Abuzul de Drept

Cuprins licenta Cum descarc?

INTRODUCERE 3
CAPITOLUL I. DREPTUL CIVIL - CONSIDERATII GENERALE. 6
1.1. Notiunea dreptului civil roman. 6
1.2. Rolul dreptului civil. 7
1.3. Principiile dreptului civil. 7
1.3.1. Categorii de principii ale dreptului civil. 7
1.3.2. Principiile fundamentale ale dreptului civil. 8
1.4. Delimitarea dreptului civil de alte ramuri de drept. 10
1.4.1. Criteriile delimitarii dreptului civil. 10
1.4.2. Ramurile de drept fata de care se delimiteaza dreptul civil. 11
CAPITOLUL II. ABUZUL DE DREPT. CARACTERISTICI SI TENDINTE 15
2.1. Teoria subiectiva si definitia abuzului de drept. 15
2.2. Solidarismul contractual si abuzul de drept. 16
2.3. Abuzul de drept in sistemul de drept roman. 20
2.4. Spre un alt fundament al abuzului de drept. 22
2.5. Abuzul de drept in Noul Cod Civil. 27
CAPITOLUL III. TEORIA CONTEMPORANA A ABUZULUI DE DREPT. 32
3.1. Reglementarea abuzului de drept. 32
3.2. Notiunea abuzului de drept in dreptul civil. 33
3.2.1. Principiile exercitarii dreptului subiectiv. 33
3.3. Exercitarea dreptului subiectiv civil cu nesocotirea legii si a moralei. 33
3.4. Exercitarea dreptului subiectiv cu rea-credinta. 35
3.5. Exercitarea dreptului subiectiv civil cu depasirea limitelor sale. 38
3.6. Exercitarea dreptului subiectiv civil prin nesocotirea scopului economic si social pentru care a fost recunoscut. 39
CONCLUZII 42
BIBLIOGRAFIE 45


Extras din licenta Cum descarc?

INTRODUCERE
Dreptul apare odata cu statul, ca produs al aceleasi dezvoltari sociale.
Existenta statului in epoca moderna se afirma in corelarea sa cu existenta dreptului prin toate cele trei functii ale sale.
Astfel, dreptul ca notiune cu caracter general, ar putea fi definit ca fiind ansamblul de norme sau reguli de conduita, instituite sau sanctionate de catre stat in cadrul functiei legislative si a caror aplicare sau respectare este asigurata prin exercitarea functiilor sale: administrativa si judecatoreasca.
In afara de acceptiunea generala, notiunea de drept mai are si alte acceptiuni si anume:
- de drept in sens subiectiv; acest sens are in vedere prerogativele recunoscute persoanelor fizice sau juridice in cadrul continutului raporturilor juridice, civile sau de alta natura, care se stabilesc intre ele; de exemplu: dreptul de proprietate, dreptul de taxe si impozite;
- de drept in sens de grupare a normelor juridice, in functie de specificul lor;
- de drept in sens national. In societatile moderne, dreptul obiectiv reglementeaza aceleasi relatii sociale patrimoniale si personal nepatrimoniale, dar aceste reglementari difera de la stat la stat, de aici rezultand caracterul national al dreptului. 
Teoria generala a dreptului reprezinta o vedere unitara si esentiala asupra permanentelor dreptului care studiaza conceptele, categoriile, principiile si notiunile de baza ale acestuia. Schimbarile radicale in plan politic si economico-social din Romania au generat si ample modificari ale sistemului juridic iar cercetarea fenomenului juridic a impus reconsiderarea fundamentelor conceptuale in functie dedatele furnizate de stiintele juridice de ramura si de stiintele juridice istorice. Teoria dreptului, abordand regularitatile fenomenului juridic in complexitatea sa, nu poate ignora analiza structurala a acestui fenomen, modalitatile sale de exprimare particulara, care se regasesc apoi in constructiile pe care le realizeaza. In contextul sus descris, lucrarea de fata isi propune sa analizeze abuzul de drept ca pe un concept specific teoriei generale a dreptului, care subsumeaza trasaturile particulare ale abuzului de drept din fiecare ramura de drept (civil, administrativ, de dreptul muncii, de drept procesual, etc.).
Legislatia noastra civila nu reglementeaza abuzul de drept, iar potrivit unui vechi adagiu, cel care exercita un drept al sau nu poate vatama pe altul. Aceasta ar insemna ca drepturile subiective pot fi exercitate discretionar de catre titularul lor fara nici o ingradire. S-a observat ca, uneori, este posibil ca exercitarea unui drept de catre titularul sau sa cauzeze altuia anumite inconveniente sau chiar prejudicii materiale ori morale. Doctrina a elaborat teoria abuzului de drept, iar jurisprudenta a facut cateva aplicatii ale acesteia. 
Pentru a fundamenta legal teoria abuzului de drept trebuie avute in vedere doua dispozitii legale si anume: 
- dispozitiile articolului 54 din Constitutia Romaniei: ,,Drepturile si libertatile trebuie exercitate cu buna-credinta astfel incat sa nu se incalce drepturile si libertatile altora";
- dispozitiile Decretului 31/1954, articolele 1 si 3: ,,Drepturile civile ale persoanelor fizice sunt recunoscute in scopul de a se satisface interesele personale materiale si culturale ale acestora", ,,Drepturile civile pot fi exercitate doar potrivit cu scopul lor economic si social".
Abuzul de drept consta in exercitarea unui drept subiectiv cu rea-credinta si contrar scopului sau economic si social, exercitare care este de natura sa cauzeze unei alte persoane un inconvenient sau un prejudiciu.
Prin rezultatul sau, abuzul de drept se manifesta ca o fapta ilicita si ca urmare, el trebuie sanctionat. Doctrinar si jurisprudential s-au promovat urmatoarele moduri de sanctionare a abuzului de drept:
- refuzul organului jurisdictional de a acorda ocrotire dreptului exercitat abuziv, in situatia in care persoana care se face vinovata de exercitarea abuziva a dreptului este aceea care se adreseaza organului jurisdictional;
- interzicerea exercitarii pe mai departe a dreptului care a fost exercitat abuziv;
- obligatia la plata de daune materiale sau morale a celui ce si-a exercitat abuziv dreptul, atunci cand rezultatul acestui exercitiu s-a concretizat intr-o dauna materiala sau morala.
Actualitatea temei alese este data de tendinta de generalizare a abuzului de drept determinata de instabilitatea legislativa si reinterpretarea bunei credinte in conduita juridica a subiectelor de drept. Abuzul de drept este o prezenta constanta in mai toate domeniile vietii noastre juridice. Acesta se practica, virtuos sau primitiv, functie de titularul concret al dreptului subiectiv.
Constatam o tendinta generala spre abuz de drept. Simtul moral al participantului la raportul juridic, indiferent de calificarea acestuia, nu mai este perceput ca o virtute decat in medii restranse si exclusiviste, iar declararea expresa a anumitor valori pare adesea un semn al inadaptarii. Se abuzeaza metodic, interesul direct al titularului dreptului subiectiv justificand orice tip de conduita, iar ,,vinovatul" nu mai are nici un fel de probleme de constiinta, el actioneaza asa cum o fac multi altii. Astfel, abuzul generalizat neutralizeaza vinovatia individuala. Plecand de la ideea ca ,,logica impune concluzia stiintifica potrivit careia nici un stat nu detine monopolul unui drept veritabil, ca pretutindeni dreptul pozitiv contine si produce nedreptul pe care numai destinatarii concreti il pot evalua" , apreciem ca abuzul de drept poate fi nu numai rezultatul exercitarii cu rea-credinta a drepturilor subiective ci si, uneori, o forma de protest a titularilor de drept fata de modul in care acesta a fost recunoscut. Importanta abordarii abuzului de drept din perspectiva teoriei generale a dreptului este data atat de faptul ca ofera o vedere generala asupra abuzului de drept cat si de marcarea elementelor distincte, speciale, ale abuzului de drept din diferite ramuri.


Fisiere in arhiva (1):

  • Abuzul de Drept.doc

Imagini din aceasta licenta Cum descarc?

Bibliografie

Brandusa Stefanesu, Raluca Dimitriu, Drept civil pentru invatamantul superior economic, Editura Lumina-Lex, Bucuresti, 2002;
C. Birsan, Drept civil. Teoria generala a obligatiilor, Editia a IX-a, Ed. Hamangiu, Bucuresti, 2008;
C. Hamangiu, I. Rosetti-Balanescu, Al. Baicoianu, Tratat de drept civil roman, Editura All, Bucuresti, 1997, vol. II;
C. Oprisan, Elemente de morala in conceptul de buna-credinta, in Studii si cercetari juridice nr. 1/1970;
D. Gherasim, Buna-credinta in raporturile juridice civile, Editura Academiei, Bucuresti, 1981;
D. Florescu, Sanctionarea abuzului de drept in perspectiva unui nou cod de procedura civila, Revista Romana de Drept nr. 2/1973;
D. Radu, R. Sanielevici, Exercitarea drepturilor civile si procesuale civile si abuzul de drept in practica noastra judiciara, Analele Universitatii Iasi - 1967;
Ghe. Beleiu, Drept civil roman, Casa de editura si presa ,,Sansa" S.R.L., Bucuresti, 1993, p. 30; Y. Eminescu, Tratat de drept civil, vol. I, Partea generala, Editura Academiei, Bucuresti, 1967, p. 64 - 68; O. Calmuschi, Tratat de drept civil, vol. I, Partea generala, 1989;
Ghe. Beleiu, Drept civil roman. Introducere in dreptul civil. Subiectele dreptului civil, Editie revazuta si adaugita, Editura Sansa, Bucuresti, 1995, p. 48; S. Rauschi, Drept civil. Partea generala. Persoana fizica. Persoana juridica, Editura Fundatiei ,,Chemarea", Iasi, 1993;
Ghe. Beleiu, Drept civil roman. Introducere in dreptul civil. Subiectele dreptului civil, Casa de Editura si Presa ,,Sansa" S.R.L., Bucuresti, 1994;
Ghe. Beleiu, ,,Drept civil roman. Introducere in dreptul civil. Subiectele dreptului civil", editia a V-a, revazuta si adaugita de M. Nicolae si P. Trusca, Editura Sansa, 1998;
G. Boroi, Drept civil. Partea generala, Editia a II-a revizuita si adaugita, Editura All Beck, Bucuresti, 1999;
G. Boroi, Drept civil. Partea generala. Persoanele, Editura All Beck, Bucuresti, 2001;
G. Boroi, Drept civil. Parte generala. Persoanele. Editia a III-a, Bucuresti, Ed. Hamangiu, 2008;
Ion Deleanu, Drepturile subiective si abuzul de drept, Editura Cluj -Napoca, 1988;
Ioan Les, Tratat de drept procesual civil, Editura All Beck, Bucuresti, 2001;
I.T Stefanescu, Tratat elementar de drept al muncii, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 1999:
I.T. Stefanescu, Tratat de dreptul muncii, vol. II, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2003;
J. Goicovici, Dictionar de dreptul consumului, Ed. C.H.Beck, Bucuresti, 2010;
M. Eliescu, Raspunderea civila delictuala, Editura Academiei, Bucuresti, 1972;
M. Constantinescu, I. Muraru, A. Iorgovan, Revizuirea Constitutiei Romaniei. Explicatii si comentarii., Editura Rosetti, Bucuresti, 2003;
Mihaela Tabarca, Gheorghe Buta, Codul de procedura civila: comentat si adnotat cu legislatie, jurisprudenta si doctrina, Editia a 2-a, revazuta si adaugita, Universul Juridic, Bucuresti, 2008;
Mihai G., Fundamentele dreptului. Dreptul subiectiv. Izvoare ale drepturilor subiective, Bucuresti, 2005;
Mirela Djuvara, Eseuri de filozofie a dreptului, Editura ,,Trei", 1997;
O. Ungureanu, Reflectii privind abuzul de drept si inconvenientele anormale de vecinatate, Acta Universitatis Lucian Blaga, Nr. 1-2/2004;
R. Dimitriu, Obligatia de fidelitate in raporturile de munca, Editura Tribuna Economica, Bucuresti, 2001;
Traian Ionascu, Tratat de drept civil, Editura Academiei, Bucuresti, 1967.
Alte documente
Constitutia Romaniei;
Legea nr. 53/2003, publicata in Monitorul oficial al Romaniei, Partea I, nr. 72 din 5 februarie 2003;
Legea de revizuire a Constitutiei Romaniei nr. 429/2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 758 din 29 octombrie 2003;
Legea nr. 161 / 2010 publicata in Monitorul Oficial nr. 497/19 iulie 2010;
Noul Cod Civil.


Banii inapoi garantat!

Plateste in siguranta cu cardul bancar si beneficiezi de garantia 200% din partea Diploma.ro.


Descarca aceasta licenta cu doar 8 €

Simplu si rapid in doar 2 pasi: completezi adresa de email si platesti.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Pe adresa de email specificata vei primi link-ul de descarcare, nr. comenzii si factura (la plata cu cardul). Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.

2. Alege modalitatea de plata preferata:* Pretul este fara TVA.


Hopa sus!