Alegerea șefului statului în statele UE

Extras din licență Cum descarc?

Introducere 
Instituția șefului statului constituie una dintre cele mai vechi autorități politice, ea apărând odată cu statul și cunoscând o evoluție continuă, atât în ceea ce privește forma, structura, cât și prerogativele și atribuțiile. Orice colectivitate, indiferent de mărimea ei, de nivelul său de organizare și dezvoltare, a avut în fruntea sa un șef.
Analiza instituției șefului statului impune precizarea categoriei de putere căreia îi aparține. Includerea acestei instituții în cadrul puterii executive sau legislative ține, în mare măsură, de principiul pe care acesta se fundamentează, al separației sau al unicității. Dacă puterea se fundamentează pe principiul separației, instituția șefului statului aparține sferei executivului, de aceea ea apare sub numele de șeful puterii executive sau șeful executivului.
În decursul vremii, instituția șefului statului a îmbrăcat două forme de organizare și manifestare: uni-personală (rege, împărat, domn, principe sau președinte) și colegială -aceasta a purtat și poartă diverse denumiri: Prezidiu, Consiliul de stat, Consiliul prezidențial.
Șeful statului este ales prin vot universal egal, direct și secret al cetățenilor în baza unor regului constituționale.
Alegerea șefului statului este o consecință a adâncirii democratismului vieții politice, dar și o măsură de asigurare a echilibrului între executiv și legislativ. Alegerea șefului statului prin vot universal îi conferă acestuia o sporită autoritate și respect, care se pot materializa prin atribuții și prerogative.
Am ales această temă, intitulată ,, Alegerea șefului statului în state UE și atribuțiile sale” , considerând că este fundamentală, utilă și practică în Dreptul constituțional. 
Tema este incitantă prin actualitatea, extinderea și importanța ei, necesitând o muncă asiduă de cercetare și documentare. 
Lucrarea urmăreste o abordare simplificativă și sistematizată a modului de alegere și a atributelor constituționale a președintilor din state UE. 
Primul capitol al lucrării prezintă un scurt istoric al originii și evoluției instituției șefului statului din antichitate până în democrațiile moderne.
În decursul vremii, instituția șefului statului a îmbrăcat două forme de organizare și manifestare: uni-personală (rege, împărat, domn, principe sau președinte) și colegială -aceasta a purtat și poartă diverse denumiri: Prezidiu, Consiliul de stat, Consiliul prezidențial.
Astăzi, această instituție, sub diferite forme, structure, atribute și prerogative este prezentă în societate.
În cel de-al doilea capitol am analizat în detaliu modalitățile de alegere a șefului statului în două regimuri politice diferite: regimul parlamentar în monarhia britanică și regimul politic semi-prezidențial în Republica Franceză.
În statele cu regim monarhic constituțional (ex: Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Suedia, Belgia, Olanda, Spania), șeful statului este monarhul, care deține de regulă puteri limitate. Puterea executivă este deținută de Guvern prin Primul-Ministru. Ca structură, sistemul este foarte asemănător cu cel al Republicii Parlamentare, diferențele fiind legate de șeful statului și modalitatea de alegere al acestuia.
În acest regim politic putem observa îmbinarea elementelor constituționale cutumiare cu cele scrise.
În statele cu formă de guvernământ semiprezidențială (de exemplu Franța sau România), prim-ministrul este șeful guvernului, împărțind totuși puterea executivă cu președintele statului. Acesta din urmă are atribuțiuni importante mai ales în domeniul politicii externe, de apărare și celei de securitate. În republicile semiprezidențiale, șeful statului este ales direct de către cetățeni, acest fapt conferindu-i o legitimitate sporită.
Rolul și atribuțiile șefului statului în țări ale Uniunii Europene au fost analizate în cel de-al treile capitol al lucrării.
Acestea au fost și sunt azi viu disputate, ele cuprinzând o plajă largă de variante de opinii și păreri, mergând de la conferirea șefului statului un rol decorativ, reprezentativ( în cazul regimului britanic analizat), până la acordarea unor importante prerogative executive și legislative (regimul semi-prezidențial francez).
Ultimul capitol al acestei lucrări este reprezentat de un studiu de caz privind diferențele între cele două regimuri politice în ceea ce privește raportul șefului statului cu Guvernul. Astfel, putem observa că, dacă în regimul politic britanic rolul monarhului este, mai degrabă, unul formal, reprezentativ, în regimul francez, președintele are atribuții destul de importante și împarte puterea executivă cu Guvernul.


Fisiere în arhivă (1):

  • Alegerea sefului statului in statele UE.docx

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

1. A. Gorun, H. T. Gorun, I. Ghizdeanu, G. Radu, România și politici regionale, Editura Academica Brâncuși, Tg-Jiu, 2013
2. A. Gorun , T. H. Gorun, P. Mareș, Elemente de administrație publică, Editura Bibliotheca,2009;
3. A. Iorgovan, Tratat de drept administrativ, Editura All Beck, București,2005;
4. A. Tofan, Instituții administrative europene, note de curs, București, 2008
5. B. Pușca, A. Pușca, Drept constituțional comparat, Editura Didactică și pedagogică Bucuresti 2004;
6. Benone Puşca, Andy Puşca, , Drept constituţional comparat, Editura Fundaţiei Academice „Danubius” Galaţi, 2004
7. Caiet științific nr. 1, Institutul de Științe administrative din Moldova, 2006
8. Caiet științific, nr. 4/ 2009, Sesiunea de comunicări științifice, ediția aVI-a, Institutul de științe administrative din Republica Moldova
9. C. Călinoiu, V. Duculescu, Drept constituțional și instituții politice, ediție revăzută și completată, Edituta Lumina Lex, București, 2005;
10. C. Ionescu, Drept constituțional și instituții politice, vol.I, Editura Lumina Lex, București, 1997
11. C. Ionescu, Regimuri politice contemporane, studii juridice, Editura All Beck, București, 2004
12. C. Ionescu, Tratat de drept constituțional contemporan, Editura All Beck, București, 2003;
13. C. Manda, Drept administrativ. Tratat elementar, ed a IV-a, revăzută și adăugită, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2007;
14. C. M. Verga, Caietul științific, nr. 6/2012, Sesiunea de comunicări științifice, ediția aVI-a, Institutul de științe administrative din Republica Moldova, Iași
15. C. M. Verga, Teorii și practici de guvernare democratice, Institutul de Științe Administrative din Republica Moldova, Iași, 2010
16. C. Pârvulescu, Etape și factori în evoluția puterii. De la putere personalizată la putere instituționalizată, Revista de Drept Public, nr. 2/2001
17. C. Tomescu, Buletin de informare legislativă, nr. 2/2011
18. D. Apostol Tofa, Instituții administrative europene, note de curs, București, 2008
19. D. Apostol, Instituții administrative europene, Editura C. H. Beck, București, 2006
20. D. Brezoianu, Drept administrativ român, Editura All Beck, București 2004;
21. DEX- Dicţionarul explicativ al limbii române, Ed. Univers Enciclopedic, Bucureşti
22. E. Popescu, Drept constituțional și instituții politice, Editura Universitas, Petroșani 2007;
23. Ghe. Iancu, Drept constituţional şi instituţii politice, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2008
24. G. Sartori, Ingineria constituțională comparată, Editura Mediterana 2000, București, 2002
25. G. Stănciulescu, A. Androniceanu, Sisteme comparate de administrație publică europeană, Editura Economică, București, 2001
...


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 8€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!