Lucrări de licență și disertație pentru domeniul Istoria Românilor

doc

Domnitorul Vasile Lupu - sprijinitor al vieții culturale și bisericești în secolul al XVII-lea

Prefaţă Faptele domnitorilor ţării noastre au preocupat de-a lungul timpului pe mulţi istorici care au scris tomuri întregi de cărţi despre faptele lor minunate. Unii dintre aceşti voievozi s-au bucurat de o mai multă atenţie iar despre alţii încă nu s-a scris îndeajuns. Aceste gânduri m-au frământat înainte de a alege această temă şi prin urmare m-am decis să cercetez o perioadă destul de instabilă a istoriei ţării noastre, şi anume secolul al XVII-lea care a însemnat în plan politic succesive schimbări de domni al căror scop nu era altul decât de a se îmbogăţi cât mai repede. Aceste fră... vezi detalii

doc

Președintele României

CAPITOLUL I ISTORICUL ŞI ROLUL INSTITUŢIEI ŞEFULUI STATULUI Secţiunea 1 Aprecieri introductive 1.1 Consideraţii generale Instituţia şefului statului îşi are obârşia în chiar istoria lumii, a sistemelor statale. Dintotdeauna colectivitîţile uman organizate au avut un şef, recunoscut sau imps, în contextual împrejurărilor istorice, instituţie ce a cunoscut o evidentă evoluţie în ceea ce priveşte formele, structurile, împuternicirile, protocoalele . Colectivităţile umane, aflate la debutul constituirii lor sociale (civile), au trecut în mod efectiv sub conducerea unui individ, de regulă me... vezi detalii

doc

Politică Externă a lui Șerban Cantacuzino

Introducere Mi-am ales acest subiect de licenţă deoarece, eu, personal, sunt fascinată de tot ce înseamnă istoria evului mediu românesc, domnitori, cultură, ierarhie, ştiinţă, etc. Încă un motiv în plus pentru care mi-am ales acest subiect este faptul că, eu cred că lumea medievală este total diferită, atât de aparte în raport cu celelalte epoci de istorie românească. Voi încerca în această lucrare să conturez materialul imagistic, scoţând în evidenţă particularităţile domniei lui Şerban Cantacuzino, dar şi influenţa acestuia asupra descendenţiţilor săi. În urma realizării acestui proiec... vezi detalii

docx

Cultul personalității lui Nicolae Ceaușescu și noile aniversări ale regimului

Introducere In lucrarea de fata ne-am propus realizarea unei analize a cultului personalitatii lui Nicolae Ceausescu manifestat prin diverse aniversari de partid si reflectat in presa de partid. De asemenea, vom insista asupra a trei evenimente importante din conducerea acestui lider: ziua de nastere a acestuia, ziua muncii si ziua nationala a statului roman. Motivul care a stat la baza alegerii acestei teme este unul personal care tine de interesul meu pentru istoria recenta. Documentarea asupra acestor sarbatori, modul in care se desfasurau, semnificatia acestora si rolul lor in societat... vezi detalii

doc

Relațiile româno-sovietice

~ CAPITOLUL I ~ Evenimentele ce au dus la ruperea relatiilor diplomatice dintre România si Rusia, 1917-1918 Prima conflagratie mondiala a servit drept catalizator al unor profunde tulburari sociale, la inceputul secolului - XX -, având loc puternice miscari social-politice însotite de tendinta marilor puteri de a reîmparti sferele de influenta. Raporturile dintre România si Rusia Sovietica s-au deschis într-o atmosfera de criza. Prabusirea tarismului, în februarie 1917, si victoria Revolutiei Socialiste din octombrie, au avut importante consecinte asupra situatiei din Europa est-cen... vezi detalii

doc

Alegerile din 1946 din România

Introducere Marea Unire din 1918 încheia o etapă fundamentală în evoluţia istorică a naţiunii române. România Mare intra în concernul european ca una din forţele de referinţă, mai ales în Sud-Estul Europei. Această situaţie era deranjantă pentru toate statele cu pretenţii de dominaţie în Europa şi, ca urmare, s-a declanşat acţiunea antiromânească din perioada interbelică. La această acţiune au participat toate statele mari şi mici, ea concretizându-se în dezmembrarea României Mari din vara anului 1940. Din păcate, anul 1940 nu a fost cel mai dramatic pentru ţara noastră, ci tragedia se va ... vezi detalii

doc

Comunismul

INTRODUCERE S-a scris mult despre comunism, abordându-se un aspect sau altul, dar eforturile de a-1 înţelege au fost uneori împiedicate de natura extrem de politizată a scrierilor şi de numărul mare de interpretări contradictorii pe care acesta le-a generat. Totuşi, diferitele abordări pot fi reduse la trei tipuri de expuneri, puter¬nic concurente. Prima abordare - derivată din scrierile lui Marx - a devenit crezul oficial al tuturor regimurilor comuniste: într-o ţară după alta, spune povestea, muncitorii eroici si ţăranii, conduşi de gânditori marxişti vizionari, au doborât burghezia rea... vezi detalii

docx

Importanța războiului de iarnă pentru România. Reflecții în presa românească

Introducere Situate la mare depărtare geografică, România şi Finlanda au avut destule contacte de-a lungul timpului. Însă, începând cu secolul al XIX – lea, acestea au devenit mai strânse, unul dintre canalele de cunoaştere reciprocă fiind reprezentat de ofiţerii finlandezi din armata rusă, participanţi la războaiele dintre Imperiul Otoman şi Imperiul Rus. În perioada dintre cele două războaie mondiale, raportuile bilaterale au cunoscut o anumită evoluţie, cele două state confruntându-se cu o serie de probleme comune, ce porneau de la poziţia geopolitică şi geostrategică relativ comună. ... vezi detalii

doc

Relațiile româno-italiene

Introducere Lucrarea de licenţă intitulată „Relaţiile româno-italiene în perioada neutralităţii (1914-1916)” este o lucrare de sinteză ce face o scurtă analiză a situaţiei existente între două state cu rădăcini latine comune, România şi Italia, în perioada neutralităţii din primul război mondial al celor două state. Pe lângă această perioadă, lucrarea tratează şi probleme de politică internaţională a celor două state şi în perioada premergătoare neutralităţii, şi anume în perioada cuprinsă între anii 1878-1914. Având în vedere tema pe care această lucrare o propune, se poate spune că este... vezi detalii

doc

Neoliticul pe Valea Mureșului Mijlociu - interferențe între complexul cultural starcevo-cris și cultura vinca

ARGUMENT Lucrarea noastra de licenta numita: „Neoliticul pe Valea Muresului Mijlociu” – abordeaza problema culturii materiale si a interferentelor culturale între complexul cultural Star evo-Cris si cultura Vin a în bazinul Muresului mijlociu. Despre bazinul Muresului mijlociu si întinderea lui, parerile sunt împartite, unii specialisti considera ca acesta se întinde pâna la Alba Iulia, altii îl vad pâna în zona municipiului Deva. Oricare ar fi ideile enuntate de expertii în domeniu, lumea arheologica de la noi în momentul în care vorbeste de bazinul Muresului mijlociu îl percepe între ... vezi detalii

docx

Starea actuală a monumentului geologic paleontologic Râpa Coțofana

INTRODUCERE ACTUALITATEA TEMEI: Republica Moldova , din punct de vedere a monumentelor geologice si paleontologice are o cota foarte scăzută de arii protejate de acest tip.Studiul referitor la aceasta temă este foarte actual , dat fiind faptul că “Rîpa Cotofana “ este o parte componentă a monumentelor geologice paleontologice a ţării noastre, fiind într-o interacţiune continuă cu celelalte componente ale mediului natural: solul, apa, clima, relieful. Deasemenea, existenţa acestor monumente ale naturii geologice şi paleontologice , este foarte rar răspindită în Republica Moldova. Deci v... vezi detalii

doc

Cnezatele și Voievodatete Române în Secolele VIII-XI

LUCRARE DE LICENŢĂ Cnezatele şi Voievodatete române în secolele VIII-XI Introducere În decursul secolelor, unele areale au avut un rol mai determinant în scrierea istoriei, decât altele. Pe astfel de teritorii, numeroase populaţii, s-au zbătut ca să le domine. Unele au reuşit un timp, altele nu. Un asemenea teritoriu a fost reprezentat şi de spaţiul României de astăzi- spaţiul carpato-danubiano-pontic. De ce un astfel de spaţiu a prezentat o foarte mare importanţă- Aflat la intersecţia dintre Europa centrală, Europa sud-estică şi Europa răsăriteană, spaţiul românesc, inevitabil, a trebu... vezi detalii

docx

O biografie medicală, socială și politică

Introducere Lucrarea de fata intitulata "Dr. Nicolae Minovici(1868-1941). O biografie medicala, sociala si politica" doreste sa expuna viata si activitatea profesorului dr. Nicolae Minovici, in contextul dezvoltarii serviciilor de asistenta sociala. Intentionez sa evidentiez in urmatoarele capitole experienta unei personalitatii ce a facut parte dintr-o familie cu idealuri bine urmarite- familia Minovici. Am ales aceasta tema din dorinta de a crea o imagine ampla si reala asupra istoriei medicinei si a asistentei sociale prin prisma expunerii realizarilor profesionale ale eugenistului dr. N... vezi detalii

doc

Concluzii și Învățăminte Rezultate din Organizarea și Desfășurarea Acțiunilor Comune ale Forțelor româno-ruse pentru Cucerirea Plevnei

INTRODUCERE Istoria zbuciumată a poporului român a constituit obiectul de studiu al numeroaselor lucrări de specialitate în care s-a dorit surprinderea în materie pură a adevărului şi redarea netrunchiată a evenimentelor. Războiul de independenţă a fost unul dintre vârfurile luptei de eliberare naţională, în care, o dată în plus, s-a afirmat solidaritatea ideii ce a susţinut de veacuri naţiunea română. Lucrarea de faţă surprinde în detaliu războiul, sub aspect general, şi bătălia pentru cucerirea Plevnei, sub aspect particular. Am structurat lucrarea de aşa manieră încât forţa epicului să ... vezi detalii

doc

Zidirile domniei Regelui Carol I - politici culturale, monumente istorice și strategie edilitară

Introducere Prin lucrarea de faţă am urmărit aducerea aminte de ceea ce a însemnat pentru ţara noastră, zidirile Domniei Regelui Carol I., politicile culturale, monumentele istorice şi strategia edilitară. După scurta domnie a lui Alexandru Ioan Cuza, în anul 1866 a fost adus la putere, tânaărul de 27 de ani, Carol de Hohenzollern-Sigmaringen. Carol s-a născut la Sigmaringen, în ziua de 7/20 aprilie 1939, fiind al doilea fiu al Principelui Carol Anton de Hohenzollern-Sigmaringen şi al soţiei sale, Josefina. Instaurarea acestei dinastii străine era dorită din următoarele motive: menţin... vezi detalii

Hopa sus!