Lucrări de licență și disertație pentru domeniul Filologie

doc

Identitatea unei Biblioteci pentru Copii

Introducere Punctul de pornire a acestei lucrării a fost un proiect realizat pentru colocviul „Biblioteci pentru copii”. Acest proiect va fi anexat la lucrarea de diplomă pentru a sublinia ideea de continuitate şi de dezvoltare. Această bibliotecă s-a născut şi am considerat-o ca pe un copil care, la un moment dat, trebuia să îşi evidenţieze calităţile. De aceea momentul examenului de absolvire a reprezentat un prilej pentru a concretiza acest proiect. Motivele pentru care am realizat această lucrare sunt: - am considerat că elaborarea imaginii unei biblioteci pentru copii este un subie... vezi detalii

doc

Romanul de Analiză Psihologică în Perioada Interbelică

CAPITOLUL I ROMANUL ROMÂNESC INTERBELIC Primele romane româneşti au apărut la jumătatea secolului al XIX-lea, în focul luptelor pentru o societate modernă, apropiată marilor cuceriri ale civilizaţiei europene. Biografia romanului românesc a rămas mai mult de un secol ascunsă în paginile unor reviste, unii autori preferând anonimatul în conformitate cu obiceiul romantic al timpului. Primele romane româneşti pot fi clasificate în social-politice, sentimentale şi de moravuri, iar ca structură artistică sunt clasice, de mistere, cu puternice influenţe romantice. O analiză atentă a acestora v... vezi detalii

doc

Căi de păstrare a românismului în RSSM

Introducere Suntem români şi punctum! (Mihai Eminescu) Moldovenii, având conştiinţa de sine a romanităţii şi a românismului, au contribuit activ la constituirea naţiunii române şi la făurirea statului român modern. Ei au înaintat din rândurile lor numeroase personalităţi politice marcante, adevăraţi patrioţi şi luptători destoinici pentru cauza naţională. Cultura şi spiritualitatea românească are printre pilonii săi de bază numeroase personalităţi ilustre descendente din rândurile românilor moldoveni, care au trudit activ la făurirea şi perpetuarea cunoştinţei naţionale româneşti în tot ... vezi detalii

docx

Stylistic Analysis of Epithets and its Function în The Picture of Dorian Gray by Oscar Wilde

INTRODUCTION The proposed work is an analytical research in stylistic field. It is called ''The Function of the Epithet in the novel “The Picture of Dorian Gray” by ''Oscar Wilde'' The topicality of chosen by us theme lies in the fact that a human being perceives the reality by means of various images. These images exist everywhere: in art, in nature, in thoughts, and in speech in particular. It is a novel about a young man who is in love with his own portrait. The young handsome man admiring the image, cannot get rid of the idea, that the portrait will always possess what he will inevita... vezi detalii

doc

Comunicarea Documentelor

ARGUMENT Ţinând cont de faptul că, utilizarea calculatorului a câştigat în timp, teren în faţa cărţii, am ales această lucrare, pentru a veni în întâmpinarea redeschiderii interesului de a citi. În concepţia copiilor cartea este înlocuită de calculator şi implicit de Internet care nu totdeauna aduce informaţii utile vârstei şcolare. Nu am uitat niciodată că elementul esenţial al formării omului este cartea şi implicit biblioteca, pentru că ea este un izvor de cultură şi civilizaţie pentru omenire, dar şi o instituţie de cultură complexă. Trebuie să nu uităm că şcoala este locul unde copi... vezi detalii

docx

Argoul printre tineri

Introducere Se știe că limba constituie cea mai desăvȃrșită creație a geniului uman. Cu ajutorul acesteia, fiecare individ a reușit să domine întregul regn, să se organizeze mai ușor în grupuri și să întemeieze societatea umană. Limbajul omenesc nu reprezintă altceva decȃt un ansamblu de semne prin intermediul căruia omul își exprimă propriile gȃnduri și emoții (vezi Baciu Got 2006: 10). În felul acesta, prin intermediul limbii, oamenii au reușit să împărtășească experiențe, să conserve și să transmită cunoștințele acumulate de generații de-a lungul anilor. Astfel ,,participȃnd la mutațiil... vezi detalii

doc

Etimologia numelor în perioada interbelică

Introducere Obiectul cercetat. Ne-am propus în următoarele pagini să cercetăm subiectul Etimologia numelor în romanele interbelice. Justificarea alegerii subiectului. Am ales acest subiect, deoarece interesul derivă faţă de importanţa numelor în romanele interbelice ca fundament al prozei româneşti, alături de necesitatea cunoaşterii limbajului literar artistic. Fiindcă considerăm că proza continuă să fie cale de acces spre limbajul literar artistic. De aceea în sfera complexă a limbajului literar se impune mereu o lectură de actualizare a noi şi ineditelor niveluri de receptare, întrucît... vezi detalii

doc

Universul pastelurilor în creația lui Vasile Alecsandri

Introducere Caracteristica generală a lucrării Pastelul este o creaţie lirică descriptivă în versuri în care se înfaţişează un tablou din natură (un peisaj, momente ale zilei, imaginea unor anotimpuri, aspecte din viaţa plantelor sau animalelor) faţă de care autorul îşi exprimă în mod direct şi discret impresiile şi sentimentele. Creatorul pastelului în literatura româna este Vasile Alecsandri, cel care a publicat în revista „Convorbiri Literare” de la Iaşi numeroase poezii inspirate de frumuseţile naturii din zona Mirceştiului. Critica literară apreciază că pastelul reprezintă cea mai iz... vezi detalii

docx

Categoria Comparației în Demersul Didactic Școlar

Comparația este sfîrșitul fericirii și începutul nemulțumirii. (Soren Kierkegaard) Argument Studiul ,,Categoria gramaticală în demersul didactic școlar” este actuală, deoarece e parte integrantă a curricumului școlar disciplinar la Limba și literatura română. Această temă este importantă și necesită o documentare profundă, mai cu seamă în demersul didactic școlar, când elevii fac cunoștință cu noțiunea gramaticală de comparație, prin intermediul profesorului, care aduce în fața elevilor un conținut accesibil pentru asimilare. Este important ca elevii să însușească această noțiune și să o... vezi detalii

doc

La Questione della Lingua dal Duecento al Cinquecento

PREAMBULO Questa tesi si propone d’esaminare uno dei più eloquenti aspetti dell’italiano letterario usato nei primi secoli di cultura dopo il medio evo: la storia della lingua delle opere letterarie, ossia “la questione della lingua”. Senza poter analizzare il lungo percorso di questa storia, definita nei dizionari e nelle enciclopedie come “dibattito incentrato sulla questione quale lingua usare nelle opere scritte – se il latino (classico o medioevale), se l’italiano (il volgare della Toscana, o di un’altra provincia della penisola), con argomenti presi dalle stesse opere dei più gran l... vezi detalii

doc

Ortografia

Cap. I GRAMATICA LIMBII ROMÂNE – CONŢINUTURI ALE ÎNVĂŢĂRII LEXICOLOGIA Lexicologia este disciplina lingvistică care se ocupă cu studiul vocabularului, sub diferite aspecte: organizare, schimbare, îmbogăţire. Vocabularul sau lexicul unei limbi este totalitatea unităţilor lexicale(cuvintelor). Unitatea lexicală este un cuvânt simplu (om, casă, cer, harnic), un cuvânt compus(untdelemn, câine-lup), o locuţiune(de treabă, a băga de seamă). Tot unităţi lexicale, de un tip special, trebuie considerate şi construcţiile mai complexe care funcţionează ca entităţi distincte în vorbire şi a căror s... vezi detalii

docx

Aspectele Stilistice ale Faptelor de Limbă la Nivel Lexical

INTRODUCERE Motto: „Stilul nu este ingredientul târziu al idei, ci fratele ei geamăn”. Actualitatea temei. În realizarea acestei teze ne vom opri la studiul limbii în cunoașterea structurii normelor limbii, a însușirii unei atitudini conștiente față de valorile și expresivitatea ei. Ne vom axa asupra analizei morfologice, sintactice și, mai cu seamă, cea stilistică ce se sprijină pe context, adică pe ansamblul de construcții verbale, care pun în lumină sensul cuvintelor, al îmbinării lor în propoziții și fraze. Particularitățile de structură ale limbii române apar în toate sectoarele... vezi detalii

doc

Mihai Eminescu

Introducere Opera eminesciană, cu strălucirea ei hipnotică de frumuseţi întunecate şi tainice, este un mod de a exista, cel mai autentic şi mai dramatic mod al poetului român din toate timpurile de a-şi trăi viaţa în mod absolut, de a se implica definitiv în istoria reală şi mitică, în spiritualitatea poporului său, pentru a cărui identitate, în plan universal, prin cultură şi spirit, creatorul a trudit şi s-a consumat până la ardere totală pentru ceea ce a numit el însuşi “ideea românească”. El a creat, la noi, mitul inconfundabil al poetului romantic naţional, a cărui genialitate creato... vezi detalii

docx

Valoarea istorico-literară a umaniștilor români

Introducere Obiectul cercetat. Ne-am propus în următoarele pagini să cercetăm subiectul Valoarea istorico-literară a umaniştilor Grigore Ureche, Miron Costin şi Ion Neculce. Justificarea alegerii subiectului. Am ales acest subiect, deoarece am interes faţă de particularităţile umanismului românesc şi reprezentanţii lui, fiindcă trăsătura fundamentală a umanismului românesc constă în redescoperirea rădăcinilor noastre istorice şi în afirmarea originii latine a limbii şi a poporului român, iar umaniştii au fost acei, care au deschis noi orizonturi culturale, s-au opus autorităţii absolute a ... vezi detalii

doc

Strategii Discursive în Comediile Domnului Ion Luca Caragiale

MOTTO: „Şi câte adevăruri ar trebui spuse la noi! Şi câte păreri adevărate stau închise de frică în atâtea oale de os! Şi, ce e mai trist, nu ne bântuie numai frica de a ne spune părerea, ci şi frica de a asculta, exprimată cu îndrăzneală de către altcineva, părerea noastră proprie... Tremurăm ca nu cumva glasul acelui altcineva să pară a fi al nostru; ne îngrozim să nu trădăm cumva, printr-o clipire de ochi fără voie, prin cea mai neînsemnată mişcare reflexă, prin chiar mutismul nostru, că ceea ce se aude un moment aşa de rar este gândirea noastră de toate zilele, adânca noastră convinge... vezi detalii

Hopa sus!