Administratorul public - agent al schimbarii, exemple de bune practici

Cuprins licență

Introducere 2
Capitolul I. Functia de administrator public 4
1.1 Resursa umana dinadministratia publica 4
1.2 Definitie. Tipologie 9
1.3 Decizia de infiintare a postului, recrutarea, selectia, integrarea si eliberarea din functia de administrator public de la nivelul comunelor si oraselor. Atributii 10
1.4. Decizia de infiintare a postului, recrutarea, selectia, integrarea si eliberarea dinfunctia de administrator public de la nivelul asociatiilor de dezvoltare intercomunitara. Atributii 15
1.5 Cadrul legislativ specific 16
Capitolul 2. Aparitia, evolutia si organizarea functiei de administrator public la nivel european 18
2.1 Evolutia functiei de administrator public (city manager) 18
2.2. Organizarea functiei de administrator public la nivel European 22
Capitolul 3. Importanta si impactul functiei de administrator public. Exemple de bune practici 26
3.1. Analiza asupra functiei de administrator public in state europene 26
3.1.1Functia de administrator public in Spania 26
3.1.2 Functia de administrator public in Danemarca 28
3.1.3. Functia de administrator public in Olanda 30
3.2. Analiza asupra functiei de administrator public in Romania 32
3.3 Concluzii privind bunele practici 35
Concluzii 38
Bibliografie 40
Anexa 1. 42
Anexa 2 47


Extras din licență

Introducere
Lucrarea de fata isi propune sa prezinte principalele aspecte ale functiei administratorului public, si este rezultatul dorintei mele de a intelege cat mai bine si de a aprofunda cunostiintele acumulate in ceea ce priveste modul in care functioneaza administratia publica si rolul jucat de administratorul public in cadrul acesteia.
Prezenta lucrare ilustreaza atributiile si responsabilitatiile ce ii revin adminstratorului public. Obiectivul general al lucrarii consta in realizarea unei analize teoretice asupra modului in care administratia publica locala a reusit sa aduca in cadrul institutiilor publice o functie care are un rol central. Implmentarea acestui post in sistemul administrativ romanesc are rolul de a aduce imbunatatiri in societate prin cresterea gradului de comunicare a cetatenilor cu institutiile statului si o mai buna relationare intre functionarii publici.
Administratorul public are intentia de a schimba si dezvolta modul in care resursa umana, reprezentata de functionarii publici, contribuie la cresterea calitativa a serviciilor publice. In tara noastra, confruntata in prezent cu dificultati privind noile schimbari administrative, nivelul de profesionalism si disciplina angajatiilor trebuiesc bine manageriate. O administratie publica care tinde spre modernizare si eficientizare trebuie sa aiba un cadru legislativ bine reglementat. In Romania, procesul descentralizarii, in cadrul caruia au fost delegate atributii catre administratia publica locala la nivel de judet, oras si comuna, a reprezentat un aspect important in cadrul reformei administrative prin care a luat nastere administratorul public.
Unul dintre obiectivele functionale ale lucrarii mele a fost tocmai acela de a arata exemple de buna practica atat in Romania, cat si in alte state membre ale Uniunii Europene (Spania, Danemarca, Olanda), privind satisfacerea interesului public, cat si implementarea unor planuri si solutii care sa imbine cunostiinte de natura stiintifica, tehnica, administrative, cu scopul eficientizarii administratiei publice.
Continutul lucrarii prezinta cum anume a luat nastere crearea acestei functii in administratia publica din Romania, toate drepturile si obligatiile ce ii revin administratorului public. Structura lucrarii cuprinde trei capitole, al caror continut doreste sa aduca in prim-plan evolutia respectivei functii.
In acest sens, primul capitol reliefeaza conceptul de administrator public, prezinta procedura de recrutare si de angajare precum si eliberarea din functie a acestuia in cadrul comunelor, oraselor, dar si al asociatiilor de dezvoltare intracomunitara.
In capitolul II este prezentata evolutia si modul de fuctionare al acestei functii la nivel european, cum anume a aparut si cum administratorii publici(city managerii) relationeaza in vederea schimbului de informatii.
Capitolul III reprezinta exemple de bune practici si este cuprinsa in cadrul acestuia si o analiza a adminstratorului public in Romania, prezentandu-se informatii cu privire la modul in care unele primarii au avut beneficii de pe urma implementarii acestui post in cadrul organigramei primariei.
Capitolul I. Functia de administrator public
1.1 Resursa umana din administratia publica
Conceptul de administratie publica se refera la institutiile de stat care desfasoara servicii publice, in folosul cetatenilor. Administratia publica este o structura organizationala care, conform Constitutiei, are ca principale sarcini executarea legii si prestarea serviciilor publice prevazute de lege. Administratia este cea care exercita puterea publica , respectand Constitutia si stabileste cadrul juridic caracteristic fiecarei autoritati a administratiei publice.
Administratia publica se poate clasifica dupa urmatoarele tipuri de activitati: activitati pentru detinerea puterii de stat si activitati care nu implica realizarea acesteia. Asadar prin administratie publica se pot numi categorii de organe de stat ce realizeaza administratia publica ca si activitate statala. 
Scopul administratiei publice urmareste sa satisfaca necesitatile economice, culturale, dar mai ales cele sociale, sa contribuie la dezvoltarea societatii prin asigurarea unui climat international de pace si securitate generala. 
Administratia publica a unui stat este instrumentul indispensabil prin care se ating obiectivele acestuia, pentru satisfacerea cetatenilor. Aparatul administrativ construieste obiectivele propuse de palierul politic, in scopul satisfacerii interesului cetatenilor. Are o sfera de cuprindere foarte mare, unde administratia publica isi organizeaza si exercita activitatea asupra unei colectivitati umane pe care o reprezinta si conduce.


Fisiere în arhivă (1):

  • Administratorul public - agent al schimbarii, exemple de bune practici.docx

Imagini din acest licență

Bibliografie

Deaconu Stefan, Muraru Ioan, Tanasescu Elena Simina, Barbu Liviu Gabriel, Deaconu Stefan, 2015, Codex constitutional: constitutiile statelor membre ale Uniunii Europene, Bucuresti: Monitorul Oficial R.A.
Dinca Dragos Valentin, 2012, Sistemul administrativ romanesc-inspiratie franceza si adaptare autohtona, 2012, ed.Economica, Bucuresti 
Draganu T., 1965, Formele de activitate a organelor statului, Ed Stiintifica, Bucuresti 
Oprican Mariana, Brezoianu Dumitru, 2008, Administratia publica in Romania, Ed. Ch. Beck, Bucuresti 
Constitutia Romaniei actualizata si republicata in Monitorul oficial nr. 767 din 31 octombrie 2003, articolul 116, capitolul V, sectiunea I 
Hotarare privind aprobarea criteriilor de selectie si eliberare din functie a candidatiilor pentru functia de administrator public la nivel de comuna/oras/municipiu 
Hotarare privind eliberarea din functie a candidatilor pentru functia de administrator public din cadrul primariei municipiului Bucuresti, conform Legii 215/2001 
Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, art I, nr.204 din 23 aprilie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare 
Legea 286/2006 publicata in Monitorul Oficial nr. 621din 18 iulie 2006. Capitolul VI, Administratorul Public 
Legea 61/2003, privind conflictele de interese ale functionariilor publici, articolul 79 
Legea nr.284/2010 privind salarizarea unitara a persoanelor platite din fondurile publice, Capitolul II, Anexa I
Ghidul administratorului public, MIRA-UCRAP, 2007
Manualul administratorului public, Unitatea Centrala pentru Reforma Administratiei Publice Studiul cu privire la implementarea functiei de administrator public pe plan local, Ministerul Administratiei si Internelor in colaborare cu Uniunea Europeana prin Fondul Social European si Programul Operational ,,Dezvoltarea capacitatii administrative", 2010
Ramio, C. , 1999, "Desenvolupament organitzatiu de l'ajuntament gerencial" in Diputacio de Barcelona: L'ajuntament gerencial: reflexions i propostes per gerencialitzar. Barcelona: Diputacio de Barcelona
Dan Balica, 2008, Administratia publica in sistemul administrativ romanesc, Revista transilvaneana de stiinte administrative 2
Daniel Pop, Cristina Stanus, Ana-Maria Suciu, 2007, Asociatia de dezvoltare intercomunitara. Efecte probabile si solutii posibile 
Longo, F., 2008, "Quality of governance: Impartiality is not enough", in Governance - An International Journal of Policy, Administration and Institution, 21(2) 
Lazar Ioan, Administratia publica, managementul public si sursele europene de finantare in contextul noilor provocari impuse de conjunctura actuala a economiei mondiale, Revista: Pandectele Romane 5 din 2009
Melinda Szasz, Sisteme administrative comparate, Petrosani, 2008, Notite de curs
Toonen, Th.A.J., 1987, The Netherlands: A Decentralised Unitary State in a Welfare Society, in West European Politics 
Uta Lucia, Administrator public. Incetarea contractului de management motivata de desfiintarea postului. Incidenta dispozitiilor Codului muncii, Revista Romana 4 de Jurisprudenta din 2017 
Departamentul city managerului in orasul Grandville, https://www.cityofgrandville.com/departments/city-manager
Prezentare city manager in orasul Havelock, https://www.havelocknc.us/departments/city-manager/ (accesat la data de 11.05.2018, ora 12.25)
Prezentare UDITE, https://khub.net/udite-about-us (accesat la data de 28.05.2018, ora 08:27)
Asociatia adminstratorilor publici din Romania, http://www.aapro.ro/consiliu-director.php (accesat la data de 19-04-2018, ora 16:42)


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!