Lucrări de licență și disertație pentru domeniul Istorie Universală

doc

Instituții represive ale Bisericii Catolice în evul mediu

Introducere 1.1. Tema si sarcinile Deşi – într-un fel sau altul – toate religiile propovăduiesc toleranţa, cel mai adesea, apariţia unei disidenţe în interiorul lor a dus la confruntare. Naşterea ideilor reformatoare în creştinism a generat contradicţiii, conflicte şi războaie, uneori pustiitoare. Dar cel mai crunt dintre ele, în perioada medievală, a fost instituirea şi activitatea unei instituţii politico-religioase apostolizate, a cărei influenţă a marcat, în mod negativ, răspîndirea Evangeliei, dezvoltarea socio-economică şi militară a Occidentului, numită Inchiziţie. După cum remar... vezi detalii

doc

Balcanii de Vest - de la Uniformizare la Fragmentare

INTRODUCERE Tema aleasă spre abordare în prezenta lucrare de licenţă are o deosebită importanţă din punct de vedere geopolitic în zona Europenă şi nu numai; bucurându-se de o vastă istorie zbuciumată, zona balcanică a reprezentat mai tot timpul un butoi de pulbere gata să explodeze în condiţii nu tocmai favorabile pentru continentul din care face parte. Am structutat proiectul de faţă în trei capitole; astfel, în cadrul primului capitol am făcut vorbire de aspectele generale privind situaţia din zona balcanilor introducând elementele de minimă necesitate a înţelege fenomenul complex al in... vezi detalii

doc

Civilizația incasă

Introducere Incasii au fost o civilizatie din vestul Americii de Sud, care s-a stabilit in Anzii Centrali, in valea Cuzco de azi din sudul Peru, in 1200. Aceasta vale, numita dupa capitala Inca din Cuzco, care a fost fondata aproximativ in acelasi timp, la sosirea lor in regiune, adapostise initial o mica societate Inca de ciobanii si fermieri. Incasii au extins controlul asupra grupurilor etnice locale si au structurat un complex de piramida sociala ierarhica. Elita era condusa de incasii cu legaturi genealogice si geografice cu fondatorii originali ai Cuzco. Alte elite, cum ar fi nobilii ... vezi detalii

docx

Iconoclasmul Bizantin și Urmările Acestuia în Arta Sacră

Introducere Pornind, de la atacul icoanelor în şcoli, mi-am pus întrebarea: Dacă nu, aceşti oameni care vor să înlăture prezenţa icoanelor, pot avea o gândire comparabilă cu a iconoclaştilor de altădată? Şi de la această întrebare, au decurs celelalte întrebări cu privire la iconoclasm, la apariţia acestui curent eretic, care se împotrivea cultului icoanelor. Această lucrare îşi propune să urmărească şi să prezinte teologia icoanelor, aşa după cum a fost ea afirmată şi întărită de hotărârile dogmatice si canonice ale sinoadelor Bisericii Ortodoxe Ecumenice şi transmisă de Sfinţii Părinţi ... vezi detalii

docx

Medierea conflictului din Orientul Apropiat - Instrumente diplomatice

Intrоduсere Рrоblemele generɑte de Оrientul Μijlосiu, resрeсtiv соnfliсtul ɑrɑbо-isrɑeliɑn şi în sрeсiɑl dimensiuneɑ рɑlestiniɑnо-isrɑeliɑnă ɑ ɑсestuiɑ, sunt fără îndоiɑlă рrintre сele mɑi соmрlexe din lumeɑ соntemроrɑnă. Ϲоmрlexitɑteɑ lоr rezidă ɑtât în ɑmрlоɑreɑ şi intensitɑteɑ соnfliсtelоr, сât şi în struсurɑ lоr: sсhimbări роlitiсe, ɑsрeсte religiоɑse, eсоnоmiсe, sосiɑle etс. Luсrɑre ɑnɑlizeɑză оbieсtiv şi imрɑrţiɑl genezɑ şi rɑdiсɑlizɑreɑ în Оrientul Μijlосiu ɑ ɑсestоr stɑri соnfliсtuɑle ɑtɑviсe сɑre se соnstituie într-un fосɑr de tensiune şi instɑbilitɑte reсurentă în ɑсestă рɑrte ... vezi detalii

doc

Lecția de viață a Egiptului Antic

INTRODUCERE Civilizatia egipteana m-a fermecat inca de cand imi pot aduce aminte, chiar inca din- nainte de a afla ca exista stiinta numita egiptologie si ca exista oameni numiti egiptologi, care au facut din aceasta pasiune o meserie, si care la randul lor sunt la fel de fascinati de aceasta civilizatie antica minunata. Aceasta, desi a existat acum 5000 de ani, nu s-a pierdut in negura vremii, nu a cazut prada uitarii, si acest lucru a fost posibil pe de o parte datorita bogatiei de documente, papirusuri, opere de arta, constructii, edificii, etc. ce stau ca marturie si astazi si pledea... vezi detalii

pdf

Sistemul defensiv litoral în Marea Neagră în preajma declanșării celui de-al doilea război mondial

1. Organizarea sistemului defensiv sovietic la Marea Neagră 1.1. Structura organizatorică şi efectivele Marinei Sovietice la Marea Neagră Cu începere din decembrie 1937, a luat fiinţă Comisariatul Marinei Militare Sovietice care cuprinde totalitatea forţelor maritime şi fluviale din URSS. El este organul superior de conducere şi avea în subordine: a) Comandamentul General al Forţelor Navale; b) Comandamentul General al Apărării Coastelor; c) Direcţiile. De fiecare din aceste Comandamentue Superioare ţineau comandamentele respective ale diferitelor mări1. Astfel pentru Marea Neag... vezi detalii

doc

Exilul românesc

CAPITOLUL I EXILUL ROMANESC INTRE1946-1950 1.1.Constituirea exilului romanesc Exilul romanesc anticomunist dupa al doilea razboi mondial, s-a format ca urmare a unor valuri successive de romani nevoiti sa isi paraseasca tara din motive politice.Primul val a fost format dintr-un numar restrans de diplomati democrati romanicare au refuzat sa se intoarca in tara dupa instaurarea regimului autonescian. A urmat apoi un val mai numeros, cel al legionarilor. In urma infrangerii rebeliunii din ianurie 1941, acestia cu sprijinul armatei si al serviciilor de spionaj germane , au reusit sa parasea... vezi detalii

doc

Planul Marshall și Rolul Său în Construcția Europeană

INTRODUCERE Cel de-al Doilea Război Mondial a lăsat în urma sa o Europă sărăcita aproape complet,distrusă din punct de vedere economic şi într-o criză politică. Primele guverne postbelice au trecut la măsuri ce aveau ca scop instaurarea unui control mai accentuat al statului asupra principalelor ramuri economice şi asupra pieţei . Însă criza nu a dispărut şi a atins punctul culminant în cursul anilor 1946 – 1947. Anul 1947 reprezintă poate cel mai important an din perioada postbelică. În acest an, problemele cu care se confruntau statele europene au atins cote maxime. În primul rând, exi... vezi detalii

doc

Prusia și Unificarea Germaniei

Introducere Prusia a fost considerată ca fiind cea mai recentă formaţiune statală situată pe teritoriul de astăzi al Poloniei de Nord - Vest și Germaniei de Est. Aceasta a avut capitala pentru ultima dată la Berlin. În anii de prosperitate a fost una din cele mai mari puteri ale Europei. De asemenea a cunoscut una dintre cele mai mari dezvoltări tehnologice din Europa acelei vremi. Prusia devine independentă din secolul XVII până in 1871 când se creează Imperiul German. Otto von Bismarck este cel care înfiinţează cel de al II-lea Reich prin unificarea principatelor și regatelor germane, ... vezi detalii

doc

Bizanțul în secolul XIII

Introducere Tema pe care o tratează această lucrare este o secţiune a istoriei Imperiului bizantin şi anume succesiunea evenimentelor prin care a trecut Bizanţul în secolul al XIII-lea. Alegerea acestei teme în redactarea proiectului de licenţă a venit pentru mine din dorinţa de a-mi explica succesiunea de evenimente din cursul secolului al XIII-lea, care a condus la redefinirea politică a sud-estului Europei. De asemenea am optat pentru alegerea acestui subiect datorită importanţei pe care o are istoria Imperiului bizantin în cadrul istoriei Europei şi de asemenea în cadrul istoriei popo... vezi detalii

doc

Revoluția Franceză și Gruparea Robespierre

Capitolul I Consideraţii introductive Cercetarea epocii prerevoluţionare pune de la început problema unui paradox . Unii contemporani şi după ei nu puţini istorici au insistat de-a lungul vremii asupra caracterului neaşteptat al Revoluţiei Franceze. Fireşte, elementul surpriză nu a lipsit. El este prezent în declanşare, desfăşurare, forţă de şoc. Dar şi istoricii pentru care revoluţia din 1789 ”n-a fost un lucru necesar”, ci doar un accident caracterizat prin starea de nepregătire absolută în care s-au găsit cu toţii; au recunoscut uneori că ea a rezolvat chestiuni foarte esenţiale puse... vezi detalii

doc

Constituirea organizației națiunilor unite

INTRODUCERE „Cele douǎ rǎzboaie mondiale aruncaserǎ omenirea într-o prǎpastie a deznǎdejdii şi făcuseră într-o jumătate de secol peste 100 de milioane de victime. Părinţii Naţiunilor Unite şi ai Cartei doreau să împlinească dorinţa profundă a omenirii de pace şi convingerea că, după sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial, statele înfrăţite vor putea realiza o ordine mondială pacifistă de durată ( )”, erau cuvintele lui Günther Unser în lucrarea sa „Die UNO”. Aşadar prin crearea ONU s-a cǎutat menţinerea pǎcii şi securitǎţii internaţionale, alǎturi de dezvoltarea relaţiilor de prieteni... vezi detalii

docx

Un Experiment Agrarian Timpuriu. Guvernarea Stamboliski

INTRODUCERE Am ales să cercetez tema din lucrarea de față deoarece ea tratează un moment foarte interesant și important din istoria statului nostru vecin. Evenimentele de după primul război mondial reprezintă un punct de cotitură important nu doar pentru Bulgaria ci pentru întreaga Europă, chiar pentru întreaga lume. Multe regimuri monarhice au fost abolite iar acum popoarele aveau șansa să-și țină în mâini propriile destine. Alexandăr Stamboliski a fost unul dintre politicienii cei mai originali ai secolului XX. Tragedia lui a fost că el a venit la putere la sfârșitul primului război mon... vezi detalii

doc

Posibile implicații ale conceptului C4I2 Star la nivelul grupului de forță de tip batalion BTF

INTRODUCERE Analiza conflictelor militare desfăşurate pe plan mondial în ultimii 10 ani a scos în evidenţă o serie de caracteristici notabile care vin în sprijinul introducerii şi utilizării efective a sistemelor de calcul performante în procesul complex de conducere a trupelor. Cantitatea şi calitatea efectivelor, sistemele electronice performante de comandă a armamentului din dotarea unor armate străine, globalizarea comunicaţiilor şi rapiditatea manevrei determină caracterizarea acestui proces prin constante de timp extrem de mici, procesul nemaifiind controlabil decât prin mijloace inf... vezi detalii

Hopa sus!