Actele organelor de urmărire penală

Extras din licență Cum descarc?

CAPITOLUL I. ASPECTE INTRODUCTIVE PRIVIND URMĂRIREA PENALĂ
1.1 Noțiunea, obiectul și principiile urmăririi penale
În cadrul procesului penal, pot fi deosebite anumite funcțiuni procesuale esențiale, care împreună, contribuie la atingerea scopului final al acestei activități sociale. Funcțiunile procesuale se realizează în cadrul fazelor procesuale care sunt alcătuite dintr-un ansamblu de acte și măsuri procesuale și procedural, având de îndeplinit un obiectiv limitat subsumat obiectivului general al procesului penal . În fiecare fază procesuală sunt rezolvate problem de a căror soluție depinde trecerea dosarului penal în faza următoare.
Între fazele sau subdiviziunile procesului penal, urmărirea penală, datorită finalității și funcțiunii sale proprii, ocupă un loc deosebit . În literatura de specialitate, numeroși autori au subliniat importanța urmăririi penale ca fază distinct a procesului penal. Astfel, în unele opinii se arată, pe bună dreptate, că necesitatea de a contracara activitatea infracțională a condus la înființarea unor organe specializate care să realizeze anumite activități specific într-o fază premergătoare desfășurării judecății . Existența fazei de urmărire penală este justificată și de faptul că în epoca modern, se săvârșesc infracțiuni prin folosirea unor procedee și tehnici noi tot mai perfecționate, uneori criminalitatea căpătând caracter organizat , toate acestea au impus o preocupare sporită din partea statului pentru combaterea fenomenului infracțional.
Conform legii, urmărirea penală se înfățișează ca o fază obligatorie în marea majoritate a cauzelor penale. Sunt însă, situații excepționale în care procesul penal are forme atipice, în sensul inexistenței urmăririi penale. Astfel, conform art. 2781 alin. (8) lit. c) Vechiul Cod de procedură penală , instanța sesizată prin plângerea persoanei ale cărei interese legitime au fost vătămate prin acte de netrimitere în judecată ale procurorului poate dispune admiterea plângerii și reținerea cauzei spre judecare prin încheiere. 
În Noul cod de procedură penală urmărirea penală ca primă fază a procesului penal, a fost regândită şi simplificată pentru a răspunde mai bine cerinţei de desfăşurare cu celeritate şi cu mai multă eficienţă a procesului penal. 
Regândirea reglementării etapei de urmărire penală în noul cod de procedură penală introduce mai multe elemente de noutate. 
Un prim element de noutate constă în eliminarea etapei actelor premergătoare şi realizarea tuturor activităţilor în cadrul etapei de urmărire penală care se împarte în două faze distincte: faza de investigare a faptei şi faza de investigare a persoanei. 
Faza de investigare a faptei începe prin sesizarea organelor judiciare competente, iar faza de investigare a persoanei debutează prin actul de începere a urmării penale faţă de suspect atunci când din probe rezultă bănuiala rezonabilă că această persoană a săvârşit o infracţiune .
Obiectul urmăririi penale. Conform legislației anterioare , urmărirea penală are ca obiect străngerea probelor necesare cu privire la existența infracțiunilor, la identificarea făptuitorilor și la stabilirea răspunderii acestora, pentru a se constata dacă este sau nu cazul să se dispună trimiterea în judecată. 
Conform art. 285 alin. (1) din Noul cod de procedură penală ,, urmărirea penală are ca obiect strângerea probelor necesare cu privire la existenţa infracţiunilor, la identificarea persoanelor care au săvârşit o infracţiune şi la stabilirea răspunderii penale a acestora, pentru a se constata dacă este sau nu cazul să se dispună trimiterea în judecată,, .
Prin ,,strângerea probelor necesare ,, se înțelege, cum pe bună dreptate s-a subliniat în literatura de specialitate, atât operația de adunare a probelor, cât și examinarea și evaluarea lor, pentru a se constata dacă sunt suficiente în vederea luării hotărârii privind trimiterea sau netrimiterea în judecată .


Fisiere în arhivă (1):

  • Actele Organelor de Urmarire Penala.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

1. Apetrei M., Drept procesual penal, vol. I, Partea generală, şi vol. ÎI, Partea specială, Editura Victor, Bucureşti 2007. 
2. Boroi Al., Drept Penal şi drept procesual - penal, Editura C.H. Beck. 2006
3. Buneci P., Drept procesual penal, vol. I, II, III, Editura SemnE, Bucureşti 2006; 
4. C.A. Braşov, decizia penală nr. 309/R din 7 aprilie2004, în C.P.J.P. 2003-2004
5. Codul de procedură penală actualizat 2012, republicat în M.Of nr. 78 din 30 aprilie 1997
6. Codul penal,adoptat prin Legea Nr. 286 din 17 iulie 2009,intrat în vigoare la data de 1 februarie 2014
7. Constituţia României; 
8. Dongoroz V., colectiv, Noul Cod de procedură penală și Codul de procedură penală anterior – prezentare comparativă, Ed. Politică, București
9. Dongoroz V., Siegfried K. și colectiv., Explicații teoretice ale Codului de procedură penală român. Partea specială., vol. II, Ed. Academiei, București 1976 Dongoroz, V., Kahane, S., Antoniu, G., Bulai, C., Iliescu, N., Stănoiu, R., Explicații teoretice ale Codului de procedură penală român, vol. I, (II) Ed. Academiei, București, 1975
10. Gheorghe D., Administrarea şi aprecierea probelor în procesul penal, Pro lege nr. 2/2006. 
11. Î.C.C.J., secţia penală, decizia nr. 1390 din 14 aprilie 2008,www.legalis.ro
12. Kahane S., Dreptul procesual penal în România, Ed/ Didactică și Pedagogică, București 1963, p. 209
13. Lazăr A., Supravegherea procurorului asupra actelor premergătoare. Activitatea informativ-investigativă a poliției judiciare și materializarea ei în mijloace de probă, în Dreptul, nr. 1/2005, p. 197-210
14. Legea de punere în aplicare a dispozițiilor Noului cod de procedură penală nr. 255/2013
15. Legea nr. 104/1992 pentru modificarea si completarea Codului penal, a Codului de procedura penala si a altor legi, precum si pentru abrogarea Legii nr. 59/1968 si a Decretului nr. 218/1977
16. Legea nr. 135 din 1 iulie 2010, privind Codul de procedură penală, Intrat în vigoare la data de 1 februarie 2014
17. Lordre A., Formalite et instruction judiciaire, Lyon, 1624, Cartea I, art. 1, nr, 1 și Cartea III, art. 2,39.
18. Lorincz A.L, Drept procesual penal, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2005. 
19. Lorincz A.L, Drept procesual penal, Partea generală. Editura Pro Universitaria , Bucureşti, 2006. 
20. Lorincz A.L, Drept procesual penal, Partea specială. Editura Pro Universitaria , Bucureşti, 2007. 
21. Mateuț, Gh., Tratat de procedură penală, Partea specială, vol. I, Ed. C.H. Beck, București, 2007
22. Neagu I. , Tratat de procedură penală. Partea generală, Ed. Universul Juridic, București, 2010
23. Neagu I. , Tratat de procedură penală. Partea specială, Ed. Universul Juridic, București, 2010
24. Neagu I., Drept procesual penal, Tratat, Ed. Academiei Române, București, 1988, 
25. Neagu I., Drept Procesual Penal. Tratat. Partea generală; Editura Global Lex, Bucureşti, 1997. 
26. Neagu I., Lucia Moldovan, Drept procesual penal. Îndreptar de practică judiciară, Bucureşti, Editura didactică şi pedagogică, 1982 
27. Neagu I., Tratat de drept procesual penal.Partea specială, Editura Universul Juridic 2011, București
28. Neagu I., Tratat de procedură penală. Partea generală, Ed Universul Juridic, București, 2008
29. Neagu I., Tratat de procedură penală. Partea specială, Ed. Universul Juridic, Bucureșri 2011
30. Neagu I., Tratat de procedură penală.Partea specială, Ed. Universul Juridic, București, 2008
31. Pop Tr., Propuneri de lege ferenda privind sfera noţiunii de parte în procesul penal, R. R. D. nr.8 , 1980. 
32. Răileanu R.P., Elemente de noutate în desfășurarea procesului penal aduse prin Noul Cod de procedură penală – Legea nr. 135/2010, Școala Națională de grefieri, București, 2013
33. Theodoru G. Gr., Drept procesual penal, Ed. Didactică și Pedagogică, București 1979
34. Theodoru Gh, L.Moldovan, Drept procesual penal roman, E.D.P. 
35. Theodoru Grigore Gh., Drept procesual penal, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 1979
36. Theodoru Grigore Gh., Drept procesual penal, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 1979
37. Udroiu M., Procedură penală. Partea specială, Ed. Universul Juridic, București 2011
38. Volonciu N., Drept procesual penal, Ed. Didactică și pedagogică, București, 1972 Dincu A., Criminoloogie, Tipografia Universității București, 1984
39. Volonciu N., Drept procesual penal, Ed. Didactică și pedagogică, București, 1972
40. Volonciu N., Tratat de procedură penală, Editura Paideia, Bucureşti, 2001. 
41. Volonciu N., Tratat de procedură penală. Partea specială, vol II., Ed. Paideia, București, 1999
42. Volonciu N., Tratat de procedură penală. Partea specială, vol. II, Ed. Paideia, București, 1999


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!