Actele emise de organele fiscale

Cuprins licență

Introducere
Capitolul 1 - Noțiuni introductive
1.1 - Noțiunea de act administrativ fiscal
1.2 - Conținutul și motivarea actului administrativ fiscal
1.3 - Opozabilitatea, nulitatea actului administrativ fiscal și corectarea erorilor materiale
Capitolul 2 - Administrarea, aprecierea și termenele probelor
2.1 - Dreptul organului fiscal de a solicita prezența contribuabilului la sediul său
2.2 - Informații și expertize
2.3 - Verificarea înscrisurilor și cercetarea la fața locului
2.4 - Termene
Capitolul 3 - Înregistrarea fiscală și evidența contabilă și fiscală
3.1 - Declarația fiscală
3.2 - Stabilirea impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor sume datorate bugetului general consolidat
3.3 - Realizarea inspecției fiscale
Capitolul 4 - Colectarea creanțelor fiscale și soluționarea contestațiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale
4.1 - Colectarea creanțelor fiscale
4.2 - Soluționarea contestațiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale
4.3 - Studiu de caz - Executorul judecătoresc versus executorul fiscal
Concluzii 
Bibliografie


Extras din licență

Introducere
Actele emise de organele fiscale reprezintă instrumente juridice esențiale în procesul administrativ-fiscal, prin intermediul cărora se stabilesc și se impun obligațiile fiscale asupra contribuabililor. Aceste acte au un impact semnificativ asupra relației dintre autoritățile fiscale și contribuabili, influențând direct drepturile și obligațiile acestora.
Capitolul 1 al lucrării se axează pe noțiunile introductive privind actul administrativ fiscal. Se analizează noțiunea de act administrativ fiscal, evidențiindu-se caracteristicile și rolul acestuia în cadrul sistemului fiscal. De asemenea, se examinează conținutul și motivarea actului administrativ fiscal, evidențiindu-se importanța clarității și justificării acestuia în relația cu contribuabilul. Totodată, se abordează aspectele referitoare la opozabilitatea și nulitatea actului administrativ fiscal, precum și procedurile de corectare a erorilor materiale.
În Capitolul 2 se analizează administrarea, aprecierea și termenele probelor în cadrul procesului administrativ-fiscal. Se analizează prerogativa autorității fiscale de a iniția cererea de prezență a contribuabilului la sediul acesteia, punându-se în evidență relevanța fundamentală a colaborării și a comunicării eficiente dintre organele statului și contribuabili în contextul procesului fiscal. În plus, se explorează temele asociate solicitării de informații și expertize adresate de către autoritățile fiscale, precum și procesul de verificare a documentelor și cercetarea desfășurată la locul desfășurării activității contribuabilului. Se evidențiază, de asemenea, importanța respectării termenelor în procesul administrativ-fiscal.
Capitolul 3 se concentrează asupra înregistrării fiscale și evidenței contabile și fiscale. Se analizează importanța și procedurile privind depunerea declarației fiscale, precum și stabilirea impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor sume datorate bugetului general consolidat. De asemenea, se abordează aspectele referitoare la realizarea inspecției fiscale, evidențiindu-se importanța controlului și verificării corespunzătoare a situației fiscale a contribuabililor.
În Capitolul 4 se examinează colectarea creanțelor fiscale și soluționarea contestațiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale. Se analizează procedurile și modalitățile de colectare a creanțelor fiscale, evidențiindu-se importanța executării silite și a măsurilor asigurătorii. De asemenea, se dezbat aspectele privind soluționarea contestațiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale, subliniindu-se importanța dreptului contribuabililor de a contesta deciziile fiscale și de a beneficia de un tratament just și echitabil în procesul de soluționare a contestațiilor.
În final, în cadrul studiului de caz din Capitolul 4, se analizează și se compară rolul și atribuțiile executorului judecătoresc și ale executorului fiscal în procesul de executare silită a creanțelor fiscale. Se evidențiază diferențele și similaritățile dintre aceste două categorii de executori, precum și modul în care aceștia acționează în vederea realizării executării silite.
Prin această lucrare, se urmărește înțelegerea și explorarea conceptelor și aspectelor relevante legate de actele emise de organele fiscale. Prin analizarea noțiunilor introductive, administrarea probelor, înregistrarea fiscală și colectarea creanțelor fiscale, precum și prin studiul de caz privind executorul judecătoresc și executorul fiscal, se are în vedere oferirea unei perspective complexe și cuprinzătoare asupra procesului administrativ-fiscal și a implicărilor acestuia în relația dintre autoritățile fiscale și contribuabili.
Lucrarea se bazează pe o analiză aprofundată a legislației fiscale și a principiilor juridice relevante, precum și pe studii de specialitate și jurisprudență relevantă în domeniu. Prin urmare, se propune o abordare cuprinzătoare și echilibrată a temei propuse, cu scopul de a oferi cititorilor o înțelegere clară și detaliată a actelor emise de organele fiscale și a implicațiilor acestora în procesul administrativ-fiscal.
Prin această lucrare, se propune o analiză riguroasă și obiectivă a actelor emise de organele fiscale, cu scopul de a contribui la înțelegerea și dezvoltarea cunoștințelor în domeniul fiscal și administrativ. Este deosebit de important să se înțeleagă modul în care aceste acte sunt elaborate, aplicate și contestate, în vederea asigurării unui sistem fiscal eficient și echitabil, în beneficiul atât al autorităților fiscale, cât și al contribuabililor.


Fisiere în arhivă (1):

  • Actele emise de organele fiscale.docx

Imagini din acest licență

Bibliografie

Costaș Cosmin Flavius - Drept financiar, Ediția a III-a, Editura Universul Juridic, București,
2021
Duca Emilian - Codul fiscal comentat și adnotat cu legislație secundară și complementară, jurisprudență și norme metodologice, Editura Universul Juridic, București, 2021
Ene Marilena, Drept fiscal, Ed. II. Editura Solomon, București, 2022
Ene Marilena, Curs de drept fiscal, Editura Solomon, București, 2023
Ghencea Flavia-Lucia - Drept financiar și fiscal. Manual practic, Editura Pro Universitaria, București, 2021
Gherghina S. Drept financiar public, ed. 2, Editura C.H. Beck, București, 2020
Lazăr I., Dreptul finanțelor publice, Volumul I. Drept bugetar., Editura C.H.Beck, București, 2022
Mandoiu Nicolae - Codul de procedură fiscală 2022-2023 - text comparat, Editura Confisc, București, 2023
Mandoiu Nicolae - Codul de Procedură Fiscală 2020 - 2021, Editura Confisc, București, 2021
Radu, D.I., Drosu Șaguna, D. Drept fiscal. Fiscalitate. Obligații fiscale. Declarații fiscale. Editura C.H. Beck, București, 2020
Șaguna, Dan Drosu; Radu, Daniela Iuliana, Drept fiscal. Fiscalitate. Obligații fiscale. Declarații fiscale, ediția a IV-a, Editura C. H. Beck, București, 2019
Șaguna Dan Drosu ș.a., Drept fiscal Ed. V - Drept fiscal. Editura C. H. Beck, București 2020
Vedinas, Verginia, Dreptul administrativ, ediția a XIII-a, Editura Universul Juridic, București, 2022
Tofan M., Drept financiar European, Editura Universității ”Alexandru Ioan Cuza” Iași, 2019


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!