Lucrări de Licență pentru domeniul Agronomie

doc

Cercetări privind cultura cartofului în zonele colinar - montane

CERCETĂRI PRIVIND CULTURA CARTOFULUI ÎN ZONELE COLINAR- MONTANE MOTTO: Deviza celor ce muncesc şi trăiesc în comuna Cisnădioara, este o veche vorbă românească, care are la bază experienţa şi profesionalismul la cote maxime: ‚‚OMUL SFINŢEŞTE LOCUL’’. Figura 1. Flori de cartof CAPITOLUL 1 ISTORICUL, PRODUCŢIA ŞI IMPORTANŢA CULTURII CARTOFULUI 1.1. Istoricul culturii cartofului Cartoful este originar din America de Sud şi a fost pentru prima data întâlnit în regiunile înalte şi umede din Peru, Columbia. Introducerea lui în Europa din America de Sud s-a făcut în urma cuceri... vezi detalii

pdf

Compoziția Chimică a Laptelui

INTRODUCERE Din cele mai vechi timpuri laptele este alimentul cel mai complet și cel mai ușor de asimilat contribuind la întreținerea stării de sănătate a organismului, la creșterea şi dezvoltarea normală a acestuia în special în cazul copiilor și adolescenților, dar, în același timp, persoanelor vârstnice în prevenirea osteoporozei, bolnavilor, persoanelor care muncesc în medii toxice sau în condiții grele de muncă și, în general tuturor persoanelor pentru creșterea imunității și rezistenței la infecții și substanțe toxice. Laptele este bogat în proteine; are proprietăți funcționale și e... vezi detalii

doc

Analiza eficienței economice a producției agricole și căi de creștere a acesteia - SC Romagribuz

CAP.I 1.1. AGRICULTURA – RAMURĂ A ECONOMIEI NAŢIONALE “Prima dintre arte, baza bogăţiei naţionale, cea mai mare industrie care procură omului tot ceea ce e util vieţii lui – s-a născut o dată cu societatea, a cărein putere a depins întotdeauna de dezvoltatea agriculturii”. Formulată cu mai bine de un secol în urmă de marele agronom şi economist agrar S. P. Radianu, această afirmaţie exprimă una din marile realităţi ale economiei româneşti din toate timpurile. Realismul acestei afirmaţii este atestat în primul rând de vocaţia agricolă tradiţională a românului care înainte de toate şi-a mu... vezi detalii

pdf

Studiul caracteristicilor fizico-structurale și biochimice asupra frunzelor roșii de viță de vie ale unor soiuri din specia Vitis Vinifera L

PARTEA 1 INTRODUCERE Vita de vie face parte din familia Vitaceae, familie ce cuprinde un numar mare de soiuri si taxoni, raspanditi pe un areal larg cu o plasticitate ecologica ridicata. Datorita formarii principalelelor specii ale genului Vitis in trei arii ecologice diferite, acestea prezinta caracteristici morfologice diferite. Vitaceaele sunt reprezentate prin 12 genuri, dupa cei mai multi autori, iar dupa unii, prin 14 sau chiar 18 genuri si cca. 1100 specii, raspandite pe un areal geografic foarte larg. Dintre acestea genul Vitis este cel mai important, deoarece cuprinde speciile de v... vezi detalii

docx

Preparate din carne la socieatatea SC Agrocompany SRL Deva

INTRODUCERE Valoarea nutritivă sau alimentară a cărnii reprezintă calitatea de a acoperi nevoile energetice şi de substanţe plastice ale organismului uman. Carnea constituie principala sursă de material plastic (substanţe azotate cu mare valoare biologică), energetic (lipidele şi hidraţii de carbon), mineral (fier, fosfor, etc) şi vitaminic (complexul B, carnea fiind cea mai bogată în vitamina PP etc.) pentru hrana omului. De asemenea, joacă rol semnificativ, prin nutrienţii care îi conţine, în apărarea organismului (măresc rezistenţa faţă de infecţii şi diferite substanţe toxice), stimul... vezi detalii

doc, docx

Studiul Privind Creșterea Superintensivă a Midiilor în Marea Neagră

Introducere În alimentaţia omului, în afară de peşte, intră şi alte specii acvatice cunoscute sub denumirea de „fructe de mare”, constituite din moluşte, crustacee şi batraciene. De la sfârşitul celui de-al II-lea Război Mondial, producţia şi consumul de fructe de mare au urmat o traiectorie ascendentă. Astfel, producţia a crescut de la 19 milioane de tone în 1950 la 39 milioane tone în 1961, pentru că în 2010 să se cifreze la 130 milioane tone, ceea ce reprezintă o creştere anuală în medie cu 3,84% în intervalul 1950-2010. Consumul mediu anual pe cap de locuitor a atins recent 16 kg, cu... vezi detalii

docx

Cercetări privind cheltuielile necesare înființării unei plantații de viță de vie

INTRODUCERE Viticultura este o ramură a științelor agricole care se ocupă cu studiul biologiei viței de vie, precum și cu metodele raționale și economice de cultură ale acestei plante. Viticultura are drept scop producerea materialului săditor viticol și a strugurilor necesari consumului în stare proaspătă, pentru prelucrare industrială, ca materie primă la producerea mustului, a vinurilor de diferite tipuri și calități, a distilatelor și a altor produse derivate. Ca obiectiv, viticultura urmărește, în primul rând, să valorifice terenurile în pantă și nisipurile slab productive, improprii ... vezi detalii

doc, ppt

Studiu Referitor la Evoluția Metodelor de Apreciere a Calității Ouălor

SCOPUL LUCRĂRII Ouăle asigură reproducerea păsărilor, dar sunt şi produse de bază în alimentaţia umană, datorită elementelor nutritive esenţiale pe care le conţin. În context alimentar, ouăle concurează cu alte produse, faţă de care au anumite dezavantaje; aşa de exemplu, ele sunt produse fragile, pierzându-şi calitatea odată cu trecerea timpului, iar în plus, fiecare din cele trei componente principale (coaja, albuşul şi gălbenuşul) prezintă o variabilitate naturală care nu corespunde, întotdeauna, cerinţelor consumatorilor moderni. Calitatea oului prezintă o serie de particularitaţi le... vezi detalii

doc

Fundamentarea Economică a Activității de Promovare a Produselor Agroalimentare

INTRODUCERE În vederea derulării şi dezvoltării unei afaceri de success, orice întreprindere, indiferent de dimensiunile ei sau domeniul de activitate căreia îi aparţine, are nevoie de un departament de marketing care să pună în aplicare politica de marketing, politică ce trebuie să reflecte cele patru componente ale sale: politica de preţ, politica de produs, politica de distribuţie şi politica de promovare. Varietatea mare a formelor, metodelor, tehnicilor şi mijloacelor de promovare este un atu important al acestei componente a marketingului, dar în acelaşi timp, impune luarea lor în c... vezi detalii

doc

Analiza situației financiar-patrimoniale la SC Pantip SRL

CAPITOLUL I S.C. PANTIPS.R.L. -Prezentare generala- PREZENTAREA SOCIETATII COMERCIALE 1.1 Scurt istoric Societatea S.C. PANTIPS.R.L. a fost infiintata in anul 1991 de catre inginerul Bulibasa Valerie, un inginer agronom cu o experienta in agricultura de 18 ani, avand ca obiect de activitate fabricarea produselor de panificatie. Exista un singur punct de productie, in orasul Amara, judetul Ialomita, unde societatea a costruit o brutarie moderna. Astfel a inceput dezvoltarea acestei afaceri de familie care a ajuns ca in prezent sa fie lider pe piata de produse de panificatie in judetul ... vezi detalii

doc

Îmbunătățirea Calității Produselor de Panificație prin Utilizarea unor Materii Prime Superioare în Condițiile SC Dovis Impex SRL

Introducere Cu zece mii de ani în urmă, în valea Iordanului... Grâul se presupune că a început să fie cultivat în bazinul estic al Mediteranei, de unde s-a răspândit în toată lumea, datorită rezistenţei la temperaturi extreme, atât ridicate cât şi scăzute. În partea superioară a râului Iordan, în Orientul Mjlociu, s-au descoperit rămăşiţele unui sat datând din mileniul 8 î.e.n., dovedind cultivarea acestei cereale precum şi importanţa ei ca sursă de hrană. Din Asia Mică spre Europa În Macedonia, la câţiva kilometri vest de Salonic, săpături arheologice au adus la iveală urmele unei case... vezi detalii

docx

Studiu privind biologia și morfologia micromicetelor la fructele pomilor semințoși în timpul depozitării

INTRODUCERE Ponderea pe care o ocupă cultura fructelor pomilor semințoși în economia mondială se datorează în principal rolului pe care îl au acestea în alimentația omului, în ameliorarea condițiilor de trai precum și în sporirea veniturilor în cazul celor care le cultivă. Mărul reprezintă una dintre cele mai importante specii de semințoase atât pe plan mondial cât și național. Producția de fructe poate fi diminuată și în același timp depreciată în primul rând de către unii agenți patogeni în livezi în perioada de formare, creștere și maturare, cât și după recoltare în timpul depozitării ... vezi detalii

doc

Productivitatea Sfeclei de Zahăr în Asolament în Funcție de Sistemul de Fertilizare

INTRODUCERE Actualitatea temei: În obţinerea producţiilor mari şi constante de sfeclă de zahăr, un rol amplasării culturii şi ferilizării. Dintre culturile de cîmp se cultivă în Republica Moldova important îi revine sfeclei de zahăr ocupînd un loc deosebit ce se caracterizează printr-o receptivitate foarte înaltă de consum de îngrăşăminte minerale şi organice. Efecienţa agriculturii Moldovei în ultimii 15-20 de ani s-a redus foarte simţitor. De rînd cu multe alte elemente tehnologice de lucrare şi îngrijire a terenurilor agricole s-a redus pînă la limita minimă şi folosirea îngrăşămint... vezi detalii

docx

Puntea din spate a unui tractor case UH

Capitulul 1. GENERALITATI DESPRE TRACTOARE 1.1. ISTORIA TRACTOARELOR Fig. 1.1. Tractor cu aburi autopropulsat [1] Originea cuvântului tractor vine din limba latină („tractare”, „a trage”). Primul tractor a fost cu aburi, iar de-a lungul timpului a fost perfecționat și folosit în agricultura, construcții, și alte domenii. 1849 - A fost construit primul vehicul autopropulsat utiliza în agricultură, înzestrat cu motor cu aburi. 1876 - Germanul Nicolaus Otto construiește motorul cu ardere internă. 1891 - John Freelich construiește primul tractor echipat cu un motor Otto. Este prima mașin... vezi detalii

doc

Testarea de Stat a Eficienței Biologice a Produsului Indar 5 EC

INTRODUCERE Pomicultura este una dintre ramurile prioritare ale agriculturii pe actualul teritoriu al Republicii Moldova, strategică în economie, cu pondere considerabilă în export. Aceasta se datoreşte condiţiilor naturale favorabile, tradiţiei bogate a populaţiei, eficienţei economice superioare, existenţei a peste 100 mii ha terenuri în pante cu expoziţii nordice, care pot fi valorificate cel mai eficient prin cultivarea speciilor pomicole. Până la anul 1940 livezile din Basarabia aveau un caracter extensiv, din sectoare mici, solitare cu sortimentul învechit, preponderent autohton, cu... vezi detalii

Hopa sus!