Adaptarea asigurării obligatorii de răspundere civilă auto la cerințele pieții europene a asigurărilor

Cuprins licență

Capitolul I: Abordari conceptuale privind asigurarile de raspundere civila auto si rolul lor in economie ...4
1.1.Conceptul si continutul asigurarilor de raspundere civila 4
1.2.Clasificarea asigurarilor 8
1.3.Locul si rolul asigurarilor in economie 11
Capitolul II: Asigurarile autovehiculelor in tarile Uniunii Europene 15
2.1.Asigurarea obligatorie de raspundere civila auto (RCA) 15
2.2.Asigurarea autovehiculelor pentru riscul de avarii si furt 24
2.3.Asigurarea de raspundere civila auto in Marea Britanie 29
Capitolul III: Analiza evolutiei asigurarii de raspundere civila auto la societatea de asigurare Allianz-Tiriac 32
3.1.Prezentarea generala a produselor Allianz-Tiriac 32
3.2.Analiza privind asigurarea de raspundere civila auto si primele brute subscrise 37
3.3.Analiza daunelor si platile de asigurare 40
Concluzii si propuneri


Extras din licență

CAPITOLUL I: ABORDARI CONCEPTUALE PRIVIND ASIGURARILE DE RASPUNDERE CIVILA SI ROLUL LOR IN ECONOMIE 
1.1.Conceptul si continutul asigurarilor de raspundere civila
Prin asigurarile de raspundere civila se acopera prejudiciul produs de asigurat - persoana fizica sau persoana juridica - unor terte persoane. De precizat faptul ca este vorba despre prejudiciile care pot aparea in unele situatii, iar persoana fizica sau respectiv juridica raspunde conform legii. 
Prin conceptul de raspundere civila nu se intelege altceva decat obligatia juridica in care persoana care a cauzat o paguba unei alte persoane este obligata de a repara pagubele pe care acea victima le-a suferit.
O principala caracteristica in ceea ce priveste asigurarile de raspundere civila este faptul ca este o asigurare de indemnizare, ceea ce inseamna ca are ca scop acoperirea daunelor ce au fost suferite de catre tertul pagubit. Astfel, asigurarea de raspundere civila repara pagubele ce au fost suferite de catre persoana ce este indreptatita la despagubire si pe care acesta efectiv, o justifica legal. 
O definitie a asigurarilor de raspundere civila va reliefa elementul specific de protectie - acoperirea obligatiilor derivate din raspunderea civila a asiguratilor fata de terti - precum si faptul ca relatiile de asigurare pot avea atat caracter contractual, cat si obligatoriu. 
Raspunderea civila este o notiune destul de cuprinzatoare si sustin acest lucru, deoarece ori de cate ori are loc producerea unor anumite prejudicii de unii autori catre alte persoane, acestia raspund pentru faptele sale indiferent de situatie.
Raspunderea civila este de doua feluri, dupa cum urmeaza: raspundere civila contractuala si raspundere civila delictuala. 
Astfel, raspunderea civila contractuala este un element juridic, care este reglementata de Codul Civil, fiind definita drept ,,orice persoana care a cauzat unei alte persoane un prejudiciu, este obligata de a-l repara". 
Raspunderea civila contractuala este reglementata prin legi specifice si are in vedere faptul ca persoana aflata in cauza are obligatia de a indrepta paguba produsa celeilalte parti prin executarea necorespunzatoare, neexecutarea sau eventual cu intarziere a obligatiilor ce provin din contractul incheiat.
Intre raspunderea civila delictuala si raspunderea civila contractuala se identifica urmatoarele asemanari si deosebiri, dupa cum urmeaza: 
Tabel nr.1: Asemanari si deosebiri intre raspunderea civila delictuala si raspunderea civila contractuala
Asemanari Deosebiri
- Ambele sunt raspunderi civile, pe langa raspunderea penala, raspunderea administrativa si respectiv raspunderea contraventionala care formeaza ansamblul raspunderii juridice a persoanei; - Raspunderea civila delictuala are caracter general, iar raspunderea civila contractuala este de fapt o raspundere speciala, care are un caracter special si derogator;
- Conditiile generale de angajare sunt aceleasi in ambele cazuri de raspundere civila si anume: fapta ilicita, prejudiciu, vinovatie si legatura de cauzalitate. - Fapta ilicita in cazul raspunderii civile delictuale rezida din incalcarea unei anumite obligatii legale si respectiv generale care revin tuturor, in timp ce in cazul raspunderii contractuale, fapta ilicita are in vedere incalcarea obligatiilor concrete prevazute in contract. 
- Amandoua raspunderi civile au ca subiect principal persoanele fizice si persoanele juridice. - In ceea ce priveste raspunderea civila delictuala, pagubitul trebuie sa dovedeasca vinovatia faptuitorului, in timp ce in cazul raspunderii civile contractuale, pagubitul trebuie sa dovedeasca existenta contractului si respectiv neexecutarea obligatiilor.
Sursa: Prelucrare pe baza informatiilor din ,,Nicolae Constantin Lungu, ,,Asigurari de bunuri", Editura Universitatii ,,Al. I. Cuza", Iasi, 2009
Din reglementarea raspunderii civile delictuale in Codul Civil rezulta ca: fiecare persoana este responsabila de faptele sale; orice persoana care a produs un prejudiciu alteia, este obligata la recuperarea integrala a acestuia si anume atat a prejudiciului efectiv creat, cat si a beneficiului nerealizat dovenit; persoanele sunt responsabile pentru: faptele proprii, pentru faptele acelor animale de care sunt obligate sa raspunda conform legii, prejudiciile cauzate de lucrurile aflate in paza sau responsabilitatea lor.


Fisiere în arhivă (1):

 • Adaptarea asigurarii obligatorii de raspundere civila auto la cerintele pietii europene a asigurarilor.docx

Imagini din acest licență

Bibliografie

A. Carti:
1. Achim, M., Asigurari de bunuri si persoane in economia cunoasterii, Editura Economica, Bucuresti, 2008;
2. Armeanu, D., Alecandru, F., Asigurari de bunuri si persoane. Aspecte teoretice. Aplicatii practice, Editura Economica, Bucuresti, 2003
3. Constantinescu, D., Tratat de asigurari, Editura Economica, Volumul I, Bucuresti, 2004
4. Bistriceanu, G., Asigurari si reasigurari, Editura Universitara, Bucuresti, 2006;
5. Draghici, M., Asiguratorul-garant al platii, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2009;
6. Lungu, N., Asigurari de bunuri, Editura Universitatii ,,Al. Ioan Cuza", Iasi, 2009;
7. Negru, T., Economia asigurarilor. Metode, tehnici, solutii, Editura Wolters Kluwer, Bucuresti, 2010
8. Tanasescu, P., Serbanescu, C., Ionescu, R., Popa, M., Novac, L., Asigurari comerciale moderne, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2007;
9. Suport de curs, Bazele asigurarilor de bunuri si persoane, Finante si banci, Anul 2, Iasi
10.Vacarel, I., Bercea, F., Asigurari si reasigurari, Editura Expert, Bucuresti, 2007.
B. Rapoarte:
1.Allianz-Tiriac, Raport Anual 2016, Bucuresti, 2016;
2.Allianz-Tiriac, Raport Anual 2017, Bucuresti, 2017.
C. Legislatie:
1.Articolul 998 din Codul Civil al Romaniei;
2.Legea nr. 54/1995 privind asigurarile si reasigurarile in Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 303 din 54 decembrie 1995;
3.Norma ASF, nr. 39/2016 privind asigurarile auto din Romania;
4.Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de raspundere civila auto pentru prejudiciile produse tertilor prin accidente de vehicule si tramvaie, art. 2, alin. 18;
D. Pagini WEB:
1. http://www.1asig.ro;
2. https://asfromania.ro;
3. https://www.allianz.com/en;
4. https://www.allianztiriac.ro;
5. http://www.mai.gov.ro;
6. https://www.primm.ro;
7. https://www.rcapedia.ro;
8. http://www.zf.ro.
9. https://www.wikipedia.org


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!