Activitatea și implicațiile instituțiilor financiare internaționale în România

Cuprins licență

CAPITOLUL 1: INFIINTAREA SI ACTIVITATEA ORGANIZATIILOR FINANCIARE INTERNATIONALE 1
1.1. Grupul Bancii Mondiale 1
1.2. Institutiile financiare internationale 4
1.2.1. Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare 4
1.2.2. Asociatia internationala pentru dezvoltare 6
1.2.3. Societatea Financiara Internaţională (SFI) 7
1.2.4. Agenţia Multilaterală de Garantare a Investiţiilor (AMGI) 7
1.2.5. Centrul Internaţional pentru Rezolvarea Dezacordurilor privind Investiţiile (CIRDI) 8
1.3. Organizarea instituţiilor financiare internationale 9
CAPITOLUL 2: COORDONATE ALE ACTIVITĂŢILOR DE CREDITARE SPECIFICE INSTITUŢIILOR FINANICIARE INTERNAŢIONALE 11
2.1. Piaţa internaţională a creditului 11
2.2. Tendinţe pe piaţa internaţională a creditului 11
2.3. Finanţarea internaţională a dezvoltării 14
2.4. Tehnici de creditare pe pieţele financiare internaţionale 21
CAPITOLUL 3: STUDIU DE CAZ: RELAŢIA ROMÂNIEI CU F.M.I. – COMPARAŢIE CU B.I.R.D., B.E.R.D. 34
3.1. Relaţia României cu F.M.I. 34
3.2. Comparaţie între F.M.I. şi BIRD, BERD 35
3.2.1. Colaborarea FMI – Banca Mondială 36
3.2.2. Strategia şi Operaţiunile de Creditare ale Grupului Băncii Mondiale 40
CAPITOLUL 4: CAUZE ŞI PROPUNERI 43
4.1. Cauze 43
4.2. Efecte şi consecinţe ale crizei financiare 45
4.3. Măsuri de contracarare a efectelor crizei 46
4.4. Etica în afaceri – o nouă abordare impusă de criza economică şi financiară internaţională 49
4.5. Direcţii ale consolidării eticii în afaceri 51
4.6. Urmatorii ani vor reînnoi etica în afaceri 52
BIBLIOGRAFIE 54


Extras din licență

CAPITOLUL 1: INFIINTAREA SI ACTIVITATEA ORGANIZATIILOR FINANCIARE INTERNATIONALE
1.1. Grupul Bancii Mondiale
Banca Mondială este o Instituţie Financiară Internaţională destinată să promoveze dezvoltarea economică a ţărilor membre şi mai ales a ţărilor în curs de dezvoltare prin ajutorul său financiar şi tehnic. Ea a fost creată la 1 iulie 1944 printr-o conferinţă a 44 de guverne, la Bretton Woods, New Hampshire. Acum are sediul la Washington şi deţine mai mult de 100 de birouri regionale. Numără 184 de ţări membre şi, ca personal, în jur de 8000 de angajaţi la Washington şi 2000 în străinătate.
Grupul Băncii Mondiale este compus din:
- Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD);
- Asociaţia Internaţională de Dezvoltare (AID);
- Societatea Financiară Internaţională (SFI);
- Agenţia Multilaterală de Garantare a Investiţiilor (AMGI);
- Centrul Internaţional pentru Rezolvarea Dezacordurilor privind Investiţiile (CIRDI).
Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare numără astăzi mai mult de 180 de state membre. Principalii subscriitori sunt Germania, Statele Unite, Japonia şi ţările din OPEP.
După ce a împrumutat ţările europene pentru reconstrucţia lor de după război, BIRD - ul s-a consacrat finanţării prin împrumuturi a proiectelor ţărilor în curs de dezvoltare şi furnizării unui ajutor tehnic. Banca elaborează programe pentru a ajuta ţările să se deschidă economiei de piaţă.
Creat în 1944, Grupul Băncii Mondiale este una din principalele surse de ajutor pentru dezvoltare. Banca Mondială, care a furnizat ţărilor cliente 17,3 miliarde de dolari sub formă de împrumuturi în timpul exerciţiului 2001, este acum prezentă în mai mult de 100 de ţări în dezvoltare pe care le finanţează, dar cărora le dă şi idei cu scopul de a le ajuta să-şi amelioreze nivelul de viaţă şi să înlăture cele mai mari rele ale sărăciei. în colaborare cu organisme publice, cu organizaţii neguvernamentale şi cu sectorul privat, ea formulează strategii pentru ajutorarea fiecărui client al său. Prin intermediul reprezentanţelor în străinătate, Banca pune în funcţiune programele sale pe ţări, întreţine dialogul cu puterile publice şi societatea civilă şi ajută la o mai bună înţelegere a problemelor de dezvoltare.
Banca Mondială are mai mult de 180 de state membre ale căror opinii şi interese sunt reprezentate de un Consiliu al guvernatorilor şi de un Consiliu al administratorilor, cu sediile la Washington. Ţările membre au rol de acţionari care deţin puterea de decizie ultimă în sânul Băncii Mondiale.
Banca îşi utilizează resursele financiare, agenţii înalt calificaţi şi suma importantă a cunoştinţelor sale pentru a ajuta fiecare ţară în curs de dezvoltare să intre pe calea unei creşteri stabile, durabile şi echitabile. Ea centrează esenţialul acţiunii sale pe ajutorul ce trebuie acordat populaţiilor celor mai sărăcite şi celor mai defavorizate, dar, pentru toţi clienţii săi, pune accentul pe necesitatea:
- de a investi în resursa umană, în mod particular, finanţând servicii de sănătate şi de educaţie de bază;
- de a centra eforturile pe dezvoltarea socială, pe incluziune, pe guvernare şi pe fortificarea instituţiilor ca elemente fundamentele ale luptei împotriva sărăciei;
- de a întări capacitatea Statului să înfiinţeze, într-un mod eficient şi transparent, servicii de calitate;
- de a proteja mediul înconjurător;
- de a susţine şi de a încuraja dezvoltarea întreprinderilor private;
- de a promova reforme pentru a instaura un mediu macroeconomic stabil care să permită facilitarea investiţiei şi a planificării pe termen lung.
Cu împrumuturile acordate, cu consiliile sale şi cu asistenţa sa tehnică. Banca Mondială susţine un ansamblu vast de programe concepute pentru a face să dea înapoi sărăcia şi pentru a ameliora nivelul de trai în ţările în curs de dezvoltare.
Lupta împotriva sărăciei în lume constă în a face în aşa fel încât locuitorii tuturor ţărilor de pe planetă să aibă o şansă să-şi amelioreze condiţiile de existenţă şi pe cele ale copiilor lor. în cursul generaţiei trecute s-au realizat progrese remarcabile în această privinţă. In ţările în curs de dezvoltare:
- Durata medie de viaţă a trecut de la 55 la 65 de ani.
- Numărul de adulţi alfabetizaţi s-a dublat.
- Sunt 681 de milioane de copii şcolarizaţi în ciclul primar, faţă de 411 milioane înainte.
Mortalitatea infantilă a scăzut cu 50 %.


Fisiere în arhivă (1):

  • Activitatea si Implicatiile Institutiilor Financiare Internationale in Romania
    • Activitatea si implicatiile institutiilor financiare internationale in Romania.doc

Imagini din acest licență

Bibliografie

Rotariu I : Economia Mondială, Ed. Mirton, Timişoara, 1993.
Rotariu I: Cadrul Instituţional al Relaţiilor Economice Internaţionale, Ed. Orizonturi Universitare, Timişoara, 1997.
Rotariu I: Sistemul economiei mondiale şi mecanismele sale de funcţionare, Ed. Mirton, Timişoara, 2001.
Cerna S : Economie monetara si financiara internationala, Ed. Mirton, 1997.
Miga-Beşteliu, Raluca : „Organizaţii internaţionale Intrerguvernamentale”, Ed. All Beck, 2000
Bakker A.F.P.: Institutii financiare internationale , Editura Antet, Bucuresti, 1998
Bran Paul: Relatii financiare si monetare internationale, Editura Economica, 1995
Miga-Beşteliu, Raluca -„Organizaţii internaţionale Intrerguvernamentale”, Ed. All Beck, 2000
Gilpin, R: „Economia mondială în secolul XXI”, Ed. Polirom 2004
Beziaş, J.: „Relaţiile internaţionale de la mijlocul secolului al XXI-lea”, Institutul European, 2003
Anghelache, C.: „România 2004. Starea economică. Evoluţii semnificative”, Ed. Economică, 2004
Badrus, Ghe.: „Globalizare şi management”, Ed. Economică, 2001
Puiu, O.: „Politici economice internaţionale”, Ed. Independenţa Economică, 2000


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!