Lucrări de licență și disertație pentru domeniul Ecologie

doc

Economia și managementul deșeurilor în Suceava

INTRODUCERE Motivarea alegerii temei În actualul context mondial, în care problemele de mediu sunt din ce în ce mai vizibile, problema deşeurilor urbane şi nu numai, interesează din ce în ce mai mult autorităţile locale şi centrale, dar şi simplii cetăţeni. Prejudiciile aduse mediului şi, implicit, stării de sănătate a populaţiei face din gestionarea deşeurilor o problemă de interes major. Astfel, rezolvarea cât mai eficientă a acestei probleme ar trebui să devină o prioritate pentru orice stat civilizat. Interesul nu se datorează doar acestor probleme, ci şi posibilităţii câştigării unor... vezi detalii

doc

Relația Caracteristici Biochimice și Fiziologice

,,Plantele medicinale fie că se exprimă prin rădăcini, rizomi, bulbi, tije, ramuri frunze, flori sau fructe reprezintă în esenţă forţele benefice ale cosmosului’’ (dr.Arcadie Percek) INTRODUCERE Utilizarea plantelor medicinale pentru vindecarea unor afecţiuni la om datează din timpuri foarte vechi, preistorice cînd omul (trăind în mijlocul naturii şi luptînd prin diferite mijloace pentru a-şi cîştiga existenţa) a sesizat că anumite plante erau bune pentru hrană, altele pentru vindecarea unor boli, iar altele erau toxice. Şi astăzi, ca şi atunci plantele medicinale sunt utilizate la tra... vezi detalii

doc

Teste Ecotoxicologice cu Lintiță pentru Evaluarea Toxicității unor Metale

Introducere Termenul ֦ Ecotoxicologie ֞ este compus din următoarele două părți: ֦ echos ֞ care provine de la termenul grecesc ֦ oïkos ֞ care a evoluat în literatura științifică românească împreună cu ֦ logos ֞ și a dat termenul de ecologie; și partea a doua a termenului care este ֦ toxicologie ֞. Cele două părți denumesc cele două științe prin a căror întrepătrundere a luat naștere ֦ Ecotoxicologia ֞. Putem defini ecotoxicologia ca fiind știința de graniță dintre ecologie și toxicologie, care studiază comportamentul, acțiunea și efectele toxicelor asupra sistemelor biologice la nivel indi... vezi detalii

docx

Incidența parazitară a viermelui de gălbează la ovinele și bovinele din Galați

INTRODUCERE Lumea vie este reprezentată printr-o mare bogăţie de specii, mai simplu sau mai complex structurate, intre care există o multitudine de tipuri de relaţii, unele mai simple, uşor de descifrat, altele mai subtile, mai complicate şi pentru a căror descifrare au fost necesare eforturi umane şi materiale considerabile. Printre aceste vieţuitoare, lumea paraziţilor constituie o categorie de organisme interesante, nu numai din punct de vedere practic dar şi teoretic. Particularitatea comună a lor este modul de viaţă parazitar. Parazitologia animală este o ramură a zoologiei iar ca şt... vezi detalii

doc

Epurarea Apelor Uzate din Industria Farmaceutică

CAPITOLUL 1 Tema de proiectare Proiectarea unei staţii de epurare a apelor uzate provenite din industria farmaceutică în vederea deversării în receptori naturali. Se dau următoarele date : A. Debite de calcul: Qzi , med = 0,27 m3/s Qzi , max = 0,30 m3/s Qorar , min =0,24 m3/s Qorar , max =0,32 m3/s B. Compoziţia apelor uzate care sunt introduse în staţia de epurare: Solide in suspensie: Ci(SS) = 400 mg/l Substante organice: CBO5 = 2000 mg/l CCOCr = 3900 mg/l Fenoli: 60 mg/l Azot total: Ci(N)=85 mg/l Temperatura apei uzate: 20°C pH-ul = 4.5 Constanta de consum a oxigenul... vezi detalii

doc, ppt

Tratarea apelor uzate de la SC Intfor SA Galați

CAPITOLUL 1 1.1.Introducere Primele staţii de epurare au apărut în Anglia în secolul XIX. Iniţial s-au realizat canalizări, care au rezolvat problema epidemiilor hidrice, dar au făcut din Tamisa un râu mort ce degaja miros pestilenţial, încât în geamurile parlamentului au trebuit atârnate cârpe îmbibate cu clorură de calciu. Abia atunci s-a trecut la realizarea de staţii de epurare. Tot în Anglia s-au pus bazele monitoringului. Parametrul "consum biochimic de oxigen" CBO5 a fost introdus în 1898 şi a fost conceput în concordanţă cu realităţile englezeşti - temperatură de 200oC, timp de re... vezi detalii

docx

Reconstrucția ecologică a ariei naturale protejate Balta Comana

INTRODUCERE Dintre componentele esentiale ce alcatuiesc mediul ambiant, un loc aparte il ocupa diversitatea biologica. Prin aderarea Romaniei, Uniunea Europeana si-a intregit patrimoniul natural si cultural prin intermediul celor 5 regiuni biogeografice: alpina, continentala, pontica, panonica, stepica, fiind singura tara membra UE in care sunt prezente 5 regiuni biogeografice. Lucrarea de fata isi propune prezentarea starii actuale a ecosistemelor acvatice, in special a celor aflate in regim de protectie pe teritoriul judetului Galati, din punct de vedere al utilizarii durabile a bioresurs... vezi detalii

docx

Studiul fondului de protecție și producția arboretelor

INTRODUCERE Din tot invelisul organic al planetei padurea ocupa un loc aparte, datorita varietatii atit vegetala cit si animala. Padurea este o grupare deasa de arbori care traiesc in strinsa interdependenta intre ei si cu celelalte plante si animale. Padurile constituie una din principalele bogatii naturale, care contribiue la dezvoltarea tarii noastre, atit prin materia prima, masa lemnoasa pe care o furnizeaza, cit si prin influentele favorabile pe care le exercita asupra mediului inconjurator si a oamenilor. Prin ambianta fizica si ecologica pe care o creaza, padurile formeaza cadrul n... vezi detalii

docx

Impactul antropic asupra pădurilor din România - studiu de caz defrișările din Județul Neamț

Pădurea - aurul verde al planetei, o resursă deosebit de importantă pentru societatea umană si un ecosistem vital pentru numeroase specii vegetale si animale este în pericol! În lucrarea de faţă îmi propun să subliniez importanţa vitală a pădurilor şi necesitatea diminuării sau în cel mai bun caz contracararea tăierilor masive a arborilor precum şi eficienţa măsurilor de prevenire a exploatării forestiere excesive pe raza localităţii Putna. Preşedintele S.U.A., Theodore Roosevelt, la Conferinţa asupra conservării resurselor naturale, în anul 1908 spunea: „A sosit însă vremea să ne gândim c... vezi detalii

doc

Regenerarea pădurii prin lucrări de reîmpădurire

Tema proiectului Sa se studieze conditiile fizice si fitogeografice din unitatea de productie VI Ibanesti, Ocolul Silvic Dorohoi, Directia Silvica Botosani si sa se elaboreze proiectul de executie al lucrarilor de interventie pe cale artificiala de la instalarea culturilor si pâna la realizarea starii de masiv, din unitatile de cultura forestiera situate în unitatrea de productie analizata. Introducere Padurile de stejar sunt deosebit de importante din punct de vedere economic cât si al protectiei mediului. Având în vedere aceste considerente trebuie sa li se acorde o binemeritata atent... vezi detalii

doc

Prevenirea și Combaterea Bolilor Produse de Ciuperci la Plantele de Cultură

INTRODUCERE Plantele agricole sunt afectate în dezvoltarea lor de la sămânţă până la recoltare, precum şi în perioada de păstrare, de numeroşi factori biotici (microorganisme) şi abiotici, care pot influenţa sănătatea lor luată individual şi a culturii privită din punct de vedere populaţional. Orice tulburare care apare în structura şi funcţiile unui organism, sub influenţa unui agent patogen sau de altă natură, urmată de modificări biochimice, fiziologice, citologice, histologice, anatomice şi morfologice, poartă denumirea de boală. La plantele de cultură, noţiunea de boală are un sens p... vezi detalii

doc

Aspecte de mediu la o instalație de producere a biodieselului

Introducere Degradarea continuă a mediului înconjurător precum şi schimbările climatice survenite în ultimele decenii au conştientizat omenirea asupra faptului că reducerea poluării mediului trebuie să fie o prioritate mondială. România este parte la Convenţia- Cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, ratificată prin Legea nr. 24/1994 şi la Protocolul de la Kyoto la această Convenţie, protocol ratificat prin Legea nr. 3/2001. Obiectivele cunoscute în domeniu arată clar tendinţa de înlocuire în timp a combustibililor clasici cu alţii noi. Astfel, Directiva EC/2003/30 a Consil... vezi detalii

doc, ppt

Studiul Privind Impactul Asupra Mediului a unei Amenajări Hidrotehnice

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE 1.1 Circuitul apei în natură Circuitul apei în natură a fost descoperit, sau măcar intuit, foarte devreme în istoria omenirii. Chiar Biblia face referire de mai multe ori la acest circuit, în special în legătură cu potopul. Următorul citat este tradus din textul sanscrit al cărţii indiene Manusmrti, carte cu o origine de cel puţin 2500-3000 de ani: “Apa se ridică la cer sub formă de vapori; din cer coboară sub formă de ploaie, din ploaie se nasc plantele, şi din plante, animalele” (Manusmriti - Cartea III, sloka 76). Circuitul apei în natură (denumit uneori şi cic... vezi detalii

doc

Aspecte privind poluarea apei de fântână cu nitrați și nitriți din localitățile rurale situate în Județul Botoșani, 2007-2011

INTRODUCERE În condiţiile în care calitatea apelor constituie o problemă prioritară pe plan mondial, iar singura sursă de ape nepoluate o reprezintă rezervorul de ape subterane, menţinerea acestei rezerve reprezintă o condiţie vitală pentru omenire. Apele subterane sunt o sursă importantă, deoarece spre deosebire de apele de suprafaţă, ele sunt de regulă mai puţin sau deloc poluate şi pot fi potabilizate cu măsuri minimale, uneori doar cu dezinfecţie sau chiar fără prelucrare. Volumul de apă conţinut într-o anumită formaţiune geologică depinde de procentul de spaţii libere într-un anumit... vezi detalii

doc

Modalități de Optimizare a Educației Ecologice Formale în Învățământul Preuniversitar

Introducere Dezechilibrul ecologic existent la scară globală generalizează îngrijorarea omenirii şi motivează creşterea cererii de educaţie ecologică. Sănătatea planetei depinde de atitudinea fiecărui cetăţean faţă de ecosistemul cu care interacţionează. De aceea, educaţia ecologică trebuie să devină o preocupare coerentă şi permanentă a tuturor cadrelor didactice. Un obiectiv extrem de important pentru viitorul omenirii este acela de a asigura îmbunătăţirea constantă a calităţii vieţii pentru această generaţie şi pentru cele viitoare, în aşa fel încât să fie respectată moştenirea noastră... vezi detalii

Hopa sus!