Lucrări de licență și disertație pentru domeniul Industria Alimentară

doc

Conservarea prin afumare a cărnii de porc

INTRODUCERE Sub denumirea generală de carne este înţeleasă totalitatea ţesuturilor animale care servesc în alimentaţia omului. Sub diversele sale forme, carnea reprezintă unul dintre alimentele de bază în hrana omului. Acest lucru este explicat prin faptul că ea conţine aproape toate substanţele necesare activităţii organismului uman, şi anume: proteine, grăsimi, săruri minerale, vitamine, etc.. Prin compoziţia sa carnea exercită asupra organismului consumatorului un rol sanogen ; în acelaşi timp ea reprezintă şi pentru microorganisme un mediu favorabil de viaţă. Pentru a-şi exercita rolul... vezi detalii

doc

Produsele horticole, calitate și păstrare

INTRODUCERE Produsele horticole au o mare importanta în alimentaţia populaţiei, acestea folosindu-se atât în stare proaspătă cât şi ca materii prime pentru industria alimentara. Ponderea produselor horticole în meniul unei zile este de cel puţin 45%. Calităţile fizico-chimice ale produselor horticole ne îndreptăţesc sa credem ca părţile componente ale acestora, rădăcini, tulpini, frunze, fructe, seminţe reprezintă alimente şi materii prime de baza pentru organismul uman, acesta putând fi consumate ca atare şi industrializate. Progresul tehnico-ştiinţific de la ora actuală permis construi... vezi detalii

docx, ppt

Nitrații și nitriții din produsele vegetale comercializate în Craiova

INTRODUCERE În perioada pe care o parcurgem, consumatorii devin din ce în ce mai informaţi şi conştienţi de aspectele igienice ale vieţii şi alimentaţiei lor şi, de aceea, a devenit esenţial pentru producătorii şi procesatorii de fructe si legume să respecte atât exigenţele tehnologice, cât şi exigenţele de ordin igienico-sanitar. Siguranţa alimentară este unul dintre cei mai importanţi factori, care concură la sănătatea populaţiei, la reducerea îmbolnăvirilor şi, implicit, a costurilor din sistemul de sănătate, ca şi la îmbunătăţirea calităţii vieţii în ţara noastră. Pentru obţinerea u... vezi detalii

doc

Linie Tehnologică de Fabricare a Siropului de Căpșuni

CAPITOLUL 1 TEMA PROIECTULUI Să se proiecteze o linie tehnologică de fabricare a siropului de căpşuni, cu o capacitate de producţie de 1000 kg materie primă. CAPITOLUL 2 OBIECTIVUL PROIECTULUI 2.1. Denumirea obiectivului proiectat Linie tehnologică de obţinere a siropului natural de căpşuni, conservat prin pasteurizare. 2.2. Capacitatea de producţie Capacitatea de producţie este de 1000 kg, materie primă pe zi. 2.3. Profilul producţiei Linia tehnologică este profilată pe producţia siropului natural de căpşuni şi pe îmbutelierea acestuia în sticle de 500 ml. 2.4. Justificarea nece... vezi detalii

doc

Proiectarea secției de vinificare primară

Introducere Din cele mai vechi timpuri cultivarea viţei de vie a fost îndeletnicire deosebită a poporului moldav. Arta de a produce şi de a consuma vinul a fost şi a rămas o parte integră a acestei naţiuni. Cultura viţei de vie, care practic nu cunoştea multiplii dăunători de azi, deosebitele condiţii pedoclimatice, prezenţa bogatelor păduri de stejar milenar au creat condiţii favorabile pentru ca vinificaţia să devină una din cele mai importante ocupaţii a băştinaşilor. În cursul dezvoltării de secole , viticultura şi vinificaţia au trecut diverse etape. Întotdeauna criteriul principal d... vezi detalii

docx

Evidențierea unor Tipuri de Plastide în Celule Vegetale

I. INTRODUCERE Putem afirma că plantele joacă cel mai important rol în ciclul vieţii. Fără plante nu ar exista viaţa pe Pământ. Ele sunt producătorii primari care susţin existenţa celorlalte forme de viaţă, întrucât sunt singurele organisme capabile să-şi producă singure hrana necesară. Organismele animale, incapabile de acest lucru, depind direct sau indirect de plante. Prin intermediul acestui proces complex numit fotosinteză plantele transformă energia solară, dioxidul de carbon din atmosferă, apa şi mineralele din sol în resurse de hrană proprie şi oxigen. Culoarea verde, caracterist... vezi detalii

doc

Fabricare Lapte Praf

Memoriu justificativ Hrana constituie un factor indispensabil pentru om şi animale, deoarece asigură energia şi substanţele de baza necesare desfăşurării proceselor metabolice, creşterii şi dezvoltării organismelor. Ea reprezintă izvorul şi regulatorul proceselor de schimb dintre organism şi mediul înconjurător. Din cele mai vechi timpuri omul a primit din mediu substanţe nutritive necesare furnizării energiei cheltuite dar şi menţinerii unor constante fiziologice normale. Alimentul este un sistem aflat în strânsă legatură cu individul, este legătura biologică a omului cu mediul înconjură... vezi detalii

docx

Berea neagră Silva

Argument Berea este o băutură slab alcoolică, nedistilată, obținută prin fermentare, cu ajutorul drojdiei, a unui must fabricat din malț, apă și hamei, putând fi înlocuit cu cereale nemalțificate ( porumb, brizură de orez, orz) și, eventual, enzime. Etimologia cuvântului bere se pare că are la origini ca sursă latinescul ”bibere” – a bea. Calitățile organoleptice/gustative ale berii conferă acestui produs o largă adresabilitate în mai multe categorii de consumatori, este un produs de masă, se consumă indiferent de momentul zilei, indiferent de starea sufletească. După însușirile senzori... vezi detalii

doc

Proiectarea unei secții de fabricare a pâinii cu capacitatea de 20 tone pe zi

1. Tema proiectului de diplomă Proiectarea unei secţii de fabricare a pâinii cu capacitatea de 20t/zi adoptându-se: - Procedeul indirect cu maia consistentă; - Frământarea clasică; - Prelucrarea mecanizată a aluatului; - Coacere în cuptor tunel; - Depozitarea pâinii în containăre. Sortiment: pâine fără sare 0,5 kg. 2. Obiectul proiectului 2.1 Denumirea obiectivului de proiectat. Obiectivul de proiectat va purta denumirea de fabrică de pâine. 2.2 Capacitatea de producţie. Capacitatea reală a secţiei se va calcula cu formula: , (kg produs/h) în care: G0 – Capacitatea cuptorului... vezi detalii

docx

Cârnați de Porc

Introducere Îmbunătăţirea calităţii vieţii presupune şi o anumită cultură în domeniul alimentaţiei. Problema alimentaţiei este una din cele mai importante ale lumii contemporane. Preocuparea pentru producţia de alimente este rezultatul unui proces evolutiv, pe măsura diferitelor teorii legate de alimentaţia raţională. Studiul alimentaţiei umane a fost aprofundat in ultimul secol, deşi preocupări de acest gen au existat din cele mai vechi timpuri. Astăzi, un rol deosebit se acordă relaţiei alimentaţie – stare patologică dar, mai ales, relaţiei alimentaţie – stare de sănătate, cercetând... vezi detalii

doc

Influența Procesului Tehnologic Asupra Calității Semiconservelor

CAPITOLUL I Noţiuni introductive Preparatele din carne tip semiconservă sunt produse obţinute prin ambalarea cărnurilor care au suferit în prealabil anumite tratamente fizico-chimice, în diferite recipiente care, după închiderea ermetică, se supun unui tratament termic moderat (pasteurizare), realizându-se o temperatură de 68-70oC în centrul recipientului, pentru a păstra mai bine proprietăţile organoleptice şi valoarea alimentară. Produsul finit trebuie să aibă gust şi miros plăcut, să poată fi uşor tăiat în felii, cu un grad de conservare limitat, timp de 9 luni, fără modificarea calit... vezi detalii

doc

Cercetări organoleptice, fizico-chimice și biochimice comparative a unor produse de panificație obținute de la diferite fabrici

PARTEA I STUDIU BIBLIOGRAFIC Capitolul 1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1.1. Istoria pâinii Pâinea este unul dintre cele mai necesare alimente, dintre cele mai hrănitoare şi căutate, puţine sunt regiunile de pe glob în care pâinea să nu fie cunoscută. Astăzi pâinea a devenit un aliment atât de obişnuit, încât atunci când se taie o bucăţică de pâine, nimeni nu-şi pune întrebări în legătură cu istoria ei, cu procesul ei de fabricaţie. Un mare învăţat rus K.A.Timiriazev spunea: ”Se ştie că de multe ori noi nu acordăm nici o atenţie celor mai remarcabile lucruri, numai prin faptul că ele sunt prea ... vezi detalii

doc

Laptele de Consum

CAPITOLUL I. LAPTELE DE CONSUM 1.1. PREZENTARE GENERALĂ Laptele este unul din cele mai vechi alimente, fiind unul din principalele alimente consumate de om. Laptele se prezintă ca o emulsie de grăsime în apă, în care mai sunt dizolvate şi alte substanţe chimice şi provine de la glanda mamară a mamiferelor (vaca, oaie, bivoliţă, capră sau amestec). Prin definiţie, prin lapte se înţelege produsul de secreţie al glandei mamare a unor mamifere sănătoase, bine hrănite, obţinut prin mulgere igienică, neîntreruptă şi completă Laptele este alimentul cel mai complet prin compoziţia sa chimică... vezi detalii

doc

Secție Biotehnologică de Fabricare a Sucului Pasteurizat din Coacăze

TEMA PROIECTULUI Să se proiecteze o secţie biotehnologică de fabricare a sucului pasteurizat din coacăze negre cu o capacitate de producţie de 500 kg coacăze/ zi. Capitolul I MEMORIU JUSTIFICATIV 1.1.Obiectivul proiectului Obiectivul proiectat este o secţie biotehnologică de industrializare a coacăzelor pentru fabricarea sucului pasteurizat de coacăze. 1.1.1 Profilul de producţie Secţia va prelucra biotehnologic, cu adaos de enzime pectolitice, fructele de coacăz cu obţinere de suc pasteurizat de coacăze. 1.1.2. Justificarea necesităţii şi oportunităţii realizării produsului proiec... vezi detalii

doc

Caracteristica Fraudelor Apărute în Domeniul Vinicol

INTRODUCERE Republica Moldova este o ţară vinicolă cu un marketing bine ordonat care la momentul actual este orientată spre îmbunătăţirea calităţii vinurilor şi cucerirea noilor pieţe externe. Aceasta se datorează competivităţii vinurilor fabricate în Republica Moldova care a crescut în ultimii ani datorită acţiunilor realizate în ţară şi în primul rând, a reutilării a circa 25 de întreprinderi de procesare a strugurilor cu utilaj nou şi performant, produs la cele mai cunoscute concerne din Uniunea Europeană: „Velo”, Italia, „Pera”, „Vasiin Boucher” şi „Gaquet”, Franţa, „Euro press”, Germa... vezi detalii

Hopa sus!