Lucrări de licență și disertație pentru domeniul Energetică

docx

Generalități privind Sistemele de Acționari Electrice

REZUMAT Această lucrare prezintă câteva generalităţi privind sistemele de acţionari electrice, noţiuni legate de utilizarea maşinilor de curent continuu a transportoarelor alimentate de convertoare statice de putere. Primul capitol face referire la generalităţi consideraţii caracteristicii a transportoarelor cu banda şi diferite calcule ale acestora În al doilea capitol este prezentat reglarea automată câteva scheme şi tipuri de reglare şi modificarea vitezei în funcţie de câteva metode. În capitolul trei este prezentată reglarea vitezei în funcţie de materialul transportat şi modificar... vezi detalii

docx

Surse Regenerabile de Energie și Rolul Lor în Complexul Energetic al Republicii Moldova

1.1 Starea sectorului energetic al Republicii Moldova 1.1.1 Consumul de energie si resursele energetice in Republica Moldova Energia este factorul dominant ce determină bunăstarea ţării şi a omului, ce influenţează asupra nivelului de dezvoltare a tuturor segmentelor de activitate ale societăţii. Energia este forţa motrică în avansarea ţării şi a dezvoltării ei economice pe termen lung. În atingerea unei dezvoltări economice continue şi durabile este necesar ca sursele de energie să fie adecvate şi sigure, la preţ rezonabil şi să asigure economiei şi ţării competitivitate. Sectorul energe... vezi detalii

pdf

Conectarea la rețeaua electrică a instalațiilor de generare distribuită pe baza energiei solare

Capitolul 1. INTRODUCERE. ACTUALITATEA TEMEI DE CERCETARE Tendinte generale. În conditiile unei cresteri substantiale a preturilor mondiale la titei si gaze naturale, existentei unor rezerve limitate de hidrocarburi si amenintarilor climatice continuu -promovarea energiilor regenerabile (energia eoliana, energia solara, energia biomasei) si tehnologiilor energetice avansate si curate (cogenerarea, trigenerarea, turbinele pe gaze, microturbinele, celulele cu combustie) a devenit un imperativ al secolului XXI, o prioritate a politicilor energetice la nivel national, european si global... vezi detalii

docx

Analiza statistică a proceselor însoțite de histerezis cu ajutorul modelului Ising - Implementare numerică de înaltă performanță pe procesoare grafice

Introducere Cu mult timp in urma oamenii au utilizat busola in scopuri practice, pentru a se orienta pe oceane si mari, crezind ca acul busolei se directioneaza spre un punct de pe cer, adica spre steaua polara. W. Gilbert a demonstrat ca Pamintul insusi este un magnet permanent si ca acul busolei se orienteaza dea lungul liniilor de cimp magnetic terestru dupa cum putem observa in fig.1.1. El a fost primul care a stabilit definitia de pol magnetic si a descoperit fenomenul de atractie si fenomenul de magnetizare prin inductie. Tot el a hotarit ca virful acului magnetic ce se indreapta spre... vezi detalii

doc

Transformatoarele de Putere

I. INTRODUCERE Întrucât rolul transformatoarelor de putere în sistemul electroenergetic naţional este deosebit de important, considerăm că abordarea prezentei teme este şi va rămâne de actualitate şi pe mai departe. Odată cu implementarea a unor soluţii noi de integrare în sistem a unor surse regenarbile de energie, regimurile specilae de funcţionare a transformatoarelor (tranzitorii, dezechilibrate) trebuie cunoscute cât mai aprofundat, aceste regimuri având influenţă asupra tuturor componentelor sistemului. Transformatoarele de putere pot fi ele însăşi surse de regimuri tranzitorii în ... vezi detalii

doc

Proiectarea Stației Electrice de Alimentare a Consumatorilor ce Intră în Schema de Flux Tehnologic de Răcire cu Hidrogen

CAPITOLUL I DESCRIEREA INSTALATIEI DE RACIRE CU HIDROGEN A GENERATORULUI SINCRON [10,11] Evacuarea căldurii produse în interiorul generatoarelor sincrone de 330 MW ca rezultat al pierderilor, se face utilizând ca mediu de răcire hidrogenul şi apa. Apa este utilizată în circuitul de răcire al statorului generatorului sincron după ce, în prealabil, a suportat anumite tratamente chimice vizând anumiţi parametri standardizaţi. Pentru răcirea rotorului generatorului sincron se utilizează hidrogenul, obţinut în urma unui proces de electroliză, ce are loc într-o staţie de hidrogen, ce se află î... vezi detalii

doc

Baraj Hidrografic

Capitolul I – Descrierea bazinului hidrografic de amplasare a lucrării complexe acumulare Cătămărăşti Zona de amplasament a lucrării se află în partea de N-E a ţării noastre şi anume în podişul Moldovei, subţinutul câmpiei Prutului, districtul Jijiei inferioare. Hidrografic, lucrarea este executată în partea superioară a bazinului râului Sitna apărut în perioada levantinului superior, când se presupune că a fost afluent al Siretului, dar datorită diferenţelor de nivel, urmare a mişcărilor tectonice, a fost captat de râul Prut. Astăzi Sitna este afluent de dreapta al râului Jijia, aflat... vezi detalii

doc

Repartiția tensiunii pe lanțul de izolatoare de tip Capă și LST

CAPITOLUL 1. INTRODUCERE 1.1. Generalităţi Ritmurile înalte de dezvoltare a economiei noastre au determinat şi creşterea producţiei de energie (electrică, termică, hidraulică, chimică). Consumul ridicat de energie, în special de energie electrică, a devenit determinant pentru dezvoltarea societăţii omeneşti contemporane cu numeroasele sale activităţi. Satisfacerea acestei necesităţi a condus la dezvoltarea într-un ritm deosebit a instalaţiilor energetice. Astăzi, practic, nu se poate vorbi de economia unei ţări fără a se ţine seama de modul de alimentare cu energie a consumatorilor, de ... vezi detalii

pdf

Creșterea eficienței funcționarii a sistemelor de alimentare cu energie electrică prin căile de monitorizare a calității energiei electrice

INTRODUCERE Descrierea generală a lucrării Actualitatea lucrării. Fabricația modernă necesită o alimentare cu energie electrică cât mai calitativă. Calitatea energiei electrice (CEE) este una din factorii, care are un impact direct asupra eficienței energetice. Există un număr mare de documente de reglementare,care stabilesc cerințe față de CEE, dar în practică acestea nu funcționează întotdeauna în mod eficient. În același timp, necesitatea menținerii unei calități bune a energiei electrice devine o sarcină tot mai actuală în legătură cu utilizarea echipamentelor electrice moderne și sis... vezi detalii

doc, ppt

Contribuții la îmbunătățirea indicilor de exploatare în secția de alimentare cu energie electrică Cet-Nord, Bălți

INTRODUCERE Exploatarea utilajului electric la CET, în deosebi exploatarea utilajului de putere, are foarte multe tangente cu electrificarea agriculturii. De exemplu transformatoarele, generatoarele, motoarele electrice, separatoarele, etc. la CET suportă o exploatare nu mai puţin dificilă decât în agricultură, ba chiar datorită importanţei strategice – posibil şi mai dificile, de aceea studiul particularităţilor la exploatarea unui aşa fel de utilaj şi îmbunătăţirea indicilor de exploatare este binevenit şi pentru electrificarea agriculturii. Un lucru important în alimentarea cu energi... vezi detalii

docx, pptx, dwg

Tehnologiile integrate de producere a energiei și a biocombustibililor din biomasă

ADNOTARE În prezenta teză de licenţă a fost analizat şi valorificat potenţialulu de biomasă din zona de nord a RM şi utilizat în cadrul unei biorafinării, în cadrul căruia sunt implementate tehnologiile integrate. Bioprodusele obţinute sunt bioetanolul, biodiesel, peletele, brichete şi alte tipuri de bioproduse secundare. Calculele aferente preţurilor de cost, a biooproduselor şi a energiilor sunt în concordanţă cu metodele ce ţin cont de factorul timp. Pe lângă aceasta în lucrare a fost determinată influenţa beneficiului de carbon asupra preţurilor de costului, bioproduselor şi energiilor... vezi detalii

pdf

Analiză asupra funcționării unei microrețele

Introducere Conceptul de "microgrid", in traducere ad literam inseamna microretea electrica. Aceste microretele cu comanda automata exista de mai multe decenii acolo unde conditiile tehnologice si economice ale unei anumite zone nu permit conectarea consumatorilor la reteaua principala de electricitate a comunitatii. Datorita flexibilitatii si a costurilor competitive, principala resursa energetica pentru aceste microretele este reprezentata de combustibilii fosili, dar in acelasi timp noile tehnologii din domeniul energiilor regenerabile si politicile dure de promovare a acestui domeniu au... vezi detalii

doc

Surse Regenerabile de Energie

GENERALITĂŢI În sectorul energetic din majoritatea statelor europene s-au produs transformări majore determinate de necesitatea creşterii siguranţei în alimentarea cu energie a consumatorilor, iar în cadrul acestei cerinţe sursele regenerabile de energie oferă o soluţie viabilă, inclusiv aceea de protecţie a mediului înconjurător. Siguranţa alimentarii cu energie a consumatorilor din statele membre ale Uniunii Europene este asigurată în mod obligatoriu prin luarea în considerare a importurilor, în condiţiile liberalizării pieţei de energie şi în conformitate cu nevoia stringentă de atenu... vezi detalii

doc

Studiu Fezabilitate Panouri PV

CAPITOLUL I INTRODUCERE 1.1. Oportunitatea lucrării de disertaţie În prezent omenirea se confruntă cu o criză energetică datorată epuizăriii in viitorul apropiat a resurselor de combustibili fosili care stau la baza generării a circa 70% din energia electrică produsă in lume. Singura optiune viabilă pentru depăşirea acestei crize energetice este utilizarea surselor regenerabile de energie: energia hidraulică a cursilor de apă, energia eoliană şi energia solară. Energia solară are unele avantaje în raport cu energia eoliană şi energia hidraulică, fiind mult mai uniform distribuită. Astf... vezi detalii

docx

Acționarea și automatizarea liniei de producere a cheramzitului

REZUMAT Lucrarea este dedicată studiului acționarii și automatizării liniei de producere a cheramzitului. Lucrarea conține 63 pagini, 33 figuri, 10 tabele, anexe și surse bibliografice. Obiectul de studiu: Sistemul de reglare automată a cuptorului rotitor Scopul lucrării: automatizarea și modernizarea a sistemului de control a proceselor ce decurg la fabricarea argilei expandate. Obiective generale: • Analiza și calculul acționărilor electrice reglabile principale ale liniei de cheramzit • Alegerea și descrierea traductoarelor sistemului de automatizare a liniei • Algoritmul de luc... vezi detalii

Hopa sus!