Actele jurisdictionale

Cuprins licenta Cum descarc?

Introducere	4
1. Aspecte introductive privind justitia constitutionala	5
1.1. Generalitati	5
1.2. Scurta privire asupra justitiei constitutionale actuale din Romania	6
2. Actele jurisdictionale ale Curtii Constitutionale	7
2.1. Distinctia dintre actele jurisdictionale si actele nejurisdictionale ale Curtii Constitutionale	7
2.2. Actele jurisdictionale privind constitutionalitatea legilor	7
2.2.1. Chestiuni prealabile	7
2.2.2. Functia de interpretare a judecatorului constitutional, fundament al deciziilor ,,simple" si ,,interpretative"	8
2.2.3. Dubla activitate de interpretare a judecatorului constitutional	9
2.2.4. Constitutionalitate ,,externa"/constitutionalitate ,,interna"	10
2.2.5.Obiectul actelor jurisdictionale privind constitutionalitatea legilor	10
2.2.6. Distinctii terminologice: ,,dispozitie", ,,text", ,,norma"	11
2.2.7. Raporturile dintre ,,text" si ,,norma"	12
2.3. Asigurarea securitatii juridice, fundament al deciziilor ,,interpretative"	13
2.4. Deciziile ,,simple"	14
2.5. Deciziile ,,interpretative"	15
2.5.1. Deciziile ,,interpretative" restrictive	15
2.5.2. Deciziile ,,interpretative" constructive	17
2.5.3. Deciziile,,interpretative" aditive	17
2.5.4. Deciziile ,,interpretative" substitutive	18
2.5.5. Deciziile ,,interpretative" directive	18
2.5.6. Deciziile ,,hibride"	19
2.6. Actele jurisdictionale privind constitutionalitatea unor stari de fapt	19
2.6.1. Solutionarea conflictelor juridice de natura constitutionala dintre autoritatile publice	19
2.6.2. Confirmarea rezultatului alegerilor prezidentiale	20
2.6.3. Constatarea existentei imprejurarilor care justifica interimatul in exercitarea functiei de Presedinte al Romaniei	21
2.6.4. Emiterea avizului pentru suspendarea din functie a Presedintelui Romaniei	21
2.6.5. Judecarea contestatiilor care au ca obiect constitutionalitatea unui partid politic	21
3. Atributele si efectele actelor jurisdictionale ale Curtii Constitutionale	22
3.1. Chestiuni prealabile	22
3.2. Atributele actelor jurisdictionale ale Curtii Constitutionale	23
3.3. Efectele actelor jurisdictionale ale Curtii Constitutionale	25
3.3.1. Efectele actelor jurisdictionale ale Curtii Constitutionale in cadrul controlului constitutionalitatii legilor inainte de promulgare	26
3.3.2. Efectele actelor jurisdictionale ale Curtii Constitutionale in cadrul controlului constitutionalitatii initiativelor de revizuire a Constitutiei	27
3.3.3. Efectele actelor jurisdictionale ale Curtii Constitutionale in cadrul controlului constitutionalitatii tratatelor sau a altor acorduri internationale	29
3.3.4. Efectele actelor jurisdictionale ale Curtii Constitutionale in cadrul controlului constitutionalitatii regulamentelor Parlamentului	31
3.3.5. Efectele actelor jurisdictionale ale Curtii Constitutionale in cadrul solutionarii exceptiei de neconstitutionalitate	32
3.3.6.  Efectele deciziei de admitere a exceptiei de neconstitutionalitate	33
3.3.7. Efectele deciziei de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate	35
3.3.7. Efectele deciziei de solutionare a exceptiei de neconstitutionalitate in plan  procesual	35
3.3.8. Efectele actelor jurisdictionale ale Curtii Constitutionale in cadrul solutionarii conflictelor juridice de natura constitutionala dintre autoritatile publice	35
3.3.9. Efectele actelor jurisdictionale ale Curtii Constitutionale in cadrul controlului asupra alegerilor prezidentiale	36
3.3.10. Efectele actelor jurisdictionale ale Curtii Constitutionale prin care se constata existenta imprejurarilor care justifica interimatul in exercitarea functiei de Presedinte al Romaniei	37
3.3.11. Efectele actelor jurisdictionale ale Curtii Constitutionale in cadrul judecarii contestatiilor care au ca obiect constitutionalitatea unui partid politic	40
Concluzii	41
Bibliografie	45


Extras din licenta Cum descarc?

Conceptul de ,,justitie constitutionala", fara a se putea stabili cu certitudine cand anume a aparut, este tot mai folosit in doctrina contemporana, dezvoltandu-se si delimitandu-se prin trasaturi specifice fata de alte categorii juridice. In intelesul sau actual, termenul de ,,justitie constitutionala" a fost folosit de catre H. Kelsen si Ch. Eisenmann. Cel de-al doilea autor distinge intre ,,justitia constitutionala", care ,,garanteaza repartizarea prerogativelor intre legislatia ordinara si legislatia constitutionala" si ,,jurisdictia constitutionala", care este acel organ prin care se realizeaza ,,justitia constitutionala". 
Se foloseste in literatura de specialitate si expresia ,,control al constitutionalitatii legilor" ca fiind relativ sinonima cu aceea de ,,justitie constitutionala". Cu toate ca nu este riguros exacta, notiunea de ,,control al constitutionalitatii legilor" exprima, intr-un mod sugestiv, o modalitate prin care se asigura una din garantiile juridice ale suprematiei constitutiei in sistemul de drept Verificarea conformitatii legii cu Constitutia reprezinta esenta justitiei constitutionale. Asa cum am precizat, nu exista o sinonimie perfecta intre cele doua sintagme, deoarece, pe de o parte nu numai legile sunt supuse unui control de constitutionalitate, iar pe de alta parte, justitia constitutionala are si alte atributii specifice. Toate acestea vor fi analizate pe larg pe parcursul lucrarii. 
Organul de stat chemat sa statueze asupra constitutionalitatii unei legi, din punctul acestuia de vedere exista doua forme de control: controlul difuz sau descentralizat exercitat de catre instantele judecatoresti si controlul concentrat centralizat exercitat de catre un organ care are competenta exclusiva. 
Acest control difuz isi are originea in celebra decizie a Curtii Supreme a Statelor Unite ale Americii (de aici si denumirea de ,,modelul american"), pronuntata in cauza Marbury versus Madison din 1803, care a statuat pentru prima oara ca judecatorul ordinar are dreptul de a se pronunta asupra conformitatii legii cu Constitutia. Controlul judecatoresc cunoaste la randul sau doua modalitati de exercitare: controlul difuz, atunci cand se exercita de catre toate instantele judecatoresti, indiferent de gradul lor si controlul concentrat cand competenta in materie constitutionala revine numai instantei supreme. 
Controlul concentrat a fost consacrat prin Constitutia Austriei din 1920, cu modificarile aduse in 1928, si care a avut la baza teoriile lui H. Kelsen. Acest tip de control, cunoscut si sub numele de model ,,austro-kelsian", ,,european", sau al ,,curtilor constitutionale", este exercitat de catre un organ specializat, denumit, de regula, Curte sau Tribunal Constitutional. 
Revenind la chestiunea in discutie, precizez ca notiunile de ,,justitie constitutionala" si ,,jurisdictie constitutionala" sunt uzitate de catre doctrina in contextul referirilor la modelul european de control de constitutionalitate, efectuat de catre un organ specializat. 
Cand vorbim despre definitia si trasaturile specifice justitiei constitutionale, indeosebi doctrinarii straini, dar si unii romani au exprimat o serie de opinii de certa valoare juridica. Ma voi opri asupra unei definitii cu caracter general, potrivit careia justitia constitutionala desemneaza ,,ansamblul institutiilor si al tehnicilor prin mijlocirea carora este asigurata, fara restrictii, suprematia constitutiei". Desigur, desi este lapidara si din acest motiv supusa criticilor, totusi definitia reflecta misiunea fundamentala a justitiei constitutionale, aceea de a asigura, prin intermediul jurisdictiei constitutionale, suprematia Constitutiei in raport cu sistemul de drept.
1.2. Scurta privire asupra justitiei constitutionale actuale din Romania
A fost consacrata pentru prima data in Romania justitia constitutionala, prin Constitutia din 1991. Titlul V (art. 140-145) din legea fundamentala a institutionalizat justitia constitutionala din Romania, printr-un organ special si specializat, Curtea Constitutionala, avandu-se ca sursa de inspiratie ,,modelul European". Fundamentele constitutionale privind Curtea Constitutionala au fost dezvoltate prin Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale si Regulamentul de organizare si functionare a Curtii Constitutionale Ulterior, prin Constitutia revizuita a Romaniei din 2003 , Titlului V ,,Curtea Constitutionala", i s-au adus unele modificari substantiale, de natura sa configureze si mai bine locul si rolul acestei institutii specializate in garantarea suprematiei Constitutiei. 
Potrivit legii fundamentale, Curtea Constitutionala are urmatoarele atributii:
a)se pronunta asupra constitutionalitatii regulamentelor Parlamentului, la sesizarea unuia dintre presedintii celor doua Camere, a unui grup parlamentar sau a unui numar de cel putin 50 de deputati sau de cel putin 25 de senatori;
b)se pronunta asupra constitutionalitatii tratatelor sau altor acorduri internationale, la sesizarea unuia dintre presedintii celor doua Camere, a unui numar de cel putin 50 de deputati sau de cel putin 25 de senatori;
c)se pronunta asupra constitutionalitatii legilor, inainte de promulgarea acestora, la sesizarea Presedintelui Romaniei, a unuia dintre presedintii celor doua Camere, a Guvernului, a inaltei Curti de Casatie si Justitie, a Avocatului Poporului, a unui numar de cel putin 50 de deputati sau de cel putin 25 de senatori, precum si, din oficiu, asupra initiativelor de revizuire a Constitutiei;
d)hotaraste asupra exceptiilor de neconstitutionalitate privind legile si ordonantele, ridicate in fata instantelor judecatoresti sau de arbitraj comercial; exceptia de neconstitutionalitate poate fi ridicata si direct de Avocatul Poporului;
e)hotaraste asupra contestatiilor care au ca obiect constitutionalitatea unui partid politic;
f)solutioneaza conflictele juridice de natura constitutionala dintre autoritatile publice, la cererea Presedintelui Romaniei, a unuia dintre presedintii celor doua Camere, a primului-ministru sau a presedintelui Consiliului Superior al Magistraturii;
g)vegheaza la respectarea procedurii pentru alegerea Presedintelui Romaniei si confirma rezultatele sufragiului;
h)constata existenta imprejurarilor care justifica interimatul in exercitarea functiei de Presedinte al Romaniei si comunica cele constatate atat Parlamentului, cat si Guvernului;
i)da aviz consultativ pentru propunerea de suspendare din functie a Presedintelui Romaniei;
j)vegheaza la respectarea procedurii pentru organizarea si desfasurarea referendumului, dar si confirma rezultatele acestuia;
k)verifica indeplinirea conditiilor pentru exercitarea initiativei legislative de catre cetateni;
l)indeplineste si alte atributii prevazute de legea organica a Curtii.
2. Actele jurisdictionale ale Curtii Constitutionale
2.1. Distinctia dintre actele jurisdictionale si actele nejurisdictionale ale Curtii Constitutionale
Este util sa facem distinctia dintre actele jurisdictionale si cele nejurisdictionale ale Curtii Constitutionale. Este adevarat faptul ca cvasitotalitatea actelor Curtii au un caracter jurisdictional, determinat indeosebi de rolul acestei institutii de garant al Constitutiei, insa, pe de alta parte, Curtea ca autoritate distincta si independenta a statului, are si alte atributii, de ordin administrativ, lipsite de ,,conotatiile" unui contencios constitutional; actele adoptate de Curte in exercitarea acestei din urma categorii de atributii nu au un caracter jurisdictional. In sprijinul acestei distinctii, evocam cadrul normativ existent. 
Art. 146 lit. I) din Constitutia revizuita prevede ca Curtea Constitutionala indeplineste si alte atributii (altele decat cele jurisdictionale) prevazute de legea organica a Curtii.
Facand referire la modul de lucru al plenului Curtii Constitutionale, art. 51 alin. (2) si (3) din Legea nr. 47/1992 face distinctia clara intre exercitarea atributiilor jurisdictionale si a altor atributii decat cele jurisdictionale, mai mult, art. 4 din Regulamentul de organizare si functionare a Curtii Constitutionale enumera care sunt atributiile in exercitarea carora plenul Curtii adopta acte nejurisdictionale 
2.2. Actele jurisdictionale privind constitutionalitatea legilor


Fisiere in arhiva (1):

  • Actele jurisdictionale.doc

Imagini din aceasta licenta Cum descarc?

Bibliografie

I.Tratate, monografii, cursuri universitare si alte lucrari de specialitate
1.Andreescu M., Puran A.N. , Institutii constitutionale si politice, Editura Sitech, Craiova, 2014
2.Broussolle D., Les lois declarees inoperantes par le juge constitutionnel, R.D.P., 1985
3.Cimpoeru D., Actele jurisdictionale ale Curtii Constitutionale, Editura Wolters Kluwer, Bucuresti, 2010 
4.Ciobanu V.M., Tratat teoretic si practic de procedura civila, vol. II, Ed. National, Bucuresti, 1996
5.Deleanu I., Justitia Constitutionala, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 1995
6.Deleanu I., Institutii si proceduri constitutionale, Editura C.H. Bech, Bucuresti, 2006, 
7.Deleanu, Atributele legale si efectele actului jurisdictional, Culegere de studii, Pandectele Romane, supliment, 2003
8.Draganu T. , Efectele juridice ale deciziilor Curtii Constitutionale in lumina prevederilor Constitutiei revizuite, Revista de Drept Public nr. 1/2004
9.Favoreau L. , La decision de constitutionnalite, R.I.D.C., 2-1986
10.Maleville M.H. , Practique de l'interpretation des contrats. Etude jurisprudentielle, Publications de l' Universite de Rouen nr. 164,1991
11.Muraru I., Drept constitutional si institutii politice, voi. I, Ed. Actami, Bucuresti, 1995
12.Muraru I., Constantinescu M., Enache M., Iancu G., Interpretarea Constitutiei. Doctrina si practica ,Ed. Lumina Lex, Bucuresti, 2002
13.Muraru I., Constantinescu M., Studii constitutionale, voi. II, Ed. Actami, Bucuresti, 1996-1998
14.Popa N., Eremia M.C. , Cristea S., Teoria generala a dreptului, editia a II-a, Editura All Beck, Bucuresti
15.Van Kerchove M., Linterpretation en droit; approche pluridisciplinaire, Bruxelles, Publications de Facultes universitaires Saint-Louis, 1978
II.Legislatie
1.Constitutia Romaniei Republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.767 din 31 octombrie 2003
2.Legea nr.370 din 2004 pentru alegerea Presedintelui Romaniei , publicata in Monitorul Oficial, Partea I, cu modificarile si completarile ulterioare
3.Legea nr. 47/1992 republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.807 din 3 decembrie 2010.
4.Legea nr. 47/1992 cu modificarile si completarile ulterioare
5.Decizia nr. 647/2006, publicata in Monitorul Oficial nr. 921 din 14 noiembrie 2006
6.Decizia nr. 189/2006, publicata in Monitorul Oficial nr. 307 din 5 aprilie 2006
7.Decizia nr. 148/2003 privind constitutionalitatea propunerii legislative de revizuire a Constitutiei Romaniei
8.Hotararea nr. 1/2007 privind constatarea existentei imprejurarilor care justifica interimatul in exercitarea functiei de Presedinte al Romaniei, publicata in Monitorul Oficial nr. 269 din 20 aprilie 2007
9.Regulamentul de organizare si functionare a Curtii Constitutionale, aprobat prin Hotararea nr. 2/2005
10.Hotararea nr. 33/2004 publicata in Monitorul Oficial nr. 1163 din 8 decembrie 2004
III.Surse Internet
1.www.cdep.ro 
2.www.ccr.ro


Banii inapoi garantat!

Plateste in siguranta cu cardul bancar si beneficiezi de garantia 200% din partea Diploma.ro.


Descarca aceasta licenta cu doar 10 €

Simplu si rapid in doar 2 pasi: completezi adresa de email si platesti.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Pe adresa de email specificata vei primi link-ul de descarcare, nr. comenzii si factura (la plata cu cardul). Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.

2. Alege modalitatea de plata preferata:* La pretul afisat se adauga 19% TVA.


Hopa sus!