, 1990.
2. BIQU?T ?.F., D?ND?LING?R R.F., R?L?ND D. - ??m?ut?d t?m?gr??h? ?f th?r??i? ??rt? tr?um?, ?ur????n R?di?l?g?, 6:25, 1996.
3. BR?WN?R .BD., ?U?IT?R ?.B., L?VIN? ?.M., ?R?FT?N ?.G. - ?k?l?t?l ?r?um?: b#%l!^+a?Fr??tur??, Di?l???ti?n?, Lig?m?nt?u? In?uri??, W.B. ??und?r? ??., 841-2, 947-1027, 1998.
4. ?H?N ?.D., ?H?NMUG?N?TH?N ?., MIRVI? ?.?. ?T ?L. - U?ing ?? t? di?gn??? tr??h??l ru?tur?, ?.?.R., 2000.
5. D?NI? F. - ??in?l in?t?bilit? ?? d?fin?d b? th? thr?? ??lumn ??in? ??n???t in ??ut? ??in?l tr?um?, ?lin. ?th??., 189-65, 1984.
6. DI?K?N??N D. - ?h?r??i? tr?um? in ?hildr?n, ?riti??l ??r? Nur?ing ?lini?? ?f N?rth ?m?ri??, 3:423-32, 1991.
7. H?LM? ?.?., K??L?N ?.?. - H?w t? im?g? th? ??in?, Mu??ul??k?l?t?l MRI, ?hil?d?l?hi?, 2001.
8. HUGG?TT ?.M., R?Z?L?R M.H. - ?? finding? ?f ?t?rn?l fr??tur?, In?ur?, 29:623, 1998.
9. K?RR M., M???N??HI? I. - ???di?tri? ?h??t tr?um? (??rt 1) - Initi?l L?th?l In?uri??, ?r?um?, 10:183, 2008.
10. KILL??N K.L., MIRVI? ?.?., ?H?NMUG?N?TH?N K. - H?li??l ?? ?f di??hr?gm?ti? ru?tur? ??u??d b? blunt tr?um?, ?.?.R., 173:1611, 1999.
11. L?? R.B. - ?r?um?ti? in?ur? ?f th? ??rvi??-th?r??i? tr??h??? ?nd m???r br?n?hi, ?urg?r? ?lini?? ?f N?rth ?m?ri??, 7:285, 1997.
12. L??N?RD ?. K., D?VID ?. WH?N? - ?B? im?ging in tr?um?, Bl??kw?ll ?ubli?hing, 2010.
13. LI??HT?N?T?IN D.?., M?ZI?R? G. - Ultr???und di?gn??i? ?f ???ult ?n?um?th?r??; ?riti??l ??r? M?di?in?, 2005.
14. MIRVI? ?.?., BIDW?LL ?.K., BUDD?M???R ?.U. - V?lu? ?f th? ?h??t r?di?gr??h? in ???luding tr?um?ti? ??rti? ru?tur?, R?di?l?g?, 163:487, 1987.
15. MIRVI? ?.?., K??TUBI?K I., WHITL?? N. ?T ?L. - R?l? ?f ?? in ???luding ?f m???r ?rt?ri?l in?ur? ?ft?r blunt th?r??i? tr?um?, ?.?.R., 149:601, 1987.
16. MIRVI? ?.?., ?H?NMUG?N?TH?N K., Im?ging in tr?um? ?nd ?riti??l ??r?, R?di?l?g? 2003.
17. ?'BRI?N ?.M., D?TT?RB??K F.?., KI???R ?.?. - Blunt tr??h??br?nhi?l in?uri??: tr??tm?nt ?nd ?ut??m??, ?nn. ?f ?h?r??i? ?urg?r?, 71:2059, 2001.
18. ?IM???N ?., L?B? D.N., ?H?H ?.B. - ?r?um?ti? di??hr?gm?ti? ru?tur?: ?????i?t?d in?uri?? ?nd ?ut??m?, ?nn?l? R?di?l?g? ?urg?r? ?ngli?h, 82:97, 2000.
19. ?MITH M.W., R??D ?.D., F???? R., HL?ING ?., M?G?? ?., HI?K? B.M. ?T ?L. - ?h? r?li?bilit? ?f n?nr???n?tru?t?d ??m?ut?riz?d t?m?gr??hi? ???n? ?f th? ?bd?m?n ?nd ??lvi? in d?t??ting th?r???lumb?r ??in? in?uri?? in blunt tr?um? ??ti?nt? with ?lt?r?d m?nt?l ?t?tu?, ??urn?l ?f B?n? ??int ?urg?r? ?f ?m?ri??, 2009.
20. UNG?R ?.M., ??HU?HM?NN G.?. - ???r? ?f th? tr??h??? ?nd m?in br?n?hi ??u??d b? blunt tr?um?: r?di?l?gi? finding?, ?.?.R., 153:1175, 1989.
21. W?GN?R R.B. ?T ?L. - ?l???ifi??ti?n ?f th? ??r?n?h?m?l in?uri?? ?f th? lung, R?di?l?g?, 1988.
22. ??H?RI? ?., G??RG???U ?.?. - Ghid d? di?gn??ti? r?di?l?gi? dif?r?nti?l, 1998.


Banii inapoi garantat!

Plateste in siguranta cu cardul bancar si beneficiezi de garantia 200% din partea Diploma.ro.


Descarca aceasta disertatie cu doar 9 €

Simplu si rapid in doar 2 pasi: completezi adresa de email si platesti.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Pe adresa de email specificata vei primi link-ul de descarcare, nr. comenzii si factura (la plata cu cardul). Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.

2. Alege modalitatea de plata preferata:* La pretul afisat se adauga 19% TVA.


Hopa sus!