Agenții bursieri - figuri principale în cadrul burselor de valori

Cuprins licență

INRODUCERE
CAPITOLUL I. BURSA DE VALORI - DETERMINARI CONCEPTUALE
1.1. Definitia bursei, tipuri , nivele de reglementare, posibilitati de activitate a agentilor bursieri
1.2. Membrii bursei ,categorii de membri, obtinerea calitatii de membru
1.3. Participantii pietei bursiere
1.4. Definirea, caracteristicile si tipurile agentilor de schimb pe piata bursiera
CAPITOLUL II. PRACTICA MONDIALA A AGENTILOR BURSIERI
2.1. Societatea de bursa - intermediar principal pe piata de capital
2.2. Activitatea agentilor bursieri pe piata de capital americana
2.3. Activitatea agentilor bursieri in Japonia, Marea Britanie, Germania, Franta, Romania
CAPITOLUL III. PIATA VALORILOR MOBILIARE IN REPUBLICA MOLDOVA.
3.1. Membrii bursei de valori a Moldovei, tangente cu calitatea de agent bursier.
3.2. Activitatea companiilor de brokeraj pe piata de valori mobiliare din Republica Moldova
3.3. Activitatea dealerilor pe piata de valori mobiliare din Moldova
INCHEIERE
BIBLIOGRAFIE


Extras din licență

INRODUCERE 
Actualitatea temei. Bursele de valori sunt organisme foarte sensibile la multiplele influente pe care le declanseaza evenimentele de ordin economic, social-politic si valutar. Ele pun in evidenta starea conjuncturala a economiei si inregistreaza mersul afacerilor marilor companii industriale si comerciale.
In cadrul acestor piete participa banci, institutii financiare, intreprinderi si companii industriale si comerciale care efectueaza tranzactii cu valori mobiliare in scopul mobilizarii de fonduri financiare pe termen mijlociu si lung, solicitate de realizarea unor importante actiuni economice si sociale la diferite nivele de competenta.
Bursele de valori sunt institutii de o importanta deosebita in ansamblul mecanismelor de reglare a economiei de piata. Ele reprezinta piete financiare organizate unde se vand si se cumpara valori mobiliare, se stabilesc modalitatile de negociere si pretul acestor titluri.
Din cele mentionate anterior rezulta ca formarea si dezvoltarea pietei de capital in Republica Moldova si constituirea bursei de valori de valori reprezinta componente esentiale ale procesului de restructurare a sistemului economic si de creare a mecanismelor si institutiilor specifice unei economii de piata. In acest sens, pentru solutionarea problemei vizate, o importanta deosebita prezinta practica bursiera internationala.
Bursa de pe Wall Street (New York Stock Exchange) este o piata complexa, cu un grad inalt de reglementare, unde se utilizeaza mai multe sisteme de negocieri si opereaza diferite categorii de societati si agenti de bursa. Bursa de la Londra (International Stock Exchange) a devenit dupa octombrie 1986 simbolul modernizarii pietei bursiere si al dimensiunii internationale a operatiunilor cu valori mobiliare. De asemenea, practica bursei din Paris si Frankfurt prezinta o experienta notorie in domeniu.Tinand cont de marea diversitate a practicilor in domeniu, lucrarea in cauza prezinta o incursiune in experienta principalelor burse de valori din SUA si Europa Occidentala, acestea constituind in prezent piete mari de capital si principalele modele ale bursei de valori. 
Practica bursiera internationala, cu multiplele sale forme si metode de manifestare, servesc drept baza pentru crearea si functionarea eficienta a pietei bursiere a Republicii Moldova. Studierea practicii internationale in domeniu ofera posibilitati de identificare a modalitatilor adecvate de implementare a experientei si practicii respective si adoptarea lor la specificul national al Republicii Moldova.
De altfel, cercul de probleme vizat este insuficient studiat, tema in cauza avand o importanta deosebita pentru evolutia bursei de valori a Republicii Moldova, precum si a pietei de capital in general.
Din aceasta cauza mi-am ales aceasta tema in calitate de obiect de studiu si cercetare stiintifica.
Scopul cercetarii consta in studierea bazelor teoretice ale practicii bursiere internationale cu evidentierea modalitatilor practice de implementare a acestora in functionarea bursei si a pietei bursiere din Republica Moldova.
Scopul formulat impune rezolvarea urmatoarelor sarcini:
- determinarea conceptiilor teoretice privind modul de organizare a burselor de valori si agentilor bursieri;
- analiza cadrului legislativ privind activitatea agenhtilor bursieri;
- evidentierea mecanismelor de derulare a tranzactiilor bursiere;
- determinarea rolului agentilor bursieri pe plan international si national;
- aprecierea modalitatilor de reglementare a activitatii agentilor buriseri;
- identificarea posibilitatilor de aplicare a experientei internationale in cadrul BVM.
Scopul si sarcinile au determinat structura prezentei lucrari care include: introducerea, trei capitole, incheierea si bibliografia selectiva.
In Introducere este argumentata tema cercetarii, este definit scopul si sarcinile cercetarii, obiectul cercetarii, noutatea stiintifica si aplicarea practica.
In Capitolul I se examineaza notiunea burselor de valori,m rolul membrilor bursei si gradul de imortanta a activitatii acesteia vis-a vis de statistica tranzactiilor bursiere.
In Capitolul II se prezinta o analiza a activitatii agentilor buriseri din Marea Britanie (Bursa din Londra), Germania (Bursa din Frankfurt) si Franta (Bursa din Paris).
In Capitolul III se reflecta modul de organizare si functionare a companiilor broker- dealer in cadrul Bursei de Valori a Moldovei in baza principiilor experientei bursiere internationale.
Incheierea include unele concluzii formulate in rezultatul efectuarii cercetarii in baza carora se formuleaza recomandari.
Tema cercetarii o constituie practica bursiera internationala si aplicarea ei in Republica Moldova.
Obiectul cercetarii: bursele de valori, tranzactii bursiere, ordine de bursa, listingul, decontari si clearing, reglementarea activitatii pe piata valorilor mobiliare.
Baza metodologica. In calitate de baza metodologica au servit conceptele si experienta centrelor financiare care constituie principalele modele ale burselor de valori. In baza lor a fost posibila formularea unor concluzii teoretice si metodice asupra fenomenului bursier pe plan international.
Baza informationala au constituit-o datele statistice privind volumul tranzactiilor bursiere, numarul de actiuni tranzactionate, numarul societatilor cotate, capitalizarea bursiera inregistrate la bursele asupra carora s-a efectuat studiul pentru anii 1995-2007, datele acumulate pe parcursul efectuarii cercetarii, precum si setul de acte normative care determina functionarea pietei valorilor mobiliare.
Inovatia stiintifica. Elementele de noutate stiintifica se reduc la urmatoarele:
- s-au generalizat conceptiile teoretice si modalitatile practice de activitate a burselor recunoscute pe plan mondial, s-a efectuat o abordare stiintifica a functionarii BVM in conditii de tranzactie la economia de piata;
- s-a efectuat o abordare stiintifica a functionarii BVM in conditii de tranzitie la economia de piata;
- s-a precizat metodologia elaborarii indicatorilor ce reflecta activitatea BVM.


Fisiere în arhivă (1):

 • Agentii bursieri - figuri principale in cadrul burselor de valori.doc

Imagini din acest licență

Bibliografie

I. Acte legislative si normative
1. Legea Republicii Moldova privind Piata Valorilor Mobiliare nr. 199 - XIV din 18 noiembrie 1998. (Monitorul oficial nr. 27 - 28 din 23 martie 1999).
2. Legea Republicii Moldova privind Comisia Nationala a Pietei Financiare nr. 192 - XIV din 12 noiembrie 1998. (Monitorul oficial nr. 22-23 din 4.03.1999, titlu modificat 2007).
3. Legea Republicii Moldova cu privire la fondurile de investitii nr. 1204-XIII din 5 iunie 1997. (Monitor oficial nr. 45 din 10 iulie 1997).
4. Legea Republicii Moldova privind societatile pe actiuni nr. 1134-XIII din 2 aprilie 1997. (Monitor oficial nr. 38-39 din 12 iunie 1997).
5. Regulile Bursei de Valori a Moldovei.
II. Monografii
1. Anghelache Gabriela ,,Piata de capital: caracteristici , evolutii, tranzactii", Edit. Economica, Bucuresti 2004;
2. Anghelache Gabriela, ,,Bursa si piata extrabursiera", Edit.Economica, Bucuresti 2000;
3. Badea Dumitru, ,,Piata de capital si restructurarea economica", Edit.Economica, Bucuresti 2000;
4. Bratu Stefan , ,,Piti financiare si valori mobiliare", Craiova , 1998;
5. Ciobanu Gheorghe, ,,Bursa de valori si tranzactii la bursa", Edit. Economica, Bucuresti 1997;
6. Dardac Nicolae ,,Burse de valori, dimensiuni, rezonante social-economice", Edit. Economica, Bucuresti 1997 ;
7. Dutescu I. ,,Informatie contabila si pieti de capital", edit.Economica, Bucuresti 2000;
8. Euro-In consulting , ,,Bursa de valori: notiuni juridice, operatiuni la bursa", Chisinau 1996;
9. Frincu Marin, ,,Piata de capital", edit.Tribuna economica, Bucuresti 1998;
10. Galiceanu Ion , ,,Curs de piete financiare", Craiova, 2001;
11. Galiniceanu Ion , ,,Curs de piete financiare si operatiuni la bursa", Craiova 1997;
12. Ghilic-Micu B., ,,Bursa de valori",Edit.Economica, Bucuresti 1997;
13. Gradu Mihaela , ,,Tranzactii bursiere", Edit. Economica, Bucuresti 1995;
14. ,,Introducere in studiul pietilor monetare si valutare", Edit.Economica , Bucuresti 2000;
15. Ionescu Gheorghe ,,Burse de marfuri si valori", Edit.Economica , Bucuresti 2004;
16. Negoescu Gheorghe ,,Burse de marfuri si valori", Galati 1997;
17. Negoescu Gheorghe ,,Institutia bursiera", Galati 1999;
18. Prunea Petru ,,Pieti de capital.Cronica provocarii riscului", Edit.Economica, Bucuresti 2001;
19. Spataru L, ,,Societati comerciale", edit.Economica, Bucuresti 1999;
20. Stoica Ovidiu ,,Mecanisme si institutii ale pietei de capital", Edit.Economica, Bucuresti 2002;
21. Stoica Victor ,,Pieti de capital si burse de valori" edit.Economica, Bucuresti 2001;
22. Stoica Victor , ,,Practica pietei de capital", Edit.Economica, Bucuresti 2004;
23. Wilmott Paul ,,Derivatele : ingenirie financiara, teorie si practica", edit.Economica, Bucuresti 2002;
24. ?ep????o?a T.?., ,,???o? ?e???x ?y?a? ? ??p?e?oe ?e?o", Moc??a 2002;
25. ????? ?.A.," ?e???e ?y?a?? ? ?o??o?a? ??p?a", ??????-p??a??, Moc??a 2000;
26. ?ep???c?a?, ?o?y, " ?o??o??? p??o? Mo??o??", ??????y 2001;
27. ?ec???o? ?.M., ,,???o? ?e???x ?y?a? ? ??p?e?oe ?e?o", ???a?e?, Moc??a 2002;
III. Publicistica
1. Dodon Igor, Valeria Vascova , ,,Recomandarile Grupuli celor 30 si piata valorilor mobiliare" , Bursa de valori- buletin informativ nr 1 (71), ian.2003
2. L.Gribincea, ,,Clearingul", Revista nationala de drept, nr 4 /2004
3. ,,Depozitarul de valori mobiliare al Moldovei", Bursa de valori- buletin informativ, nr 10 (80) oct.2003
4. ,,Depozitarul central ca element al pietei dezvoltate de capital", Bursa de valori- buletin informativ, nr 4, 1996
5. ,,Regulile decontarii la bursa de valori aMoldovei", Bursa de valori- buletin informativ, nr 2, 1996
6. A?e?ca??p ?yp?e???? - ?e?o???ap??-?apa???? ?oc?a??? ?po??? ??a?e?a- , ?a??? ? ???a?c?, No 5? ,1998
IV.Pagini web
1. www.google.com
2. www.referat.ro
3. www.allrefs.ru
4. www. nyse.md
5. www.docs.md
6. www.moldse.md
7. www.cnpf.md


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!