Abandonul copilului - specificul serviciului de asistență maternală

Cuprins licență Cum descarc?

INTRODUCERE 4
CAPITOLUL I COPILUL ABANDONAT 6
1.1.Clasificări conceptuale 6
1.2. Nevoile copilului 8
1.3. Separarea copiilor de părinţi 9
1.3.1. Forme de separare a copilului de familie 11
1.4. Efectele abandonului asupra copilului 13
1.5. Prevenirea abandonului 18
CAPITOLUL 2 20
ASISTENŢA SOCIALĂ A COPILULUI ÎN ROMÂNIA 20
2.1.Sistemul de protecţie şi asistenţa socială a copilului 20
2.2. Măsuri de protecţie specială 21
2.3.Cauzele instituţionalizării copiilor 23
2.4. Consecințele instituţionalizării copiilor 25
CAPITOLUL 3 28
ALTERNATIVE LA ÎNGRIJIREA DE TIP REZIDENŢIAL 28
3.1.Profesia de asistent maternal profesionist 28
3.2. Obligaţiile asistentului maternal profesionist 36
3.3. Motivare-demotivare in activitatea asistentului maternal profesionist 40
CAPITOLUL 4 41
SPECIFICUL MANAGEMENTULUI SERVICIULUI DE ASISTENŢĂ MATERNALĂ 41
4.1.Prezentarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 41
4.1.1.Obiectivul general 42
4.1.2.Dificultăţi întâmpinate în cursul anului 2011 46
4.2 Structura organizatorică managerială 48
4.3.Activitatea serviciului de asistenţă maternală 50
4.4. Studii de caz 53
CONCLUZII 93
BIBLIOGRAFIE 96
ANEXE 98


Extras din licență Cum descarc?

Iata observatii pentru lucrarea trimisa de dvs. dnei conf.univ.dr. Laura Goran
- Lucrarea dvs. nu are obiective, ipoteze, lot de subiecti, metodologie. In lipsa acestor elemente, lucrarea nu poate fi acceptata. Incercati sa remediati
asist.univ.drd. Loredana Banica
INTRODUCERE
În legislația românăa, serviciile sociale sunt definite drept ”ansamblul complex de măsuri și acțiuni realizate pentru a răspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii și depășirii unor situații de dificultate, vulnerabilitate sau dependență pentru prezervarea autonomiei și protecției persoanei, pentru prevenirea marginalizării și excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale și în scopul creșterii calității vieții”.
Actuala legislație, elaborată de Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei a dorit să realizeze un cadru general de organizare și gestionare a serviciilor sociale adresate tuturor persoanelor aflate în situații de vulnerabilitate. (Legea nr.705/2001 privind sistemul național de asistență socială și, ulterior prin Ordonanța Guvernului nr.68/2003 privind serviciile sociale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.515/2003, cu modificări și completări ulterioare)
În prezent, programul de reformă în domeniul asistenței sociale și, implicit, a sistemului de servicii sociale, se află în plin proces de implementare. Se are în vedere crearea unui nou cadru instituțional, înființarea Inspecției Sociale și a Observatorului Social, modificarea și completarea legislației secundare, toate aceste obiective fiind prevazute în proiectul unui nou act normativ referitor la sistemul național de asistență socială. 
Psihologia copilului şi factorii care influenţează comportamentul acestora încă de la naştere a constituit subiect de cercetare pentru multe domenii de activitate. Încă din cele mai vechi timpuri copiii abandonaţi erau duşi în centre de plasament.
Această măsură era luată de stat ca un adăpost ajungând în scurt timp să creeze probleme. Banii alocaţi acestor adăposturi erau de cele mai multe ori prea puţini, lipsa hranei, a utilităţilor (căldură, lumină, etc), a modelului parental şi influenţele unei societăţi care îi marginaliza au creat adevărate lupte pentru supravieţuire. Mulţi ani mai târziu, odată cu apariţia ştiinţelor socio-umane, cercetătorii au început să analizeze comportamentul uman ajungând la concluzia că, perioada copilăriei îşi pune amprenta în formarea personalităţii individului. Secolul XXI aduce modificări legislative în domeniul protecţiei copilului prin îmbunătăţirea calităţii vieţii copiilor aflaţi în dificultate. 
Cea mai importantă schimbare o constituie înlocuirea măsurii de plasament instituţional cu cel familial (sau plasamentul la asistent maternal). Studiul de faţă analizează modificările comportamentului la copiii care au fost mutaţi din centre de plasament, familii naturale sau alte situaţii la asistenţi maternali profesionişti. Cercetarea diferitelor cazuri (fiecare caz este unic în felul său) relevă eficienţa serviciilor aduse în sprijinul copiilor aflaţi în situaţii de risc.


Fisiere în arhivă (1):

  • Abandonul Copilului - Specificul Serviciului de Asistenta Maternala.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

Albrecht, K.(2007), Inteligenţa socială, Editura Curtea Veche, Bucureşti.
2.Abraham, P.(2000), Legislaţia în asistenţa socială, Vol. 2 (reglementări interne) Editura Naţional, Bucureşti.
Argyle, M.(1967), The Psychology of Interpersonal Behavior, Penguin, Books, London.
Balahur, D. (2001), Protecţia drepturilor copilului ca principiu al asistenţei sociale. Studii juridice, Bucureşti, Editura Allback.
Bocancea, C., Neamţu, G. (1999), Elemente de asistenţă socială, Editura Polirom, Iaşi.
Buzducea, D. (2005), Aspecte contemporane în Asistenţa Socială, Editura Polirom, Bucureşti.
Ciorbea, I. (2010), Personalitatea psihoterapeutului şi procesul terapeutic, Editura Polirom, Bucureşti.
David, D.(2006), Tratat de psihoterapii cognitive şi comportamentale, Editura Polirom, Iaşi.
Dumitrana, M. (1998), Copilul instituţionalizat, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.
Dumitrana, M.(1998), Abandonul şi efectele lui asupra copilului instituţionalizat de vârstă preşcolară, Teză de Doctorat, Bucureşti, Univ. Bucureşti, Facultatea de Sociologie-Psihologie-Pedagogie.
Eckersleyd, J. (2005), Copilul anxios. Adolescentul anxios, Editura Antet XX Press, Prahova.
Filipescu, P.I. (1997), Adopţia şi protecţia copilului aflat în dificultate, Editura A ll Educational S.A., Bucureşti
Ferreol, G., Neculae, A. (2003), Violenţa– Aspecte psihosociale, Editura Polirom, Bucureşti
Golu, M.(1993), Dinamica personalităţii, Editura Geneze, Bucureşti.
Golu, M.(2002), Bazele Psihologiei Generale, Editura Universitară, Bucureşti.
Holt Romania, 2002, Ghiduri de buna practica in asistenta sociala a copilului si familiei, Bucuresti, Ed. Lumen
Matthews, G., Deary, I.J., Whiteman, M.C. (2005), Psihologia personalităţii. Trăsături, cauze, consecinţe, Editura Polirom, Iaşi.
Miftode,V. (1999), Fundamente ale asistenţei sociale, Editura Eminescu,


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 10€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!