Activitatea de Inspectie Fiscala - Studiu de Caz SC Vito&Mar SRL

Cuprins licenta Cum descarc?

INTRODUCERE 3
CAPITOLUL 1 ACTIVITATEA DE INSPECTIE FISCALA DIN CADRUL DGFP 
BRASOV 6
1.1. Directia Generala A Finantelor Publice Brasov 6
1.1.2. Atributiile, sarcinile si responsabilitatile activitatii de control 7
CAPITOLUL 2 REGULI SI PROCEDURI DE SFASURARE A ACTIVITATII
DE INSPECTTE FISCALA. PREVEDERILE CODULUI DE 
PROCEDURA FISCALA 10
2.1. Obiectul si functiile inspectiei fiscale 10
2.2. Proceduri de control fiscal 11
2.3. Selectarea contribuabililor pentru inspectie fiscala 12
2.4. Avizul de inspectie fiscala 14
2.5. Reguli privind inspectia fiscala 16
2.5.1. Obligatia de colaborare a contribuabilului 17
2.5.2. Dreptul contribuabilului de a fi informat 17
CAPITOLUL 3 TEHNICA STABILIRII TVA SI IMPOZITULUI PE VENIT 
LA PERSOANE JURIDICE 18
3.1. Taxa pe valoare adugata 18
3.1.1. Regulile si cotele taxei pe valoarea adaugata 22
3.1.2. Baza de impozitare 23
3.1.3. Obligatiile privind inregistrarea la organele fiscale 24
3.1.4. T.V.A. datorat bugetului de stat 25
3.2. Impozitarea profitului 26
3.2.1. Modul de calcul al impozitului pe profit 28 
3.2.2. Plata impozitului pe profit 35
3.2.3. Teoria Impozitarii profitului 37
CAPITOLUL 4 PROCEDURI DE CONTROL SI EFECTUAREA INSPECTIEI FISCALE 
LA PERSOANE JURIDICE 41 
4.1. Codul Etic al inspectorului de control fiscal 41
4.2. Drepturile si obligatiile contribuabilului pe durata desfasurari 
inspectiei fiscale 47
4.3. Principalele atributii ale inspectiei fiscale 56
CAPITOLUL 5 STUDIU DE CAZ. EFECTUAREA INSPECTIEI FISCALE
SC. VITO&MAR SRL 57
5.1. Prezentarea Firmei S.c. Vito&Mar S.r.l 57
5.2. Structura raportului de inspectie fiscala 61
5.3. Modul de intocmire a raportului de inspectie fiscala 63
5.4. Reguli de completare a formularelor utilizate in activitatea de 
inspectie fiscala la personae juridice 66 
5.5. Studiu de caz privind raportul de inspectie fiscala 72
CONCLUZII 89
BIBLIOGRAFIE 93
LEGISLATIE 93


Extras din licenta Cum descarc?

INTRODUCERE
Misiunea principala a orcarei administratii fiscale este de a colecta suma corecta a impozitelor si taxelor si a altor contributii datorate de contribuabili bugetului public, cu minim de costuri atat pentru administratie, cat si pentru contribuabil. Administratia fiscala este cea care trebuie sa asigure aplicarea si respectarea legislatiei financiar -fiscale de catre contribuabili. In acest context controlul poate fi definit si ca o functie a administratiei fiscale.
Controlul fiscal cuprinde ansamblul activitatilor care au ca scop verificarea realitatii, legalitatii si sinceritatii declaratiilor, verificarea corectitudinii si exactitatii indeplinirii, conform legii, a obligatiilor fiscale de catre contribuabili, precum si activitatea de investigare si constatare a evaziunii fiscale. 
Subiecti ai controlului fiscal, denumiti contribuabili, sunt persoanele juridice si fizice, atat romane, cat si straine, precum si asociatiile fara personalitate juridica, carora le revin, potrivit legii, obligatii fiscale, deci, orice entitate care are calitate de contribuabil, adica de subiect al impunerii este si subiect al controlului fiscal. Telul oricarei administratii fiscale moderne este aceea de realizare a unui grad cat mai mare de conformare fiscala voluntara a contribuabililor. Activitatea de control fiscal, alaturi de informarea si educarea contribuabililor, reprezinta unul din principalele instrumente pentru imbunatatirea conformarii fiscale voluntare. In trecut, controlul fiscal era axat, in principal, pe atragerea de sume suplimentare la bugetul de stat, fiind perceput de catre contribuabili ca un mijloc coercitiv al statului asupra lor. 
In ultimii ani, toate administratiile fiscale din tarile dezvoltate economic au trecut de la latura cantitativa a controlului fiscal la latura calitativa. Acum, administratia fiscala trateaza contribuabilii ca ,,parteneri de afaceri", ei sunt priviti ca si ,,clienti" ai administratiei. In acest sens, un rol important in relatia cu contribuabilii o are acordarea asistentei financiar-fiscale de catre Ministerul Finantelor Publice si unitatile fiscale teritoriale. 
De asemenea, un rol esential in administratia fiscala o are principiul declarativ - contribuabilii folosind in acest sens declaratiile fiscale, controlului fiscal revenindu-i sarcina verificarii sinceritatii declaratiilor, precum si corectitudinea si indeplinirea la termenele legale a obligatiilor fiscale de catre contribuabili.
Obligatiile fiscale cuprind : 
-obligatia de a declara bunurile si veniturile impozabile sau, dupa caz, impozitele 
datorate, taxele, contributiile la fondurile speciale; 
-obligatia de a calcula si de a inregistra in evidentele contabile si de plata, la 
termenele legale, a impozitelor, taxelor si contributiilor la fondurile speciale; 
-obligatia de a calcula, de a retine si de a inregistra in evidentele contabile si de a 
plati, la termenele legale, impozitele care se realizeaza prin stopaj la sursa; 
-orice alte obligatii legale care revin contribuabililor persoane fizice sau juridice, 
in aplicarea legilor fiscale.
Controlul fiscal se exercita de organele de control fiscal din Ministerul Finantelor Publice si ale unitatilor sale teritoriale, denumite organe de control fiscal (pentru veniturile bugetului statului), precum si de catre serviciile de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale (pentru resursele publice locale). In cadrul organelor de control financiar abilitate de lege se includ si organele de control financiar ale Curtii de Conturi a Romaniei. Pentru a sublinia importanta controlului fiscal, legea prevede ca angajatii organelor de control fiscal, indeplinesc o functie care implica exercitiul autoritatii de stat. In exercitarea atributiilor sale de serviciu, organele de control fiscal colaboreaza cu autoritatile publice centrale si locale, cu directiile de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice, precum si cu institutiile fiscale similare din alte state, in conditiile legii, pentru realizarea obiectivelor sale.
Caracteristicile formelor decontrol fiscal
In functie de scopul pentru care se efectueaza : 
- informativ, care are caracter educativ-profesional sau pentru informarea agentilor economici nou inregistratti asupra drepturilor si obligatiilor fiscale ce le revin; 
- de rutina, cu scopul mentinerii legaturii cu contribuabilii, urmaririi modului de respectare de catre contribuabili a obligatiilor fiscale sau pentru inregistrarea acestora ca platitori de impozite si taxe (de exemplu : constituirea si plata impozitului pe venit, constituirea si plata accizelor, taxelor pentru desfasurarea activitatilor de jocuri de noroc, etc);
Din punct de vedere al sferei de cuprindere : 
- general, caracterizat prin faptul ca, controlul cuprinde toate impozitele si taxele si contributiile datorate de contribuabili, verificandu-se modul de aplicare de catre contribuabil a legilor si reglementarilor financiar-fiscale, respectiv plata obligatiilor fiscale la termenele legale; 
- partial/limitat, controlul fiscal efectuandu-se cu referire numai la anumite impozite si taxe; 
Din punct de vedere al operatiunilor supuse controlul fiscal: 
- complet (de fond), controlandu-se toate operatiunile, documentele si evidentele care au stat la baza constituirii si stabilirii unui impozit, precum si plata acestuia la bugetul statului. Acest tip de control fiscal incepe printr-un test de credibilitate, ce include verificarea integritatii sistemului si evidentelor contabile. Controlul de fond se realizeaza prin efectuarea verificarilor asupra : conturilor, documentelor referitoare la achizitii si vanzari (prin sondaj) si a conformitatii documentelor justificative inregistrate in evidenta contabila, precum si a sinceritatii si corectitudinii datelor din toate declaratiile fiscale depuse de contribuabil la organul fiscal competent;
- selectiv (prin sondaj), cand se controleaza numai anumite operatiuni, documente sau perioade cu privire la constituirea si stabilirea unui impozit. In cazul cand controlul selectiv releva nereguli de fond, cercetarea fiscala continua, programandu-se si efectuandu-se un control complet. Acest tip de control are ca scop diminuarea evaziunii fiscale, in cel mai scurt timp posibil, prin axarea controlului fiscal pe anumite activitati economico-financiare ale contribuabililor, care prezinta un risc ridicat (de exemplu : in domeniul productiei si comercializarii alcoolului, produselor petroliere, etc - verificandu-se in special comercializarea acestora cu documente fiscale speciale, constituirea si plata accizelor aferente sau cu privire la munca la "negru" utilizata tot mai des de angajatori). 
- documentar, examinandu-se forma si continutul, a realitatii si legalitatii operatiunilor economico-financiare efectuate de contribuabil.
CAPITOLUL 1
ACTIVITATEA DE INSPECTIE FISCALA DIN CADRUL DGFP BRASOV
1.1.Directia Generala A Finantelor Publice Brasov este organizata pe trei activitati importante:
-Activitatea de Metodologie si Administrarea Veniturilor Statului
-Activitatea de Inspectie Fiscala
-Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica
Aria de cuprindere a organizatiei teritoriale este judetul Brasov, acoperita printr-un numar de 12 administratii ale finantelor publice municipale, orasenesti si comunale:
Activitatea de inspectie fiscala se realizeaza prin urmatoarele compartimente:
-Serviciul (biroul, compartimentul) inspectie fiscala persoane fizice;
-Serviciul (biroul, compartimentul) inspectie fiscala persoane juridice;
-Biroul (compartimentul) selectare dosare si programare control, coordonare si sinteza activitatii de inspectie fiscala.


Fisiere in arhiva (1):

  • Activitatea de Inspectie Fiscala - Studiu de Caz SC Vito&Mar SRL.doc

Imagini din aceasta licenta Cum descarc?

Banii inapoi garantat!

Plateste in siguranta cu cardul bancar si beneficiezi de garantia 200% din partea Diploma.ro.


Descarca aceasta licenta cu doar 10 €

Simplu si rapid in doar 2 pasi: completezi adresa de email si platesti.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Pe adresa de email specificata vei primi link-ul de descarcare, nr. comenzii si factura (la plata cu cardul). Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.

2. Alege modalitatea de plata preferata:* La pretul afisat se adauga 19% TVA.


Hopa sus!