Lucrări de licență și disertație pentru domeniul Geografie

docx

Potențialul Turistic al Reliefului și Climei în Podișul Central Moldovenesc

CAPITOLUL I: INTRODUCERE 1.1. ARGUMENT Tema " Potenţialul turistic al reliefului şi climei în Podişul Central Moldovenesc" reprezintă un studiu asupra aspectelor legate de relieful şi clima arealului situat în extremitatea estică a lanţului carpatic şi de asemenea a subcarpaţilor. Cu toate că potenţialul turistic al unui areal cuprinde toate elementele ce îl caracterizează, începând de la poziţie geografică, geologie, relief, climă, hidrografie, floră, faună, soluri, rezervaţii naturale, am hotărât realizarea unei analize axată doar asupra aspectelor legate de relief şi climă. Motivul a... vezi detalii

doc, ppt

Monografia geografică a comunei Berceni din județul Prahova

INTRODUCERE Studiul de monografie geografică a comunei Berceni din judeţul Prahova reprezintă o lucrare realizată in scopul susţinerii examenului de licenţă al Facultăţii de Ştiinţe ale Naturii şi Ştiinţe Agricole, specializarea Geografie, din cadrul Universităţii Ovidius Constanţa. Acest studiu este prima lucrare de monografie geografică ce se referă exclusiv la teritoriul acestei comune. De asemena s-a realizat un studiu ce vrea să aducă contribuţii la monografia comunei Berceni, studiu centralizat pe istoricul comunei („Contribuţii la monografia comunei Berceni”, Dorin Stănescu, Editur... vezi detalii

doc

Riscuri naturale și antropice în Orașul Negrești

Cap I. Introducere 1.1 Obiectivele lucrării Unul dintre principalele motive pentru care am ales ca zonă de studiu acest oraş îl constituie faptul că prezintă un potenţial apreciabil în ceea ce priveste planurile de dezvoltare pentru acestă localitae. Bineînţeles că acest oraş este unul de talie mică, dar compensează prin faptul că are o importanţă ridicată pentru judeţul Vaslui. În Regiunea de Nord-Est, oraşele exercită o influenţă puternică asupra zonelor rurale adiacente şi funcţionează ca puncte de cristalizare a stabilizării şi dezvoltării acestora. Funcţiile oraşelor câştigă astfel î... vezi detalii

docx

Dezvoltarea turismului în România prin intermediul festivalurilor de cultură și tradiție

CUVANT INAINTE In demersul oricarei analize, se urmareste studiul sistematic al fiecarui element in parte, ce presupune o examinare in detaliu a unei probleme, iar ultima analiza fiind esentialul care reprezinta defapt concluziile cu referire la ce s-a cercetat. Astfel in studiul de fata se urmareste o analiza a dezvoltarii turismului din Romania cu ajutorul festivalurilor de cultura si traditie. Tema de fata are ca fundament cercetarea festivalurilor (unde acestea pot sa fie clasificate pe diverse categorii: festivaluri de muzica, festivaluri de teatru, festivaluri de dans, festivaluri de ... vezi detalii

doc

Probleme Fundamentale ale Ocrotirii Mediului în Epoca Contemporană

Introducere Noţiunea de mediu înconjurător este una dintre noţiunile fundamentale care stau la baza ecologiei (din grecescul aeikos=loc de trai, adăpost şi logos= ştiinţă) ca ştiinţă, ea poate suferi modificări în raport cu necesitatea punerii în valoare sau ocrotirii elementelor sale componente, de reglementare juridică. Mediul reprezintă totalitatea condiţiilor energetice, fizice, chimice şi biologice care înconjoară o fiinţă sau grupurile de fiinţe şi cu care acestea se gasesc în relaţii permanente de schimb. Directiva Consiliului Comunităţii Europene din 27 iunie 1967 defineşte mediul ... vezi detalii

doc

Elemente cantitative și calitative în dinamica bazinului Valea Morarului

Introducere Teritoriul care constituie obiectul de studiu al acestei lucrari face parte dintr-un areal complex al ceretarilor de natura geografica, mai ales al caracteristicilor si raporturilor elementelor naturale, alaturi de cele antropice care prezinta dimensiuni aparte in aceasta unitate montana. Studiul Masivului Bucegi si a zonei inconjuratoare a reprezentat subiectul mai multor articole, a numeroase studii de sinteza sau a unor lucrari de interes turistic, insa bazinul morfohidrografic al Vaii Morarului a fost tratat destul de succint. Subiectele abordate in cadrul lucrarii de fata... vezi detalii

doc

Regimul juridic al fluviilor internaționale particularizare privind Dunărea

CONSIDERAŢII GENERALE Istoria poporului român este legată indisolubil de aşezarea lui aici, la întretăierea marilor drumuri ale Europei. Produs al sintezei civilizaţiei romane grefată de tulpina dacică, poporul român şi-a dezvoltat în decursul timpurilor perimetrul ce cuprinde Carpaţii, Dunărea şi Marea Neagră. În prezent, asistăm la un proces de cristalizare a unui drept internaţional fluvial, ca parte integrantă a dreptului internaţional public. După cum îl defineşte Edwin Glase, el este „ansamblul normelor şi instituţiilor de drept internaţional care reglementează relaţiile dintre st... vezi detalii

pdf

Studiul geografic complex al insulei Taiwan

In lucrarea ,,Studiul geografic complex al insulei Taiwan" este prezentata asezarea fizico-georafica cu toate componentele si aspectele ei legate de conditiile naturale: tectonica, geologie, relief, clima, retea hidrografica, soluri, flora si fauna, dar si de populatie si economie, prezentind evolutia acestora in strinsa interdependenta cu factorii naturali, pozitia geografica, factorii social-economici si istorici. Alegerea acestei teme ca subiect pentru lucrarea de licenta nu a fost aleatorie, ci s-a facut din dorinta de-a cunoaste mai bine si de-a exploara o insulastat, cu o structura te... vezi detalii

doc

Bazinul hidrografic al Cricovului Dulce - studiu fizico-geografic cu privire specială asupra hidrografiei

INTRODUCERE Tema acestui studiu geografic asupra bazinului Cricovului Dulce a fost aleasă deoarece locuiesc in oraşul Moreni , cea mai importanta localitate de pe cursul acestui râu. Este analizat spaţiul subcarpatic dintre Damboviţa şi Prahova, in special Subcarpatii Ialomitei , sub aspect fizico – geografic si al resurselor de apa. Spatiul geografic analizat prezinta o mare complexitate , in special a gradului de implicare direct si indirect a omului prin activitatile sale , care a avut ca rezultat consecinte pozitive , dar mai mult negative. Primele doua capitole ale lucrarii : ,,Poz... vezi detalii

doc

Individualitatea Geografică a Zonei Ghimbav

Meteorologia, datorita puternicului ei caracter practico-aplicativ, nu numai ca este nelipsita din domeniul aeronauticii, dar îsi aduce un aport deosebit în protectia navigatiei aeriene. Îmbunatatirea securitatii zborurilor si eficientizarea planificarii ac-tivitatii pe aerodromuri implica, pe lânga cunoasterea situatiei meteo la un moment dat, si o cunoastere a conditiilor climatice ale raioanelor si traiectelor de zbor, a posi-bilitatilor de aparitie a unor procese si fenomene atmosferice ce pot stânjeni activita-tea în acest domeniu. Mai mult, înca de la începuturile aviatiei, interpreta... vezi detalii

doc

Prezentarea Județului Vâlcea

S Situaţie privind forţa de muncă în judeţul Vâlcea S Situaţie privind pupulaţia localităţilor din judeţul Vâlcea •S Fotografii din judeţul Vâlcea S Harta judeţului Vâlcea Capitolul I. Prezentarea generală judeţului Vâlcea 1.1. Localizare. Date fizico-geografice ale judeţului Vâlcea Judeţul Vâlcea se află în partea central-sudică a României, în bazinul mijlociu al râului Olt, la sud de Carpaţii Meriodali. Judeţul Vâlcea, din punct de vedere al localizării înregistrează următorii indicatori : Nr. crt. Explicaţii Punctul extrem Judeţul vecin Longitudinea estică^ Latitudinea nordică 1. ... vezi detalii

doc

Transporturi în Dobrogea

INTRODUCERE Încă din comuna primitivă, perioadă cu care începe istoria întregii omeniri şi prin care au trecut toate popoarele lumii, omul a fost obligat să trăiască în mici colectivităţi, cimentate prin munca fiecăruia în folosul tuturor. Pentru procurarea hranei era necesară munca în comun a tuturor membrilor colectităţii. O izolare a omului de colectivitate nu i-ar fi permis acestuia să se apere în faţa forţelor naturii. Pentru căutarea hranei oamenii erau nevoiţi să se deplaseze dintr-un loc într-altul, străbătând uneori distanţe enorme până la locul unde şi-ar fi putut găsi hrana tre... vezi detalii

doc

Aspecte Biogeografice din Județul Botoșani

INTRODUCERE În ultimul deceniu funcţiile economice şi industriale ale judeţului Botoşani s-au redus vizibil, dar imensa cultură ce a izvorât de pe aceste meleaguri rămâne vie şi remarcabilă. Pe lângă ctitoriile marilor voievozi ai Moldovei ( biserica Sf.Nicolae-Popăuţi,ctitoria lui Ştefan cel Mare din 1496 cu fresce originale, cele două biserici înălţate de Elena Rareş :Sf.Gheorghe la 1551 şi Uspenia la 1552; dar şi biserica armeană Adormirea Maicii Domnului datând din 1350 ), se găsesc şi alte locuri memorabile care evocă lupta botoşănenilor pentru dreptatea socială, un simbol reprezent... vezi detalii

doc

Monografie - municipiul Oltenița

INTRODUCERE Monografia unei localitati pare a fi la prima vedere titlul unei lucrari geografice de forma stereotipa. Acest punct de vedere este total gresit pentru ca prin conditiile diferentiate legate de asezare, aparitie si dezvoltare, fiecare localitate aduce o noutate în felul de abordare a studiului. Termenul de ,,monografie” presupune o prezentare completa a tuturor aspectelor, atât fizico-geografice cât si economico-sociale. Prezenta lucrare este rezultatul atât a cercetarilor efectuate pe teren, cât si a consultarii unui material bibliografic bogat. Lucrarea se intituleaza ,,M... vezi detalii

doc

Periurbanizarea în Municipiul Chișinău

I. Introducere 1. Argumentare În condiţiile evoluţiei actuale, pentru municipiul Chişinău se impune o restructurare, reevaluare şi reconsolidare a politicilor ce privesc evoluţia teritorială. Acest lucru presupune o atenţie sporită în ceea ce priveşte infrastructura pentru o creştere a accesibilităţii spaţiului economic al municipiului Chişinău către coridoarele de transport europene coroborată cu îmbunătăţirea mobilităţii în interiorul municipiului Chişinău dar şi pentru îmbunătăţirea infrastructurii utilităţilor şi a serviciilor publice de bază. Un alt obiectiv de actualitate pentru mu... vezi detalii

Hopa sus!