Lucrări de licență și disertație pentru domeniul Electronică

doc

Sisteme Noi de Stocare a Energiei Electrice

Introducere Necesitatea stocării energiei electrice Stocarea eficientă a energiei devine unul dintre cele mai spectaculoase şi sensibile domenii de activitate şi iniţiativă, dezvoltarea procedeelor, echipamentelor şi tehnologiilor de conversie şi stocare fiind o condiţie exclusivă pentru utilizarea competitivă a tuturor surselor reînnoibile de energie (solară, eoliană, maree etc.). Necesitatea conceperii şi realizării unor noi sisteme performante pentru „stocarea energiei” este impusă de discrepanţa evidentă dintre momentul şi locul producerii energiei şi momentul şi locul consumării ace... vezi detalii

doc, bmp

Elaborarea Sistemului de Control a Parametrilor Solului și Gestionarea Irigării prin Picurare în Sere

ÎNTRODUCERE Orice gospodărie agricolă care se ocupă cu creşterea legumelor anul împrejur posedă complexe de sere în care şi se creşte producţia necesară. Creşterea legumelor pe cale industrială cere tehnologii şi echipamente corespunzătoare, care trebuie să asigure condiţiile şi cerinţele prescrise de standarde. Altă latură este obţinerea producţiei ecologic curate cu cheltuieli mai reduse faţă de tehnologiile tradiţionale şi contemporane. Tot aici este necesar de redus puterea consumatorilor din sere şi apare necesitatea de a organiza comandarea lor cu scopul de a reduce puterea totală co... vezi detalii

doc, docx

Strategii de comandă folosite în optimizarea convertoarelor DC - AC

Folosirea unor dispozitive semiconductoare de putere din ce în ce mai performante (tranzistoare bipolare de putere, IGBT-uri, tranzistoare MOSFET de putere, etc.) în construcţia invertoarelor, a implicat în ultimii ani scăderea complexităţii schemelor de comandă. Termenul de comandă folosit în cazul acestor elemente implică pe lângă stabilirea momentelor de comutaţie între stările de conducţie / blocare şi logici de protecţie a dispozitivelor cu rol de comutator. Ca urmare a modului discret de funcţionare a elementelor comandate din componenţa invertoarelor, formele de undă ale tensiunii ş... vezi detalii

doc

Studiul și Proiectarea Redresoarelor prin Simularea și Proiectarea Asistată

Cap.1. Notiuni Generale 1.1.Schema bloc a unui redresor Pentru alimentarea aparaturii electronice sunt necesare surse de energie de curent continuu. Aceste surse pot fi chimice (baterii galvanice, acumulatoare) sau redresoare. Prin redresor se înţelege un circuit electronic capabil să transforme energie electrică de curent alternativ în energie de curent continuu. Alimentarea redresoarelor se face de obicei de la reţeaua de energie electrică. Redresoarele de puteri mici (până la 1 kw) se alimentează în curent alternativ monofazat, iar cele de puteri mari se alimentează în curent alterna... vezi detalii

doc

Utilizarea instrumentației virtuale în măsurarea parametrilor bobinelor, condensatoarelor și rezistențelor

Introducere În ultimul timp instrumentele virtuale sunt folosite din ce în ce mai des în locul celor reale, deoarece sunt flexibile, versatile, precise şi pot fi uşor modificate prin programe. Lucrarea de faţă, intitulată „Utilizarea instrumentaţiei virtuale în măsurarea parametrilor bobinelor, condensatoarelor şi rezistenţelor“ este structurată pe patru capitole şi bibliografie. În primul capitol intitulat „Măsurarea impedanţelor“ sunt prezentate metode directe și metode indirecte de măsurare a impedanţelor. Cel de-al doilea capitol „Instrumentaţie virtuală“ cuprinde noţiuni fundamental... vezi detalii

doc

Procesarea Semnalelor Vorbirii

Recunoasterea vorbirii si identificarea vocala devin din ce în ce mai mult tehnologii populare în societatea de astazi. Pe lânga faptul ca are un cost ridicat si aduce un venit considerabil în toate cazurile în care este folosit, sistemul de recunoastere a vorbirii se adreseaza unei mari varietati de utilizari si implementari. Aceste implementari se întind de la domeniul securitatii pâna la tendinta sigura de crestere a productivitatii. Prin fixarea atentiei asupra tehnologiei si a companiilor care manevreaza sistemele actuale de recunoastere vocala si de identificare, putem învata din imp... vezi detalii

docx

Sistem de securitate cu barieră optică, pe infraroșu

CAP. 1 GENERALITĂȚI 1.1. Introducere Știința și tehnologia în domeniul infraroșu a fost, de la primele aplicații, dedicată în principal securității și supravegherii, în special în domeniul militar, pe lângă tehnicile specializate în domeniul imagisticilor termice pentru diagnosticarea și construcția clădirilor și, recent, în economiile de energie și contexte aerospațiale. Până în prezent, aplicațiile de securitate s-au bazat în principal pe imagistica termică ca sisteme militare de supraveghere și avertizare. În cele din urmă, apariția surselor de încredere cu laser în infraroșu, care f... vezi detalii

doc

Rețele virtuale private (VPN)

INTRODUCERE Dezvoltarea extraordinară pe care a cunoscut-o industria calculatoarelor a fost însoţită pas cu pas de apariţia şi extinderea reţelelor. În aproximativ 30 de ani realizările sunt uimitoare: calculatoarele au dimensiuni reduse şi performanţe greu de bănuit cu ani în urmă, iar reţelele, după ani de încercări în care s-au elaborat diverse modele, standarde, în care s-au experimentat diverse proiecte care au dispărut sau care s-au unificat se prezintă astăzi într-o formă destul de avansată. Totodată, a crescut numărul aplicaţiilor care necesită o reţea de calculatoare. Proiectul d... vezi detalii

docx

Inpainting - O Nouă Tehnică de Interpolare a Imaginilor

Introducere Procesarea imaginilor este consideratǎ una dintre ariile cu cea mai rapidǎ dezvoltare din tehnologia informaticii în momentul de faţǎ. Importanţa acesteia se reflectǎ în numǎrul mare de domenii de actvitate în care este folositǎ: medicinǎ, aplicaţii industriale, astronomie şi aplicaţii militare. Procesarea digitalǎ a imaginilor, subdomeniu al procesǎrii digitale a semnalelor, oferǎ numeroase avantaje în comparaţie cu prelucrarea analogicǎ: un numǎr mult mai mare de algoritmi ce pot fi aplicaţi datelor de intrare, rezultate mai bune în ceea ce priveşte îndepǎrtarea zgomotului, ... vezi detalii

doc

Platformă experimentală pentru studiul tranzistorului IGBT

I. Introducere Această lucrare de licenţa prezintă ,in detaliu, studiul tranzistorului IRG4BC20UD. Ca obiect principal de cercetare am studiat funcţionarea tranzistorului, comutaţia acestuia pe sarcină inductivă si comanda în grila cu cupaj direct. Am folosit amplificatoare operaţionale si circuite logice CMOS. Pentru că in electronica de putere se lucrează cu tensiuni, frecvenţe si curenti de valoare mare un rol important il au subcircuitele de protecţie. Rolul acestora este de a proteja anumite componente de varfuri de tensiune, frecvenţa ,curenţi, evitandu-se astfel distrugeri ireversib... vezi detalii

doc

Modernizarea procesului tehnologic de întreținere și reparație a bateriilor de acumulatoare

CAPITOLUL 1 Generalităţi privind sectorul de întreţinere tehnică a bateriilor de acumulatoare 1.1 Caracteristica generala a sectorului de întreţinere tehnică şi reparaţie a bateriilor de acumulatoare. Staţia de acumulatoare are rolul de a asigura încărcarea lu¬nară, ciclul control, formarea, repararea şi păstrarea bateriilor de acumulatoare. Dispunerea staţiei de acumulatoare poate fi realizată în dife¬rite moduri, în funcţie de condiţiile concrete existente. La dispu¬nerea staţiei, pornind de la faptul că bateriile de acumulatoare sunt relativ grele, se va urmări ca distanţa de tran... vezi detalii

doc

Principiile de Bază ale IP Telefoniei

1. PRINCIPIILE DE BAZĂ ALE IP TELEFONIEI 1.1. Reţeaua Internet şi protocolul IP Despre tehnologia şi Reţeaua Internet, protocolul IP există numeroase informaţii atât în Internet cît şi în literatura de specialitate. În continuare vor fi studiate doar concepţiile de bază care ne vor permite să înţelegem utilizarea Internetului şi protocolului IP pentru transmisia vocii. Definiţia optimă pentru Internet a fost dată în 1995 de Consiliul Federal al Reţelelor (FNC) în felul următor Internetul este o parte din sistemul informaţional global care: • este legată logic cu sistemul unitar de adres... vezi detalii

doc

Framework Pentru Administrarea Rețelelor de Calculatoare

Rezumat Prin această lucrare ne propunem realizarea unei aplicaţii software care să ajute un utilizator sau administrator de reţea Linux să realizere auditul şi administrarea unei reţele de calculatoare locale, într-un mod cât mai accesibil şi eficient. Aplicaţia are ca principal scop facilitarea utilizării unor acţiuni de bază, cum ar fi scanări de porturi sau de adrese ip, folosind o interfaţa grafică intuitivă, care să îmbine uşurinta în exploatare cu opţiuni avansate de scanare şi a unor acţiuni mai avansate, de captura şi de injecţie a pachetelor manipulate într-o reţea ethernet. În... vezi detalii

pdf

Managementul Surselor în Comutație avănd Convertor Forward cu Tiristor

Cap. 1 - Convertoare pentru surse în comutaţie 4 1.1 Introducere 4 1.2 Convertorul cu acumulare de energie (fly-back) 5 1.3 Convertorul forward 10 Cap. 2 – Stabilizatorul în comutaţie cu conertor forward 13 Cap. 3 – Proiectarea inductanţei de filtrare dintr-un stabilizator în comutaţie folosind convertorul forward 20 Cap. 4 – Stabilizatoare în comutaţie cu convertor forward (cu tansfer direct) 25 Cap. 5 – Stabilizator în comutaţie cu convertor forward cu tiristor 29 Cap. 6 – Tranzistorul unijonţiune (TUJ) 34 6.1 Oscilatoare de relaxare pentru comanda tiristoarelor 35 6.2 Oscilatorul de rela... vezi detalii

docx

Regimul termic al bobinei de excitație a unui contactor de curent cuntinuu

I. INTRODUCERE Studiul solicitărilor termice ale aparatelor electrice se efectuează cu scopul de a determina prin calcul supratemperaturile atinse în diferite părţi ale aparatului, faţă de temperatura mediului ambiant, la un regim dat de funcţionare. Solicitările la care sun supuse aparatele electrice în timpul exploatării sunt: -solicitarea electrică a izolaţiilor, provocată de prezenţa tensiunii pe căile de curent; -solicitarea termică a căilor de curent şi a pieselor învecinate acestora, ca urmare a trecerii curentului electric; -solicitarea mecanică a căilor de curent şi a pieselo... vezi detalii

Hopa sus!