Administratorul public in sistemul public romanesc

Cuprins licenta Cum descarc?

CAPITOLUL I: Notiuni generale despre administratia publica 3
1.1. Notiunea de administratie publica 6
1.2. Functia publica  6
1.3 Functionarul public 8
1.4 Serviciul public 10
Capitolul II: Managementul strategic in administratia publica din Romania 12 
2.1. Impactul noului management public asupra administratiei publice din Romania 14 
2.2. Formarea managerului public profesionist din administratia publica romaneasca 16
Capitolul III Functia de administrator public 19 
3.1. Definitie 19
3.2 Experienta internationala in exercitarea functiei de administrator public 20
3.3. Cadrul legislativ specific 22
3.4 Experiente care au precedat aparitia administratorului public 25
3.5 Agentul de dezvoltare locala  29
3.6. Stadiul implementarii functiei de administrator public 33
3.7. Recrutarea si selectia administratorului public 34 
3.8 Principii fundamentale 34
Capitolul IV Experienta internationala in exrcitarea functiei de administrator public  36
4.1. Interntional City Manager Association (ICMA) 36
4.2. Uniunea Directorilor Executivi din cadrul Autoritatilor Locale din Europa-
UDITE-Union des Dirigintes de l'europe 37
4.3. Functia de city manager in SUA 38
 4.3.1. City managerul sau administratorul orasului 38
 4.3.2. Statulul city managerului 39
4.4. Analiza comparativa a City managerului american si a administratorului 
public romanesc din perspectiva relatiilor de lucru 40
 4.4.1. Obligativitatea si flexibilitatea functiei 40
4.4.2. Adoptarea functiei 414.4.3. Dihotomia politica administratie 42
4.4.4. Relatia cu consiliul si modelul antreprenorial 43 
4.4.5. Relatia cu primarul 44
Capitolul V: Studiu de caz: administratorul public din primaria Municipiului Campia Turzii  45
Concluzii si propuneri 52
Anexe 53 Anexa 1. Fisa postului pentru postul de administrator public in primarie de municipiu 53 Anexa 2. Contract de management pentru postul de administrator public in primarie de municipiu/oras  57
Bibliografie 63


Extras din licenta Cum descarc?

Administratia publica, in orice societate, fie ea clasica, fie moderna, reprezinta in esenta un instrument al statului indispensabil in atingerea unor deziderate, a unor obiective majore determinate de el, in fapt de realizare a unor valori politice stabilite prin acte juridice, in scopul satisfacerii interesului general.
Administratia este constituita din ansamblul serviciilor publice a caror buna desfasurare permite realizarea obiectivelor definite de puterea politica. 
Este ansamblul de organe care infaptuiesc, conduc si executa treburile publice. Administratia publica este permanent plasata sub nivelul politic, dat fiind faptul ca deasupra institutiilor administrative exista institutii politice care faciliteaza existenta statului si satisfacerea nevoilor comune ale colectivitatii.
Din punct de vedere al dreptului administrativ, administratia publica , structura acesteia, reprezinta ansamblul organelor administrative ordonate si dispuse pe orizontala si verticala, dupa anumite criterii (teritorial si functional), pe baza unor reguli bine determinate si intre care se stabilesc o varietate de raporturi administrative Potrivit criteriului teritorial, autoritatile administratiei publice se impart in autoritati centrale (Guvernul, ministerele si celelalte organe centrale ale administratiei publice), care actioneaza in interesul colectivitatii umane existente la nivel global, la nivelul statului, si autoritati locale, teritoriale(consiliile locale, primarii, serviciile publice deconcentrate ale Guvernului), care actioneaza pentru rezolvarea intereselor colectivitatilor locale.
Statul este o institutie unica, aflandu-se deasupra celorlate organizarii ale societatii. Pentru a exista, statul trebuie sa intruneasca in mod indispensabil trei elemente: teritoriul, populatie si guvern, ceea ce inseamna ca statul este definit ca o colectivitate umana, instalata permanent pe un anumit teritoriu si avand o structura de organe proprii care se bucura de suveranitate.
Rolul statului ca principala institutie de organizare si conducere politica a societatii se infaptuieste prin anumite functii: legislativa, judecatoreasca, organizatorica, economica, sociala, educativ-culturala, ecologica, de aparare a tarii, de organizare a colaborarii cu statele umii si, nu in ultimul rand, statul indeplineste un rol administrativ, prin care asigura servicii catre populatie pentru desfasurarea normala a tuturor activitatilor 
Administratia publica e strans legata de puterea executiva dar nu se identifica intocmai cu puterea executiva aratind o sfera mai larga de cuprindere. Asa cum am mentionat mai inainte administratia publica se realizeaza atat de organele puterii executive cat si de administratia publica locala, precum si de regii autonome si institutii social-culturale,care de asemenea nu sunt organe ale puterii executive.Statul reprezinta o forma a puterii publice bine organizata si exercitata asupra intregii colectivitati umane aflata pe un anumit teritoriu. Statul, ca si individul, urmareste prin activitatea sa, diferite scopuri, care pot fi de natura economica, politica, culturala, sociala,etc.
Examinandu-se sub aspect juridic activitatea statului, s-a considerat ca puterea sa de vointa si comandament care este suveranitatea se infaptuieste prin trei functii: functia legislativa, functia administrativa sau executiva si functia jurisdictionala.
Functia legislativa a statului este indeplinita de Parlament, unica autoritate legislativa a tarii. Aceasta functie are in vedere elaborarea normelor de conduita sociala, impersonale sau obligatorii, care imbraca forma juridica a legilor. 
Avand un caracter originar, functia legislativa se deosebeste de celelalte functii ale statului, adica legile sunt expresia vointei organului reprezentativ constituit pe plan national si beneficiaza de o forta juridica superioara oricaror norme juridice, astfel in cat functia legislativa apare ca o manifestare directa a suveranitatii poporului 
Functia executiva sau administrativa asigura buna functionare a serviciilor publice, organizeaza aplicarea intru-un mod concret a legilor. Functia executiva are un obiect complex de activitate, care presupune nu numai activitati de organizare propriu-zisa a legilor, ci are in vedere si elaborarea actelor juridice normative conforme cu legea. 
In principal, la realizarea functiei executive participa si autoritatile administrative care infaptuiesc administratia publica, aceasta a randul ei fiind compusa din administratie activa, administratie consultativa si administratie jurisdictionala.
Functia jurisdictionala are ca obiect principal solutionarea conflictelor juridice care se pot naste in societate, in urma incalcarii legilor, determinand raspunderea juridica a celor vinovati. Deci, functia executiva si cea jurisdictionala au o autoritate derivata, astfel incat actele jurisdictionale si cele administrative trebuie sa fie obligatoriu in totdeauna in conformitate cu prevederile legii.
Administratia publica poate fi definita ca aceea categorie a autoritatilor de stat constituita in temeiul aceleiasi functii fundamentale de activitate executiva, pe care o infaptuiesc si prin care se realizeaza, in mod specific, puterea publica Activitatea administratiei publice se face in regim de putere publica, avand ca scop final realizarea interesului general sau interesul public. Puterea publica la randul ei "evoca prerogativele pe care le poseda organul administrativ, in sens de autoritate ce reprezinta si apara interesul public, care obligatoriu trebuie sa se impuna celui particular" 
Administratia publica conceputa ca activitate exercitata de anumite autoritati, aceasta se infaptuieste in conformitate si numai pe baza legii, prin acte administrative cu caracter individul sau normativ, prin fapte materiale juridice si operatiuni materiale tehnice.
Actele administrative sunt "manifestari de vointa cu caracter unilateral, facute in exercitarea functiei executive a statului, in scopul de a produce efecte juridice, a caror realizare este garantata prin posibilitatea de a se recurge la forta de constrangere a statului" 
Administratia publica are urmatoarele caracteristici generale:


Fisiere in arhiva (1):

  • Administratorul public in sistemul public romanesc.doc

Imagini din aceasta licenta Cum descarc?

Bibliografie

1. Armenia Androinceanu si Anamaria Sandor, Impactul ,,Noului Management Public", asupra adminstratiei publice din Romania, Revista de Administratie si Management 6/2006 
2. Ciochina Bakirci, D.,,Administratorul public. O constructie juridica anticonstitutionala si artificiala", 2006, Revista de Drept Public nr. 3
3. Dan Balica, Administratorul Public in Sistemul Administrativ Romanesc, in Revista Transilvana de Stiinte Administrative, 2008
4. Calin Hintea, Cristina Mora, Management Strategic in Administratia Publica, M - 2001 in Revista Transilvana de Stiinte Administrative, Editia IX, 2003 
5. Elena Porumb, Managementul Resurselor Umane, Editura" Fundatia pentru Studii Europene 
6. Iftimoaie , Cristina,Verdinas Virginia,Sandru G. T, Urziceanu C.,Administratia publica locala in Romania in perspectiva integrarii europene,Bucuresti, Editura ,,Economica", 2003
7. A.Iorgovan , Tratat de Drept Administrativ, vol II,Editia a III-a, Editura ,,All Beck", 2002
8. A. Iorgovan., Tratat de Drept Administrativ, vol I, Editia a III, 2001
9. Kersten Sahlin-Anderson, Managing Reform in Universities, Palgrave Macmillan.
10. Manolescu A, Managementul Resurselor Umane, Editia a III-a, Editura" Economica" 2001
11. Manda Cornel, Drept administrativ, Editia a II-a, vol II, Editura" Lumina Lex", Bucuresti 2002
12. Paul Negulescu, Tratat de drept administrativ, editia a IV-a, vol. I,Editura "E. Marvan" Bucuresti 1934.
13. Porumb Elena, Managementul Resurselor Umane, Editura Fundatia pentru Studii Europene 9-M- 2001
14. Rodica Narcisa Petrescu, Drept Administrativ, Editura " Accent ", Cluj Napoca, 2004
15. Santai Ioan, Drept Administrativ si Stiinte Administrative, vol I, Editura ,,Risoprint", Cluj Napoca, 2005
Surse legislative
Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001, Legea administratiei publice locale, actualizata si republicata
Ordonanta de urgenta nr. 92 din 24 iunie 2008 (*actualizata*) privind statutul functionarului public denumit manager public
Legea 286/2006 de modificare a Legii 215/2001 a Administratiei Publice Locale, publicata in
Monitorul Oficial nr. 621 din 18 iulie 2006.
Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici publicata in Monitorul Oficial nr.
600 din 08 decembrie 1999.
Ordonanta Guvernului nr. 10/2007 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2007
personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoanele care ocupa functii de demnitate publica, publicata in Monitorul Oficial nr. 80 din 01 februarie 2007
Legea cadru a descentalizarii nr. 195/20069 ( care abroga Legea cadru nr. 339/2004 privid descentralizarea)
Studii /Rapoarte/Documente
Ghidul administratorului public, MIRA-UCRAP, 2007, http://modernizare.mai.gov.ro/documente/GhidAP23.04.07.pdf 
Studiu cu privire la implementarea functiei de administrator public la nivel local, 2010
Manualul administratorului public, www.administratorulpublic.ro 
I.C.M.A, Cod Etic I.C.M.A, http://icma.org/main/bc.asp?bcid=40&hsid=1&ssid1=2530&ssid2=2531.
Strategia de la Lisabona (2000). 
Strategia Nationala de Dezvoltare Durabila a Romaniei. Orizonturi 2013-2020-2030 (http://www.mmediu.ro/vechi/dezvoltare_durabila/sndd.htm)
Noua Strategie de Dezvoltare Durabila a Uniunii Europene (2006).


Banii inapoi garantat!

Plateste in siguranta cu cardul bancar si beneficiezi de garantia 200% din partea Diploma.ro.


Descarca aceasta licenta cu doar 9 €

Simplu si rapid in doar 2 pasi: completezi adresa de email si platesti.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Pe adresa de email specificata vei primi link-ul de descarcare, nr. comenzii si factura (la plata cu cardul). Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.

2. Alege modalitatea de plata preferata:* La pretul afisat se adauga 19% TVA.


Hopa sus!