Adaptarea Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România la Standardele Uniunii Europene

Cuprins licență Cum descarc?

Cap. 1. Coordonate şi caracteristici ale serviciilor destinate pieţei afacerilor 3
1.1. Conţinutul serviciilor 3
1.1.1. Conceptul de serviciu 3
1.1.2. Coordonate şi caracteristici ale pieţei serviciilor 8
1.2. Categoria serviciilor pentru întreprinderi 13
1.2.1. Particularităţi ale serviciilor pentru întreprinderi 15
1.2.2. Tipologia serviciilor pentru întreprinderi 17
Cap. 2. Principii economice şi tendinţe ale Uniunii Europene 23
2.1. Principii economice ale Uniunii Europene şi impactul acestora asupra serviciilor destinate pieţei afacerilor 23
2.2. Tendinţele conturate în cadrul pieţei unice a UE – cadru de referinţă pentru perfecţionarea serviciilor destinate întreprinderilor 43
Cap. 3. Implicaţiile standardelor de calitate din domeniul serviciilor în crearea avantajului competitiv 52
3.1. Consecinţele calităţii în crearea avantajului competitiv 52
3.2. Standardele de calitate din domeniul serviciilor la nivelul Uniunii Europene 58
Cap. 4. Studiu de caz: Necesitatea adaptării serviciilor pentru întreprinderi din România la standardele de calitate şi competitivitate din ţările Uniunii Europene 67
Concluzii 77
Bibliografie 82


Extras din licență Cum descarc?

Cap. 1. Coordonate şi caracteristici ale serviciilor destinate pieţei afacerilor
1.1. Conţinutul serviciilor
Sectorul serviciilor este unul dintre cele mai dinamice sectoare ale economiei naţionale, deţinând o pondere de peste 70% din Produsul Intern Brut al statelor dezvoltate. În acelaşi timp, întreprinderile prestatoare de servicii concentrează o parte importantă din forţa de muncă. Serviciile contribuie într-o mare măsură la creşterea standardului de viaţă al populaţiei, dar şi la buna desfăşurare a activităţilor la nivelul agenţilor economici din toate sectoarele de activitate.
1.1.1. Conceptul de serviciu
De-a lungul vremii, specialiştii au fost preocupaţi de definirea conceptului de serviciu, astfel încât serviciile să poată fi diferenţiate de bunuri şi să fie scoase în evidenţă anumite caracteristici definitorii ale acestora. Activităţile de servicii sunt foarte variate, motiv pentru care găsirea unei definiţii care să acopere totalitatea caracteristicilor serviciilor este foarte dificilă, dacă nu imposibilă.
În lucrarea sa Managementul Marketingului, Ph. Kotler defineşte serviciul ca fiind “orice activitate pe care un subiect o poate efectua pentru un altul, care este eminamente intangibilă şi care nu are drept consecinţă transferul proprietăţii asupra unui lucru” .
Definiţia se concentrează pe caracterul intangibil al serviciilor care conduce la imposibilitatea transferării dreptului de proprietate, în lipsa unei existenţe materiale. Pentru acest motiv, în cele mai multe cazuri, prestarea serviciilor presupune contactul direct între consumator şi prestatorul serviciului (servicii turistice, servicii de înfrumuseţare, transport).
În cadrul Vocabularului practic de ştiinţe sociale din Franţa, serviciile sunt definite ca fiind “activităţile neproductive, care constituie sectorul terţiar al economiei, în cadrul căruia principalele branşe sunt comerţul, comunicaţiile şi transporturile” . Definiţia se bazează pe împărţirea sectorială a economiei în funcţie de nivelul şi dinamica productivităţii muncii, determinate în general de progresul tehnic înregistrat la nivelul fiecărui sector. Conform acestei împărţiri, sectorul terţiar a fost considerat o lungă perioadă de timp ca fiind constituit din activităţi neproductive.
Principalele sectoare ale economiei sunt: sectorul primar – activităţi bazate pe exploatarea resurselor naturale, cu randamente descrescânde (agricultura, mineritul, exploatări forestiere etc.); sectorul secundar – activităţi de transformare a materiilor prime în bunuri materiale, prin procese industriale. 
Sunt activităţi cu randamente crescânde şi productivitate ridicată, în special pe baza progresului tehnic şi tehnologic înregistrat în acest sector; sectorul terţiar – activităţi diverse prestate populaţiei sau întreprinderilor, care nu au ca rezultat un bun material. Sunt activităţi caracterizate printr-o productivitate redusă datorită necesităţii utilizării unui volum mare de forţă de muncă (servicii hoteliere, activităţi meşteşugăreşti, asigurări, transporturi etc.). Cu toate acestea, introducerea pe scară largă a progresului tehnic în activitatea de prestare a serviciilor a condus la o creştere a productivităţii (ex: transferul electronic de date şi bani, comerţul electronic etc.) .
Christian Grônroos consideră că în activitatea de servicii este foarte importantă relaţia directă dintre cumpărător şi furnizorul serviciilor. Astfel, “serviciile sunt considerate activităţi sau grupuri de activităţi mai mult sau mai puţin tangibile, care au de obicei loc în momentul interacţiunii dintre cumpărător şi prestator” . 
Acelaşi autor consideră că principala caracteristică a serviciilor constă în faptul că acestea sunt procese, nu lucruri. Din această caracteristică derivă şi faptul că producţia şi consumul sunt aproape simultane, motiv pentru care este necesară interacţiunea directă dintre prestator şi consumator. În aceste condiţii, firma prestatoare de servicii nu vinde un produs, ci un proces. 
Pentru realizarea acestui proces, este necesară imobilizarea unor resurse, cum ar fi: personal, bunuri de echipament, tehnologie, care să fie puse la dispoziţia cumpărătorului în momentul când acesta se hotărăşte să cumpere serviciul. Astfel, în cazul unor servicii hoteliere, o serie de camere mobilate, împreună cu personalul hotelului sunt puse la dispoziţia turiştilor care doresc să se cazeze în respectiva unitate. Dacă în cursul unei zile mai multe camere rămân neocupate, capacitatea de cazare neutilizată este pierdută în respectiva zi, ea neputând fi stocată. Prin urmare, procesul de prestare a serviciului turistic nu a putut avea loc în cazul camerelor rămase neocupate .


Fisiere în arhivă (1):

  • Adaptarea Serviciilor Destinate Pietei Afacerilor din Romania la Standardele Uniunii Europene.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!