Lucrări de licență și disertație pentru domeniul Economie

doc

Analiza gradului de satisfacție a consumatorilor turistici în Orașul Botoșani - studiu de caz Hotel Maria

INTRODUCERE Activitatea turistică se înscrie printre fenomenele ce s-au impus în mod deosebit pe plan mondial, dezvoltarea sa spectaculoasă constituind una dintre trăsăturile caracteristice ale secolului nostru şi în special a celei de a doua jumătăţi a acestuia, când se poate vorbi cu adevărat de o “explozie turistică”. Ca mijloc de utilizare în mod plăcut şi în condiţii de confort a timpului liber, turismul a devenit în zilele noastre o activitate social-culturală şi economică de mare importanţă. Sarcina de a oferi informaţiile necesare pentru coordonarea eforturilor întreprinderilor sp... vezi detalii

doc

Obiceiurile alimentare și influența lor asupra producției alimentare și agricole. studiu de caz Slow Food România

Introducere Lucrarea aleasă prezintă probleme ale obiceiurilor alimentare şi influența acestora asupra producțiilor agricole cât şi producțiilor alimentare, subiect destul de vast, complex şi contradictoriu cu rol definitoriu în evoluţia societăţii, şi soluții în rezolvarea acesteia. Am ales ca temă acest subiect în urma unei prezentări a unor studenți, colegi de-ai noştrii din cadrul Universității ‘’Dunărea De Jos’’, membrii ai unei organizații Slow Food din Brusturoasa Palanca. Am fost acaparată de ideea întoarcerii la tradițional, renunțarea la vechile obiceiuri sau actualele, de a co... vezi detalii

doc

Analiza Rezultatelor care Exprimă Volumul de Activitate al Firmei

ANALIZA REZULTATELOR CARE EXPRIMĂ VOLUMUL DE ACTIVITATE AL FIRMEI Orice întreprindere, indiferent de profil, dimensiune şi de spaţiul socio-economic în care activează, trebuie să-şi probeze permanent viabilitatea, capacitatea de concurenţă şi adaptare, performanţa economico-financiară, aceasta cu atât mai mult cu cât mecanismele clasice ale economiei de piaţă se formează şi urmează să funcţioneze cu toate rigorile ce le presupun. Sintetic, astfel de probleme îşi găsesc reflectarea în eficienţa activităţilor care au la bază anumite determinări cantitativ-calitative ale factorilor de produc... vezi detalii

doc

Fondul social european și sprijinirea eficienței administrației publice

1.1 Prezentarea surselor de finanţare ale fondurilor structurale Fondurile Structurale sunt instrumente financiare prin care Uniunea Europeană acţionează pentru eliminarea disparităţilor economice şi sociale intre regiuni, în scopul realizării coeziunii economice şi sociale. Pentru programarea 2007-2013 exista trei instrumente financiare cunoscute ca Fonduri structurale respectiv: a) Fondul European de Dezvoltare Regional (FEDR); b) Fondul Social European(FSE); c) Fondul de Coeziune (FC); şi două Acţiuni Complementare, respectiv: 1. Fondul European pentru Agricultură şi Dezvolare Rura... vezi detalii

doc

Analiza Activității economico-financiare a Întreprinderii și Rolul Ei în Dezvoltarea Economiei Naționale

Introducere În perioada pe care o parcurgem – de trecere de la o economie supercentralizată la economia de piaţă – sunt necesare eforturi deosebite pentru a însănătoşi economia ţării, de a realiza reconstrucţia şi restructurarea acesteia. O data cu apariţia treptată a instituţiilor de drept, finanţele ţării se integrează hotărîtor în susţinerea programelor economice curente şi de perspectivă pentru a aşeza economia pe baze noi, sănătoase, în măsură să creeze condiţiile intrării ţării noastre în rîndul ţărilor cu economia de piată. În acest context se impune adoptarea unor măsuri radicale... vezi detalii

doc

TVA

INTRODUCERE Trecerea României la economia de piaţă a impus perfecţionarea activităţii şi-n domeniul financiar contabil, mărind importanţa contabilităţii în cadrul sistemului informaţional economic. Specifică contabilităţii contemporane este tendinţa tot mai pregnantă de orientare spre o normalizare accentuată. Acest proces generează în principal opoziţia dintre puterea publică exercitată prin intermediul fiscalităţii şi profesia contabilă. Statul reprezintă interesele generale ale societăţii, în timp ce contabilitatea apără aspiraţiile lumii afacerilor. Cu toate acestea, nu se poate perce... vezi detalii

doc

Metode și Tehnici de Evaluare

INTRODUCERE Lucrarea de faţă, intitulată „Metode şi tehnici de evaluare” caută să-l facă pe cititor să înţeleagă problematica evaluării de întreprindere recurgând la raţionament profesional, economic şi favorizează înţelegerea necesităţii şi mecanismul metodologic de abordare al evaluării la nivelul firmei. Evaluarea constituie un instrument de gestiune pentru orice conducător de întreprindere, deoarece acesta trebuie să descopere în întreprindere surse potenţiale de valoare şi să le exploateze în scopul creşterii valorii întreprinderii. Evaluarea prezintă un mare interes pentru activita... vezi detalii

docx

Evaluarea Sistemului de Management

EVALUAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT CAPITOLUL I Rolul și importanța managementului în societatea modernă Managementul, ca știință, s-a definit relativ recent (primele lucrări de specialitate au apărut la începutul secolului XX), ca răspuns la necesitățile practicii sociale. Managementul întreprinderii, datorită numărului mare de specialiști implicați, este abordat din multiple puncte de vedere, care cel mai adesea se deosebesc substanțial între ele. Privit prin prisma evoluției sale în timp, managementul a început ca o artă, iar pe măsura acumulării experienței, a formulării unor princip... vezi detalii

doc

Competitivitatea Întreprinderilor Mici și Mijlocii ale Republicii Moldova pe Piețele Externe

Introducere Actualitatea temei. Intensificarea activităţii ţărilor în curs de dezvoltare pe pieţele internaţionale şi confruntarea cu concurenţii străini, pune în faţa întreprinderilor o serie de provocări. Astfel, pentru aceste ţări, la această etapă este foarte importantă consolidarea eforturilor sectorului public şi al celui privat în vederea sporirii competitivităţii externe. O primă sarcină ţine de valorificarea potenţialului de export prin: îmbunătăţirea esenţială a calităţii acesteia şi diversificării gamei de produse oferite şi eficientizarea costurilor, pentru a putea asigura prod... vezi detalii

doc

Etalonul monetar - tipuri de sisteme monetare

CAPITOLUL I MONEDA ŞI EVOLUŢIA SA. SCURT ISTORIC. Secţiunea 1. Moneda şi funcţiile ei 1.1.Noţiune Moneda a contribuit substanţial la patrimoniul de valori al omenirii în cursul mileniilor. Fiind în primul rând un instrument social-economic, indispensabil oricărei economii, ea a reprezentat “o instituţie istorică, a urmat şi urmează evoluţia societăţii umane” . Ascensiunea sau declinul naţiunilor a fost adesea marcat profund de modurile de administrare a monedei, care s-a manifestat – după caz – ca factor propulsor al dezvoltării ori ca obstacol în calea evoluţiei, avantajând ori împied... vezi detalii

doc

Analiza statistică dintre ofertă și cererea turistică din Delta Dunării în perioada 2000-2007

INTRODUCERE Această lucrare îşi propune să analizeze activitatea turistică, ca parte integrantă a sistemului economico-social naţional, care poate fi cuantificată şi analizată folosind întreaga metodologie statistică, dar particularizată în funcţie de condiţiile şi trăsăturile specifice sectorului turistic. Proiectul de faţă reprezintă o încercare de a surprinde cât mai pe larg activitatea turistică din Delta Dunării. Probabil va întrebaţi de ce am ales pentru realizarea acestui proiect această regiune, şi nu altă destinaţie mai cunoscută sau mai exotică. Am ales Delta Dunării deoarece ... vezi detalii

doc

Riscul de țară, între liberalizarea și globalizarea piețelor

PARTEA I. STADIUL CUNOAŞTERII LA NIVEL INTERNAŢIONAL Capitolul 1. Conceptul de risc în economie 1.1. Noţiunea de risc economic şi evoluţia acesteia Oricărei activităţi umane îi poate fi asociată o anumită doză de risc. Activităţile economice, categorie de primă importanţă a activităţilor umane, sunt la rândul lor caracterizate prin riscuri; viitorul fiind incert, orice decizie, orice acţiune cu caracter economic are consecinţe cu atât mai greu de evaluat cu cât realizarea acţiunii respective este mai îndepărtată. Riscul economic a fost descris ori luat în calcul de-a lungul timpului de ... vezi detalii

doc

Rolul și funcțiile lichidității bancare

Introducere Actualitatea temei de cercetare este abordată pentru a prezenta o analiză cît mai detaliată a gestionării lichidităţii de către băncile comerciale Instituţiile bacare, deţin un rol important în cadrul sectorului financiar, în bună funcţionare a unităţilor economice şi a economiei în ansamblu, astfel că de-a lungul timpului a constituit o preocupare permanentă crearea unui sistem bancar funcţional, capabil să ofere o gamă largă de produse şi servicii, care să satisfacă exigenţele tuturor potenţialilor clienţi, de la apariţia primelor manifestări bancare pînă în prezent Această... vezi detalii

doc

Bunurile Comune ale Soților

INTRODUCERE Casatoria este o institutie schimbatoare, ce a cunoscut numeroase fluctuatii de-a lungul istoriei pornind de la comunismul sexual, casatoria in grup, poligamie pana la casatoria individuala. Dupa unele opinii, privita ca o uniune a indivizilor intr-un cuplu in interesul procrearii, casatoria a fost “inventata” de stramosii nostri din regnul animal, la unele pasari cum ar fi corbi, la gorile si la urangutani asocierea parintilor durand pana la incheierea educatiei puilor sau pana la moartea unuia dintre parteneri . Privind zorii civilizatiei umane, dupa o perioada a comunismul... vezi detalii

doc

Combaterea sărăciei în Republica Moldova

Odată cu trecerea la economie de piaţă , societatea s-a ciocnit cu o mulţime de probleme social-economice: dezechilibrul dintre cererea şi oferta forţei de muncă; micşorarea numărului de salariaţi; creşterea şomajului; intensificarea migraţiei forţei de muncă; decalajul dintre coşul minim de consum şi salariul primit de un lucrător. Toate aceste probleme au un caracter actual ceea ce a condus la alegerea temei date, adică „Remunerarea muncii şi decontarea cu personalul”. Scopul tezei de licenţă constă în urmărirea şi prezentarea evidenţei remunerării muncii şi decontării cu personalul la o ... vezi detalii

Hopa sus!